PDF mentés Nyomtatás

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2021.06.29-től érvényes


KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASD EL EZEKET A FELTÉTELEKET. EZEK MAGUKBA FOGLALJÁK A KOCKÁZATKEZELÉSI KÖZLEMÉNYT, ÉS CSATOLT ÉRTESÍTÉSEKET VAGY ÜTEMEZÉSEKET, AMELYEK IDŐRŐL IDŐRE MÓDOSULHATNAK, VAGY ÁTDOLGOZÁSRA KERÜLHETNEK, EZEK MEGHATÁROZZÁK AZOKAT A FELTÉTLEKET, AMELYEK ALAPJÁN A SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJUK NEKED, TOVÁBBÁ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZNAK A JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ MEGÁLLAPODÁSRÓL, AMIT VELED KÖTÜNK.

A SZÁMLANYITÁSI ŰRLAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ELKÜLDÉSÉVEL KIJELENTED, HOGY BELEEGYEZEL ABBA, HOGY EZEK A FELTÉTELEK KÖTNEK. JOGI TANÁCSOT KÉRHETSZ, MIELŐBB TOVÁBB FOLYTATOD. ELFOGADOD ÉS VÁLLALOD, HOGY NEM VITATOD EZEN FELTÉTLEK ÉRVÉNYESSÉGÉT AZON AZ ALAPON, HOGY ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTTED A MEGÁLLAPODÁST VELÜNK.

HA SZOLGÁLTATÁSAINKAT EGY HARMADIK FÉL, PÉLDÁUL A MUNKÁLTATÓJA NEVÉBEN HASZNÁLOD, AKKOR KIJELENTED ÉS SZAVATOLOD, HOGY EGY ILYEN HARMADIK FÉL HATALMAZ FEL A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSÉRE ÉS A HASZNÁLATÁRA, VALAMINT ARRA, HOGY A HARMADIK FÉL NEVÉBEN ELFOGADOD EZEKET A FELTÉTELEKET.

ÖSSZETETT PÉNZÜGYI DERIVATÍV TERMÉKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLATÁSOKAT NYÚJTUNK. AZ ONLINE KONSTRUKCIÓKON KÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ÁRRÉS VAGY TŐKEÁTTÉTEL ALAPJÁN KERESKEDNEK, EGY OLYAN TÍPUSÚ KERESKEDÉSSEL, AMELY MAGAS FOKÚ KOCKÁZATOT JELENT A TŐKÉRE NÉZVE. A VELÜNK KÖTÖTT SZERZŐDÉS ÁRA GYORSAN VÁLTOZHAT, ÉS NYERESÉGED ÉS VESZTESÉGED MEGHALADHATJA AZ EREDETI BEFEKTETÉS VAGY BETÉT ÖSSZEGÉNEK SOKSZOROSÁT. HA NEM RENDELKEZEL ELEGENDŐ FEDEZETTEL A FEDEZETI KÖVETELMÉNYEINK TELJESÍTÉSÉHEZ, AKKOR AZONNAL ÉS ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL BEZÁRHATJUK A NYITOTT POZÍCIÓIDAT, ÉS AKKOR ESETLEG TOVÁBBI FORRÁSOKAT KELL BIZTOSÍTANOD NEKÜNK A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉRE. KÉRJÜK, OLVASD EL FIGYELMESEN A 2. ÜTEMTERVBEN SZEREPLŐ KOCKÁZATOK KÖZZÉTÉTELÉT, HOGY MEGÉRTSD A FEDEZETI VAGY TŐKEÁTTÉTELI ALAPÚ KERESKEDÉS KOCKÁZATAIT. EZEKKEL A TERMÉKEKKEL VALÓ KERESKEDÉS NEM BIZTOS, HOGY MINDENKI SZÁMÁRA MEGFELELŐ, ÉS CSAK AKKOR SZABAD KERESKEDNI TERMÉKEINKKEL, HA MEGÉRTED ÉS ELFOGADOD A FEDEZETI VAGY TŐKEÁTTELI ALAPÚ KERESKEDÉS KOCKÁZATÁT, ÉS TUDOD VISELNI AZ ESETLEGES VESZTESÉGEKET.

1. Bevezetés

1.1 Az online kereskedési szolgáltatásokat az Admiral Markets Cyprus Ltd nyújtja, amelynek székhelye a Nicosia, P.C., 1. emelet Dramas utca 2. szám alatt található. 1077, Ciprus (adott esetben „mi”, vagy „saját”) az alábbi feltételekre, valamint a megfelelően kitöltött (időről időre frissített vagy módosított) számlanyitási űrlapra (a továbbiakban együttesen: a „Megállapodás”), mindkettő vonatkozik mind a mi, mind az Ön közötti ügyletre.

1.2. A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (a továbbiakban: „CySEC”) (mint a CySEC 201/13 licencszáma) befektetési vállalkozásként engedéllyel rendelkezik és szabályoz minket, és megfelelő engedéllyel rendelkezünk olyan befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtására, amelyek a CySEC honlapján vannak feltüntetve.

A CySEC címe: Diagorou utca 19, CY-1097, Nicosia, Ciprus.

1.3 Felhatalmazást kapunk arra, hogy a fent említett befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat az EU országaiban határokon átnyúló alapon nyújtsuk (ún. „Útlevél”), a ciprusi törvénynek megfelelően, amely előírja a befektetési szolgáltatások nyújtását, a befektetési tevékenységek gyakorlását. a szabályozott piacok működése és egyéb kapcsolódó kérdések (N.87 (I) / 2017) ”, időről időre módosítva. Információ azokról az EU-országokról, amelyeknek szolgáltatásainkat tudjuk nyújtani, az ilyen szolgáltatások nyújtásának módja az ilyen EU-országok számára (pl. Útlevéllel vagy helyi létesítményekkel, például fióktelepekkel vagy kapcsolt ügynökökkel), valamint a szolgáltatás részletei, amelyeket minden EU-országnak tudunk nyújtani, elérhető a CySEC weboldalán.

1.4 A CySEC-törvény alkalmazásában lakossági ügyfélként kezeljük, hacsak nem értesítjük Önt arról, hogy másként kell besorolnia. A kétségek elkerülése érdekében a „CySEC törvény” kifejezés a CySEC szabályozási keretet alkotó szabályokat és szabályozásokat jelenti, ideértve, de nem kizárólagosan a törvényeket, szabályokat, irányelveket, rendeleteket, útmutatásokat, körleveleket, a CySEC véleményeit vagy ajánlásait. Ügyfelének besorolása bármikor megváltozhat, amikor tőlünk értesítést kap. Önnek joga van eltérő kliens besorolást kérni, de nem leszünk kötelesek Önt átsorolni. Ha átminősítjük Önt, tájékoztatni fogjuk Önt az ügyfélvédelem szintjének esetleges korlátozásáról. Az ügyfelek kategorizálási politikájáról részletes információk találhatók a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletének 3. szakaszában. Lakossági ügyfelekkel folytatott kapcsolataink során, ahol alkalmazhatók, alkalmazzuk a CySEC DI87-09 irányelvének negatív egyenlegvédelemre és fedezeti és fedezeti követelményekre vonatkozó rendelkezéseit. Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfelek számára, akik korlátozott spekulatív befektetésekkel kereskednek, például CFD-kkel, a lakossági ügyfél számlájához kapcsolódó összes korlátozott spekulatív befektetés felelőssége az adott számlán lévő pénzeszközökre korlátozódik, azzal a szándékkal, hogy a lakossági ügyfél nem veszíthet többet az alapoknál. CFD-k kereskedésére és minden egyéb korlátozott spekulatív befektetésre fordítják.

A kétségek elkerülése érdekében a Szerződés feltételeinek elektronikus elfogadását, valamint szolgáltatásaink használatát vagy folyamatos használatát a beleegyezésednek tekintjük, hogy a Szerződés jogilag kötelező érvényű legyen.

1.6 A Szerződés / Általános Szerződési Feltételek felülírják az Ön és köztünk létrejött bármely korábbi megállapodást, akár írásbeli, akár szóbeli, az Ön szolgáltatásainak alapjairól. Bármikor megváltoztathatjuk vagy módosíthatjuk a Szerződést / Általános Szerződési Feltételeket azáltal, hogy a módosított vagy módosított Szerződést / Általános Szerződési Feltételeket feltesszük a weboldalunkra, vagy ha Önnek erről értesítést küldünk, írásban megadjuk vagy megerősítjük. Pontosítjuk, hogy az ilyen módosítás vagy visszavonás a Megállapodás / Általános Szerződési Feltételek feltöltésének napján lép hatályba, vagy ha Ön értesítést küldünk Önnek, akkor az értesítésben megjelölt napon , vagy ha az értesítésben nincs meghatározva dátum, azonnal. Ezenkívül dönthetünk úgy, hogy megjelenítjük a Megállapodás / Általános Szerződési Feltételek módosítását a weboldalunkon, az online kereskedési platformon és a számlaellenőrzési eszközön (a továbbiakban együttesen: „Online eszköz”). Szolgáltatásainkat a Megállapodásban vagy az Online Létesítményben található bármilyen nyilvánosságra hozatallal vagy felelősség kizárásával teljesítjük.

A jelen Általános Üzleti Feltételek aktuális és végleges, időről időre frissülő és változó példánya mindig/bármikor elérhető lesz a számodra az Online kereskedési felületen.

Vállalod (mely vállalás szerződéses típusú kötelezettségvállalásnak minősül), hogy haladéktalanul értesíteni fogsz minket bármely, számunkra a jelen megállapodás megkötésével kapcsolatban megadott információ változásáról (amely kötelezettség vonatkozik a megfelelően kitöltött számlanyitási kérelem-formanyomtatványban megadott adat(ok)/információ(k) változására is).

1.9 A Szerződés megkötésekor felhatalmazol minket vagy a nevünkben eljáró bármely ügynököt, hogy kivizsgáljuk személyazonosságodat vagy hitelképességedet, és vedd fel a kapcsolatot olyan bankokkal, pénzintézetekkel és hitelügynökségekkel, amelyeket mi megfelelőnek tartunk.

Angol nyelven fogunk kommunikálni veled, és minden tranzakciót, amelyet velünk vagy rajtunk keresztül kötsz, angol nyelven fogsz megkötni.

Ezekben a feltételekben meghatározott szavakat és kifejezéseket használtunk az olvasás megkönnyítése érdekében. A definíció vagy a magyarázó szó vagy kifejezés után zárójelbe tettük a releváns szót vagy kifejezést félkövéren. Hacsak a szövegkörnyezet másként nem rendelkezik, egy meghatározott szó vagy kifejezés minden más felhasználásának ugyanaz a jelentése.

1.12 Lemondási jogok

1.12.1. Jogában áll a Szerződést 14 napon belül felmondani attól a naptól számítva, hogy megkapjuk Öntől a megfelelően kitöltött számlanyitási űrlapot. Ha fel akarja mondani a megállapodást, kérjük, értesítse az Admiral Markets Cyprus Ltd kapcsolattartóját, vagy írjon nekünk a Nicosia, P.C. 1. Dramas utca 2. szám alatt. 1077, Ciprus, vagy írjon nekünk e-mailt a weboldalunk elérhetőségei segítségével: https://admiralmarkets.com/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2 A Szerződés felmondásának joga csak magának a Szerződésnek a felmondására vonatkozik. A lemondás nem érint Téged vagy a felhalmozott jogainkat, kártérítéseinket, meglévő kötelezettségvállalásainkat vagy bármely más olyan szerződéses rendelkezést, amelynek célja a megállapodás felmondása.

1.12.3 A lemondásra büntetés nem vonatkozik. A lemondás nem érinti a tranzakciók befejezését, mielőtt a lemondásod értesítését megkapnánk. A törlési értesítés kézhezvételekor töröljük az összes fennálló megbízást, és lezárunk minden nyitott pozíciót, amelyet az aktuális (az általunk meghatározott) piaci áron tartasz. Ezenkívül meg kell fizetned a felmondás napjáig felmerült díjakat és díjakat, valamint az esetleges további költségeket, amelyek szükségszerűen felmerültek nekünk (vagy egy harmadik félnek) a Szerződés felmondása során, valamint a fennálló ügyletek kiegyenlítése vagy megkötése, valamint a pénzeszközök átutalása miatt szükségszerűen felmerült veszteségek vissza hozzád.

1.12.4 Ha a szükséges időn belül nem élsz a lemondás jogával, akkor is jogosult vagy gyakorolni a Szerződés felmondásának jogát a jelen feltételek 24. pontja alapján.

2. Szolgáltatások

2.1.Olyan befektetési szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik a különbözeti szerződések (a továbbiakban: CFD-k) kereskedelmét, ahol az alapul szolgáló befektetések vagy termékek indikatívan magukban foglalják a gördülő azonnali devizaszerződéseket, nemesfémeket és jövőbeli szerződéseket (a továbbiakban együttesen: "Termékek"). Ha több számlával rendelkezik CFD-k kereskedelme céljából, ezeket a számlákat a jelen feltételek alkalmazásában konszolidálják, és egy számlának tekintik. Mielőtt komplex termékkel (például CFD-kkel) kereskedne, megfelelőségértékelés (a továbbiakban: megfelelőségértékelés) elvégzésével fel kell mérnünk, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára. Az alkalmassági értékelést úgy végezzük, hogy információkat szerzünk Öntől az Ön befektetési ismereteiről és az ilyen termékek kereskedelmében szerzett tapasztalatairól, valamint felmérjük ezeket az információkat. Abban az esetben, ha úgy gondoljuk, hogy az összetett termék nem megfelelő az Ön számára, vagy ha Ön nem nyújtja be nekünk a megfelelőségi értékelés elvégzéséhez szükséges információkat, akkor saját és teljes belátásunk szerint nem engedhetjük meg, hogy ilyen eszközöket, vagy figyelmeztetést küldünk Önnek az ilyen eszközök kereskedelmével kapcsolatban. A megfelelőségértékeléssel kapcsolatos további információk ezen feltételek és feltételek 1. mellékletének 1. szakaszában találhatók. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megfelelőségértékelés az Ön által megadott információk és dokumentumok alapján történik, és támaszkodhatunk az Ön által megadott információkra és dokumentumokra, és nem vagyunk felelősek a pontatlanságból eredő károkért vagy veszteségekért. Ezenkívül vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket az Ön által megadott információk és dokumentumok bármilyen változásáról, valamint naprakész, pontos és teljes tájékoztatást nyújt számunkra annak érdekében, hogy minden megfelelőségi értékelést elvégezhessünk.

2.2.Az „Invest.MT5” számlán keresztül olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek az értékpapírok vételére és eladására vonatkozó megbízások leadásával kapcsolatosak, amelyek értékpapírjai többek között a tőzsdén forgalmazott alapokat és részvényeket (a továbbiakban együttesen: „Értékpapírok”) tartalmazzák. Az értékpapírok vételére és eladására vonatkozó megbízások leadása előtt arra kérjük Önt, hogy olvassa el többek között az Értékpapír-kereskedelem feltételeit és az [/link]Értékpapír-kereskedelem kockázatáról szóló közleményünket[/link].

2.3. A példánykereskedelmi szolgáltatásaink a diszkrecionális befektetéskezelés korlátozott formája. Ez azt jelenti, hogy mielőtt copy tradinget folytatnánk, alkalmassági értékelés (a továbbiakban: Alkalmassági értékelés) elvégzésével fel kell mérnünk, hogy szolgáltatásaink alkalmasak-e az Ön számára. Ez a befektetési ismereteivel és a másolás kereskedelemben szerzett tapasztalataival, a befektetési céljaival, a kockázattűrő képességével, a pénzügyi helyzetével, valamint azzal, hogy a befektetési célkitűzéseinek megfelelő pénzügyi veszteségeket elviselhet-e. Meg kell fontolnunk, saját belátásunk szerint, hogy az alkalmassági felmérés eredményeként nem vagy alkalmas-e másolat-kereskedelmi szolgáltatásaink fogadására, vagy abban az esetben, ha nem adsz meg nekünk a lebonyolításhoz szükséges információkat az alkalmassági értékelést, akkor platformunkon keresztül nem lesz képes másolat kereskedelemre. Az egyedüli és abszolút belátásunk gyakorlása során időről időre frissíthetjük az alkalmassági értékelést. Ha bármilyen változás történik pénzügyi helyzete, befektetési célkitűzései, tapasztalata, ismerete vagy kockázattűrése tekintetében, köteles haladéktalanul értesíteni minket, hogy ennek megfelelően frissítsük az alkalmassági értékelést. Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alkalmassági értékelést az Ön által megadott információk és dokumentumok alapján végzik, és támaszkodhatunk az Ön által megadott információkra és dokumentumokra, és nem vagyunk felelősek a pontatlanságból eredő károkért vagy veszteségekért. Ezenkívül vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket az Ön által megadott információk és dokumentumok változásáról, valamint naprakész, pontos és teljes tájékoztatást nyújt számunkra az alkalmassági értékelések elvégzéséhez. Az alkalmassági értékeléssel kapcsolatos további információk ezen feltételek és feltételek 1. mellékletének 2. szakaszában találhatók. Mielőtt igénybe venné másolási kereskedési szolgáltatásainkat, arra kérjük Önt, hogy olvassa el többek között az online kereskedési platformunkon (azaz „Kereskedői Szoba”) megtalálható másolási kereskedési szolgáltatásaink feltételeit, valamint a másolással kapcsolatos kereskedelem kockázatának ismertetését. , amely ezen feltételek 2. mellékletében található.

