Предстоящи промени в ценовата листа!

Юни 01, 2021 15:37

Уважаеми трейдъри,

 

За Ваше улеснение нашата платформа за търговия незабавно урежда всички транзакции, свързани с ценни книжа и ДЗР на ценни книжа, чрез една сметка за търговия с една валута. Ние поддържаме търговски сметки в много валути, тъй като нашата цел винаги е била да осигурим изключителен опит в търговията и инвестициите с едни сред най-добрите условия в бранша, но също така се стремим да продължим да подобряваме всеки аспект на нашата услуга и да бъдем максимално устойчиви.

От четвъртък, 1 юли 2021 година, всички транзакции, свързани с Акции, ETF-и и съответните ДЗР, търгувани с Admirals във валута, различна от основната валута на сметката, ще се начислява такса за конвертиране на валута.

Фиксираната такса за обмен от 0,3% ще се прилага за всяка сделка, извършена във валута, различна от основната валута на сметката, в допълнение към нашия валутен курс при покупка или продажба на актив.  

Фиксираната такса за обмен от 0,3% ще се прилага за уреждане на действителните печалби и загуби, както и за всички разпределения или такси за услуги като комисионни, дивиденти и разходи за държане през нощта (ако има такива) и се обработва по време на сетълмента към Вашата сметка с една валута. Тази такса за конвертиране на валута не се прилага за обезпечение на маржин или условни стойности на транзакции.

 

За да научите как се прилага таксата за конвертиране на валута, моля, следвайте примера по-долу :

Ако търгувате акция, която е котирана във валута, различна от валутата на Вашата сметка, при изпълнение на поръчка валутата на Вашата акция ще бъде конвертирана във валутата на акаунта или обратното, използвайки нашия обменен курс + 0.30% такса за конвертиране . 

Вашата търговска сметка е деноминирана в EUR, а курсът EURUSD е 1,22510.

Продавате една деноминирана в щатски долар акция на Facebook с приложима комисионна - $ 1 и сте направили печалба от - $ 10 

В този пример ще начислим комисионна за извършване на Вашата сделка, включително 0,3% такса за конвертиране на валута и ще приложим такса за конвертиране на валута към реализираната печалба.

Комисионната, приспадната от собствения капитал на Вашата сметка, ще бъде - $ 1 / 1.2287 = - € 0.81

И реализираната печалба ще бъде - $ 10 / 1,22287 = - € 8,13

-

където 1,22287 е курсът, който вече включва нашата такса за преобразуване от 0,3%:

0,30 / 100 х 1,22510 = 0,0036

1,22510 + 0,0036 = 1,22287

Примерът е само с илюстративна цел. Моля, проверете тук за разходите и таксите преди търговия.

 

Admirals предлага възможността да използва широка гама от валути на сметката, независимо от Вашия регион, така че да можете да управлявате Вашата търговска сметка в деноминирана в евро, USD, CHF или GBP, както и много други.

Ако търгувате със сметка в същата валута като търгувания актив / инструмент, новата такса за конвертиране на валута НЯМА да се прилага.

 

Поздрави,

Admirals.

Борис Петров
Борис Петров Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.