Saglabāt PDF Drukāt

PARALLELS DESKTOP PRO LICENCE ARADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Spēkā stājies ar 2020. gada 1. septembri

1. Vispārīgi

1.1 Parallels Desktop, kas paredzēts Mac viedierīcēm (turpmāk - produkts), ir ārēja (trešās puses)lejupielādējama programmatūra, kuru izstrādājis uzņēmums Parallels Inc., un Admiral Markets (ko veido juridiskas personas Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus unAdmiral Markets Pty) to piedāvā klientiem, saskaņā ar šeit atrodamajiem Licences noteikumiem.

1.2 Parallels Inc. ir individuāli savs Galalietotāja licences līgums, Lietošanas noteikumi un Privātuma paziņojums, kaspirms Produkta lietošanas ir jāizlasa, jāsaprot un jāpieņem katram Produkta lietotājam.

1.3 Ievērojot piemērojamos licences noteikumus, Produktu var izmantot gan virtuālo līdzekļu (“demo tirdzniecības konti”), gan reāls naudaskontiem (“reālie tirdzniecības konti”) un ir pieejams visiem Admiral Markets klientiem, kuri ir izvelējušies izmantot šo Produkta piedāvājumu.

1.4 Produkta licence ir pieejama Admiral Markets klientiem bez maksas, ja klientareālajā tirdzniecības kontā paša kapitāla līdzekļu apjoms ir 3000 eiro (trīs tūkstoši eiro), vai ekvivalents līdzekļu apjoms citā reālā konta bāzes valūtā. Minētās prasības izpilde par minimālo pašu kapitāla apjomu reālajā tirdzniecības kontā tiek pārbaudīta manuāli un var aizņemt līdz divām darba dienām - pārbaude tiek veikta pēc tam, kad klienta konts ir sasniedzis iepriekš minēto kapitāla apjomu tirdzniecības kontā un informējis Admiral Markets, izmantojot mūsu mājaslapā atrodamo saiti link. Admiral Markets informēs klientu par licences piešķiršanu nosūtot ziņu uz e-pastu.

1.5 Admiral Markets nenodarbojas ar apmaksātu Produkta licenču tālākpārdošanu; tāpēc Produkta licence ir pieejama klientam tikai tik ilgi, cik Admiral Markets veic Produkta licences atjaunošanu.

1.6 Parallels Desktop priekš Mac viedierīcēmir programmatūra, kura nodrošina virtualizāciju Macintosh datoriem.

1.7 Pirms pieteikšanās Produkta izmantošanai, ikviens lietotājs tiek aicināts iepazīties ar Parallels Inc. izveidoto Produkta lietotāja rokasgrāmatu, kas pieejama parallels.com. Turklāt katrs Produkta lietotājs tiek aicināts pārbaudīt to demo tirdzniecības kontā, pirms Produkta izmantošanas tirgojot ar reāliem līdzekļiem.

1.8 Admiral Markets nenes atbildību par sekām, kas saistītas ar neparedzētām operācijām lietojot Produktu, kas radušās Parallels Inc. darbības vai bezdarbības rezultātā, vai Admiral Markets klientu nepietiekamo zināšanu dēļ par Produkta lietošanas noteikumiem, principiem, vai nepareizi lietojot produktu.

2. Licences aktivizēšana

2.1 Lai iegūtu Produkta licenci, klientam jāveic šādas darbības:

2.1.1 Veiciet reģistrāciju Admiral Markets mājaslapā un atverat reālo tirdzniecības kontu

2.1.2 Pārliecinaties, ka reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls ir 3000 eiro vai vairāk (vai ekvivalenta summa citā valūtā, ja reālā konta bāzes valūta nav eiro)

2.1.3 Nosūtat pieprasījumu izmantojot speciali izveidotu Produktu vietni link, vai nosūtat e-pastu uz parallels@admiralmarkets.com, norādot sava reālā konta numuru un pieprasījumu izsniegt licenci priekš Parallels Desktop.

3. Licences atjaunošana

3.1 Produkta licence tiks atjaunota, ja klienta reālais konts atbildīs minimālajām pašu kapitālaprasībām, kā norādīts iepriekš (skatīt 2.1.2. punktā) un tikai pēc paša klienta pieprasījuma, izmantojotProduktu lapu link vai sūtot pieprasījumu uz e-pastu parallels@admiralmarkets.com norādot reālā konta numuru un pieprasījumu izsniegt licenci priekš Parallels Desktop (kā norādīts 2.1.3. punktā).

3.2 Ikviens klients, kura Produkta licence nav atjaunota, var turpināt izmantot Admiral Markets pakalpojumus balstoties uz vispārējiem pakalpojumu noteikumiem.

4. Licences atsaukšana

4.1 Admiral Markets pieņem, ka klienti izmantojot Produktu ievēros“Godīguma principus”: ja klients Produktu izmantos veidā, kādā tas nav paredzēts, vai tā izmantošana būs pretrunā ar Admiral Markets ekonomiskajām un juridiskajām interesēm, Admiral Marketspatur tiesības nekavējoties izbeigt piekļuvi Pakalpojumam - ar vai bez iepriekšējapaziņojuma klientam par lēmumu.

4.2 Admiral Markets saglabā tiesības deaktivizēt vai atsaukt Produkta licences pat, ja reālā tirdzniecības konta pašu kapitāls pārsniedz noteiktos, minimālos 3000 eiro, bet tikai gadījumā, ja Admiral Markets būs radušās pamatotas aizdomas, ka piedāvājums ir izmantots ļaunprātīgi.

4.3 Admiral Markets patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt, pielāgot, apturēt, atcelt,pārtraukt vai izbeigt Produkta izmantošanu jebkurā laikā, par to iepriekš brīdinot vai nebrīdinot klientu. Uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādām tiešām vai netiešām sekām, kas izriet nojebkurām izmaiņām Produktā vai tā pielāgošanas, apturēšanas, atcelšanas vai izbeigšanas.

5. Beigu noteikumi

5.1 Saņemot piekļuvi Produktam, klients apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis unpiekritis šiem Parallels Desktop Produkta lietošanas noteikumiem, kā arī visiem uz galalietotāju attiecinātajiemlicences noteikumiem un Produkta lietotāja rokasgrāmatā atrunātajiem Produkta lietošanas priekšrakstiem, kā arī klienta līgumā un visos citos Admiral Markets noteikumos atrunātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

5.2 Admiral Markets neizvirza pretenzijas par nevainojamu Produkta darbību un neuzņemas jebkādu atbildību par Produkta tehniskajām problēmām, kas var rasties Parallels Inc. darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.3 Izmantojot Produktu un pieņemot ar to saistītos lietošanas noteikumus, klients apņemasnevērsties pret uzņēmumu un tā darbiniekiem, pārstāvjiem un/vai aģentiem ar jebkādām prasībām, pretenzijām, izmaksām, jebkāda veida zaudējumu vai bojājumu atlīdzināšanas prasībām, kas varētu rasties Produkta vainas dēļ.

5.4 Jebkuru strīdu vai nepareizi interpretētu augstāk minēto piemērojamo noteikumu gadījumā, strīds vai nepareizi interpretētu noteikumu jautājums tiks risināts tā, kāAdmiral Markets uzskatīs par atbilstošu. Admiral Markets lēmums tiek uzskatīts par galīgu un saistošu.

5.5 Klients jebkurā laikā var anulēt Produkta licenci, nosūtot e-pastu uz parallels@admiralmarkets.com un norādot sava tirdzniecības konta numuru.

Ja ir radušies jautājumi vai kādi ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums