Admirals Pro

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do profesjonalnych warunków

SPRAWDŹ KWALIFIKOWALNOŚĆ
 • Założona w 2001 roku *
 • Ponad 120 000 klientów na całym świecie
 • Ponad 7 500 instrumentów

Admirals Pro

Profesjonalne warunki handlu zapewniają dostęp do szeregu wyłącznych korzyści bez dodatkowych kosztów. Usługa Admirals Pro jest przeznaczony dla doświadczonych traderów CFD, którzy poszukują prawdziwie wysokiej jakości warunków handlu. Dzięki większej dźwigni finansowej, programom lojalnościowym i priorytetowemu dostępowi do naszych produktów, Admirals Pro jest najlepszym wyborem dla doświadczonych traderów.

 • Potencjał

  Klienci profesjonalni mają dostęp do większej dźwigni finansowej i mogą używać strategii tradingowych, które korzystają z większej ekspozycji. Pamiętaj, że wysokie zyski pociągają za sobą wysokie ryzyko.**

 • Bonusy

  Zdobywaj rabaty gotówkowe za generowany obrót i uzyskaj dostęp do wszystkich istniejących i potencjalnych premii, rabatów i nagród.

 • Ochrona

  Oddzielenie środków klientów, ochrona ICF do 20 000 EUR i Polityka Ochrony przed Ujemnym Saldem z maksymalną wypłatą 50 000 EUR. Więcej...

 • Swoboda

  Doświadcz większej swobody w wyborze strategii handlowej, zasad zarządzania kapitałem i poziomu apetytu na ryzyko.

 • Pierwszeństwo

  Uzyskaj wcześniejszy dostęp do naszych nowych produktów i usług dodatkowych, zanim zostaną udostępnione innym klientom.

 • Najlepsza Egzekucja

  Jesteśmy zobowiazani dostarczyć naszym klientom jak najlepszą egzekucję zleceń a profesjonalni klienci korzystają z Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia. Więcej...

Informacja o ryzyku: Rynki Forex i CFD charakteryzują się wysokim poziomem ryzyka, a straty mogą przewyższyć depozyt początkowy. Admirals rekomenduje zasięgnąć porady u niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z rynkiem Forex, kontraktami CFD, depozytem zabezpieczającym i dźwignią finansową. Ponadto, prosimy o zapoznanie się z naszymi Dokumentami zawierającymi Kluczowe Informacje w celu zrozumienia charakteru oferowanych przez nas produktów inwestycyjnych oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nimi związanych.

Czy kwalifikuję się do warunków Admirals Pro?

Aby kwalifikować się do usługi Admirals Pro, musisz spełnić określone kryteria. Jeśli odpowiesz 'tak' na dwa z trzech poniższych pytań, możesz kwalifikować się do Admirals Pro.

 • Czy dokonałeś 10 transakcji o znacznej wielkości w ujęciu kwartalnym w ostatnim roku na odpowiednich rynkach?

  Akceptowane parametry

  • Rynki: Forex, kontrakty CFD, spread bet lub inne instrumenty finansowe (np. akcje, ETFy, futures, opcje i inne instrumenty pochodne).
  • Częstotliwość transakcji: średnia częstotliwość 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów (łącznie z Admirals i/lub innymi dostawcami usług).
  • Wielkość transakcji: wartość nominalna 10 000 EUR na transakcję na akcjach i 20 000 EUR na transakcję na instrumentach Forex, CFD i innych instrumentach finansowych lub ekwiwalent w walucie lokalnej.
 • Czy Twój portfel instrumentów finansowych przekracza 500 000 EUR?

  Akceptowane parametry

  • Struktura portfela: akcje, akcje ISA, ETF, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne (wyłącznie dostępne depozyty gotówkowe na Twoich rachunkach lub zyski zrealizowane z inwestowania w instrumenty pochodne) oraz SIPP (z wyłączeniem instrumentów niefinansowych), instrumenty dłużne i oszczędności gotówkowe; nie obejmuje nieruchomości, bezpośrednich własności towarów, emerytur zakładowych, aktywów niehandlowych, luksusowych samochodów i biżuterii oraz wartości nominalnych instrumentów lewarowanych.
  • Wielkość portfela: ponad 500 000 EUR lub równowartość w lokalnej walucie.
 • Czy pracowałeś w branży finansowej przez co najmniej 1 rok, w tym samozatrudnienie?