2.4.Lehetőséget biztosítunk arra, hogy különböző pénznemekben denominált termékekkel és értékpapírokkal kereskedjen az Ön által választott fő számla pénznemével. Számos országban felajánlhatjuk a nemzeti valutát, mint fő számla devizát az ezekből az országokból érkező ügyfeleknek. A pénznem elérhetőségéről az online eszközön találhatók információk. Amikor a fő számla pénznemétől eltérő devizában denominált termékkel kereskedik, a fedezeti követelmény automatikusan átváltásra kerül a fő számla pénznemére, az általunk CFD-ekre vonatkozó vonatkozó árfolyam felhasználásával. Ezenkívül a pozíció nyereségét és veszteségét a fent említett árfolyam alkalmazásával folyamatosan átváltják a fő számla pénznemére.

2.5.Ha ügyfélszolgáltatásainkat az Online eszközön keresztül veszi igénybe, akkor vállalja, hogy figyelemmel kíséri az online eszközön jegyzett azonnali devizaárfolyamokat, és elfogadja az ügyleteire alkalmazott átváltási árfolyamokat, amelyek nem az Ön fő számlájának pénznemében vannak megadva. Nem fogunk tanácsot adni az Ön által megkötött tranzakciók megalapozottságáról, valamint nem kezeljük és nem figyeljük a Termékekben vagy az Értékpapírokban esetlegesen fennálló nyitott pozícióit. Ön tudomásul veszi, hogy bármely megrendelés végrehajtása az Ön nevében semmiképpen sem jelenti azt, hogy jóváhagytuk vagy ajánlottuk azt a tranzakciót, Terméket vagy Biztonságot. Szolgáltatásainkkal és a termékeinkkel és értékpapírjainkkal kapcsolatban különféle kockázatokra vonatkozó információkat ismertettünk, amelyek megtalálhatók az online eszközön és a jelen feltételek 2. mellékletében.

Felhatalmazást kapunk arra, hogy teljes egészében vagy bármelyik megrendelésedet a Termékek vételére vagy eladására olyan partnernél teljesítsük, amelyet ésszerűen kiválaszthatunk (amely általában mi leszünk, de a szabályozási követelmények betartásával bármelyik leányvállalatot is beleérthetjük). Tudomásul veszed és elfogadod, hogy általában mi leszünk a tranzakciók partnere

Hacsak előzetesen írásban másként nem állapodtunk meg, Te minden tranzakciót tőkeként, és nem ügynökként fogod megtenni valaki más nevében. Kizárólag irántad vagyunk felelősek, és semmilyen felelősséggel nem tartozunk semmilyen más alapelvvel vagy ügyféllel szemben. Csak Te leszel felelős a velünk szemben fennálló kötelezettségeid teljesítéséért.

Minden tranzakciót, amelyet Veled vagy a Te nevedben kötünk, általában a megrendelés végrehajtási politikánk feltételeinek megfelelően hajtjuk végre és hajtjuk végre (időről időre módosítva), amelyek részletei elérhetők az Online eszköz (Megrendelés végrehajtása szabályozás) . Megrendelés-végrehajtási politikánk csak irányelv, nem része a Megállapodásnak, nem szándékozik szerződésileg kötelező érvényűnek lennie, és nem ír elő és nem kíván olyan kötelezettségeket róni ránk, amelyek egyébként nem lennének a Megállapodás vagy az FCA szabályai alapján.

Fenntartjuk a jogot, hogy átmenetileg vagy véglegesen, előzetes értesítés nélkül vagy anélkül módosítsuk, felfüggesszük vagy ideiglenesen vagy véglegesen leállítsuk az összes kereskedési szolgáltatásunkat vagy azok egy részét (részben vagy egészben). Elfogadod, hogy nem leszünk felelősek vagy felelősek sem Neked, sem bármely harmadik félnek (akinek érdekében eljárhat) bármely üzletágunk bármely módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

2.10.Szolgáltatásaink részeként kínálunk egy „Admiral Markets” Visa betéti kártyát és e-pénz számlát, amelyek e-pénz szolgáltatásokat tartalmaznak, amelyeket az UAB „Finansinės paslaugos„ Contis “(304406236 cégkód) nyújt, a Jogi Nyilvántartásba bejegyezve. A Litván Köztársaság azon egységei, amelyeknek székhelye a Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Litvánia, és rendelkezik a Litván Bank által kiállított, 53-07-19-i 53-as számú elektronikuspénz-kibocsátási engedéllyel. Jelentkezni lehet a 2.10. Pontban hivatkozott szolgáltatások igénybevételére a weboldalunkon (https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec) keresztül vagy az online eszközben található megfelelő területen. , a jelentkezés előtt arra kérjük, olvassa el az alkalmazandó feltételeket, amelyek megtalálhatók az online fiókportálján keresztül.

3. Díjak

3.1 Az „Online” eszközön keresztül kínált Termékek mindegyikére vonatkozóan“bid” és “offer” árakat adunk meg. Minden tranzakció után jutalékot is felszámíthatunk, amelyről az Online eszközön keresztül értesítünk.

3.2 Az online eszközön keresztül közzétett minden ár a lejárati idejének korábbi időpontjáig, és ha lehetséges, addig az időpontig érvényes, amikor azt egyébként töröltük vagy visszavontuk. Minden ár rendelkezésére áll, hogy tranzakciót hajts végre velünk vagy rajtunk keresztül, legfeljebb olyan tőkeösszeg erejéig, amely nem haladhatja meg az általunk az Online Létesítményben közzétett vagy más módon értesített maximumot.

3.3 Tudomásul veszed, hogy a számodra ajánlott árak és maximális összegek eltérhetnek a többi ügyfelünk számára biztosított áraktól és maximális összegektől, és értesítés nélkül visszavonhatók vagy megváltoztathatók. Abszolút belátásunk szerint és előzetes értesítés nélkül azonnal megváltoztathatjuk, visszavonhatjuk vagy megtagadhatjuk a kereskedelem árát, amelyet esetleg közzétettünk, vagy megszüntethetjük az árak biztosítását egyes vagy az összes Termékben, illetve néhány vagy az összes szállítási vagy elszámolási dátumra, bármelyik áron időpontban (például ha elfogadott tőlünk árajánlatot, vagy adott áron adott be megrendelést, akkor nem tudjuk garantálni azt az árat, amelyen a megrendelést ténylegesen teljesítjük. Ezt általában „csúszásnak” nevezik. Azonban elfogadunk egy következetes megközelítés, ezért néha az ilyen „csúszás” a mi javunkra fog működni, és néha az Ön javára fog működni).

4. Megbízások, tranzakciók és nyitott pozíciók

4.1 Hacsak másként nem állapodtunk meg, a megrendeléseket elektronikus úton kell megadnod nekünk az Online eszközön keresztül (bár vészhelyzetben és teljes belátásunk szerint telefonon is elfogadhatjuk az utasításokat).

4.2 Abszolút belátásunk szerint bármely megrendelés megerősítését igényelhetjük az általunk meghatározott formában.

4.3 Az általad vagy az nevedben adott megrendelés csak akkor lép hatályba, ha azt ténylegesen megkaptad és elfogadtad. A rendelkezésünkre kapott megrendeléseket kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem lehet visszavonni, visszavonni vagy módosítani.

4.4 Jogosultak vagyunk a nevedben eljárni minden olyan megrendelés vagy utasítás alapján, amelyről ésszerűen feltételezzük, hogy Te vagy bármely más személy megadta vagy állítólag megadta az Te nevedben, anélkül, hogy a megrendelés, az utasítás vagy a minden olyan személy jogosultsága vagy személyazonossága, aki ilyen parancsot vagy utasítást ad vagy állítani szándékozik.

4.5 Lehet, hogy belátásunk szerint megtagadhatjuk Tőled a megrendelés teljes vagy részleges elfogadását, vagy a megrendelés kézhezvétele után megtagadhatjuk a cselekvést, de ha ezt megtennénk, ésszerű erőfeszítéseinket megtesszük, hogy értesítsük Téged minden ilyen elutasításról, akár indokolás nélkül. Ezenkívül úgy kell tekinteni, hogy nem érkezett meg hozzánk olyan megrendelés, amelyet bármilyen okból nem kaptunk meg olyan módon, hogy az feldolgozható legyen, ideértve az online eszköz elmulasztását is elfogadni vagy feldolgozni az ilyen utasítást .

4.6 A megbízás általunk történő teljesítése kötelező érvényű megállapodást képez közöttünk a végrehajtott megbízás feltételeiről.

4.7 A megrendelések leadásának eljárását az Online eszköz határozza meg.

4.8 Tudomásul veszed, hogy bármely tranzakció végrehajtását követően kizárólag Te felelsz a velünk való kapcsolattartásért és fenntartásáért, valamint a nyitott pozíciók ellenőrzéséért és annak biztosításáért, hogy a további utasításokat időben megadják. Ennek elmulasztása esetén nem adhatunk biztosítékot arra, hogy kapcsolatba léphetünk veled, és nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget az esetleges kudarc következtében elszenvedett (vagy állítólagosan elszenvedett) károkért. általad.

4.9 Vállalod, hogy megfelelő nyilvántartást vezetsz a bemutatott megrendelések jellegének és az ilyen megrendelések benyújtásának időpontjáról.

4.10.Abszolút belátásunk szerint megkövetelhetjük tőled, hogy korlátozd az általD leadott megbízások számát vagy a nyitott pozíciók számát vagy értékét, amelyek bármikor rendelkezhetnek és / vagy csak lezárási tranzakciók megkötését engedélyezik, vagy lezárhatjuk egy vagy több pozíciót vagy fordított ügyletet annak biztosítása érdekében, hogy az általunk esetlegesen bevezetett pozíciók korlátai megmaradjanak.

4.11 Ha stop loss megbízást ad és veszteségesen állt meg, akkor a shortfall összegét egy munkanapon belül. meg kell térítenie a számláján. Azonban előfordulhat, hogy saját belátásunk szerint hosszabb időt adunk. Ha Ön lakossági Ügyfél, részesülhet a negatív számlaegyenleg elleni védelemben, ahogy az az 1.4-es számú Záradékban is szerepel. Ha besorolása szerint szakmai Ügyfél, vállalhatjuk, hogy az ilyen veszteségre részben vagy teljes mértékben fedezetet nyújtunk (Negatív egyenleg elleni védelemről szóló irányelveinkkel összhangban, amely a félreértések elkerülése érdekében, nem jelent szerződéses kötelezettséget és nem képezi a jelen Megállapodás részét).

4.12. Bármely rendelkezés ellenére is előfordulhat, hogy a jelen feltételek ellentétesek, Önnek semmiféle további fizetési kötelezettsége nincsen felül azon összegek felett, amelyeket eredetileg letétbe helyezett egy ügylet kapcsán, amennyiben az alkalmazandó törvények vagy rendeletek tiltják a forgalmazást, terjesztést vagy értékesítést egy termék olyan körülmények között, ahol további fizetési kötelezettség áll fenn.

4.13. Ha az árajánlat és / vagy végrehajtási hiba tipográfiai hiba vagy más ajánlat vagy jelzés hibája miatt következik be, akkor nem vagyunk felelősek vagy felelősek az Ön számlájának egyenlegében bekövetkező hibákért. Ajánlati és / vagy végrehajtási hiba esetén fenntartjuk a jogot a megrendelések törlésére, a tranzakciók visszafordítására, a pozíciók bezárására és a szükséges korrekciók vagy kiigazítások elvégzésére az érintett számlán (beleértve a 3.3. Pontban említett esetleges „csúszásokat” is) ). Az ilyen idézési vagy végrehajtási hibákból eredő vitákat (ideértve az esetleges „csúsztatásokat”) abszolút belátásunk szerint oldjuk meg.

4.14. Ha bármely szabályozott piac, központi elszámolási partner, multilaterális kereskedési rendszer vagy más típusú kereskedési platform (mindegyik „Piac”) (vagy köztes bróker vagy ügynök a Piac irányításával vagy annak eredményeként jár el) ) vagy a szabályozó testület megtesz minden olyan intézkedést, amely befolyásol egy ügyletet, fizetésképtelenné válik vagy felfüggesztésre kerül, akkor megtehetünk minden olyan intézkedést, amelyet ésszerű mérlegelésünk szerint kívánatosnak tartunk egy ilyen cselekvésnek vagy eseménynek való megfelelés érdekében, vagy a felmerülő veszteségek enyhítésére. ilyen cselekedet vagy esemény eredményeként. Bármely ilyen intézkedés kötelező lesz rád. Ha egy piac vagy egy szabályozó testület megkeresést intéz bármely tranzakciójával kapcsolatban, akkor vállalja, hogy együttműködik velünk és haladéktalanul átadja az általunk kért információkat.

5.Online Eszköz

5.1.Online eszközünk használatához meg kell kérnie egy általunk kiosztott vagy elfogadott felhasználónév és jelszó (a továbbiakban: „Hozzáférési kód”). Az Ön belépési kódjának használatát mi úgy fogjuk tekinteni, hogy Ön vagy valaki az Ön tudtával és beleegyezésével használja az Online Szolgáltatást.

5.2.A belépési kóddal kapcsolatban tudomásul veszi és vállalja, hogy:

5.2.1.Ön lesz felelős a belépőkód titkosságáért és használatáért;

5.2.2.rendszeresen megváltoztatja a jelszavát;

5.2.3.Előzetes írásbeli beleegyezésünk kivételével Ön semmilyen célból nem közli másokkal a belépési kódját;

5.2.4. anélkül, hogy korlátoznánk a 4. szakasz általános jellegét, támaszkodhatunk az Ön belépési kódja használatával beírt összes utasításra, megrendelésre és egyéb közleményre, és az Ön nevében létrejött bármilyen tranzakció vagy felmerült költség kötelező lesz; és

5.2.5. azonnal értesít minket a weboldalunkon megadott telefonszámon, ha tudomást szerez a harmadik fél elvesztéséről, ellopásáról vagy nyilvánosságra hozataláról, vagy a belépési kódjának illetéktelen használatáról.

5.3.Ön tudomásul veszi, hogy az online eszközt csak Ön vagy mások biztosítják, hogy Ön az Ön nevében használhassa az online szolgáltatást.

5.4.Ha elmondja nekünk, vagy úgy gondoljuk, hogy az Ön belépési kódját illetéktelen személyek az Ön tudta nélkül használják, vagy Ön beleegyezésünk nélkül másoknak is elárulta, akkor előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az online eszköz használatának jogát.

5.5.Nem vállalunk felelősséget és felelősséget semmilyen veszteségért, felelősségért vagy költségért, amely az Ön belépési kódjának vagy az online eszköznek a jogosulatlan használatából ered. Ön továbbra is felelős minden követelésért, és igény szerint kártalanít, megvéd és ártalmatlanná tesz minket (azaz felelős lesz és igény esetén megtérít minket) minden veszteségért, felelősségért, ítéletért, perért, cselekvésért, eljárásért, követelésért, kárért az Ön belépési kódjának használatával az Online Létesítményt használó személyek bármely cselekedetéből vagy mulasztásából eredő vagy abból eredő költségek, függetlenül attól, hogy engedélyezte-e az ilyen felhasználást.

5.6.Saját belátásunk szerint bevezethetjük és megkövetelhetjük a felhasználói azonosítás és a biztonság további szintjét. Bármikor megváltoztathatjuk a biztonsági eljárásainkat, és a lehető leghamarabb elmondunk minden új eljárást, amely Önre vonatkozik.

5.7.Az online eszköz általában a nap 24 órájában elérhető hétfőtől péntekig (Ciprusi Köztársaság ideje szerint). A működési időkről további részletek az online eszközön érhetők el, és a kétségek elkerülése érdekében nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget semmilyen olyan időszakban, amikor az online eszköz nem érhető el (ezekben az órákban vagy más módon).

