Акциите са волатилни на фона на затягане на монетарната политика в САЩ

Март 23, 2022 12:57

Глобалните акции бяха волатилни в овърнайт търговията, след като Федералният резерв сигнализира за по-енергично затягане на паричната политика, за да контролира високата инфлация. Тъй като американската икономика се възстановява от спада от COVID-19, инфлацията достигна 7,9% през февруари на годишна база, най-високото годишно увеличение от 40 години.  

Индексите в САЩ и Азия се повишиха на фона на по-добри настроения към банкови акции като JP Morgan и Bank of America. Най-общо казано, перспективите за доходите от лихвени проценти се подобриха за банките и други акции във финансовия сектор.  

За момента страховете от геополитически рискове се успокоиха, тъй като инвеститорите се фокусираха върху гиганти като спортно облекло Nike, които отчетоха силно тримесечно търсене и по-добри от очакваните приходи и печалби. 

 

Други новини: волатилността на спот цените на златото и петрола спадна спрямо по-рано през седмицата. Пазарните настроения са предпазливи и чувствителни към геополитически рискове, тъй като конфликтът в Украйна достига едномесечната граница. Спот цените на петрола може да реагират рязко на по-нататъшни пазарни шокове, произтичащи от опасенията за предлагането в близко бъдеще.  

Всички погледи са насочени към ФЕД

След скорошна ястребова реторика, Федералният резерв обяви, че може да повиши лихвените проценти с 50 базисни пункта на следващата си среща през май, докато се бори с ефектите на инфлацията, един от които е ерозията на стойността на облигациите.

По време на периоди на количествено облекчаване (QE), Федералният резерв купува активи за подкрепа на икономиката и към момента на писане държи около 5,7 трилиона щатски долара в държавни ценни книжа. Повишаването на лихвените проценти може да намали инфлационните ефекти, като същевременно засили привличането към облигации поради по-високата доходност. 

Предстоящи финансови събития 

Финансовите събития, които трябва да наблюдавате днес, са речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, която може да раздвижи щатски долари, златото, финансовите и облигационните инструменти и Японската централна банка, която публикува протоколите си от заседанията и перспективата за политиката с възможно въздействие върху валутните двойки с JPY.  

Търгувайте над 80 валути при конкурентни условия и с регулиран брокер като Admirals. Кликнете на банера отдолу и започнете още днес:

ЧЗВ

Какво е волатилност? 

Волатилността е бързото движение на цените извън очаквания диапазон за кратки периоди от време. Цените могат да се движат нагоре или надолу по променлив начин поради пазарни шокове или изключително добри новини. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Финансов автор, Admirals, Лондон

Роберто е прекарал 11 години в проектиране на системи за търговия и вземане на решения за трейдъри и фонд мениджъри и още 13 години в S&P, работейки с професионални инвеститори. Той има бакалавърска степен по икономика, магистър по бизнес администрация.