PDF mentés Nyomtatás

PARALLELS DESKTOP PRO LICENC AZ ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD-VEL

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2020. szeptember 1-től lép hatályba

1. Általános

1.1 A Parallels Desktop Mac-hez (a továbbiakban: „Termék”) egy külső (harmadik fél)letölthető technikai szoftver, amelyet a Parallels Inc. fejlesztett ki és az az Admiral Markets (globális szintenjogi személyek, mint például az Admiral Markets UK Ltd, az Admiral Markets AS, az Admiral Markets Cyprus és a Admiral Markets Pty) az itt vázolt licencfeltételek szerint kínál ügyfeleinek.

1.2 A Parallels Inc. rendelkezik Végfelhasználói licencszerződéssel, Felhasználási feltételekkel és Adatvédelmi nyilatkozattal, amelyekminden termékfelhasználónak köteles elolvasnia, megértenie és elfogadnia a termék használata előtt.

1.3 Az alkalmazandó licencfeltételektől függően a Termék mindkét virtuális pénzgyakorlatban használható számlák („Demo számlák”) és valódi számlák („Éles számlák”) az Admiral Markets összes ügyfelének, aki ezt a Termék ajánlatot választotta.

1.4 Terméklicencet az Admiral Markets Jogosult ügyfelei számára ingyen biztosítani, ha az ügyfél fenntartja az Éles számláján a minimális 3000 eurót (háromezer euró) saját tőkéjét vagy ennek megfelelő összeget egy másik Éles számlán valutában. A fent említett minimális Éles számla tőke teljesítése követelmény 2 (két) munkanapon belül diszkrecionális kézi felülvizsgálat tárgyát képezi miután elérték az Éles számlához szükséges tőkeszintjét, és ezen keresztül jelentették az Admiral Markets-nek az Admiral Markets weboldalán a linken keresztül küldött speciális kérést. Admirál Markets a licenc megadása után e-mailben értesíti az ügyfelet.

1.5 Az Admiral Markets nem folytatja a fizetős Parallels Desktop Mac-hez licencek viszonteladását;ezért a Terméklicenc csak addig áll az ügyfél rendelkezésére, amíg az Admiral Markets meghosszabbítja a Termék licencét.

1.6 A Parallels Desktop Mac egy hardveres virtualizációt biztosító szoftver a Macintosh számítógépekhez.

1.7 A termék funkcióinak alkalmazása előtt minden felhasználónak javasoljuk, hogy ismerkedjen mega Parallels Inc. által a weboldalon található Termék felhasználói kézikönyvvel parallels.com. Ezenkívül a termék minden felhasználóját arra ösztönözzük, hogy tesztelje a Termék funkcióités tapasztalja meg hogyan működik ingyenes demo számlán, mielőtt a Terméket éles számlán használná.

1.8 A Markets Admiral nem vonható felelősségre olyan esetben, amely a Parallels Inc. vagy az Admiral Markets ügyfeleinek cselekedetei vagy mulasztásai miatt keletkezhet a termék működési szabályainak és alapelveinek elégtelen ismerete vagy helytelen használata miatt.

2. Licenc aktiválás

2.1 A terméklicenc megszerzéséhez a jogosult ügyfélnek a következő lépéseket szükséges megtennie:

2.1.1 Regisztrálj az Admiral Markets weboldalon, és nyisson Éles számlát

2.1.2 Győződj meg, hogy az Éles számlád tőkéje legalább 3000 euró (vagy ennek megfelelő összeg egy másik Éles számlán valutában)

2.1.3 Küldj kérelmet a termék speciális landing oldalán található linken keresztül, vagy e-mailt a következő címre: parallels@admiralmarkets.com Éles számla azonosító számával és egy Parallels Desktop for Mac terméklicenc kérelemmel.

3. Licenc megújítás

3.1 A termék licencét meg kell újítani, ha az ügyfél Éles számlája eléri a minimális tőkeikövetelmény, mint a felülvizsgálat időpontjában (2.1.2. bekezdés), és csak egy külön kérés után, a termék landing oldalán keresztüli linken vagy e-mail címen keresztül a parallels@admiralmarkets.com címre az Éles számla azonosítóval és a Parallels Desktop for Mac termék licencének megadására irányuló kérelemmel (2.1.3. bekezdés).

3.2 Minden ügyfél, akinek a terméklicencét nem hosszabbították meg, továbbra is igénybe veheti az Admiral Markets szolgáltatásait az általános szolgáltatási feltételekkel.

4. Licenc visszavonás

4.1 Az Admiral Markets feltételezi a „méltányos használatot”: Ha egy ügyfél szokatlan módon használja ezt a terméket vagy felhasználja az ajánlatot az Admiral Markets ellen, valamint gazdasági és jogi érdekeivel szemben, az Admiral Markets-nekjoga van, ésszerű belátása szerint, előzetesen vagy anélkül azonnal felmondani az ajánlatot az ügyfélnek.

4.2 Az Admiral Markets jogosult a terméklicencek deaktiválására és visszavonására még Éles3000 eurót meghaladó tőkével rendelkező számla esetén is,ha visszaéléseket tapasztal.

4.3 Az Admiral Markets fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megváltoztassa, módosítsa, felfüggessze, törölje, vagy bármikor felmondhassa vagy megszüntethesse a Terméket az ügyfél értesítése vagy anélkül. Semmilyen körülmények között sem lesz a cég felelős az ebből származó közvetlen vagy közvetett következményekért a termék bármilyen módosítása, beállítása, felfüggesztése, törlése vagy megszüntetése miatt.

5. Általános rendelkezések

5.1 A Termék átvételét követően az ügyfél nyugtázza, hogy elolvasta, megértette éselfogadta a Parallels Desktop for Mac termék összes érintett végfelhasználó használati feltételeit, licencfeltételeit és a termék felhasználói kézikönyvét, valamint az ügyfélszerződés és az összes többi általános feltételtvalamint az Admiral Markets feltételeiben is, egyetért.

5.2 Az Admiral Markets nem tesz állítást a Termék hibátlan működésével kapcsolatban, és nem isvállal felelősséget a Termékkel kapcsolatos műszaki problémákért, amelyek a Parallels Inc. mulasztásaiból származhatnak.

5.3 A Termék használatával és a kapcsolódó használati feltételek elfogadásával az ügyfél vállalja, hogymentesíti a vállalatot és annak tisztviselőit, alkalmazottait, képviselőit és / vagy ügynökeit a felelősség alól bármilyen igény, költség, veszteség vagy bármilyen kár alól, amely a Termékkel kapcsolatban merül fel vagy merült fel.

5.4 Bármely vita vagy a fent meghatározott alkalmazandó feltételek téves értelmezése eseténa vitát vagy félreértelmezést az Admiral Markets megfelelőnek ítélt módon oldja meg. Az Admiral Markets határoztata végleges és kötelező érvényű.

5.5 Az ügyfél bármikor felmondhatja a Terméklicencet, ha e-mailben elküldi a kereskedési azonosító számát a parallels@admiralmarkets.com-ra.

Kérdés vagy visszajelzés esetén nyugodtan lépj kapcsolatba velünk.