5.8.Kizárólag Ön felel az olyan berendezések biztosításáért és karbantartásáért, amelyeket az Online Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használ, és az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedéseket, és minden megfelelő intézkedés megtételéért bármely távközlési szolgáltatóval, vagy ha az Online Szolgáltatáshoz való hozzáférést harmadik fél biztosítja szerver, bármely ilyen harmadik fél, amely szükséges az online eszközhöz való hozzáférés megszerzéséhez. Sem mi, sem az online létesítmény kapcsán számunkra fenntartó, üzemeltető, tulajdonló, licencelő vagy szolgáltatásokat nyújtó társaság (a továbbiakban: „Szolgáltatók”) nem vállalnak semmilyen garanciát vagy garanciát az elérhetőség, hasznosság, alkalmasság vagy másképpen az Online Szolgáltatás, vagy bármely más berendezés vagy megállapodás (azaz sem mi, sem harmadik fél, amelyet használunk, nem felelősek vagy felelősek veled szemben). Mivel nem ellenőrizzük a jelellátást, annak vételét vagy továbbítását az interneten keresztül, a berendezésének vagy bármely harmadik fél konfigurációját vagy a kapcsolat megbízhatóságát, nem vagyunk felelősek a kommunikációs hibákért, torzulásokért vagy késésekért, amikor Ön hozzáfér a Online eszköz az interneten keresztül.

5.9.A kétségek elkerülése végett, semmilyen felelősséggel vagy felelősséggel nem tartozunk Önnel szemben (akár szerződésben, akár jogellenesen, ideértve a gondatlanságot is) az olyan károkért (azaz veszteségekért, kiadásokért vagy bármi hasonlóért), amelyet átviteli hibák, műszaki hibák következtében elszenvedhet. hibák, meghibásodások, a hálózati berendezések illegális beavatkozása, hálózati túlterhelések, harmadik fél általi rosszindulatú hozzáférés-blokkolás, internet-meghibásodások, megszakítások vagy egyéb hiányosságok az internetszolgáltatók részéről. Ön lesz felelős az Ön nevében az online eszközön keresztül bejegyzett összes megrendelésért, és teljes felelősséggel tartozik majd velünk szemben az ilyen használatból származó bármely tranzakció rendezéséért. Ön tudomásul veszi, hogy az online eszközhöz való hozzáférés korlátozott vagy nem érhető el ilyen rendszerhibák miatt, és hogy fenntartjuk a jogot, hogy értesítéssel felfüggesszük az online eszközhöz való hozzáférést emiatt.

5.10.Nem vállalunk felelősséget és felelősséget Önnel szemben abban az esetben, ha bármilyen vírust, férget, szoftverbombát vagy hasonló elemet visznek be az Ön berendezésébe vagy rendszereibe az Online létesítményen keresztül, vagy bármely általunk Önnek biztosított szoftveren keresztül, hogy lehetővé tegye a Online eszköz, feltéve, hogy ésszerű lépéseket tettünk az ilyen bevezetés megakadályozása érdekében.

5.11.Biztosítja, hogy semmilyen számítógépes vírus, féreg, szoftverbomba vagy hasonló elem ne kerüljön be számítógépes rendszerünkbe vagy hálózatunkba, és felelősséggel tartozik, és igény szerint megtérít minket, megvéd és ártalmatlanná tesz minden olyan kárért, amelyet elszenvedünk. minden ilyen bevezetés eredménye.

5.12. Nem vagyunk felelősek és nem felelünk Önnel a piac, az elszámolóház vagy a szabályozó testület által vagy utasítására tett bármilyen cselekményért.

5.13.Az internetkapcsolat késése és az árfolyam-hibák néha olyan helyzetet teremtenek, hogy az Online eszközön megjelenített árak nem pontosan tükrözik az akkor uralkodó piaci árfolyamokat. Ilyen késedelmek és hibák esetén fenntartjuk a jogot a megrendelések törlésére, a tranzakciók megfordítására, a pozíciók lezárására és a szükséges korrekciók vagy kiigazítások elvégzésére az érintett számlán.

5.14.Nem használja vagy engedélyezi az online eszköz használatát:

5.14.1 bármely törvény (bármely joghatóságban), rendelet vagy a CySEC-törvény (beleértve a piaci visszaélésekre vonatkozó szabályokat / törvényeket) vagy bármely más szabályozó hatóság, amelyre Ön vagy mi vonatkozhat, megsértésével;

5.14.2. bármilyen módon (beleértve, korlátozás nélkül, információk közzétételét az online eszközön, ahol ez a szolgáltatás elérhető), amely rágalmazó, obszcén, sértő, illetlen vagy fenyegető, vagy amely sérti a szellemi tulajdonjogokat, vagy megsérti a bizalmi kötelezettségeket, vagy amely egyébként törvényellenes vagy törvénytelen;

5.14.3. szoftvervírus vagy más megzavaró program bevezetése, vagy bármilyen olyan cselekmény végrehajtása, amely az Online Eszköz kárt okozna, vagy mások számára hozzáférhetetlenné válna;

5.14.4. kérni vagy ösztönözni más internetes webhelyeket, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül keressenek vagy linkeljenek hipertextet az online eszközhöz; vagy

5.14.5 bármely általunk nem engedélyezett, vagy más egyéb, a Megállapodást sértő módon.

5.15.Nem engedélyezzük az Online eszköz használatát tisztességtelen arbitrázs tevékenységre vagy az internet késedelmének egyéb módon történő kihasználására, bármilyen más manipulatív vagy visszaélésszerű magatartás felhasználásával (például hamis vagy félrevezető piaci információk terjesztésére a médián keresztül, beleértve az internetet, vagy bármely más módon egyéb eszközök azzal a céllal, hogy az értékpapír vagy termék árát, vagy az alapul szolgáló ingatlant vagy értéket mozgassák), amely hátrányosan befolyásolhatja az online eszköz tisztességes és rendezett kereskedését.

5.16.Rendszeresen közzétesszük a rendszer online frissítéseit, az ügyfelek számára elérhető szolgáltatásokat, valamint szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat, nyilatkozatokat és figyelmeztetéseket. Ezt az információt elküldhetjük az Ön e-mail címére is. Ön vállalja, hogy elolvassa az ilyen közleményeket a közzétételkor vagy a kézhezvételekor, és rendszeresen megismeri ezeket az információkat, és haladéktalanul tájékoztat minket az ilyen információkkal való esetleges egyet nem értésről.

5.17.Ön felelős lesz egy megfelelő eszköz, mechanizmus vagy rendszer (a továbbiakban: „eszköz”) beszerzéséért és használatáért, hogy lehetővé tegye az online létesítmény használatát, és Ön felelős lesz minden vírusfelderítés telepítéséért és megfelelő használatáért. szkennelő programot, amelyre időnként szükség lehet.

5.18.Az online eszköz használatakor:

5.18.1. gondoskodjon arról, hogy az eszközét jó állapotban tartsák és alkalmas legyen az online eszközzel való használatra;

5.18.2. futtasson ilyen teszteket és adjon meg nekünk olyan információkat, amelyeket ésszerűen szükségesnek tartunk annak megállapításához, hogy az Ön készüléke megfelel-e az általunk időről időre bejelentett követelményeknek;

5.18.3. rendszeresen végezzen vírusellenőrzést;

5.18.4. haladéktalanul tájékoztasson minket az Online eszközhöz való illetéktelen hozzáférésről, illetőleg minden olyan jogosulatlan tranzakcióról vagy utasításról, amelyet ismer vagy gyanít, és ha az ön ellenőrzése alatt áll, az ilyen jogosulatlan használat megszüntetését okozza; és

5.18.5. soha ne hagyja felügyelet nélkül azt az eszközt, amelyről az Online Szolgáltatást elérte, vagy hagyja, hogy bárki más használja az eszközt, amíg ki nem jelentkezik az Online Eszközből.

5.19.Abban az esetben, ha valamilyen lényeges hibáról, meghibásodásról vagy vírusról szerez tudomást az Online Szolgáltatásban, azonnal értesítenie kell minket az ilyen hibákról, meghibásodásokról vagy vírusokról, és mindaddig le kell állítania az Online Szolgáltatás használatát, amíg engedélyt nem kap tőlünk a használat folytatására.

5.20.Az online eszközzel kapcsolatos szabadalmak, szerzői jogok, formatervezési minták, védjegyek és minden egyéb szellemi tulajdonjog (bejegyzett vagy be nem jegyzett) továbbra is ránk vagy licencadóinkra kiterjed Nem másolhatja, nem avatkozhat bele, nem változtathat meg, nem változtathat meg, nem változtathat meg, nem változtathat meg, nem változtathat meg, vagy semmilyen módon, formában vagy formában nem módosíthatja az online szolgáltatást vagy annak bármely részét vagy részeit, hacsak ezt kifejezetten írásban nem engedélyeztük; fordítsd össze vagy szedd szét az Online eszközt; és nem áll szándékában megtenni ugyanezt, vagy megengedni ugyanannak a végrehajtását. Az online eszköz bármely másolatát az Ön nevében kell elkészíteni a jogszabályoknak megfelelően, a Szerződés feltételeinek és feltételeinek megfelelően. Gondoskodnia kell arról, hogy az engedélyesek védjegyei, valamint a szerzői és korlátozott jogokkal kapcsolatos értesítések minden példányon szerepeljenek. Abban az esetben, ha bármilyen adatot, információt vagy szoftvert kap az online eszközön kívül, kivéve azt, amelyre a Szerződés alapján jogosult vagy, akkor azonnal értesít minket, és semmilyen módon nem használja fel ezeket az adatokat, információkat vagy információkat. szoftver.

5.21.Megfelelő írásbeli értesítéssel felfüggeszthetjük vagy véglegesen visszavonhatjuk az Online Eszközt.

5.22.Jogunk van egyoldalúan és azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy véglegesen visszavonni az Online eszköz vagy annak bármely részének előzetes értesítés nélküli használatát, amennyiben ezt szükségesnek vagy tanácsosnak tartjuk, saját belátásunk szerint és jóhiszeműen. Ezt megtehetjük például abban az esetben, ha Ön nem tartja be a CySEC törvényt vagy más alkalmazandó törvényeket vagy rendeleteket, vagy ha megsérti a megállapodás bármely rendelkezését.

6.Visszaélési kereskedési stratégiák és tiltott kereskedési technikák - piaci visszaélések

Visszaélésszerű kereskedési stratégiák: Az internet, a kapcsolódási késedelmek és hibák néha olyan helyzetet teremtenek, hogy az online eszközünkön megjelenített ár nem tükrözi pontosan a piaci árfolyamokat. A Társaság nem engedélyezi a játékok szándékos gyakorlását és / vagy a visszaélésszerű kereskedelmi gyakorlatok alkalmazását az online eszközünkön. Az árkésési lehetőségekre támaszkodó tranzakciókat előzetes értesítés nélkül visszavonhatjuk. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül elvégezzük a szükséges javításokat vagy kiigazításokat az érintett számlán. A játékra és / vagy visszaélési stratégiákra támaszkodó számlákra - saját belátásunk szerint - beavatkozást és minden megrendelés jóváhagyását alkalmazhatjuk. Az ilyen árajánlatokból vagy végrehajtási hibákból eredő esetleges vitákat a vezetőség egyedül és teljes belátása szerint rendezi.

Megkerülés és visszafejtés: Ön megértette és elfogadja, hogy tilos jogellenesen hozzáférni vagy megkísérelni elérni, visszafejteni a mérnököket, vagy egyéb módon megkerülni azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyeket a Társaság az online létesítményeihez és / vagy számítógépes rendszereihez alkalmazott. Ha saját belátásunk szerint megállapítanánk, hogy Ön megsérti ezt a szakaszt, fenntartjuk a jogot arra, hogy minden intézkedést a saját belátásunk szerint megtegyünk, beleértve, korlátozás nélkül, teljesen letiltjuk az online létesítményünkhöz való hozzáférést, letiltjuk és / vagy a hozzáférési kódok visszavonása és / vagy a fiók megszüntetése. Ilyen körülmények között fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen tiltott kereskedési tevékenység gyakorlása révén közvetlenül vagy közvetetten keletkezett nyereséget és / vagy bevételt lefoglalhassuk, és jogosult vagyunk minden érdekelt harmadik felet tájékoztatni a jelen szakasz megsértéséről; rendelkezünk és tovább fejlesztünk minden szükséges eszközt az online eszközünk csaló és / vagy jogellenes hozzáférésének és használatának azonosításához; az ilyen csaló és / vagy jogellenes kereskedési tevékenységből eredő minden vitát egyedül és teljes belátásunk szerint rendezünk úgy, ahogyan azt az összes érintett számára legtisztességesebbnek tartjuk; a döntés végleges és / vagy kötelező valamennyi résztvevő számára; nem kerül sor levelezésre.

Mesterséges intelligencia szoftver: Tilos bármilyen szoftvert használni, amelyet saját belátásunk szerint határozhatunk meg annak érdekében, hogy bármilyen típusú mesterséges intelligencia elemzést alkalmazzunk az online létesítményeinkre és / vagy számítógépes rendszereinkre. szolgáltatásaink használata; Abban az esetben, ha saját belátásunk szerint megállapítjuk, hogy bármilyen ilyen mesterséges intelligencia szoftvert használtak vagy használnak, fenntartjuk a jogot, hogy minden intézkedést megtegyünk, amit jónak látunk, beleértve, korlátozás nélkül, teljesen letiltva a Online Facility, hozzáférési kódjainak letiltása és / vagy visszavonása és / vagy fiókjának megszüntetése. Ilyen körülmények között fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen tiltott kereskedelmi tevékenység gyakorlása révén közvetlenül vagy közvetetten keletkezett nyereséget és / vagy bevételt lefoglalhassuk, és jogosultunk vagyunk értesíteni minden érdekelt harmadik felet a jelen szakasz megsértéséről; rendelkezünk és tovább fejlesztünk minden szükséges eszközt az online eszközünk csaló és / vagy jogellenes hozzáférésének és használatának azonosításához; az ilyen csaló és / vagy jogellenes kereskedési tevékenységből eredő minden vitát egyedül és teljes belátásunk szerint rendezünk úgy, ahogyan azt az összes érintett számára legtisztességesebbnek tartjuk; a döntés végleges és / vagy kötelező valamennyi résztvevő számára; nem kerül sor levelezésre.

Változások a piaci körülmények között: Felhívjuk figyelmét, hogy nem vagyunk kötelesek Önnel felvenni a kapcsolatot, hogy tanácsot adjunk a piaci körülmények változásainak (ideértve korlátozás nélkül a piaci zavarokat is) vagy más módon történő megfelelő intézkedések megtételéhez. Ön tudomásul veszi, hogy a tőkeáttétellel rendelkező pénzügyi eszközök tőzsdén kívüli piaca rendkívül spekulatív és ingatag, és minden tranzakció végrehajtását követően kizárólag Ön felel a velünk való kapcsolattartásért és a kapcsolattartásért, valamint a nyitott pozíciók ellenőrzéséért és annak biztosításáért, hogy minden további utasítás megtörténjen időben megadják. Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget az állítólagosan elszenvedett kárért, ha Ön elmulasztotta felvenni velünk a kapcsolatot.

Kártalanítás: A jelen feltételek és / vagy a köztünk és Ön között létrejött egyéb megállapodások, beleértve - korlátozás nélkül a Megállapodást - sérelme nélkül, vállalja, hogy kártalanít minket és ártalmatlannak tart minden felelősséggel, veszteséggel szemben , károk, költségek és kiadások, beleértve, korlátozás nélkül, a jogi díjakat és költségeket, amelyek felmerültek az online eszközünkhöz való csalárd és / vagy jogellenes hozzáféréshez és / vagy az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett kapcsolatban, és / vagy a megelőzés és / vagy annak orvoslása, feltéve, hogy ilyen kötelezettségek, veszteségek, károk, költségek és kiadások nem merültek volna fel, hanem súlyos gondatlanságunk, csalásunk vagy szándékos mulasztásunk miatt.

Piaci visszaélések

Amikor az Ön nevében végrehajtunk egy tranzakciót, megrendelést adhatunk az adott Termék vagy Értékpapír vételére vagy eladására értékpapír-tőzsdéken (adott esetben) vagy közvetlenül bizonyos pénzügyi intézményeknél (adott esetben). Ennek az az eredménye, hogy amikor rajtunk keresztül vagy nálunk ad megbízásokat, tranzakciói az általunk idézett árakra gyakorolt hatás mellett az adott eszköz külső piacára is hatással lehetnek. Ez piaci visszaélések lehetőségét teremtheti, és e szakasz célja az ilyen visszaélések megakadályozása.

Ön képviseli és szavatolja nekünk a jelen Megállapodás megkötésekor és minden alkalommal, amikor tranzakciót köt, vagy bármilyen más utasítást ad nekünk, amely

 • nem fog lebonyolítani és nem hajtott végre tranzakciót rajtunk keresztül vagy velünk, ha ez azt eredményezné, hogy Önnek vagy másoknak, akikkel együtt cselekszik, érdeke fűződik a pénzügyi eszköz árához, amely megegyezik vagy meghaladja az instrumentumban deklarálható kamat összegét;
 • nem hajt végre és nem hajtott végre tranzakciót a következők kapcsán:
  • forgalomba hozatal, kibocsátás, terjesztés vagy más hasonló esemény;
  • ajánlat, felvásárlás, egyesülés vagy más hasonló esemény; vagy
  • bármilyen vállalati pénzügyi tevékenység.
 • nem hajt végre és nem hajtott végre olyan tranzakciót, amely ellentétes a bennfentes kereskedelmet, a piaci manipulációt vagy a piaci visszaélés vagy a piaci magatartás bármely más formáját tiltó törvényekkel vagy szabályozásokkal.
 • Ön mindenkor az összes alkalmazandó törvénynek, szabálynak és előírásnak megfelelően jár el (beleértve korlátozás nélkül a CySEC törvényt is).

