Indeksy PMI dla przemysłu dają euro wytchnienie

Kwiecień 01, 2021 15:08

Euro jest drugą najczęściej wymienianą walutą na świecie, po dolarze amerykańskim, a publikacja danych ekonomicznych z wiodących krajów strefy euro ma zwykle znaczący wpływ na jego wartość.

Dziś rano opublikowano wyniki indeksów PMI dla przemysłu w całej strefie euro. Były pozytywne i nieco wyższe od oczekiwań we wszystkich sektorach.

W każdym przypadku wskaźnik przekracza 50, co wskazuje na rozwój sektora przemysłowego. Ponadto ich ostateczne wyniki są wyższe od osiągniętych w poprzednim odczycie i równe lub nieco wyższe od prognoz rynkowych. Opublikowane dane obejmują:

 • PMI dla przemysłu Hiszpanii: 56,9 wobec prognozy 56
 • PMI dla przemysłu Włoch:59,8 wobec prognozy 59,8
 • PMI dla przemysłu we Francji 59,3 wobec prognozy 58,8
 • PMI dla przemysłu w Niemczech 66,6 w porównaniu do prognozy na poziomie 66,6
 • PMI dla przemysłu strefy euro 62,5 w porównaniu do prognozy na poziomie 66,4

Te dane dały odpocząć euro, którego indeks tracił na wartości od połowy stycznia 2021 r. Na poniższym wykresie widać wyraźnie, że od tego czasu euro poruszało się w niedźwiedzim klinie.

W ostatnim czasie cena dotknęła wsparcia tego klina, co również zbiega się z minimami odnotowanymi w lipcu 2020 roku. Kumulacja sygnałów w tym samym kierunku powoduje, że dynamika ruchu jest jeszcze większa, co widać po odbiciu, które wydarzyło się dziś rano, kiedy zostały zaprezentowane te nieśmiałe pozytywne dane.

Następny poziom odniesienia znajduje się przy oporze tego klina i pokrywa się z poziomem zniesienia 23,6 Fibonacciego, gdzie presja sprzedaży może w przewidywalny sposób wzrosnąć.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. EURX, wykres dzienny. Zakres danych: od 19 sierpnia 2019 r. do 1 kwietnia 2021 r. Sporządzono 1 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu indeksu euro w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: +9,56%

2019: -1,15%

2018: -5,35%

2017: +14.01%

2016: -4,20%

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na parę walutowa EURUSD i inne pary walutowe! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Javiera Olivana (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.