График на търговията - Великден 2024

Март 25, 2024 19:09

Уважаеми трейдъри,

Моля, имайте предвид, че поради предстоящите Великденски празници работното време ще бъде както следва: 

ДЗР Инструменти
и съответните ДЗР на фючърси
Сряда
Март 27
Четвъртък
Март 28
Петък
Март 29
Понеделник
Април 1
Вторник
Април 2
Forex Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове
Metals Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
BRENT Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
CRUDOIL (WTI) Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
NGAS Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[AEX25] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[ASX200] Нормални Часове 02:00-07:30, 08:10-15:00 Затворен Отваря в 1.50 Нормални Часове
[CAC40] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[Canada60] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[Германия40] Нормални Часове 02:15-23:00 Затворен Затворен Нормални Часове
[DJI30] Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[FTSE100] Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Затворен 03:00-00:00
[HSCEI50] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[HSI50] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[IBEX35] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[JP225] Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[GER.MID50] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[NQ100] Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[OBX25] Нормални Часове Затворен Затворен Затворен Нормални Часове
[SMI20] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[SP500] Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
[STXE50] Нормални Часове 02:15-23:00 Затворен Затворен Нормални Часове
[SouthAfrica40] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
[GER.TEC30] Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и Франция Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и Германия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и Нидерландия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и Испания Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и Великобритания Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции & ETF-и САЩ Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
ДЗР на Акции Австралия Нормални Часове 02:00-07:00 Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Белгия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Дания Нормални Часове Затворен Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Финландия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Япония Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове
ДЗР на Акции Норвегия 10:00-14:00 Затворен Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Португалия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Акции Швеция Нормални Часове 10:00-14:00 Затворен Затворен Нормални Часове
ARABICA Нормални Часове Нормални Часове Затворен 14:30-20:30 Нормални Часове
COCOA Нормални Часове Нормални Часове Затворен 14:30-20:30 Нормални Часове
COTTON Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
ORANGE.JUICE Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
ROBUSTA Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
SUGAR.RAW Нормални Часове Нормални Часове Затворен 14:30-20:00 Нормални Часове
SUGAR.WHITE Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
ДЗР на Фючърси
Bund Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
USTNote Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове
China50 Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
India50 Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
Singapore25 Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
USDX Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове
Volatility Нормални Часове 02:00-23:00 Затворен Нормални Часове Нормални Часове

 

Exchange-Traded Products Сряда
Март 27
Четвъртък
Март 28
Петък
Март 29
Понеделник
Април 1
Вторник
Април 2
Акции & ETF-и Франция Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции & ETF-и Германия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции & ETF-и Нидерландия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции & ETF-и Испания Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции & ETF-и UK Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Австралия Нормални Часове 02:00-07:00 Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Austria Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Белгия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Дания Нормални Часове Затворен Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Финландия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Япония Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове Нормални Часове
Акции Норвегия 10:00-14:00 Затворен Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Португалия Нормални Часове Нормални Часове Затворен Затворен Нормални Часове
Акции Швеция Нормални Часове Closes 14:00 Затворен Затворен Нормални Часове
Акции САЩ Нормални Часове Нормални Часове Затворен Нормални Часове Нормални Часове

Дадените часове за 27 март 28 март и 29 март са в източноевропейско време (EET), което е часовата зона на платформата MetaTrader. Моля, обърнете внимание, че часовете , дадени за април и април, са в източноевропейското лятно часово време (EEST).  

Забележка: Нормалните часове” варират в зависимост от инструмента. Моля, намерете конкретни подробности за всеки инструмент в раздела „Технически Спецификации“ на нашия уебсайт. Също така, имайте предвид, че посочените по-горе часове за търговия могат да подлежат на промяна в зависимост от съответните борси или доставчици на ликвидност; промените в часовете за търговия също могат да повлияят на приложимите условия за маржин преди затваряне. 

Поздрави, 

Admirals

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.