Abban az esetben, ha bármilyen tranzakciót hajt végre, vagy más módon megsérti az ebben a szakaszban vagy a jelen feltételek bármely más szakaszában megadott nyilatkozatokat és garanciákat, vagy bármilyen okkal feltételezhetjük, hogy Ön ezt megtette, minden olyan jog mellett, amelyet mi ezen feltételek mellett érvényesíthetjük a tranzakció (ka) t Önnel szemben, ha olyan tranzakció (k) ról van szó, amelynek eredményeként Ön nekünk tartozik pénzzel és / vagy minden tranzakcióját semmisnek tekinti, ha tranzakcióról van szó, kivéve, ha bizonyítékigénylésünktől számított harminc (30) naptári napon belül bizonyítékot szolgáltat, hogy Ön valóban nem követett el garanciát, félrevezetést vagy kötelezettségvállalást ezeket a feltételeket.

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy helytelen lenne egy Termékkel vagy Értékpapírral foglalkoznia, ha egy ilyen tranzakció egyetlen célja az általunk idézett ár manipulálása lenne, és vállalja, hogy nem hajt végre ilyen tranzakciókat.

Jogunkban áll (és bizonyos esetekben megköveteljük), hogy jelentést tegyünk minden érintett szabályozó hatóságnak minden tranzakcióról vagy utasításról. Előfordulhat, hogy megfelelő nyilvánosságra hozatalra kötelezi Önt, és vállalja, hogy ezt megteszi, ahol szükséges.

7.Tranzakciók visszaigazolása és számlakivonatok

7.1.Az Ön fiókjának megrendelésének végrehajtását követően a tranzakciót az online eszközön vagy e-mailben (a továbbiakban: „visszaigazolás”) megerősítjük a végrehajtást követő következő munkanapon vagy azt megelőzően, de ennek elmulasztása nem érinti a tranzakció érvényessége.

7.2.Az előző havi tevékenység minden hónap első napján közzétesszük az Ön pozícióinak és fióktevékenységének részleteit az Online eszközön vagy e-mailben. A számlainformációk magukban foglalhatják a visszaigazolásokat, a nyereség és veszteség kimutatásokat, valamint a CySEC-törvény alapján megkövetelt egyéb információkat (a továbbiakban: „Számlainformációk”). A számlainformációk online eszközön vagy e-mailben történő közzététele a megerősítések és a számlakivonatok kézbesítésének minősül. Saját belátásunk szerint bármikor visszavonhatunk vagy módosíthatunk bármely Fiókinformációt. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk kötelesek a visszaigazolásokat nyomtatott formában megadni. Az online eszközön vagy e-mailben (kivéve, ha nyilvánvalóan helytelen) közzétett Fiókinformációk meggyőző bizonyítékként szolgálnak az Ön tranzakcióiról, és kötelező érvényűek lesznek Önre nézve, ha az átvétel után azonnal nem emelik kifogásukat, írásbeli megerősítéssel (beleértve az e-mailt vagy hasonló elektronikus levelet). ) és (mindenesetre) legkésőbb egy munkanapon belül, miután a Számlaadatokat közzétették az Online eszközön vagy e-mailben.

8.Hozzájárulás az elektronikus kommunikációhoz

Hozzájárul ahhoz, hogy a kommunikáció elektronikus médián keresztül történjen. Az online eszközön vagy elektronikus médián keresztül küldött közleményeket úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek minden olyan jogi követelménynek, miszerint a közleményt alá kell írni és írásban, az alkalmazandó ciprusi törvények által megengedett mértékben.

9.Fedezet

9.1.Ön olyan összegű pénzt biztosít nekünk és tart fenn velünk a tényleges, jövőbeni és esetleges vagy potenciális velünk szemben fennálló kötelezettségei (a továbbiakban: "kötelezettségek") fedezetére és biztosítékaként olyan összegekben és formában, mint mi, abszolút belátásunk szerint megkövetelheti (a továbbiakban: "Fedezet"). A fedezeti követelményeinket bármikor megváltoztathatjuk. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy mindenkor tisztában legyen az online eszköz különbözeti követelményeivel a különféle termékek vonatkozásában.

9.2 Bármely, az alapletéttel kapcsolatos követelménynek az általunk (kizárólag saját belátásunk szerint) meghatározott devizanemben és határidőn belül kell teljesülnie, vagy ha a devizanem és a határidő nem került megadásra, úgy azonnal. Egy alapletéti követelés nem zárja ki egy másik meglétét. Az alapletétet készpénzben vagy más egyéb, velünk egyeztetett vagy általunk elfogadott formában kell rendelkezésre bocsátani. Ha Ön lakossági ügyfél, az alapletétet készpénz formájában szükséges biztosítani.

9.3.Ön felel azért, hogy a fedezettel kapcsolatos információkat befogadja és közölje velünk mindig a megfelelő megállapodásokért. Ha a szükséges időn belül nem nyújtja be a fedezetet nekünk, akkor automatikusan bezárhatjuk nyitott pozícióit, és jogosultak leszünk jogaink gyakorlására az alábbi 21. szakasz szerint.

9.4.Hacsak másként nem állapodtunk meg, Ön a Szerződés alapján vagy a Szerződés értelmében vállalt kötelezettségeinek folyamatos biztosítékaként felszámítja Önnek az Ön által a Szerződés alapján biztosított biztosítékot (ideértve a Szerződés által szabályozott időről időre minden tranzakciót is).

9.5.Ön beleegyezik az ilyen további dokumentumok elkészítésébe és olyan további lépések megtételébe, amelyeket ésszerűen megkövetelhetünk biztonsági érdekeink tökéletesítéséhez, nyilvántartásba vételhez vagy a fedezet jogi tulajdonjogának megszerzéséhez, a kötelezettségek további biztosításához, a jogaink gyakorlásához.

9.6.Előzetes beleegyezésünk nélkül nem vonhatja vissza vagy helyettesítheti a vagyonunkat, amelyre biztonsági érdekeink vonatkoznak.

9.7.Ha a Szerződés megszűnik, nem leszünk kötelesek visszafizetni semmiféle készpénzes letétet olyan mértékben, amennyivel tartoznak, vagy tartozhatnak velünk szembeni Kötelezettségekkel. A készpénz fedezetének, az Ön kötelezettségeinek és az Önnel szemben fennálló kötelezettségeink összegének meghatározásakor alkalmazhatunk olyan módszertant (ideértve a piacok és az értékek jövőbeli mozgására vonatkozó ítéleteket is), amelyeket megfelelőnek tartunk, összhangban a CySEC-törvényekkel.

10.Elszámolási dátum, áthelyezési és beszámítási utasítások

10.1.Az egyes munkanapok végén betöltött pozíciók (adott esetben) automatikus áthelyezés tárgyát képezhetik. Díjat számíthatunk fel Önnek minden ilyen átfordított pozícióért. Az általunk felszámított díjakat közzétesszük az online eszközön.

10.2.A fenti 10.1. Ponton túl, egyértelmű és időszerű utasítások hiányában Ön elfogadja, hogy az Ön és a mi érdekeink védelme érdekében minden munkanap végén felhatalmazást kapunk abszolút belátásunk szerint és költségére, bármely nyitott pozíció bezárása (például (korlátozás nélkül)), ha megalapozott okunk van feltételezni, hogy a pozíciót illetéktelen harmadik fél nyitotta meg, aminek eredményeként vita keletkezik köztünk és Ön között)), vagy ellensúlyozni az összes vagy bármely nyitott pozíciót, ellentételezési tranzakciókat kötni, vagy az Ön nevében olyan feltételekkel és módszerekkel teljesíteni vagy fogadni a szállítást, amelyeket az adott körülmények között ésszerűnek tartunk.

10.3.A kétségek elkerülése érdekében nem szervezünk semmilyen alkalmazható mögöttes befektetés vagy termék szállítását, amely bármely Termékhez kapcsolódik (ideértve a devizát is), hacsak nem tartjuk szükségesnek, vagy ha írásban másképp nem állapodtunk meg ebben, és ennek megfelelően , hacsak ilyen megállapodásokat nem mi kötöttünk, minden nyitott pozíciót (adott esetben) bezárnak, és az ebből eredő nyereséget vagy veszteséget jóváírják vagy megterhelik az Ön számláján.

11.Ügyfélpénz

11.1.Ez a 11. pont akkor vonatkozik Önre, hacsak nem értesítettük Önt arról, hogy professzionális ügyfélként kezeljük Önt, és azt is, hogy a 12. pont feltételei vonatkoznak Önre szolgáltatásaink teljes vagy bármely részének felhasználása esetén.

11.2.Az Öntől tőlünk kapott pénzeszközöket nálunk vagy az általunk jóváhagyott banknál vezetett számlán tartják, és a CySEC-törvénynek megfelelően elkülönítik a saját forrásainktól.

11.3.Nem fizetünk kamatot az Ön birtokában lévő pénzeiről, és a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy lemond minden ilyen kamatra való jogosultságáról a CySEC-törvény vagy más módon.

11.4.A Ciprusi Köztársaságon kívüli bankokban tarthatunk pénzt, amelyet fizet nekünk. Az ilyen bankokra alkalmazandó jogi és szabályozási rendszer eltér a Ciprusi Köztársaságétól, és fizetésképtelenség vagy a bank bármely más ezzel egyenértékű kudarca esetén az Ön pénzét eltérően lehet kezelni, mint ha a bank pénzt a Ciprusi Köztársaságban tartottak. Nem leszünk felelősek vagy felelősek bármely olyan bank vagy más harmadik fél fizetőképességéért, cselekedeteiért vagy mulasztásáért, amelyek e 11. pont szerint pénzt tartanak.

11.5. Felhatalmazást kapunk arra, hogy az Ön számláján lévő pénzt (beleértve a Margin-t is) átváltsa ilyen devizába és ilyen devizából abból az átváltási árfolyamból, amelyet az akkor uralkodó pénzpiaci árfolyamok alapján határozunk meg. Ilyen körülmények között nem leszünk felelősek vagy felelősek semmilyen veszteségért, amelyet ilyen cselekmény következtében elszenvedett (bár ésszerű erőfeszítéseket fogunk tenni csak olyan pénzeszközök átváltására, amelyekre körültekintően szükség lehet a kötelezettségek fedezésére a releváns tranzakciók).

11.6.Amennyiben esedékes és fizetendő nekünk bármilyen kötelezettség, amelyet neked kell fizetnie, akkor megszüntethetjük ügyfélpénzként az Ön nevében tartott pénz annyi részét, amely megegyezik e kötelezettségek összegével az ügyfélpénzekre vonatkozó CySEC-törvénynek megfelelően. Ön elfogadja, hogy ezt a pénzt felhasználhatjuk a számunkra esedékes és fizetendő kötelezettségek teljes egészének vagy egy részének teljesítésére. E 11. pont alkalmazásában minden ilyen kötelezettség azonnal esedékessé és fizetendővé válik, előzetes értesítés és kérés nélkül, amikor Ön vagy az Ön nevében felmerült.

11.7.Ön elfogadja, hogy jogosultak leszünk arra, hogy a nálunk tartott pénzt felhasználjuk az esedékes és fizetendő kötelezettségek vagy kötelezettségek teljes vagy részleges teljesítése érdekében.

11.8.Ha 24 hónapon keresztül nem folytattak kereskedési tevékenységet az Ön számláin (bármelyikén) (az utolsó kereskedéstől számítva és az azt követő napon kezdődik), akkor az árlistánkban meghatározott inaktivitási díjat vetnek ki. A díjat havonta vonják le a kereskedési számlá (i) bármely pozitív egyenlegéről. Felhívjuk figyelmét, hogy a díjat minden egyes inaktív kereskedési számlára kivetik. Az egyértelműség kedvéért a díjat (számlákat) számla alapon, nem pedig ügyfél alapon vonják le. Mielőtt megkezdenénk levonni a díjat az egyenlegéből, ésszerű kísérleteket teszünk arra, hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot a kereskedési számláján (számláin) tartott bármely pénzeszközzel kapcsolatban, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a díjat felszámítják. Kérjük, ne feledje, hogy az Ön felelőssége, hogy mindig naprakészen tartsa velünk megosztott kapcsolattartási adatait. Nem terheljük inaktív kereskedési számláját (számláit), ha nincs pozitív egyenlege. A kereskedési számla egyenlege nem lesz nulla alatt. Ha azonban pozitív egyenlege alacsonyabb, mint a havi inaktivitási díj, akkor levonjuk a kereskedési számla (i) egyenlegében tartott teljes összeg fennmaradó részét. Az összes kereskedési számlát, amely több mint 24 hónapig inaktív volt, és nullára van, vagy eléri az egyenlegét, archiválják. Ha úgy dönt, hogy újból aktiválja kereskedési számláját kereskedéssel, akkor legfeljebb három előző hónap inaktivitási díját visszatérítik számlájára, ha már volt levonás. Ha jogosulttá válik az említett visszatérítések bármelyikére, azt számlán fogják teljesíteni.

12.Teljes címátadási megállapodás

12.1.Ez a záradék csak akkor vonatkozik Önre, ha értesítettük Önt arról, hogy professzionális ügyfélként kezeljük Önt, és azt is, hogy a jelen kikötés feltételei vonatkoznak Önre szolgáltatásaink teljes vagy bármely részének felhasználására.

12.2.Miután a kockázatokat megfelelő módon közöltük Önnel, Ön és mi külön megállapodhatunk abban, hogy:

a.nem tartunk olyan pénzt, amelyet Ön a CySEC-törvénynek megfelelően számlájára helyezett; és

b. az ilyen pénzt teljes jogcím és tulajdonjog útján, mindenféle megterhelés, biztonsági érdek, zálogjog vagy egyéb korlátozás nélkül utalják át nekünk jelenlegi, jövőbeni, tényleges, esetleges vagy leendő kötelezettségeik biztosítása vagy fedezése céljából ( ez a "tulajdonjog-átruházási megállapodás" néven ismert. Mivel a pénz tulajdonjogát átruházzák ránk, Önnek már nem lesz jogosultja arra a pénzre, és mi a saját jogunkon kezelhetjük, és Ön általános hitelezőnek minősül. A tulajdonjog-átruházási megállapodást az elfogadott formátumban kell megkötni, és Ön aláírja, és postai úton, e-mailben vagy kereskedési platformunkon keresztül eljuttathatja nekünk.

12.3.. A Megállapodásból és az egyes ügyletekből eredő jogainkra figyelemmel szerződéses kötelezettségünk van arra, hogy visszafizessük Önnek a tulajdonjog-átutalási pénzeszközöknek megfelelő összeget, amelyre Ön jogosult lehet (vagy abszolút belátásunk szerint az eszköz értéke annak értékére), amikor számunkra már nem szükséges a címátutalás birtoklásához. Visszafizetési kötelezettségeink csökkennek abban a mértékben, hogy (i) jogosultak vagyunk ilyen pénzt felhasználni vagy visszafizetési kötelezettségét beszámítani bármely velünk szemben fennálló kötelezettségével szemben, akár bármilyen ügylet, akár a Megállapodás, akár más módon; és / vagy (ii) bármely olyan piac, közvetítő bróker, bank vagy más harmadik fél, akinek a fedezetként vagy más módon a tranzakciók kapcsán utaltunk pénzt, elmulasztja (fizetésképtelenség vagy más módon) egyenértékű pénz visszaszolgáltatását nekünk. Hacsak írásban másként nem állapodunk meg, Ön nem jogosult a tulajdonjog-átutalási alap kamatára.

12.4.Nem vállalunk felelősséget a tulajdonjog-átruházási pénzeszközök elvesztéséért, amely közvetlenül vagy közvetetten a csőd, fizetésképtelenség, felszámolás, befogadás, letétkezelés vagy engedményezés eredménye bármely bank, egy másik bróker, piac hitelezőinek javára, elszámoló szervezet vagy hasonló szervezet.

12.5.Ön kérheti a tulajdonjog-átutalási megállapodások törlését, amely esetben felmondhatjuk a Szerződést, és az Önnek járó tulajdonjog-átutalási pénzösszegnek megfelelő összeget (vagy abszolút belátásunk szerint az eszköz értékének megfelelő összeget) visszaadunk .

13.Nyílt pozíciók nyeresége, vesztesége és kamatterhei

Bármely Ön által nyitott pozíció esetében időnként jóváírjuk számláján nyereséget, vagy megterheljük számláját veszteségek, kamatok, osztalékkorrekciók és felmerült díjak ellenében, az online eszközben leírtak szerint.

