Admirals Pro

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do profesjonalnych warunków

SPRAWDŹ KWALIFIKOWALNOŚĆ
 • Założona w 2001 roku *
 • Ponad 120 000 klientów na całym świecie
 • Ponad 7 500 instrumentów

Admirals Pro

Dowiedz się o więcej o warunkach handlu Admirals Pro, przeznaczonych wyłącznie dla klientów profesjonalnych. Zabezpieczenia dla klientów detalicznych nie mają zastosowania, w tym ograniczenia dotyczące dźwigni finansowej. Zyski i straty z handlu mogą być większe z Admiral Pro. Przeczyta więcej o Profesjonalnych warunkach handlu.

Czy kwalifikuję się do warunków Admirals Pro?

Aby kwalifikować się do usługi Admirals Pro, musisz spełnić określone kryteria. Jeśli odpowiesz 'tak' na dwa z trzech poniższych pytań, możesz kwalifikować się do Admirals Pro.

 • Czy dokonałeś 10 transakcji o znacznej wielkości (min. 2 loty) w ujęciu kwartalnym w ostatnim roku na odpowiednich rynkach?

  Akceptowane parametry

  • Rynki: Forex, kontrakty CFD, spread bet lub inne instrumenty finansowe (np. akcje, ETFy, futures, opcje i inne instrumenty pochodne).
  • Częstotliwość transakcji: średnia częstotliwość 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów (łącznie z Admirals i/lub innymi dostawcami usług).
  • Wielkość transakcji: wartość nominalna 10 000 EUR na transakcję na akcjach i 20 000 EUR na transakcję na instrumentach Forex, CFD i innych instrumentach finansowych lub ekwiwalent w walucie lokalnej.
 • Czy Twój portfel instrumentów finansowych przekracza 500 000 EUR?

  Akceptowane parametry

  • Struktura portfela: akcje, akcje ISA, ETF, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne (wyłącznie dostępne depozyty gotówkowe na Twoich rachunkach lub zyski zrealizowane z inwestowania w instrumenty pochodne) oraz SIPP (z wyłączeniem instrumentów niefinansowych), instrumenty dłużne i oszczędności gotówkowe; nie obejmuje nieruchomości, bezpośrednich własności towarów, emerytur zakładowych, aktywów niehandlowych, luksusowych samochodów i biżuterii oraz wartości nominalnych instrumentów lewarowanych.
  • Wielkość portfela: ponad 500 000 EUR lub równowartość w lokalnej walucie.
 • Czy pracowałeś w branży finansowej przez co najmniej 1 rok, w tym samozatrudnienie?

  Akceptowane parametry

  • Pozycja: profesjonalna pozycja w sektorze finansowym (np. bankowość, usługi finansowe lub samozatrudnienie), która wymaga znajomości w zkresie przewidzianych transakcji i usług.
  • Okres pracy: co najmniej 1 rok.
Nie kwalifikujesz się do Admirals Pro?

Aplikuj Teraz

 1. Otwórz konto w AM

  Wnioskuj o rachunek rzeczywisty

 2. Uzupełnij swój wniosek

  Potwierdź swoją kwalifikowalność w formularzu wniosku o rachunek

 3. Witamy w Admirals Pro

  Otrzymaj potwierdzenie na e-mail i ciesz się korzyściami płynącymi z profesjonalnej usługi

Złóż aplikację Admirals Pro otwierając rachunek transakcyjny real

OTWÓRZ RACHUNEK

Bądź w kontakcie

Jakieś pytania odnośnie Admirals Pro?

Najczęściej Zadawane Pytania

Jeśli nie kwalifikujesz się do Admirals Pro, nadal możesz handlować tysiącami instrumentów finansowych na najpopularniejszych platformach transakcyjnych, MetaTrader 4 i MetaTrader 5, na standardowych detalicznych warunkach handlu. Pamiętaj, że możesz ubiegać się o profesjonalne warunki później, gdy spełnione zostaną kryteria kwalifikacyjne. Dowiedz się więcej...