  Akceptowane parametry

  • Pozycja: profesjonalna pozycja w sektorze finansowym (np. bankowość, usługi finansowe lub samozatrudnienie), która wymaga znajomości w zkresie przewidzianych transakcji i usług.
  • Okres pracy: co najmniej 1 rok.
Nie kwalifikujesz się do Admirals Pro?

Aplikuj Teraz

 1. Otwórz konto w AM

  Wnioskuj o rachunek rzeczywisty

 2. Uzupełnij swój wniosek

  Potwierdź swoją kwalifikowalność w formularzu wniosku o rachunek

 3. Witamy w Admirals Pro

  Otrzymaj potwierdzenie na e-mail i ciesz się korzyściami płynącymi z profesjonalnej usługi

Złóż aplikację Admirals Pro otwierając rachunek transakcyjny real

OTWÓRZ RACHUNEK

Bądź w kontakcie

Jakieś pytania odnośnie Admirals Pro?

Najczęściej Zadawane Pytania

Usługa Admirals Pro jest świadczona profesjonalnym klientom i zapewnia dostęp do wyższej dźwigni finansowej, rabatów gotówkowych i priorytetowego dostępu do nowych produktów. Podczas gdy standardowa usługa świadczona klientom detalicznym podlega wielu ograniczeniom regulacyjnym, Admirals Pro umożliwia doświadczonym traderom dostęp do nieograniczonych warunków i większą swobodę handlu.

Admirals Pro nie jest rachunkiem - jest to zestaw warunków handlowych i dodatkowych korzyści, do których może uzyskać dostęp uprawniony klient z dowolnym rachunkiem CFD, w tym Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4 i Zero.MT5.

Zarówno klienci profesjonalni, jak i klienci detaliczni mają taki sam dostęp do naszych platform transakcyjnych, instrumentów i narzędzi handlowych oraz takie same spready, prowizje i dzienne finansowanie. Nie ma różnicy pod względem kosztów.

Jeśli nie kwalifikujesz się do Admirals Pro, nadal możesz handlować tysiącami instrumentów finansowych na najpopularniejszych platformach transakcyjnych, MetaTrader 4 i MetaTrader 5, na standardowych detalicznych warunkach handlu. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o profesjonalne warunki później, gdy spełnione zostaną kryteria kwalifikacyjne. Dowiedz się więcej...

Ochrona podobna do tej dostępnej dla klientów detalicznych:

 • Oddzielenie środków klientów: tak jak w przypadku rachunku detalicznego, będziemy posiadać i utrzymywać kwotę równą Twojemu rachunkowi na wydzielonym bankowym rachunku pieniężnym.
 • Ochrona depozytów ICF: tak jak w przypadku rachunku detalicznego, możesz otrzymać rekompensatę od Investor Compensation Fund do kwoty 20 000 EUR, które u nas posiadasz.
 • CySEC: podobnie jak w przypadku rachunku detalicznego, możesz złożyć skargę do Cyprus Securities and Exchange Commission, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikiem złożonej do nas reklamacji.

Ponadto klienci profesjonalni i detaliczni uzyskują dostęp do naszej wyjątkowej usługi - Ochrona z tytułu Zmienności, która pomaga zminimalizować ryzyko związane ze zmiennością na rynku.

Ochrona inna niż ochrona dostępna dla klientów detalicznych:

 • Brak ograniczeń dźwigni finansowej: jako klient profesjonalny, nie będziesz podlegać ograniczeniom dźwigni finansowej i będziesz w stanie korzystać z wyższej dźwigni finansowej; w ten sposób możesz zwiększyć swoje zyski i straty.
 • Ochrona przed ujemnym saldem: możesz uzyskać maksymalne pokrycie w wysokości 50 000 EUR dla skompensowanych deficytów na rachunku zgodnie z naszą Polityką Ochrony przed Ujemnym Saldem, podczas gdy klienci indywidualni nie mają takiego limitu i uzyskują pokrycie w przeliczeniu na rachunek.
 • Komunikacja i ostrzeżenia o ryzyku: będziemy mieć możliwość komunikowania się z Tobą w bardziej profesjonalnym języku; możemy również nie wydawać ostrzeżenia o ryzyku, gdy skontaktujemy się lub promujemy nowy produkt.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ograniczył dźwignię finansową między 1:30 a 1: 2 dla klientów detalicznych, biorac pod uwagę, że wysoka dźwignia nie jest odpowiednia dla tej kategorii klientów.

