Zapisz w PDF Drukuj

Procedura rozpatrywania reklamacji klientów


Procedura rozpatrywania skarg klientów przez Admiral Markets UK LTD

W mało prawdopodobnym przypadku niezadowolenia z usług świadczonych przez Admiral Markets UK Ltd, należy jak najszybciej skontaktować się z Działem Compliance pod numerem +44 (0) 2077264003 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres compliance.uk@admiralmarkets.com.

Naszym celem jest jak najszybsze zbadanie i rozwiązanie wszystkich skarg. Posiadamy specjalną procedurę rozpatrywania reklamacji, aby zapewnić, że Twoja skarga zostanie dokładnie zbadana a otrzymana odpowiedź będzie uczciwa. Kopia tej procedury jest dostępna na żądanie.

Jeśli masz spór handlowy, podaj jak najwięcej informacji. Będziemy wymagać Twojego numeru konta (login w MT) i numeru biletu dla danego zlecenia. Zanim przystąpisz do zgłaszania sporu, zapoznaj się z naszymi najczęstszymi błędami wymienionymi poniżej i sprawdź, czy którykolwiek z nich dotyczy Ciebie. Należy pamiętać, że wszystkie spory handlowe muszą być wnoszone tak szybko, jak to praktycznie możliwe po ich powstaniu. 

Zasady Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) stanowią, że musimy wysłać ostateczną pisemną odpowiedź na Twoją skargę w ciągu ośmiu tygodni od jej otrzymania.

Biuro Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman Service-FOS)

Jeśli skarga nie zostanie rozstrzygnięta w sposób satysfakcjonujący, w naszej ostatecznej odpowiedzi otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące rzecznika. FOS jest oficjalnym niezależnym ekspertem ds. rozstrzygania skarg między konsumentami a firmami świadczącymi usługi finansowe. Można się z nim skontaktować pod adresem complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

Wszyscy klienci detaliczni Admiral Markets UK Ltd. mają prawo do przedłożenia skargi do FOS (zostaniesz sklasyfikowany jako klient detaliczny, chyba że zażądasz inaczej).

Aby wnieść skargę do FOS:

  • Musisz być rzeczywistym klientem Admiral Markets UK Ltd
  • Musisz otrzymać ostateczną odpowiedź od Admiral Markets UK Ltd w sprawie Twojej skargi
  • Skargę do FOS musisz złożyć w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania ostatecznej odpowiedzi

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://financial-ombudsman.org.uk

Rzecznik dąży do rozstrzygnięcia większości sporów w ciągu sześciu do dziewięciu miesięcy, ale rozstrzygnięcie jednej trzeciej spraw następuje w ciągu trzech miesięcy.

W przypadku gdy rzecznik uzna, że konsument miał rację i wymaga od firmy zapłacenia konsumentowi odszkodowania, obowiązuje górny limit w wysokości 355 000 GBP (plus wszelkie odsetki i koszty). Większość sporów dotyczy jednak kwot znacznie mniejszych niż przytoczona powyżej.