14.Díjak

14.1.Önnek olyan díjakat és díjakat kell fizetnie nekünk, amelyeket az Online Szolgáltatásban közzétettek, vagy amelyekről időnként más módon értesítettük Önt. Ezek magukban foglalják a tranzakciós díjakat, a kamatokat és az ön pozícióinak automatikus áthelyezésével kapcsolatos díjakat a 10.1. Szakasz szerint. Ezen felül Ön felel az egyéb olyan díjak megfizetéséért, amelyekről értesítettük Önt, és amelyek felmerülhetnek az Ön számára nyújtott szolgáltatásaink eredményeként.

14.2.Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben kiigazításokat, jutalékokat és különféle egyéb díjakat vonunk le az Ön számlájáról, ezek a levonások befolyásolhatják a számla saját tőkéjének összegét (ideértve adott esetben a számla saját tőkéjének összegét is, amelyet a fedezettel szemben kell alkalmazni követelményeket (lásd a fenti 9.1. pontot). Az Ön pozíciói felszámolás alatt állnak, a 21.2. Pontban leírtak szerint, ha a jutalékok, díjak vagy egyéb díjak levonása azt eredményezi, hogy számlája nem rendelkezik elegendő egyenleggel többek között a fedezet követelményeinek teljesítéséhez.

14.3.Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy díjat, jutalékot vagy nem pénzbeli juttatást nyerhetünk vagy kaphatunk más személyektől vagy más személyektől az Önnek nyújtott szolgáltatásunkkal kapcsolatban. Ha ez vonatkozik Önre, külön tájékoztatást adunk Önnek az ilyen díjról, jutalékról vagy nem pénzbeli előnyökről.

14.4.Minden díjat esedékesnek kell tekinteni és azonnal fizetendőnek. Bármely nekünk járó összeget levonhatunk bármely tranzakcióból származó bevételből, vagy megterhelhetjük velünk a számlájáról. Az Ön késedelmes fizetése esetén a lejárt összegek olyan mértékű kamatot számítanak fel, amelyet ésszerűen meghatározunk a Számlatájékoztatóban közölt információk szerint.

14.5.Ön vállalja, hogy átutalási díjat fizet, amelyet mi határoztunk meg és elérhetővé tettünk az online eszközön, abban az esetben, ha a Szerződés felmondásakor arra utasít bennünket, hogy a számlájával kapcsolatos pénzeszközöket utaljunk át egy másik intézménynek.

14.6.Az alábbi számítások céljából bármely pénznemben denominált összegeket átkonvertálhatunk olyan más pénznembe, amelyet időről időre meghatározhatunk, a számítás idején érvényes árfolyamon, amelyet ésszerűen kiválasztunk.

14.7.Ha bármilyen kötelezettsége kapcsán bármilyen összeget kapunk vagy behajtunk, nem pedig abban a pénznemben, amelyben ezt az összeget ki kell fizetni, akár bármely bíróság ítélete alapján, akár más módon, akkor Ön felelősséggel tartozik és kártalanít minket igény szerint ártalmatlanok minden költségtől (beleértve az átalakítás költségeit) és veszteségektől, amelyeket elszenvedett az ilyen összegnek az esedékesség pénznemétől eltérő pénznemben történő fogadása miatt.

14.8.Ex-Ante („az esemény előtti”) nyilvánosságra hozatal: A Társaság megfelelő időben teljes körű előzetes tájékoztatást nyújt a pénzügyi eszközzel, valamint a nyújtott befektetési vagy kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos összesített költségekkel és díjakkal kapcsolatban, a következő helyzetek:

 • Ha a Társaság pénzügyi eszközt forgalmaz az ügyfelek számára, vagy
 • Amennyiben a Társaság köteles az ügyfelet átadni a pénzügyi instrumentummal kapcsolatos kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumnak („KIID”) vagy kiemelt információkat tartalmazó dokumentumnak („KID”).

A költségek és díjak előzetes kiszámításakor a Társaság ezeket olyan költségekre alapozza, amelyek ténylegesen felmerültek a várható költségek és díjak helyettesítésére.

Ha a tényleges költségek nem állnak rendelkezésre, a Társaságnak ésszerű becslést kell készítenie ezekről a költségekről.

14.9.A befektetési szolgáltatásokkal és pénzügyi eszközökkel kapcsolatban ténylegesen felmerült összesített költségek utólagos közzétételét minden ügyfélnek személyre szabottan kell megtenni évente, a következő esetekben:

 • Ha a Társaság pénzügyi eszközt forgalmaz az ügyfelek számára, vagy
 • Amennyiben a Társaság az ügyfelek számára KID - t adott, KIID - t a pénzügyi eszköz (ek) re vonatkozóan és
 • A Társaságnak az év során folyamatos kapcsolata van vagy volt az ügyféllel.

Mind az előzetes, mind az utólagos közzétételi esetekben a költségeket összesíteni kell, és pénzösszegben és százalékban kell kifejezni. A harmadik fél által beérkezett befizetéseket külön kell bemutatni.

Mind az előzetes, mind az utólagos közzétételi esetekben a költségeknek a befektetési hozamra gyakorolt kumulatív hatását bemutató szemléletet is fel kell tüntetni, valamint az összes költség és költségnek a beruházás megtérülésére gyakorolt hatását, az esetleges várható csúcsokat. vagy ingadozások, és az ábra leírása.

Amennyiben a teljes költségek és díjak bármely részét fizetni kell, vagy egy külföldi valuta összegét képviseli, a Társaság megadja az érintett pénznemet, valamint az alkalmazandó deviza átváltási árfolyamokat és költségeket.

Bizonyos körülmények között korlátozott felmentés áll rendelkezésre a professzionális ügyfelek és a jogosult partnerek számára (kivéve, ha a portfóliókezelés befektetési szolgáltatását nyújtják, vagy ha az érintett pénzügyi instrumentum származtatott ügyletet tartalmaz).

15.Összeférhetetlenség

15.1.Tudnia kell arról, hogy amikor tranzakciót kötünk veled vagy az Ön számára, akkor nekünk vagy igazgatóinknak, tisztjeinknek, alkalmazottainknak, ügynökeinknek és kapcsolt szervezeteinknek (a továbbiakban: „Társult munkatársak”) vagy Szolgáltatóinknak érdeke, kapcsolata vagy az ügylet vonatkozásában lényeges megállapodás. Ilyen összeférhetetlenség felmerülése esetén igyekszünk megoldani az ilyen konfliktusokat úgy, ahogyan azt mi az Ön érdekeinek tartjuk, összhangban az időnként módosított összeférhetetlenségi politikánkkal (továbbiakban: érdekpolitika ”).

15.2.Összeférhetetlenségi politikánk teljes részletei elérhetők a weboldalunkon: https://admiralmarkets.com/start-trading/documents?regulator=cysec. Az összeférhetetlenségi politikánk csak irányelv; nem része a Megállapodásnak, és nem szándékozik szerződésileg kötelező érvényűnek lennie, vagy olyan kötelezettségeket róna ránk, amelyek egyébként nem lennének a Megállapodás vagy a CySEC-törvény és / vagy bármely vonatkozó ciprusi törvény alapján.

16.Felelősség és veszteségek

16.1.Írásbeli kérésünkre Ön felel vagy felel minden közvetlen veszteségért, kárért, költségért és kiadásért (a továbbiakban: „közvetlen veszteségek”), valamint minden közvetett veszteségért, kárért, költségért és egyéb hasonló kötelezettségért (például (a továbbiakban: „közvetett veszteségek”), amelyek nekünk vagy bármelyik társunknak felmerülnek szolgáltatásaink (beleértve az Online létesítményt is) használata, vagy a Megegyezés. Ön azonban nem felel és nem felel velünk semmilyen közvetlen veszteségért vagy közvetett veszteségért (a továbbiakban: "veszteségek"), amelyek értünk származnak, amennyiben azokat a Szerződés megszegése, gondatlanság, szándékos nemteljesítés vagy csalás.

16.2.Sem mi, sem a Társultok semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget vagy felelősséget Önnel szemben az esetleges közvetett veszteségekért.

16.3.A Megállapodás szerinti feladatainkat ésszerű hozzáértéssel, körültekintéssel és gondossággal, az Ön által adott utasításoknak és felhatalmazásnak megfelelően hajtjuk végre. Mindaddig, amíg ezt megtesszük, sem mi, sem a Társult munkatársak nem vállalnak felelősséget vagy felelősséget az Ön veszteségeiért, amelyek a szolgáltatásaink Önnek történő biztosításából származnak, vagy más módon a Megállapodás alapján következnek be.

16.4.Sem mi, sem Ön nem vagyunk felelősek vagy felelősek egymásért a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének késedelméért vagy elmulasztásáért, ha az ilyen késedelem vagy meghibásodás olyan eseményekből, körülményekből vagy okokból származik, amelyeket az érintett fél ésszerű ellenőrzése alatt áll (például bármilyen Isten cselekedete vagy terrorcselekmény eredményeként). Ilyen körülmények között az érintett fél jogosult az ilyen kötelezettségek teljesítéséhez szükséges idő ésszerű meghosszabbítására.

16.5.Az előző albekezdések általános hatályának korlátozása nélkül sem mi, sem a Társult munkatársak nem vagyunk felelősek vagy felelősek semmilyen veszteségért, amelyet Ön szerzett, letöltött vagy letöltött vagy letöltött vagy használt adatok vagy információk felhasználása miatt okozott Önnek. a kapcsolódó információkkal együtt, beleértve (korlátozás nélkül) az utasítások elvesztését vagy késését, illetve az utasítások megadásának vagy az online eszközhöz való hozzáférés képtelenségét akár kommunikációs eszközök meghibásodása, meghibásodása, akár más módon.

16.6.Az előző albekezdések általános hatályának korlátozása nélkül ésszerű körültekintéssel fogunk eljárni a jelöltek vagy ügynökök megválasztásában, és figyelemmel kísérjük azok folyamatos alkalmasságát. Mindaddig, amíg ezt megtesszük, sem mi, sem bármelyik munkatársaink nem vagyunk felelősek vagy felelősek semmilyen veszteségért, amely az Ön által felmerült bármely jelölt vagy ügynök cselekedetéből vagy mulasztásából ered.

16.7.Ön felelős a megállapodás értelmében az Ön által kötött tranzakciók adóügyi vonatkozásaiért vagy kezeléséért.

16.8.Ha nálunk van számlája egy másik személlyel (közös számlatulajdonosoknál), akkor az egyes személyekkel szembeni felelősség vagy felelősség egyetemleges (azaz bármelyiket vagy csoportot kizárólag Önt tarthatjuk) felelősségteljes vagy felelősséggel tartozik velünk szemben, vagy mindannyian csoportként felelősségre vonhatjuk vagy felelősséggel tartozhatunk velünk szemben), és eljárhatunk bármely olyan személytől kapott megrendelések és utasítások alapján (hacsak nem írásban értesít minket ellenkezőleg), aki , vagy aki számunkra ilyen embernek tűnik.

17.. Kockázati Figyelmeztető

Figyelembe kell vennie a 2. mellékletben és az online eszközön értesített kockázatok nyilvánosságra hozatalát, és ha nem érti ezeket, vegye fel a kapcsolatot ügyfélképviselőjével, vagy kérjen független tanácsot.

18.Nyilatkozatok és garanciák

18.1.Ön kijelenti és szavatolja számunkra, hogy (azaz olyan nyilatkozatokat és ígéreteket tesz, amelyekre támaszkodunk, amikor szolgáltatásokat nyújtunk Önnek. Ezért meg kell győződnie arról, hogy azok pontosak, mivel Ön felelős és felelősséggel tartozik velünk szemben, ha nem):

18.1.1. ha magánszemély vagy, akkor legalább 18 éves vagy, józan eszű és jogképes arra, hogy jogilag kötelező megállapodást kössön velünk;

18.1.2. ha társaság vagy, akkor megfelelően bejegyzett és érvényesen létezik az alapító ország törvényei szerint, és hogy a társaság tisztviselői által hitelesített igazgatósági határozattal jóváhagyta számunkra a számla nyitását

18.1.3. Önön kívül senki másnak nincs vagy lesz érdekeltsége a fiók (ok) ban;

18.1.4. a Megállapodás, minden egyes tranzakció és az ezek alapján létrehozott kötelezettségek mind az Ön számára kötelezőek, mind pedig az Ön feltételeivel összhangban érvényesíthetők Önnel szemben (a méltányosság érvényes alapelveinek megfelelően), és nem sértik és nem is sértik semmilyen szabályozás, megrendelés, díj vagy megállapodás, amelyre kötelez;

18.1.5. hacsak másként nem állapodtunk meg, Ön a Szerződés alapján átutalt Fedezet vagy pénz egyetlen haszonélvezője (azaz senki másnak nincs semmiféle törvényes tulajdonjoga), mentes és minden biztonsági érdektől mentes (azaz nem adott valamiféle jogot a pénzre másnak);

18.1.6. az ellenkezőjétől való későbbi megállapítástól függetlenül, a Termékekkel vagy Értékpapírokkal való kereskedés (adott esetben) megfelelő az Ön számára, és tisztában van az ilyen tranzakciókkal járó kockázatokkal;

18.1.7 a teljes körűen kitöltött számlanyitási kérelem – formanyomtatványon velünk közölt adat információ, (beleértve bármely pénzügyi adatot/információt) valós, pontos és minden anyagi vonatkozásban teljes,.

18.1.8. értékelte jogainkat és kötelességeinket, valamint jogait és kötelességeit, beleértve a megrendelések teljesítésének feltételeire vonatkozó eljárást, és beleegyezik azokba;

18.1.9. Ön többek között pontos és érvényes adatokat nyújtott be nekünk tapasztalataival, szakmaiságával és befektetési céljaival kapcsolatban (ideértve az ügyfélszámla igénylőlapon megadott adatokat is);

18.1.10. Ön tisztában van azzal, hogy ha helytelen vagy elégtelen adatokat nyújt be nekünk, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk megfelelően felmérni az Ön tapasztalatát, tudását és / vagy alkalmasságát (adott esetben) az általunk nyújtott bármely befektetési szolgáltatás fogyasztására és / vagy tranzakciók végrehajtására. ennek eredményeként nehéz vagy lehetetlen lesz felmérnünk, és előfordulhat, hogy nem tudjuk értesíteni Önt az Önnel kapcsolatos összes kockázatról;

18.1.11. tudatában van annak, és elfogadja, hogy jogunk van, de nem kötelességünk megtagadni a befektetési szolgáltatás nyújtását, ha értékelésünk alapján az adott szolgáltatás nem megfelelő vagy nem megfelelő az Ön számára, figyelembe véve ismert osztályát, ismereteit és tapasztalat az adott befektetési szolgáltatással kapcsolatban;

18.1.12. tudatában van annak, hogy az Ön által kezdeményezett és a jelen feltételek és feltételek 1. mellékletének 1.2. alszakaszában „Kivételek az alkalmasság megítélése alól” felsorolt termékekhez kapcsolódó termékek elfogadásával, továbbításával vagy teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, nem kell értékelnünk a termék vagy a befektetési szolgáltatás megfelelőségét, és így az Ön érdekei kevésbé lehetnek védettek;

18.1.13. a szükséges mértékben betekintett az alkalmazandó jogszabályokba, a tőzsdék és az értékpapír-nyilvántartások aktusainak rendelkezéseibe, és többek között tisztában van a tájékoztatás kötelezettségével, és vállalja, hogy teljesíti a tekintettel az ügyletek végrehajtására, a tranzakciók lebonyolítására vonatkozó összes korlátozás, az alkalmazandó jogszabályok, valamint a tőzsdék és az értékpapír-nyilvántartások vonatkozó szabályainak és bevált gyakorlatainak betartása. Ön vállalja, hogy folyamatosan értesül a tranzakciókra alkalmazandó jogszabályokról és szabályokról, és vállal minden kockázatot, kárt és veszteséget, amely az ilyen jogszabályok és szabályok ismeretlenségéből és / vagy be nem tartásából ered;

18.1.14 Hozzájárul a szolgáltatások nyújtásához a nyilvánosságnak szóló információk weboldalunkon történő közzétételével kapcsolatban, és hogy az összhangban áll a köztünk és Ön között fennálló üzleti tevékenységgel és szolgáltatásokkal;

18.1.15 Ön elérte a weboldalunkon közzétett kockázatok listáját, és tisztában van az értékpapírokba és a termékekbe történő befektetésekkel kapcsolatos kockázatokkal;

18.1.16 Ön elérte a weboldalunkon közzétett információkat a szolgáltatásainkkal kapcsolatos díjakról és kiadásokról;

18.1.17 Vállalja, hogy nem használ fel minket vagy befektetési szolgáltatásokat illegális célok elérése érdekében, és nem gyakorolja jogait rosszhiszeműen vagy kárt okozva nekünk;

18.1.18Ön tisztában van azzal a ténnyel, hogy a megrendelés benyújtása a tranzakció végrehajtására számunkra vételi vagy eladási ajánlatnak tekinthető számunkra vagy egy harmadik fél számára, és ilyen megrendelés alapján tranzakciót tehetünk ajánlat harmadik félnek, amely kötelező érvényű vételi vagy eladási kötelezettséget vonhat maga után;

