Промени в условията на търговия с ДЗР на сребро

Февруари 01, 2021 17:12

Промени в условията на търговия на ДЗР на сребро

Уважаеми трейдъри

 

Поради повишената волатилност, ние намаляваме максималната възможна ставка на ливъридж, налична за професионални клиенти на нашите ДЗР на сребро срещу щатски долари до 1:100, считано от днес на 1 февруари 2021 г. след 20.00 EET (нашата часова зона на MetaTrader). 

Непрофесионалните клиенти, които търгуват с ливъридж от 1:10 или по-ниски, не подлежат на тези промени 

Независимо от Вашата клиентска категория, търговията по време на екстремна волатилност включва значително повишен риск. Моля, прочетете по-долу.

Промени за професионални клиенти

Намаляването на ливъридж за професионални клиенти засяга следните инструменти, налични в нашата платформа за търговия:

  • SILVER, 
  • XAGUSD-Z, 
  • XAGUSD-ECN.

За условни стойности на позиции до 500 000 EUR (или USD или еквивалент в друга валута), максималният възможен ливъридж ще бъде 1:100.

За условни стойности на позиции над горепосочените 500 000 EUR, ливъриджът ще бъде 1:10.

Новите намалени нива на ливъридж от 1: 100 и 1:10 ще важат за всички нови позиции в гореспоменатите инструменти. По-рано установените позиции в тези инструменти остават незасегнати само до следващото Ви действие за търговия с тези инструменти.

Когато изпълним поръчка за търговия от всякакъв вид (включително поръчки за стоп-лос, поръчки за тейк профит, автоматизирани търговски изпълнения от робот / EA и частични затваряния) в някой от гореспоменатите сребърни ДЗР, ние незабавно ще приложим намален ливъридж за всички Ваши отворени позиции в този инструмент. 

Насърчаваме всички клиенти, които активно търгуват с ДЗР на сребро и желаят да запазят съществуващите позиции отворени да проверят дали техните сметки са достатъчно финансирани, за да се справят с повишената волатилност и да предотвратят ликвидацията на отворени позиции (стоп аут) поради преизчисляване на изискванията за маржин при следващата търговско действие.

Ако се изискват допълнителни средства в подкрепа на Вашите търговски решения, ние предлагаме няколко моментални възможности за плащане в Кабинет на Трейдъра.

Как да управляваме риска по време на екстремна волатилност на пазара

Препоръчваме както на непрофесионални, така и на професионални клиенти да прегледат експозицията си във всички засегнати инструменти и да я коригират до приемливи нива на риск, ако е необходимо.

Моля, имайте предвид и други повишени рискове в периода на висока волатилност, наред с всички други рискови фактори:

  • Резки движения  и значителни гапове в пазарните цени,
  • Ограничена ликвидност, която може да доведе до значително по-широки спредове и увеличен брой отхвърлени поръчки и слипидж,
  • Значително по-високи такси за овърнайт („суапове“)
  • Засегнатите инструменти са преминали в режим само затваряне и прилагане на абсолютни ограничения на стойността на позицията.

Имайки това предвид, е добра идея да проверите всички отворени позиции и да се уверите, че имат подходящи стоп лос поръчки. Можете да редактирате нивото на стоп лос по всяко време БЕЗПЛАТНО в нашите инструменти за търговия.

Уверете се, че често проверявате подробностите за засегнатите инструменти в раздела "Технически спецификации" на нашия уебсайт, тъй като при стресови пазарни условия приложимите суап дебити и кредити, както и поддържаните размери на сделки и времената на търговска сесия могат да бъдат обект на промени без специално известие.

И накрая, не забравяйте, че поръчките за стоп-лос са инструмент, предназначен да автоматизира Вашата рутинна процедура за излизане от позиция - те не са гаранция за определена цена за излизане от позиция и клиентите все още трябва да са наясно с високия риск от гап в пазарните цени през волатилните периоди. 

Ние си запазваме правото да правим допълнителни промени в нашите маржин нива или да прилагаме всякакви други промени в нашите сребърни ДЗР, за да гарантираме, че те точно отразяват настоящите нива на пазарна волатилност и ликвидност.

 

Поздрави, 

Admiral Markets

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.