Ochrona podobna do tej dostępnej dla klientów detalicznych:

 • Oddzielenie środków klientów: tak jak w przypadku rachunku detalicznego, będziemy posiadać i utrzymywać kwotę równą Twojemu rachunkowi na wydzielonym bankowym rachunku pieniężnym.
 • Ochrona depozytów ICF: tak jak w przypadku rachunku detalicznego, możesz otrzymać rekompensatę z Funduszu rekompensat dla inwestorów (ICF) do kwoty 20 000 EUR, które u nas posiadasz.
 • CySEC: podobnie jak w przypadku rachunku detalicznego, możesz złożyć skargę do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikiem złożonej do nas reklamacji.

Twój portfel instrumentów finansowych może obejmować akcje, ETF-y, fundusze inwestycyjne, instrumenty pochodne (wyłącznie dostępne depozyty gotówkowe na rachunkach lub zyski zrealizowane z inwestowania w instrumenty pochodne), instrumenty dłużne i oszczędności gotówkowe.

Twój portfel instrumentów finansowych nie obejmuje nieruchomości, bezpośredniej własności towarów, emerytury zakładowej, aktywów niezbywalnych, luksusowych samochodów i biżuterii, jak również wartości nominalnych instrumentów lewarowanych.

Wielkość portfela musi wynosić ponad 500 000 EUR lub równowartość tej kwoty w walucie lokalnej.

Jeśli jesteś nowym klientem, możesz złożyć wniosek o kategoryzację profesjonalną w tym samym czasie, co wniosek o otwarcie rachunku w Dashboard. Otrzymasz dwa potwierdzenia e-mailem, jedno dla Twojego wniosku o rachunek, a drugie dla Twojej kategoryzacji profesionalnej. W oczekiwaniu na zatwierdzenie wniosku o warunki Admirals Pro, możesz rozpocząć handel na zasadach detalicznych.

Jeśli posiadasz już rachunek CFD (typy rachunków: Trade.MT4, Trade.MT5, Zero.MT4, Zero.MT5), możesz złożyć wniosek o Admirals Pro już teraz w Dashboard, jeśli uważasz, że możesz być uprawniony.

Skontaktujemy się z Tobą drogą mailową, aby poinformować Cię o zatwierdzeniu Twojego wniosku o zostanie profesjonalnym klientem i przejdziesz do Admirals Pro. Twoje dane uwierzytelniające do logowania do platform transakcyjnych pozostaną bez zmian. Pamiętaj, że czekając na dostęp do Admirals Pro, możesz nadal handlować na swoim standardowym rachunku detalicznym.

Przejście na Admirals Pro nie zmienia charakteru oferowanych przez nas produktów finansowych, więc nie ma żadnych konsekwencji podatkowych. W przypadku konkretnych, indywidualnych lub osobistych pytań dotyczących zobowiązań podatkowych należy skontaktować się z wybranym doradcą podatkowym.

Masz więcej pytań związanych z tradingiem w Admirals?

Zobacz naszą sekcję FAQ

Nie kwalifikujesz się do Admirals Pro?

Nadal możesz handlować na ponad 3000 rynkach na najpopularniejszych platformach transakcyjnych na świecie, MetaTrader 4 i 5, z dostępem do naszej ekskluzywnej MT Supreme Edition, wiadomości rynkowych i analiz Dow Jones Newswires oraz bezpłatnej edukacji.

Niestety usługi Admirals nie są dostępne dla mieszkańców wybranego kraju.

* Dane te odnoszą się do Admirals Group.


**Ważne jest, aby pamiętać, że wyższa dźwignia oznacza również wyższe ryzyko. Musisz w pełni zrozumieć praktyczny powód transakcji z wyższą dźwignią, a jeśli to robisz, zawsze utrzymywać na rachunku wystarczające fundusze.

NAJLEPSZY BROKER CFD 2022

Nagroda Deutsches Kundeninstitut w kategorii Najlepszy Broker Forex w latach 2016, 2018 - 2022

NAJLEPSZY BROKER CFD 2022

Brokerwahl.de "Najlepsze Broker CFD Roku" - pierwsze miejsce w latach 2019 - 2022

NAJLEPSZY BROKER CFD 2021

Brokervergleich "Najlepszy Broker Forex" - pierwsze miejsce w latach 2016 - 2021

NAJLEPSZY BROKER 2021

Nagrody Traders` Magazine ES: Najlepszy Broker w latach 2018 - 2021, Najlepsze Wsparcie Klienta 2021