18.1.19 Ön beleegyezik abba, hogy jogunk van bármilyen tranzakciót megkötni és bármilyen cselekményt végrehajtani bármely személlyel a tranzakció végrehajtása érdekében;

18.1.20 Ön értékelte és teljes mértékben beleegyezett a weboldalunkon közzétett Megrendelési Végrehajtási Szabályzatunkba, amelyek időről időre módosíthatók és módosíthatók, beleértve azt a tényt is, hogy bármilyen megrendelésre vonatkozóan Öntől kapott bármilyen utasítás megakadályozhatja, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyeket a megbízások legjobb végrehajtásának szabályaiban alakítottunk ki;

18.1.21 Ön tisztában van azzal, hogy beleegyezik abba, hogy jogunk van megrendeléseket felhalmozni, és hogy a megrendelések felhalmozásakor a felhalmozás hatása egy adott megrendelésre külön-külön káros lehet Önre;

18.1.22. viseli és felelősségre vonja a tranzakcióval kapcsolatos esetleges kockázatokat, még akkor is, ha a megbízás megadásakor támaszkodik a weboldalunkon általunk vagy harmadik fél által közzétett piaci áttekintésekben, előrejelzésekben, pozíciókban vagy más hasonló dokumentumokban szereplő információkra;

18.1.23. tudatában van annak, hogy a piaci manipuláció céljából történő üzletkötést, valamint a bennfentes információk alapján történő cselekvést vagy a jogszabályokkal ellentétes egyéb ügyleteket a törvény tiltja, és büntetőjog vagy törvény alapján felelősségre fogják vonni a vétségekről;

18.1.24. tudatában van annak, hogy ellenőriznie kell, hogy a megbízás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és / vagy az értékpapírokra és a termékekre vonatkozó egyéb szabályoknak, követelményeknek, korlátozásoknak és piaci gyakorlatnak, valamint a befektetési egységekkel való tranzakcióra benyújtott megbízások megfelelőségét. alapok az alap szabályaival vagy a hatályos jogszabályokkal összhangban;

18.1.25. tudatában van annak, hogy az Értékpapírjait harmadik fél nevében őrizhetik, valamint a kapcsolódó kockázatokról, következményekről és felelősségünkről;

18.1.26. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Értékpapírokat a kezelő számláján (beleértve a letétkezelő jelölt számláját is) őrizzék, a letétkezelőhöz vagy más ügyfelekhez tartozó Értékpapírokkal együtt. Értesítették Önt és beleegyezik az Értékpapírok megőrzésével kapcsolatos kockázatokba a jelölt számlán vagy más hasonló számlán;

18.1.27. tudatában van annak, hogy az értékpapírok letétkezelőnél történő őrzését egy külföldi ország törvényei szabályozzák, aminek eredményeként a pénzével vagy az értékpapírokkal kapcsolatos jogok eltérhetnek a helyi jogszabályok által biztosítottaktól;

18.1.28. tudatában van annak, hogy a letétkezelőnél őrzött értékpapírokra vonatkozó jogszabályok szerint előfordulhat, hogy nem lehet megkülönböztetni a letétkezelővel őrzött értékpapírokat a letétkezelőhöz tartozó értékpapíroktól, és tájékoztatást kapott, és tisztában van a kapcsolódó kockázatokkal ;

18.1.29. hozzájárul az értékpapír őrzésének az Ön számláján vagy más ügyfelek érdekében történő felhasználásához, vagy az ilyen értékpapírok elzálogosításához vagy megterheléséhez (ideértve az értékpapírok költségére történő beszámítást is). Tájékoztatták és tudatában van annak a ténynek is, hogy a letétkezelőknek vagy harmadik feleknek rendelkezhetnek megfelelő jogokkal az Ön Értékpapírjaival kapcsolatban;

18.1.30. vállalja, hogy betartja weboldalunk és a kereskedési platformok használati feltételeit;

18.1.31. Ön vállalja, hogy felment minket a harmadik felek előtt befektetési szolgáltatások nyújtása és tranzakciók lebonyolítása során vállalt kötelezettségek és kötelezettségek alól, és ezeket a feladatokat és kötelezettségeket maga teljesíti;

18.1.32. Ön vállalja, hogy segítséget és információt nyújt számunkra és egy megfelelő felügyeleti hatóságnak vagy más illetékes szervnek a megbízások eredetéről, a végrehajtott ügyletekről, a pénzéről és az értékpapírokról, a szokatlan kereskedelmi stratégiákról és a tranzakciókból származó jövedelemről, illetve az eszközök azonosításáról és elemzéséről. képezi az ügyletek forrását. A magyarázatok elmulasztása alapja lehet annak az ésszerű kétségnek, hogy tevékenységei megfelelnek-e a Megállapodásnak, a jogszabályoknak vagy a vonatkozó tőzsdék vagy értékpapír-nyilvántartások rendelkezéseinek;

18.1.33. minden megrendelés benyújtásával felhatalmaz minket arra, hogy rendelkezésünkre bocsássuk a megrendelés teljesítésére szolgáló számlát a szolgáltatásaink nyújtását szabályozó feltételek szerint.

18.2.Minden, a 18.1. Pont szerinti képviselet és garancia megismételtnek tekintendő minden alkalommal, amikor megrendelést ad vagy tranzakciót köt velünk vagy rajtunk keresztül.

19.Szövetségek

19.1.Szövetséget ad nekünk, hogy (azaz szerződésileg kötelező ígéretet tesz nekünk, hogy olyan dolgokat fog tenni, amelyekre támaszkodunk, amikor szolgáltatásokat nyújtunk Önnek. Ezért meg kell győződnie arról, hogy betartja-e ezeket az ígéreteket, mivel felelősségteljes és felelősségteljes lesz. felelősséggel tartozik velünk szemben, ha nem teszi):

19.1.1. Ön bármikor megszerzi és betartja, és megtesz mindent, ami szükséges a 18. cikkben említett minden hatáskör, hatáskör, beleegyezés, engedély és felhatalmazás teljes fenntartásához;

19.1.2 készen áll és egyetért azzal, hogy kérésünkre tájékoztatást, illetve dokumentációt adjon (rendelkezésünkre bocsássa)pénzügyi helyzetéről, állandó lakóhelyéről vagy más egyéb kérdésekben;

19.1.3. haladéktalanul értesít minket bármely csőd vagy fizetésképtelenség, vagy bármi hasonló esemény bekövetkezéséről;

19.1.4. Ön :

a. betartja a Szerződéssel és az esetleges ügyletekkel kapcsolatos összes vonatkozó törvényt, amennyiben azok rád vonatkoznak; és

b. minden ésszerű lépést megtesz a Szerződéssel és az egyes tranzakciókkal kapcsolatos valamennyi vonatkozó törvény betartása érdekében, amennyiben az alkalmazandó törvények nem vonatkoznak Önre, de az Ön együttműködésére van szükség a kötelezettségeink teljesítéséhez;

19.1.5. Ön nem küld megrendeléseket, és más módon nem tesz semmilyen olyan műveletet, amely hamis benyomást kelthet a termék iránti keresletről vagy értékről, vagy olyan megrendeléseket küld, amelyekről okkal feltételezheti, hogy sérti az alkalmazandó törvényeket vagy szabályozásokat. Tartsa be a pozíciójában lévő személyektől ésszerűen elvárt viselkedési normákat, és ne tegyen semmilyen lépést, amely miatt nem tarthatjuk be a helyzetben lévő személyektől ésszerűen elvárható viselkedési normákat;

19.1.6. Ön vállalja, hogy nem használ fel minket vagy szolgáltatásainkat jogellenes célok elérése érdekében, és nem hajtja végre jogait rosszhiszeműen vagy kárt okozzon nekünk, ideértve az online eszköz manipulálását, vagy a szerződési feltételeket vagy irányelveket bármely más utat ellenünk; és

19.1.7. kérésre olyan információkat ad meg nekünk, amelyekre ésszerűen szükség lehet az ebben a cikkben említett kérdések bizonyításához.

20.Titoktartás és adatvédelem

20.1.Gyűjthetünk, felhasználhatunk és nyilvánosságra hozhatunk élő, azonosítható személyekre (a továbbiakban: „egyének”) vonatkozó személyes adatokat, beleértve azokat a személyes adatokat is, amelyeket önként bármilyen módon közzétesz nekünk, hogy:

20.1.1. teljesíti a megállapodás szerinti kötelezettségeit;

20.1.2. végezze mindennapi üzleti tevékenységünket és ügyleteinket veled;

20.1.3. statisztikai elemzést készít a meglátogatott Online eszköz oldalairól;

20.1.4. figyelemmel kísérjük és elemezzük üzleti tevékenységünket;

20.1.5. részt vesz a bűnmegelőzésben, a törvényi és szabályozási megfelelésben;

20.1.6. más termékek és szolgáltatások forgalmazása és fejlesztése;

20.1.7. átruházza a Szerződés alapján fennálló bármely jogunkat vagy kötelezettségünket; és

20.1.8. bármilyen személyes adatot más kapcsolódó célból kezelhet.

20.2.Nem fogjuk megszerezni vagy megkövetelni az egyénekről szóló bizalmas személyes adatok (például etnikai származás, vallási meggyőződés vagy orvosi dokumentumok) közzétételét, de ha ilyen érzékeny személyes adatok megadása mellett dönt, feltételezhetjük, hogy az ilyen érzékeny személyes adatokat az Egyén beleegyezésével adják át feldolgozás abból a célból, amelyre az ilyen személyes adatokat szolgáltatták, kivéve, ha Ön erről írásban másként nem értesített minket.

20.3.Ha úgy dönt, hogy visszatart egy nem érzékeny személyes adatot egy magánszemélyről, amelyet kértünk, akkor előfordulhat, hogy nem tudunk hozzáférést biztosítani az online eszközhöz.

20.4.Sem mi, sem társult munkatársaink, sem Szolgáltatóink nem adunk ki olyan személyes adatokat, amelyeket egy magánszemélyről gyűjtöttünk, vagy amelyeket harmadik félnek gyűjthetünk, kivéve

20.4.1. olyan mértékben, amennyit nekünk vagy nekik erre köteleznek a vonatkozó törvények;

20.4.2. ahol a nyilvánosság kötelessége a nyilvánosságra hozatal;

20.4.3. ahol jogos üzleti érdekeink nyilvánosságra hozatalt igényelnek; vagy

20.4.4. az Egyén vagy az alábbi 20.5. pontban leírt személyek kérésére vagy hozzájárulásával.

20.5.Mi vagy partnereink vagy szolgáltatóink személyes adatokat közölhetnek mindazokkal, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, illetve partnereinknek vagy szolgáltatóinknak, vagy a mi partnerünk vagy szolgáltatóink ügynökeiként járnak el, bármely személynek, akinek mi vagy munkatársaink vagy Szolgáltatóink átruházzák vagy javasolják a Szerződésből eredő jogaink vagy kötelezettségeink bármelyikének átruházását, valamint engedéllyel rendelkező hitelreferencia-ügynökségeknek vagy más szervezeteknek, amelyek segítenek nekünk, illetve társainknak vagy szolgáltatóinknak és másoknak hitelezési döntések meghozatalában, és csökkentik a csalás vagy személyazonossági, csalásmegelőzési vagy hitelkontroll -ellenőrzések során. Ezenkívül üzleti célokból megoszthatjuk társainkkal és szolgáltatóinkkal egy magánszemély személyes adatait, például az ügyfélfiókok kiszolgálása és az ügyfelek tájékoztatása az új termékekről és szolgáltatásokról, a vonatkozó jogszabályok szerint.

20.6.A magánszemélynek bizonyos jogai lehetnek a hozzáféréshez az általunk összegyűjtött és tárolt személyes adatokhoz, vagy azok egy részéhez, vagy kérhetnek hibás információkat a vonatkozó adatvédelmi törvények alapján. Ha az Egyén ilyen jogokat kíván gyakorolni (kizárólag saját költségén), akkor az Egyénnek írásban kell felvennie velünk a kapcsolatot, és további információk megadására is felkérhetjük Önt, hogy segítsen teljesíteni az ilyen kérést.

20.7.Mi vagy partnereink vagy szolgáltatóink a 20. pontban leírt célok bármelyikére továbbíthatunk adatokat, beleértve a személyes adatokat is, más országokba, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat, amelyek esetleg nem rendelkeznek adatvédelmi jogszabályokkal. Ön hozzájárul az ilyen átutalásokhoz az Egyének nevében.

20.8 Mi, munkatársaink vagy egy szolgáltató rögzíthetjük vagy nyomon követhetjük az Ön és köztünk, illetve munkatársaink vagy a Szolgáltató közötti telefonbeszélgetéseket a biztonság, a jogszabályok betartása, a képzési célok, valamint a szolgáltatásaink minőségének fenntartása és javítása érdekében. Az ilyen telefonbeszélgetéseket bizonyítékként használhatjuk fel, ha bármilyen vita merül fel közöttünk.

20.9.Az Online rendszerünkben cookie -kat vagy IP -címkövető eszközöket használhatunk az Online rendszer felügyeletéhez, a jelszó és a felhasználónevek tárolásához, az Online Eszköz oldalain tett látogatások nyomon követésére ezen és más alkalmakkor a terminálról, hogy személyre szabhassuk Önnek az Online rendszer szolgáltatást és azt, hogy nyomon kövesse, megkönnyítse a böngészést az online eszközön keresztül. A cookie a merevlemezen tárolt adat, amely az online szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat tartalmazza. Az IP -címek összekapcsolhatók az Ön személyes adataival, és ezeknek a címeknek a nyomon követésével ilyen személyes adatokat kapunk. Az online szolgáltatáshoz való hozzáférés feltétele, hogy elfogadja az ebben a szakaszban leírt cookie-kat és IP -címkövető eszközöket. A Szerződés elfogadásával Ön elismeri, hogy megérti a cookie-k és az IP-címkövető eszközök széles körű jellegét, valamint azokat a célokat, amelyekre ezeket felhasználjuk. További információkért tekintse meg a cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat (amely elérhető az online felületen)

20.10.Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Online rendszeren keresztül nyújtott bármely szolgáltatás magában foglalja az interneten keresztüli továbbítást, és ezért az ilyen továbbítások az internet velejárói. Miközben elismerjük felelősségünket az ésszerű biztonsági óvintézkedések megtételéért, Ön is elismeri és elfogadja, hogy mint minden hálózat esetében, Ön is ki van téve harmadik felek által továbbított jogosulatlan programoknak, az elektronikus jogsértésnek, és/ vagy annak, hogy az információk és adatok nem jutnak el a tervezett célállomások és/vagy az ilyen információk téves fogadása vagy téves irányítása. Bár a mi, munkatársaink és szolgáltatóink adatvédelmi és biztonsági funkcióit úgy terveztük, hogy csökkentsék ezeket a kockázatokat, nem tudjuk garantálni azok kiküszöbölését. Ezért Ön tudomásul veszi, hogy az Online rendszeren keresztül történő továbbítás nem garantáltan bizalmas, és hogy nem vagyunk felelősek vagy felelősek Önnek az ilyen eseményből eredő bizalom megsértéséért.

20.11.A bizalmas vagy személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos bármilyen kérdéssel forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz, akinek elérhetőségei megtalálhatók adatvédelmi irányelveinkben.

