Oczekiwanie na decyzję Fed i BoE w sprawie stóp procentowych

Styczeń 31, 2024 14:36

Dwa największe banki centralne na świecie, amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) i Bank Anglii (BoE), ogłoszą swoje decyzje w sprawie stóp procentowych odpowiednio dziś i jutro. Podczas gdy oba banki prawdopodobnie utrzymają koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ekonomiści skupią się na narracji po posiedzeniu, ponieważ wydaje się, że przyszłe obniżki stóp procentowych nie nastąpią tak szybko, jak początkowo przewidywano.

Stopa inflacji w Australii w czwartym kwartale 2023 r. spadła do 4,1%, czyli poniżej poziomu 4,3% oczekiwanego przez ekonomistów. Akcje Alphabet spadły o 6% w handlu po godzinach, ponieważ przychody z reklam w czwartym kwartale rozczarowały analityków.

Decyzja FOMC w sprawie stóp procentowych

Nie jest tajemnicą, że inwestorzy i traderzy koncentrują się na decyzji Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych, która ma zapaść wieczorem. Większość ekonomistów sugeruje, że tym razem FOMC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, oceniając efekt rygorystycznej polityki pieniężnej wdrożonej w ubiegłym roku. Narzędzie CME Fed Watch wydaje się zgadzać, ponieważ 97% respondentów nie przewiduje obniżki stóp procentowych, chociaż w grudniu sytuacja wyglądała inaczej, ponieważ jeden na pięciu respondentów spodziewał się złagodzenia polityki.

Analitycy ING spodziewają się, że oświadczenie po spotkaniu zmieni się na neutralne, odsuwając potencjalny ruch stóp. W swoim raporcie zauważaj: „uważamy, że Fed zdecyduje się poczekać do maja, aby wykonać pierwszy ruch, a utrzymujące się stłumione miary inflacji bazowej dają mu pewność, że obniży stopę procentową do 4% do końca tego roku w porównaniu z prognozą konsensusu 4,5% i 3% do połowy 2025 roku. To tylko zbliży nas do neutralnego terytorium. Jeśli gospodarka wejdzie w bardziej niespokojny okres i Fed będzie musiał przejść na terytorium ‘stymulacyjne’, istnieje możliwość znacznie głębszych cięć”.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek po południu. Analitycy rynkowi nie spodziewają się, aby zarząd BoE przystąpił do jakichkolwiek zmian w polityce pieniężnej. Ostatni raz BoE dostosował koszty finansowania zewnętrznego w sierpniu 2023 roku. Od tego czasu inflacja CPI zbliżyła się do celu banku, ale nadal nie osiągnęła docelowego poziomu.  

Decydenci BoE stwierdzili, że obniżki stóp procentowych na obecnym etapie byłyby „przedwczesne”, ponieważ mogłyby doprowadzić do odbicia presji cenowej. Komentując nadchodzącą decyzję w sprawie stóp procentowych, stratedzy rynkowi Vanguard powiedzieli: „Biorąc pod uwagę znaczne obniżenie prognozy inflacji w ostatnich miesiącach, spodziewamy się, że nastawienie zacieśniające zostanie porzucone, a zamiast tego oczekujemy, że członkowie komitetu polityki pieniężnej położą podwaliny pod obniżki stóp procentowych w połowie roku. Rozpoczęcie cięć już wiosną wydaje się naszym zdaniem zbyt wczesne, biorąc pod uwagę utrzymujące się ceny usług podstawowych”.

Zatrudnienie poza rolnictwem w USA, styczeń 2024 r.

Dwa dni po decyzji Fed w sprawie polityki pieniężnej, amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje raport o zatrudnieniu poza rolnictwem za styczeń 2024 roku. Ekonomiści spodziewają się, że liczba ta wyniesie 180 000, czyli mniej niż 216 000 w grudniu.

Należy zauważyć, że grudniowy raport NFP zaskoczył analityków, ponieważ dane były wyższe niż oczekiwano, więc jeszcze jedna niespodzianka w styczniu może wzmocnić scenariusz mówiący, że Fed może opóźnić obniżki stóp procentowych.

Handluj na pozbawionym ryzyka rachunku demo

Czy chciałbyś poćwiczyć trading bez ryzykowania swoich środków? Rachunek demo w Admirals pozwala na to w realistycznych warunkach rynkowych. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek demo już dziś:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.