Ograniczenia te nie dotyczą klientów Admirals Pro, którzy są klasyfikowani jako klienci profesjonalni. Klienci profesjonalni mogą uzyskać dostęp do 17 - 25-krotnie wyższej dźwigni do 1:500 w przypadku kontraktów CFD na waluty, indeksy, metale i ropę naftową. Tak więc, podczas gdy wymóg depozytu dla 1 lota EURUSD dla profesjonalnego klienta wynosi 200 EUR, to dla klienta detalicznego wynosi 3333,33 EUR.

Twój portfel instrumentów finansowych może obejmować akcje, ETF-y, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne (wyłącznie dostępne depozyty gotówkowe na rachunkach lub zyski zrealizowane z inwestowania w instrumenty pochodne), instrumenty dłużne i oszczędności gotówkowe.

Twój portfel instrumentów finansowych nie obejmuje nieruchomości, bezpośredniej własności towarów, emerytury zakładowej, aktywów niezbywalnych, luksusowych samochodów i biżuterii, jak również wartości nominalnych instrumentów lewarowanych.

Wielkość portfela musi wynosić ponad 500 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie lokalnej.

Jeśli jesteś nowym klientem, możesz złożyć wniosek o kategoryzację profesjonalną w tym samym czasie, co wniosek o otwarcie rachunku w Gabinecie Inwestora. Otrzymasz dwa potwierdzenia e-mailem, jedno dla Twojego wniosku o rachunek, a drugie dla Twojej kategoryzacji profesionalnej. W oczekiwaniu na zatwierdzenie wniosku o warunki Admirals Pro, możesz rozpocząć handel na zasadach detalicznych.

Jeśli posiadasz już rachunek CFD (typy rachunków: Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4, Zero.MT5), możesz złożyć wniosek o Admirals Pro już teraz w Gabinecie Inwestora, jeśli uważasz, że możesz być uprawniony.

Skontaktujemy się z Tobą drogą mailową, aby poinformować Cię o zatwierdzeniu Twojego wniosku o zostanie profesjonalnym klientem i przejdziesz do Admirals Pro. Twoje dane uwierzytelniające do logowania do platform transakcyjnych pozostaną bez zmian. Pamiętaj, że czekając na dostęp do Admirals Pro, możesz nadal handlować na swoim standardowym rachunku detalicznym.

Przejście na Admirals Pro nie zmienia charakteru oferowanych przez nas produktów finansowych, więc nie ma żadnych konsekwencji podatkowych. W przypadku konkretnych, indywidualnych lub osobistych pytań dotyczących zobowiązań podatkowych należy skontaktować się z wybranym doradcą podatkowym.

Masz więcej pytań związanych z tradingiem w Admirals?

Zobacz naszą sekcję FAQ

Nie kwalifikujesz się do Admirals Pro?

Możesz nadal handlować ponad 3 000 instrumentów na jednych z najpopularniejszych platform transakcyjnych - MetaTrader 4 i MetaTrader 5, z dostępem do unikalnego rozszerzenia MT Supreme oraz Ochrony z tytułu Zmienności, jak również darmowej edukacji.

* Dane te odnoszą się do Admirals Group.


**Ważne jest, aby pamiętać, że wyższa dźwignia oznacza również wyższe ryzyko. Musisz w pełni zrozumieć praktyczny powód transakcji z wyższą dźwignią, a jeśli to robisz, zawsze utrzymywać na rachunku wystarczające fundusze.

NAJLEPSZY BROKER CFD 2022

Nagroda Deutsches Kundeninstitut w kategorii Najlepszy Broker Forex w latach 2016, 2018 - 2022

NAJLEPSZY BROKER CFD 2022

Brokerwahl.de "Najlepsze Broker CFD Roku" - pierwsze miejsce w latach 2019 - 2022

NAJLEPSZY BROKER CFD 2021

Brokervergleich "Najlepszy Broker Forex" - pierwsze miejsce w latach 2016 - 2021

NAJLEPSZY BROKER 2021

Nagrody Traders` Magazine ES: Najlepszy Broker w latach 2018 - 2021, Najlepsze Wsparcie Klienta 2021