Нови лимити за позиции в ДЗР на акции и ETF

Юни 15, 2021 17:34

novi-limiti-dzr-akcii-etf

Уважаеми трейдъри,

 

Радваме се да Ви информираме, че от днес можете да се насладите на увеличения лимит за експозиция на позиции в ДЗР на акции и ДЗР на ETF-и.

Увеличихме общия общ лимит, приложим за всички отворени позиции в ДЗР на акции и ДЗР на ETF от 100 000 EUR на 500 000 EUR на търговска сметка.

Това означава, че отсега нататък можете да отваряте позиции за общата първоначална стойност от 500 000 EUR. Пет пъти по-високият лимит Ви позволява да търгувате ДЗР на акции и ДЗР на ETF-и и да имате повече позиции отворени едновременно. Той не само Ви позволява да търгувате с по-големи обеми или да имате повече отворени позиции, но също така може да бъде полезно за Вашата търговска стратегия, ако използвате хеджиране на Вашите ДЗР на ETF-и чрез отваряне на позиции в акции.

Ограниченията за всяка група от нашите продукти важат отделно за дълги и къси позиции (т.е. без нетиране).

Когато искате да отворите нова позиция в някоя от дадените групи инструменти, ние незабавно ще измерим общата стойност на всички други позиции в същата група продукти, ако има такива. Ще можете да добавяте нови позиции към Вашата търговска сметка само ако новоизчислената стойност на съответните отворени позиции, включително стойността на новата позиция, която искате да добавите, не надвишава приложимия лимит.

Стойността на Вашите съществуващи отворени позиции може свободно да излезе извън тези граници. Когато това се случи, имайте предвид факта, че няма да можете да добавите още повече нови позиции в същата посока на основния пазар. Няма да се изискват други действия.

Моля, обърнете внимание, че по-високата граница на позициите увеличава нивото на риск. Настройте съответно управлението на риска на Вашата търговска стратегия.

 

Поздрави,

Admirals

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.