Fed, BoE i BoJ zadecydują o poziomie stóp procentowych

Wrzesień 20, 2023 16:15

W tym tygodniu inwestorzy skupią się na stopach procentowych, ponieważ Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed), Bank Anglii (BoE) i Bank Japonii (BoJ) ogłoszą swoje decyzje dotyczące polityki monetarnej.

Wcześniej rano raport Office for National Statistics (ONS) wykazał, że inflacja zasadnicza spadła w sierpniu w UK do 6,7%. Ekonomiści prognozowali wzrost do 7,0%. Spadające dane o inflacji, mogące pozwolić BoE na niepodwyższanie stóp procentowych, sprowadziły funta do czteromiesięcznego minimum w stosunku do dolara amerykańskiego.

Ludowy Bank Chin (PBoC) utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, ponieważ słabnący juan i umacniająca się gospodarka pozwoliły mu odłożyć w czasie dalsze łagodzenie polityki pieniężnej.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

Fed ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych jeszcze dziś. Analitycy rynkowi sugerują, że amerykański bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, chociaż inflacja pozostaje powyżej docelowego zakresu. Szef Fed, Jerome Powell, powtórzył podczas swojego wystąpienia w Jackson Hole, że jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych może sprowadzić inflację do pożądanego poziomu.

Ankieta przeprowadzona przez Agencję Reutera wykazała, że 95% ankietowanych ekonomistów przewiduje, że amerykański bank centralny utrzyma stopę funduszy federalnych w obecnym przedziale 5,25%-5,50%. Narzędzie CME FedWatch Tool również wskazuje na 99% prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie. Decydenci Fed mają tendencję do odpierania wszelkich komentarzy związanych z obniżką stóp procentowych i podkreślają, że koszty pożyczek mogą pozostać wyższe przez dłuższy czas.

Decyzja BoE w sprawie stóp procentowych

W czwartek przyjdzie kolej na decyzję BoE w sprawie stóp procentowych. Gospodarka Wielkiej Brytanii wydaje się być na skraju recesji, ponieważ dane dotyczące wzrostu gospodarczego nie wydają się być zachęcające, a konsumenci próbują dostosować swoje budżety do wyższych cen i stóp procentowych.

Zgodnie z prognozami ekonomistów, Komitet Polityki Pieniężnej BoE (MPC) ma rozważyć podwyżkę stóp o 25 pb, jeszcze bardziej zaostrzając politykę pieniężną. Jednak ostatnie dane o inflacji mogą odegrać tutaj kluczową rolę.

Wcześniej w tym miesiącu gubernator BoE Andrew Bailey powiedział, że bank jest coraz bliżej zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. Jednak Catherine Mann ostrzegła przed jakąkolwiek pauzą, a analitycy Citi sugerują, że „wyraźny sprzeciw Mann wobec pauzy i powiązana z nim krytyka większości decyzji RPP jest, naszym zdaniem, oznaką wewnętrznej dyskusji, która toczy się przeciwko niej. Uważamy zatem, że pauza jest rozważana”.

Decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych

Wreszcie, rada zarządzająca Banku Japonii zbierze się, aby zdecydować o kierunku swojej polityki pieniężnej. Ekonomiści zaznajomieni z polityką BoJ sugerują, że zarząd nie podniesie stóp procentowych na tym posiedzeniu i dodają, że prawdopodobnie utrzymana zostanie kontrola krzywej dochodowości (YCC). 

BoJ nie podniósł stóp procentowych tak jak Fed i EBC, ale niektórzy z jego decydentów zaczęli wspominać o potrzebie ograniczenia bodźców monetarnych, które wspierały japońską gospodarkę w poprzedniej dekadzie.

W swoim zeszłotygodniowym wystąpieniu gubernator Kazuo Ueda zauważył, że do końca roku bank centralny Japonii może dysponować wystarczającą ilością danych, które pomogą mu zdecydować, czy zakończyć politykę ujemnych stóp procentowych, czy też nie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.