21. Alapértelmezés és nettósítás

21.1 Az alábbiakat alapértelmezett eseményeknek kell tekinteni, ha bármikor:

21.1.1. Ön nem tesz eleget maradéktalanul és azonnal fizetési kötelezettségének, vagy amennyiben nem zár be egy nyitott pozíciót az esedékes elszámolási napon vagy amikor azt megköveteljük;

21.1.2. elmulasztja a Szerződésből vagy bármely tranzakcióból eredő bármely más kötelezettségünk teljesítését, vagy bármilyen, a Szerződésből eredő kötelezettségének megszegését követi el;

21.1.3. az Ön által tett bármely nyilatkozat vagy jótállás helytelen volt vagy vált, vagy később, ha bármikor megismétlődik;

21.1.4. ha úgy ítéljük meg, hogy Ön visszaélt a fenti 4.12. pont szerint biztosított védelemmel a mi kárunkra, amely korlátozás nélkül magában foglal egy olyan helyzetet, amikor az ügyfél rosszhiszeműen cselekszik, és olyan stratégiát követ, amely szerint az ügyfél részesülhet ilyen védelemből, miközben más pozíciókat tölt be velünk, amelyek hasznot hoznak Önnek abban az esetben, ha a védelem beindul vagy esetleg kiváltható;

21.1.5. szükségesnek tartjuk, hogy megakadályozzuk azt, amit a fenti 5.14.1.említünk;

21.1.6. (ha Ön vállalati) önkéntes eljárást indít (vagy akaratlan eljárást indítanak Ön ellen) vagy más eljárást, amely felszámolást, átszervezést, megállapodást vagy összetételt, befagyasztást vagy moratóriumot vagy más hasonló mentességet kér vagy javasol vagy tartozásai bármely csőd-, fizetésképtelenségi, szabályozási, felügyeleti vagy hasonló törvény értelmében (ideértve az esetlegesen Önnél esetlegesen alkalmazandó társasági vagy egyéb törvényeket is, ha fizetésképtelenek), vagy vagyonkezelő, fogadó, felszámoló, konzervátor kinevezését kérik, adminisztrátor, letétkezelő vagy más hasonló tisztviselő, vagy vagyonának jelentős része; vagy ha bármilyen vállalati intézkedést tesz a fentiek bármelyikének engedélyezése érdekében; és átszervezés, egyeztetés vagy összetétel esetén nem járulunk hozzá a javaslatokhoz;

21.1.7. (ha vállalat) Ön feloszlik, vagy ha képessége vagy léte egy hivatalos nyilvántartásban szereplő nyilvántartástól függ, akkor a regisztrációt törlik, vagy véget ér, vagy bármilyen eljárás megindul a feloszlatás megkeresésére vagy javaslatára. regisztráció, vagy az ilyen regisztráció megszűnése;

21.1.8. (ha magánszemély) Ön (vagy ha Ön közös számlatulajdonos, ha bármelyikőjük is) meghal, cselekvőképtelen lesz, nem tudja kifizetni tartozásait esedékessé válásukkor, vagy csődben van vagy fizetésképtelen, a csőd vagy az Önre alkalmazandó fizetésképtelenségi törvény; vagy bármely tartozása nincs kifizetve az esedékesség napján, vagy bármikor bejelenthetővé válik, esedékessé és fizetendővé válik az ilyen tartozást igazoló megállapodások vagy dokumentumok alapján, mielőtt egyébként esedékessé vált volna, vagy bármilyen kereset, keresetet vagy más eljárást indítanak, vagy bármilyen intézkedést hajtanak végre bármely végrehajtás, lefoglalás, vagy a terhelő birtokba veszi vagyonának (tárgyi és immateriális) egészét vagy annak egy részét; vagy

21.1.9. ha ésszerűen feltételezzük, hogy a fentiek bármelyike előfordulhat; akkor gyakorolhatjuk a 21.2 pont szerinti jogainkat, kivéve a 21.1.6. pontban meghatározott nemteljesítési esemény bekövetkezése esetén, vagy (mindegyik „alapértelmezett csődesemény”), ebben az esetben a 21.3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

21.2.A 21.3. Pontra is figyelemmel, nemteljesítési esemény bekövetkezésekor vagy azt követően bármikor törölhetjük a fennálló megbízásokat, megszüntethetjük szolgáltatásainkat, és felszámolhatjuk az összes nyitott pozícióját (vagy a továbbiakban: „felszámolási dátum”).

21.3.Amennyiben nemteljesítési csődhelyzet következik be, úgy kell tekinteni, hogy közvetlenül a csődeljárás bekövetkezése előtt gyakoroltuk a 21.2. Pont szerinti jogainkat.

21.4.A felszámolás napján és azt követően (a felszámolási napon, vagy amint az ésszerűen megvalósítható) lezárjuk minden nyitott pozícióját, és az általunk tartott pénzeket az ilyen lezárások költségeire fordítjuk.

21.5.Ha az Ön által a 21.4. Pont szerint tett lépéseink eredményeként számlája jóváírásra kerül, akkor az ésszerűen kivitelezhető összeget az Ön által megadott számlára fizetjük. Ha nincs elegendő pénz a számláján ahhoz, hogy fedezze a 21.4. Pont szerinti intézkedéseinket, akkor a számláján lévő pénzösszeg és a nyitott pozíciók bezárásának költsége közötti különbség azonnal esedékes és fizetendő nekünk.

21.6.A jelen 21. pont szerinti jogaink kiegészítik, és nem korlátozzák vagy zárják ki azokat a jogainkat, amelyek a megállapodás értelmében, vagy más módon, megállapodás vagy törvény alapján rendelkezhetnek. Különösen és a 21.2–21.5. (Beleértve) bekezdések rendelkezéseinek sérelme nélkül, felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezünk az Ön értesítése nélkül, és saját belátásunk szerint, hogy ilyen intézkedéseket tegyünk saját helyzetünk védelme érdekében, beleértve a korlátozás nélkül is egy vagy több alábbi műveletet (akár egészben, akár részben):

21.6.1. törölje az összes vagy bármely végrehajtatlan megbízást;

21.6.2. bezárni, végrehajtani, megszüntetni, vagy adott esetben felhagyni bármelyik nyitott pozíciójával, vagy belépni ellensúlyozó pozíciókba;

21.6.3. egyesítheti a számlákat, elszámolhat a számlák között, vagy átválthat egy valutát más pénznemre (a kétség elkerülése érdekében ezt megtehetjük, ha nemteljesítési esemény történt, vagy hiány mutatkozik egy vagy több fiókjában, és többlet egy vagy több más számlán); vagy

21.6.4. eleget tegyen minden kötelezettségének, amelyet közvetlenül velünk, vagy garanciával vagy kezességvállalással tehet velünk szemben, az őrizetünkben vagy ellenőrzésünk alatt álló pénzéből.

22.Szellemi tulajdonjogok

22.1.Az online eszköz harmadik felek adatait, szövegeit, képeit, szoftvereit, multimédiás anyagokat és egyéb tartalmakat (a továbbiakban: „harmadik féltől származó tartalom”) tartalmazhat, és az „online eszköz” kifejezésre történő hivatkozásokat úgy kell tekinteni, hogy azok tartalmazzanak minden anyagot , az online felületen időről időre elérhetővé tett tartalmak és szolgáltatások, függetlenül attól, hogy a képernyőn nézik -e őket, vagy letöltik -e őket egy másik számítógépre, beleértve - korlátozás nélkül - harmadik fél tartalmát.

22.2.Az online eszközt szerzői jogok, adatbázis -jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok védik. Ön tudomásul veszi, hogy mi és/vagy harmadik felek fenntartunk minden jogot, jogcímet és érdekeltséget az Online rendszer iránt. Az Online rendszer használata semmilyen tulajdonjogot nem biztosít az Online rendszerben.

22.3.Kivéve, ha külön írásban külön megállapodtak, vagy olyan mértékben, amennyire szükséges ahhoz, hogy a Szerződésnek megfelelően megtekinthesse az Online rendszert, Ön:

22.3.1. másolja az Online rendszert részben vagy egészben (kivéve, ha biztonsági másolatot készít kizárólag katasztrófa utáni helyreállítási célokra);

22.3.2. megjeleníti, reprodukálja, származékos műveket hoz létre, továbbítja, eladja, terjeszti, bérli, lízingeli, tovább engedélyezi, megosztott használati joggal, kölcsönadja vagy átruházza, vagy bármilyen módon kihasználja az Online rendszert részben vagy egészben;

22.3.3. beágyazza az online lehetőséget más termékekbe;

22.3.4. az online szolgáltatást használja bármilyen fájlmegosztási megállapodásban;

22.3.5. létre hoz beágyazott linkeket bármely szoftverből az online szolgáltatásba;

22.3.6. eltávolítja vagy eltakarja szerzői jogi közleményeinket, vagy bármely munkatársunkét;

22.3.7. használja védjegyeinket, szolgáltatási védjegyeinket, domain neveinket, logóinkat vagy más azonosítóinkat, vagy bármely harmadik féltől származó beszállítónkét; vagy

22.3.8. kivéve a törvény által megengedett mértékben, visszafejtheti, felbonthatja, szétszerelheti vagy elérheti az online eszköz forráskódját.

23.Hivatkozások

Az Online rendszer tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi vagy társult partnereink irányítunk, és amelyek független harmadik felek által készített anyagokat tartalmazhatnak. Az ilyen linkelt weboldalak tulajdonosainak nincs szükségük semmilyen kereskedelmi vagy egyéb kapcsolatra velünk. Az online eszközről harmadik fél webhelyére mutató link megléte nem minősül ajánlásnak vagy más jóváhagyásnak, amelyet mi vagy társult partnereink vagy szolgáltatóink adnak az ilyen weboldalra, annak tartalmára vagy annak bármely szolgáltatójára. A harmadik felek webhelyein kifejtett vélemények vagy ajánlások az adott szolgáltató véleményei vagy ajánlásai, és nem a mi vagy társult társaink véleményei vagy ajánlásai. Sem mi, sem munkatársaink nem vállalnak felelősséget az olyan webhelyen nyújtott tartalomért, amely elérhető az online eszköz linkjein keresztül.

24.Felmondás

24.1.Ön bármikor felmondhatja a Szerződést, írásban, feltéve, hogy nincs nyitott pozíciója, és nincs fennálló kötelezettsége velünk szemben. Szolgáltatásaink nyújtását bármikor megszüntethetjük, ha írásban értesítjük Önt. A felmondás nem érinti a korábban megkötött ügyleteket, és nem érinti sem az Ön, sem a mi felhalmozott vagy fennálló jogait és kötelezettségeit.

24.2.A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, azonnali hatállyal felmondhatjuk a Szerződést, ha az alábbi események bármelyike bekövetkezik:

A. Ön megsérti a megállapodás bármely rendelkezését.

B., Ha Ön nem hajlandó vagy nem képes megadni nekünk az azonosításhoz szükséges információkat vagy dokumentációt, vagy abban az esetben, ha az Ön által megadott információ vagy dokumentáció pontatlan, hiányos vagy félrevezető.

C. A Szerződés 21. pontja szerinti nemteljesítési esemény bekövetkezésekor.

D., ahol ésszerű okkal feltételezhetjük, hogy Ön nem jóhiszeműen járt el, beleértve, de nem korlátozva, ha megállapítjuk, hogy Ön akaratával valaki visszaélt a negatív mérleg védelmi intézkedéseivel. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, az Ön kockázatának fedezését több kereskedési számlával, akár ugyanazon profil alatt, akár egy másik ügyféllel kapcsolatban.

E. Halála vagy cselekvőképtelensége esetén (kérjük, vegye figyelembe, hogy halál esetén a számláján rendelkezésre álló pénzeszközök a vagyon részét képezik).

F., Ha úgy ítéljük meg, hogy Ön megsértett vagy szándékában áll megszegni minden vonatkozó jogszabályt, beleértve, de nem kizárólagosan, a pénzmosás elleni törvényeket és előírásokat.

G., Ha úgy ítéljük meg, hogy Ön a Megbízás-végrehajtási szabályzatunkkal vagy bármely más irányelveinkkel vagy eljárásainkkal ellentétesen járt el.

24.3.A felmondás nem érinti az Ön vagy az általunk felhalmozott jogainkat, kártérítéseinket, meglévő kötelezettségvállalásainkat vagy bármely más szerződéses rendelkezést, amely a Szerződés megszűnésének túlélésére szolgál.

24.4.A felmondás nem érinti a felmondási értesítésünk kézhezvételét megelőzően kezdeményezett tranzakciók befejezését.

24.5.Bármilyen felmondási értesítés lejártakor törlünk minden fennálló megbízást, és zárunk minden nyitott pozíciót, amelyet az uralkodó piaci áron (az általunk meghatározott) tartunk. Ezen túlmenően Önnek meg kell fizetnie a felmondás napjáig felmerült díjakat és költségeket, valamint minden további költséget, amelyet nekünk (vagy egy harmadik félnek) a Szerződés felmondása során szükségszerűen felmerült, valamint minden olyan veszteséget, amely szükségszerűen felmerült a kiemelkedő ügyletek kiegyenlítésében vagy megkötésében, valamint pénzét visszaadja Önnek.

ÜGYFÉLKAPCSOLAT MEGSZÜNTETÉSÉNEK HATÁSAI

24.6.A Szerződés és/ vagy bármely más megállapodás (ok) felmondása után, amelyet Önnel kötöttünk, az Ön által nekünk fizetendő összes azonnal esedékessé válik, beleértve (de korlátozás nélkül): (a) minden fennálló díjat , díjak és jutalékok; (b) a jelen Szerződés felmondásával kapcsolatban felmerült ügyleti költségek; és (c) bármilyen veszteség és költség, amely az Ön nevében felmerült ügyletek vagy szerződések lezárásakor, illetve a fennálló kötelezettségek rendezésén vagy lezárásán merült fel.

24.7.A felmondáskor minden tranzakciót és/vagy szerződést befejezünk, amelyek már megkötöttek vagy végrehajtás alatt állnak, és ez a Szerződés továbbra is kötelez bennünket és Önt az ilyen ügyletekre és/vagy szerződésekre vonatkozóan. Jogosultak vagyunk levonni a ránk eső összegeket, mielőtt bármilyen számla (k) hitelegyenlegét átutaljuk Önnek, és jogunkban áll elhalasztani az átutalást mindaddig, amíg Ön és köztünk minden tranzakció és/vagy szerződés zárva vannak. Ezenkívül jogunkban áll megkövetelni Öntől a befektetések átruházása során felmerülő költségek megfizetését.

24.8.A felmondás nem érinti a fennálló jogokat és kötelezettségeket (különösen korlátozás nélkül, az irányadó jogszabályi záradékokkal kapcsolatban), valamint azokat a tranzakciókat és/vagy szerződéseket, amelyekre továbbra is ez a megállapodás és az Ön által elfogadott különleges kikötések vonatkoznak és minket az ilyen ügyletekre és/vagy megállapodásokra vonatkozóan, amíg minden kötelezettséget teljes mértékben nem teljesítenek.

24.9.Abban az esetben, ha közvetlen vagy közvetett módon bármilyen csalásba von be minket, fenntartjuk magunknak a jogot, saját belátásunk szerint és a Szerződés alapján esetlegesen fennálló egyéb jogaink és/vagy bármely más megállapodásunk sérelme nélkül közöttünk, beleértve, de korlátozás nélkül, a Megállapodást, hogy minden korábbi érvényét visszavonjuk.

24.10.Abban az esetben, ha közvetlen vagy közvetett módon bármilyen csalásba von be minket, fenntartjuk magunknak a jogot, saját belátásunk szerint, és a jelen feltételekben foglalt egyéb jogaink sérelme nélkül, minden korábbi tranzakciót és/ vagy szerződéseket, amelyek veszélyeztethetik vagy veszélyeztetik érdekeinket és/vagy (más) ügyfeleink érdekeit.

HALÁL ESETÉN

24.11.Halála esetén minden olyan személy, aki jogutód, köteles hivatalos értesítést küldeni a szerződő haláláról számunkra elfogadható formában, beleértve, de nem kizárólagosan a rendelkezést az eredeti halotti anyakönyvi kivonat fizikai formájában.

24.12.Halotti anyakönyvi kivonatának kézhezvétele és elfogadása után halálát nemteljesítési eseményként fogjuk kezelni, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy gyakorolja a jelen feltételek 21. pontjában foglalt jogait, beleértve, de nem kizárólagosan, minden nyitott lezárását, pozíciókat a fiókjában; a megállapodás mindaddig köti az vagyonát, amíg a jogi személy képviselője vagy a Szerződésnek megfelelően fel nem bontjuk.

24.13.Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy halála után nem vagyunk kötelesek vállalni fiókja kezelését.

24.14.E feltételektől függetlenül, ha a Szerződést a halálának időpontját követő két éven belül nem mondják fel, akkor megtehetjük az Ön által megfelelőnek ítélt intézkedéseket fiókja bezárására; az Ön vagyonáért a jogi személyi képviselője (k) felelősek minden olyan költségért, amelyhez kapcsolódóan hozzuk meg ezt az intézkedést, vagy fontolóra vesszük az intézkedést, kivéve, ha a költségek gondatlanságunk, szándékos mulasztásunk vagy csalásunk miatt merülnek fel.

25.Értesítések

A 7. és 8. pontra is figyelemmel, az értesítéseket és minden egyéb közleményt postai úton vagy e-mailben továbbíthatnak olyan kiegészítőkhöz, amelyekről mi vagy Ön időről időre írásban értesítjük egymást. Minden ilyen módon elküldött közleményt tiszteletben tartottnak kell tekinteni továbbítottnak és fogadottnak, ha a feladó feladja az előre fizetett levelet, vagy nyugtát kap arról, hogy e-mail érkezett.

