Промени в маржин изискванията: WTI, Brent

Април 13, 2020 09:53

Промени в маржин изискванията: WTI, Brent

Уважаеми Трейдъри,

Последното споразумение между основните петролни производители (направено на срещата OPEC+), с което се намалява 10% от световното предлагане на петрол не успя да предостави необходимото равновесие на петролните пазари и да премахне опасенията относно глобалния дефицит на наличните капацитети за съхранение.

В отговор на нарасналия риск от едностранен пазар, ще направим допълнителни промени в нашите маржин нива в ДЗР на BRENT и WTI, за да гарантираме, че те точно отразяват текущите нива на волатилност и ликвидност на пазара.

От понеделник, 13 април 2020 г. ние намаляваме максималния наличен ливъридж до 1:10 за следните ДЗР:

  1. WTI суров петрол,
  2. Фючърси на суров петрол West Texas,
  3. Brent суров петрол,
  4. Фючърси на суров петрол Brent.

Новият намален ливъридж от 1:10 ще се прилага за всички нови позиции в горепосочените инструменти. По-рано установените позиции в тези инструменти остават непроменени само до следващото ви търговско действие с тези инструменти. Когато изпълним търговска поръчка от всякакъв тип (включително поръчки за стоп лос, тейк профит, автоматизирани търговски изпълнения от Робот / ЕА и частично затваряне) във всеки от гореспоменатите петролни ДЗР, незабавно ще приложим ливъридж от 1:10 за всички ваши отворени позиции в този инструмент.

Ние насърчаваме всички клиенти, които активно търгуват ДЗР на петрола и желаят да запазят съществуващите позиции да проверят дали сметките им са достатъчно финансирани, за да се справят с високата волатилност и предотвратят ликвидирането на открити позиции (стоп аут) поради преизчисляване на маржин изискванията при следващото търговско действие. Ако са необходими допълнителни средства в подкрепа на вашите търговски решения, ние предлагаме няколко моментални опции за плащане в "Кабинет на Трейдъра".

Моля, също така често проверявайте детайлите на засегнатите инструменти в раздела „Технически Спецификации" на нашия уебсайт, тъй като при стресови пазарни условия, приложимите суап депозити и кредити, както и поддържаните размери на сделките и времената на търговска сесия могат да бъдат подложени на значителни промени без специално предупреждение за това.

Ние си запазваме правото да въвеждаме допълнителни промени в условията за търговия, каквито може да сметнем за необходими, за да гарантираме по-добра защита на инвеститорите и подредена търговия през силно волатилни периоди на пазарите на суровини.

С Най-Добри Пожелания,

Admiral Markets.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.