Търговски новини за начинаещи – какво представляват поръчките на дълготрайни стоки?

Април 29, 2022 00:14

Какви са разликите между костюм и кола? Има повече разлики, отколкото си мислите.  

В икономически план нетрайните стоки като дрехи и дълготрайните стоки като автомобили са предназначени за потребителска употреба по различни начини. Хората купуват, използват и изхвърлят костюми сравнително бързо. Автомобилът се кара в продължение на години и се счита за дълготрайна стока, защото издържа по-дълго. Другата ключова разлика е, че една кола струва много повече от костюм.   

Колите, които купувате, са дълготрайни стоки, пералните, компютрите, косачките и други машини също. Ако продуктите издържат повече от три години и разходите са сравнително високи, те се категоризират като дълготрайни стоки.  

Потребителски разходи и поръчки на стоки за дълготрайна употреба 

Потребителските разходи описват количеството пари, които домакинствата и предприятията използват за закупуване на дълготрайни и нетрайни стоки. Правителствата и финансовите анализатори внимателно проучват колко голям е растежът в категорията на разходите за дълготрайни стоки, тъй като бенчмаркът показва колко уверени се чувстват потребителите и бизнеса, когато инвестират в стоки с по-високи цени. 

Когато икономиката расте и пазарът на труда е здрав, потребителите ще са склонни да се чувстват по-уверени да харчат парите си или да вземат заем за покупка на превозно средство. Ако икономиката се свива и работните места са оскъдни, потребителите реагират различно и забавят покупките на тези по-скъпи стоки.  

Това поведение се прилага както на индивидуално, така и на бизнес ниво. При по-слаб икономически климат бизнесът е по-склонен да отлага инсталирането на скъпа електроника и офис оборудване. По-добрата икономическа перспектива може да подтикне бизнеса да инвестира в нови машини и оборудване.  

Водещ индикатор 

Поръчките на дълготрайни стоки измерват колко поръчки има за тези видове стоки за определен период от време – месец, тримесечие или година. Показателят е водещ индикатор, което означава, че резултатите се използват за прогнозиране на вероятността от икономическа тенденция като растеж или рецесия.  

Ако месечният отчет за поръчките на дълготрайни стоки показва растеж, инвеститорите могат разумно да предположат, че икономиката е в възходяща тенденция, тъй като те имат значителен принос за БВП. 

Ако резултатите от поръчките за дълготрайни стоки са по-слаби в сравнение с предходния месец, инвеститорите могат да приемат, че съществува краткосрочен до средносрочен риск от рецесия или период на по-слаб растеж в икономиката.  

Какво могат да ни кажат поръчките за дълготрайни стоки? 

Отчетите за поръчките на дълготрайни стоки ни казват: 

  • Скоростта на нарастване или намаляване на новите поръчки на произведени стоки 
  • Скоростта на увеличение или намаляване на доставката на нови поръчки за стоки 
  • Намаляване или увеличаване на неизпълнените поръчки (показващ дали търсенето е силно) 
  • Дали запасите от дълготрайни стоки са се увеличили или спаднали 
  • Нивото на поръчките за отбрана и транспортни на стоки  

Как трейдърите и инвеститорите използват поръчки за дълготрайни стоки? 

Форекс трейдърите и инвеститори използват поръчки за дълготрайни стоки по различни начини.  

В сценария с по-слаби поръчки за дълготрайни стоки, Форекс и ДЗР трейдърите ще се съсредоточат върху валутната двойка, засегната от доклада. Например, при някои икономически условия, резултатите от поръчките за дълготрайни стоки в САЩ биха могли да отслабят щатския долар спрямо други валути в този сценарий.  

В сценария на по-силни поръчки за дълготрайни стоки инвеститорът в акции може да избере да инвестира повече в сектора на търговските самолети или отбранителния сектор.  

Пример за търговия с данните за поръчки на дълготрайни стоки 

При този сценарий поръчките за дълготрайни стоки във Великобритания са намалели и показват отрицателен растеж.  

Форекс и ДЗР трейдърите вероятно ще приемат това като знак за отслабване на икономиката в Обединеното кралство и може да отворят къси  позиции британски паунд. В резултат на това GBP може да падне спрямо други валути и ДЗР трейдърите, които "скъсяват" GBP, може да спечелят от разликата в цената между техните входни и изходни цени.  

Този случай показва как по-слабото доверие в перспективите за икономически растеж на Обединеното кралство може да повлияе на решенията за търговия в допълнение към други фактори.  

Пример за инвестиране по време на отчети за поръчки на дълготрайни стоки 

При друг сценарий поръчките за дълготрайни стоки във Великобритания са се увеличили и показват положителен растеж.  

Инвеститорите в акции вероятно ще проучат нивото на търсене на конкретни стоки като самолети, камиони или други превозни средства и биха могли да закупят повече акции в тези сектори. Инвеститорите биха могли също да увеличат инвестициите си в основни пазари на стоки като стомана, която се използва силно в производствените процеси.  

Този сценарий показва нарастващо доверие в перспективите за икономически растеж на Обединеното кралство.  

Времето на данните за поръчки на стоки за дълготрайна употреба може да се види в Admirals Форекс Календар и имайте предвид, че тези отчети са източник на много и разнообразни идеи за търговия и инвестиране.  

Научете повече за фундаменталните икономически фактори, които движат пазарите в нашите безплатни уебинари на живо. Регистрирайте се сега, за да запазите своите място като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.