26.Panaszkezelés

A panaszokat a panaszkezelési szabályzatunk szerint kezeljük. Ha panasza van a Szerződés szerinti teljesítményünkkel kapcsolatban, akkor azt a compliance@admiralmarkets.com.cy, címre kell irányítania, ahol kivizsgálják a panasz jellegét, és megpróbálják megoldani. Ha kereskedelmi vitája van, kérjük, adjon meg minél több információt. Szükségünk lesz az Ön bankszámlaszámára (bejelentkezés az online szolgáltatásba) és a kérdéses megrendelés vagy tranzakció jegyszámára, valamint az ügyfelek panaszainak rendezésére vonatkozó eljárásban felsorolt információkra, amelyek megtalálhatók a weboldalon. A természetes és jogi személyek panaszait a panasz beérkezésétől számított tizennégy (14) munkanapon belül orvosoljuk. Ha a megoldás késik a panasz bonyolult jellege vagy a további körülmények tisztázása miatt, akkor erről írásban reprodukálható formában értesíteni kell, tájékoztatva Önt a panaszra adott válasz új feltételéről. A panaszt benyújtó személyt a Ciprusi Köztársaság pénzügyi ombudsmanjához is benyújthatja a végső válasz időpontjától számított négy (4) hónapon belül. A pénzügyi ombudsman panaszkezelési eljárása elérhető a pénzügyi ombudsman honlapján: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27.Általános informació

27.1. Szolgáltatásaink nyújtása az összes vonatkozó törvény hatálya alá tartozik. Ha ellentmondás merül fel a megállapodás és a vonatkozó jogszabályok között, akkor az utóbbiak az irányadóak. Nem vagyunk kötelesek semmit tenni, vagy tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely sértené a vonatkozó jogszabályokat, és bármit megtehetünk, hogy ezeket betartsuk.

27.2. A fennálló jogok és kötelezettségek (különös tekintettel a 16., 21., 27. és 28. pontra) és a tranzakciók a Szerződés megszűnése után is fennmaradnak, és továbbra is a rendelkezései, valamint az ilyen ügyletekre vonatkozóan közöttünk megállapodott különleges kikötések irányítják őket, minden kötelezettségét teljes mértékben teljesítették.

27.3. Ha a megállapodás bármely rendelkezését valamely illetékes bíróság vagy közigazgatási szerv érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, akkor az ilyen érvénytelenség vagy végrehajthatatlanság nem érinti a megállapodás többi rendelkezését, amelyek teljes mértékben hatályban maradnak.

27.4. Bármilyen elmulasztásunk esetén (akár folytatjuk, akár nem) ragaszkodunk az Egyezmény bármely rendelkezésének szigorú betartásához, így az nem minősül semmiféle jogunkról vagy jogorvoslatunkról való lemondásnak. A Szerződés alapján ránk ruházott jogok és jogorvoslatok halmozottak, és bármely részük gyakorlása vagy lemondása nem zárja ki vagy gátolja más további jogok és jogorvoslatok gyakorlását.

27.5. A felek a formától függetlenül, a Szerződésből vagy annak kapcsán, vagy a felek között más módon fennálló keresetet nem indíthatják a kereset okának feltárását követő két éven túl. Az intézkedés felfedezését a Megállapodás felmondását követő két éven belül jelenteni kell.

27.6. Csak a Szerződés értelmében kifejezett jogokkal rendelkező felek érvényesíthetik a Szerződés bármely feltételét és részesülhetnek belőle.

27.7. A Ciprusi Befektetői Kompenzációs Alap (a továbbiakban: „ICF”) fedez minket. Ha nem tudunk eleget tenni a befektetési üzletággal kapcsolatos kötelezettségeinknek, ha érvényes igényt nyújt be, akkor jogosult lehet az ICF jogorvoslatára az általunk szervezett vagy lebonyolított befektetések tekintetében. Ez a vállalkozás típusától és a követelés körülményeitől függ. Ha nem sikerül, az ICF akár 20 000 eurót is visszatéríthet Önnek, vagy időről időre frissítheti. Az ICF-ről további információkért látogasson el a https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ oldalra.

Irányadó jog és joghatóság

28.1.A megállapodást a Ciprusi Köztársaság törvényei szabályozzák, és annak megfelelően kell értelmezni. A megállapodás minden fele visszavonhatatlanul aláveti magát a ciprusi bíróságok kizárólagos joghatóságának, hogy rendezze a megállapodással kapcsolatos pert, keresetet vagy egyéb eljárást (a továbbiakban: eljárások). A Szerződés egyetlen rendelkezése sem akadályoz meg abban, hogy bármely joghatóságban eljárást indítsunk Ön ellen.

28.2.Mindkét fél visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy lemond minden kifogásáról, amelyet bármikor felvethet a ciprusi bíróságon indított eljárás helyének megállapítása ellen, és vállalja, hogy nem állítja, hogy az ilyen eljárást kellemetlen fórumon indították, vagy hogy az ilyen bíróságnak nincs joghatósága felette.

MELLÉKLET 1

1.Az ügyfelek értékelése és kategorizálása

1. Az alkalmasság értékelése:

1.1. Nem nyújtunk befektetési és kiegészítő szolgáltatásokat az ügyfélnek, kivéve, ha megkapjuk az összes szükséges információt az ügyfél vagy a potenciális ügyfél befektetési területen szerzett ismereteiről és tapasztalatairól, az ügyfél pénzügyi helyzetéről és az ügyfél befektetési céljairól.

Biztosítani fogjuk, hogy az ügyfél vagy a potenciális ügyfél befektetési területen szerzett tudására és tapasztalatára vonatkozó információk tartalmazzák az alábbiakat, az ügyfél jellegének megfelelő mértékben, a nyújtandó szolgáltatás jellegét és mértékét, valamint a várható típust a termék vagy tranzakció, beleértve azok összetettségét és a kapcsolódó kockázatokat:

a) az ügyfél által jól ismert szolgáltatás, tranzakció és pénzügyi eszköz típusa.

b) az ügyfél pénzügyi eszközökkel végzett ügyleteinek jellege, volumene és gyakorisága, valamint azok végrehajtásának időtartama.

c) az ügyfél vagy potenciális ügyfél végzettsége, szakmája vagy releváns korábbi szakmája.

Fel fogjuk kérni az ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket, hogy nyújtsanak be az alkalmasság értékeléséhez szükséges információkat, és jogosultak vagyunk az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek által szolgáltatott információkra támaszkodni, kivéve, ha tudomást szerezünk vagy tudtuk volna, hogy az információ nyilvánvalóan elavult, pontatlan vagy hiányos.

Ezenkívül a portfóliókezelésen kívüli befektetési szolgáltatások felajánlásakor minden alkalommal meghatározzuk, hogy az ügyfél rendelkezik-e a szükséges tapasztalattal és tudással ahhoz, hogy megértse a kínált vagy igényelt termékkel vagy befektetési szolgáltatással kapcsolatos kockázatokat.

Ebből a célból jogosultak vagyunk feltételezni, hogy egy professzionális ügyfél rendelkezik a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel ahhoz, hogy megértse az adott befektetési szolgáltatásokkal vagy ügyletekkel, vagy tranzakciótípusokkal vagy termékekkel kapcsolatos kockázatokat, amelyekre vonatkozóan az ügyfél hivatásos ügyfélnek minősül.

1.2. Kivételek az alkalmasság értékeléséből

Amikor olyan befektetési szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek kizárólag ügyfélmegbízások végrehajtásából vagy fogadásából és továbbításából állnak, kiegészítő szolgáltatásokkal vagy anélkül, kivéve a „Hitelek vagy kölcsönök nyújtását egy befektetőnek, hogy lehetővé tegye számára, hogy egy vagy több pénzügyi eszközzel tranzakciót hajtson végre, a hitelt vagy kölcsönt nyújtó vállalkozás részt vesz a tranzakcióban ”(a továbbiakban:„ Hitelek vagy kölcsönök ”), amelyet a Hitelek vagy kölcsönök nem tartalmaznak az ügyfelek meglévő hitelkereteiből, folyószámláiból és folyószámlahitelekből, ezeket a befektetési szolgáltatásokat az Ön számára az alkalmassági értékelés elvégzése nélkül, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

a. a szolgáltatások az alábbi pénzügyi eszközök bármelyikéhez kapcsolódnak:

i. a szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű harmadik országbeli piacon vagy MTF-en történő kereskedésbe bevezetett részvények, amennyiben ezek társaságok részvényei, kivéve a nem ÁÉKBV kollektív befektetési vállalkozások részvényeit és a derivatívát beágyazó részvényeket;

ii. kötvények vagy értékpapírosított egyéb tartozások más formái, amelyeket szabályozott piacon vagy azzal egyenértékű harmadik országbeli piacon vagy MTF -en vettek forgalomba, kivéve azokat, amelyek derivatívát ágyaznak be vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely megnehezíti az ügyfél számára a kockázat megértését magában foglal;

iii. pénzpiaci eszközök, kivéve azokat, amelyek származtatott ügyletet ágyaznak be vagy olyan struktúrát tartalmaznak, amely megnehezíti az ügyfél számára a kockázat megértését;

iv. az ÁÉKBV részvényei vagy befektetési jegyei, kivéve az 583/2010/EU rendelet 36. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett strukturált ÁÉKBV -ket;

v. strukturált betétek, kivéve azokat, amelyek olyan struktúrát tartalmaznak, amely megnehezíti az ügyfél számára a megtérülés kockázatának vagy a termék lejárat előtti kilépésének költségeinek megértését;

vi. egyéb, nem összetett pénzügyi eszközök az ezen alszakasz alkalmazásában.

E bekezdés alkalmazásában egy harmadik országbeli piacot akkor kell a szabályozott piaccal egyenértékűnek tekinteni, ha a 2014/65/EU irányelv 4. cikkének (4) bekezdésében foglalt követelmények és eljárás teljesülnek.

b. a szolgáltatást az ügyfél vagy a potenciális ügyfél kezdeményezésére nyújtják;

c. az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e szolgáltatás nyújtása során nem vagyunk kötelesek felmérni a nyújtott vagy felajánlott pénzügyi eszköz vagy szolgáltatás megfelelőségét, és ezért nem részesül a vonatkozó üzleti magatartási szabályokat.

d. Eleget teszünk az összeférhetetlenséggel kapcsolatos kötelezettségeinknek, amelyeket a „Befektetési szolgáltatások nyújtásáról, a befektetési tevékenységek gyakorlásáról, a szabályozott piacok működéséről és egyéb kapcsolódó kérdésekről szóló törvény 24. szakaszában előírtak” (L.87 ( I)/2017) ”.

1.3. Támogatható partnerek

Abban az esetben, ha ügyleteket kötünk elfogadható partnerekkel, nem vagyunk kötelesek betartani a jelen feltételek 1. mellékletében foglalt rendelkezéseket, kivéve, hogy:

A.Tartós adathordozón megfelelő jelentéseket nyújtunk a jogosult félnek a nyújtott szolgáltatásról. Ezeknek a jelentéseknek rendszeres tájékoztatást kell tartalmazniuk a jogosult szerződő féllel, figyelembe véve az érintett pénzügyi eszközök típusát és összetettségét, valamint a jogosult félnek nyújtott szolgáltatás jellegét, és adott esetben tartalmazniuk kell az ügyletekhez kapcsolódó költségeket és a jogosult fél nevében nyújtott szolgáltatások.

B.Ha portfóliókezelést végzünk, vagy tájékoztattuk a jogosult szerződő felet, hogy időszakos értékelést fogunk végezni az alkalmasságról, akkor az időszakos jelentésnek tartalmaznia kell egy frissített nyilatkozatot arról, hogy a befektetés hogyan felel meg a jogosult partner preferenciáinak, céljainak és a kiskereskedelem egyéb jellemzőinek. ügyfél.

2. Alkalmassági értékelés

Az ügyfelektől vagy potenciális ügyfelektől olyan információkat fogunk kapni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük az ügyfélre vonatkozó lényeges tényeket, és ésszerű alapunk legyen ahhoz, hogy a nyújtott szolgáltatások jellegét és mértékét kellően figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy az adott ügylet a portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során létre kell hozni az alábbi kritériumokat:

a) megfelel a szóban forgó ügyfél befektetési céljainak.

b) olyan, hogy az ügyfél pénzügyileg képes viselni a kapcsolódó befektetési kockázatokat, összhangban a befektetési céljaival.

c) olyan, hogy az ügyfél rendelkezik a szükséges tapasztalattal és tudással ahhoz, hogy megértse az ügyletben vagy az ügyfél portfóliójának kezelésében rejlő kockázatokat.

Ha befektetési szolgáltatást nyújtunk egy professzionális ügyfélnek, jogosultak vagyunk feltételezni, hogy azokkal a termékekkel, tranzakciókkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyekhez az ilyen besorolású, az ügyfél rendelkezik a szükséges szintű tapasztalattal és ismeretekkel a fenti 2. pont c) alpontja szerint.

Az ügyfél vagy potenciális ügyfél pénzügyi helyzetére vonatkozó információknak adott esetben tartalmazniuk kell a rendszeres jövedelmének forrására és mértékére vonatkozó információkat, eszközeit, beleértve a likvid eszközöket, befektetéseket és valós vagyont, valamint a rendszeres pénzügyi kötelezettségvállalásait.

Az ügyfél vagy a potenciális ügyfél befektetési célkitűzéseire vonatkozó információknak adott esetben tartalmazniuk kell azt az információt, hogy az ügyfél mennyi ideig kívánja tartani a befektetést, a kockázatvállalással kapcsolatos preferenciáit, kockázati profilját és a befektetés céljait.

Ha a portfóliókezelési befektetési szolgáltatás nyújtásakor nem kapjuk meg az 1. mellékletben előírt információkat (adott esetben), akkor nem nyújtunk befektetési szolgáltatást vagy kiegészítő szolgáltatást az ügyfélnek vagy a potenciális ügyfélnek.

3. Ügyfél besorolása

Az ügyfél besorolása bármikor módosulhat, miután tőlünk értesítést kapott.

Az alábbiakban csatoljuk a szakmai ügyfelek és a jogosult partnerek kategorizálására vonatkozó követelmények rövidített összefoglalását. A lakossági ügyfelek olyan ügyfelek, akik nem szakmai ügyfelek vagy jogosult partnerek.

A következő személyek minősíthetők szakmai ügyfeleknek:

1.Olyan jogalanyok, amelyeknek engedélyezniük kell vagy szabályozniuk kell a pénzügyi piacokon való működést. Az alábbi listát úgy kell érteni, hogy tartalmazza az összes felhatalmazott szervezetet, amelyek az említett vállalkozások jellegzetes tevékenységeit végzik: a tagállamok által az Európai Unió irányelve alapján engedélyezett szervezetek, egy tagállam által irányelvre való hivatkozás nélkül engedélyezett vagy szabályozott szervezetek és harmadik ország által engedélyezett vagy újraszabályozott szervezetek:

A. Hitelintézetek;

B. Befektetési vállalkozások;

C. Egyéb engedélyezett vagy szabályozott pénzügyi intézmények;

D. Biztosító társaságok;

E. Kollektív befektetési rendszerek és az ilyen konstrukciókat kezelő társaságok;

F. Nyugdíjalapok és az ilyen alapokat kezelő társaságok;

G. Áru- és nyersanyag -származékos kereskedők;

H. Helyiek;

I. Egyéb intézményi befektetők;

2. Nagyvállalatok vállalati alapon teljesítik az alábbi méretkövetelmények közül kettőt:

 • mérlegfőösszeg: 20 000 000 EUR
 • nettó árbevétel: 40 000 000 EUR
 • saját tőke: 2 000 000

3.Nemzeti és regionális kormányok, beleértve az államadósságot nemzeti vagy regionális szinten kezelő állami szerveket, központi bankokat, nemzetközi és nemzetek feletti intézményeket, például a Világbankot, a Nemzetközi Valutaalapot, az Európai Központi Bankot, az Európai Beruházási Bankot és más hasonló nemzetközi szervezeteket.

4.Más intézményi befektetők, akiknek fő tevékenysége pénzügyi eszközökbe történő befektetés, beleértve az eszközök értékpapírosítására vagy más finanszírozási ügyletekre szánt szervezeteket.

Az ügyfelek úgy dönthetnek, hogy szakmai ügyfelekként kezelik őket, ha megfelelnek bizonyos mennyiségi és minőségi teszteknek. Kérésre teljes körű tájékoztatást adunk ezekről.

A következő személyek minősíthetők jogosult partnereknek:

 • • befektetési vállalkozásként engedélyezett vagy szabályozott szervezetek;
 • •hitelintézetek;
 • biztosító társaságok;
 • ÁÉKBV -alap vagy alapkezelő társaság;
 • nyugdíjalap és alapkezelő társaság;
 • Egyéb pénzügyi intézmények, amelyeket egy tagállam engedélyezett, vagy törvényei, vagy az európai uniós jog alapján szabályoznak
 • a nemzeti kormányok és a hozzájuk tartozó hivatalok, beleértve az államadóssággal nemzeti szinten foglalkozó állami szerveket, központi bankokat, Ciprus központi bankját és nemzetek feletti szervezeteket.

Amint azt a fentiekben említettük, a lakossági ügyfél kérheti a professzionális ügyfélként való újraminősítést, ha az ügyfél véleménye szerint elegendő tapasztalattal, tudással és szakértelemmel rendelkezik a független befektetési döntések meghozatalához és a kapcsolódó kockázatok megfelelő értékeléséhez. Értékeljük a kérelmet az ügyfél által a kereskedelmi tapasztalatokkal, szakmai tapasztalatokkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk alapján. Nem figyeljük, hogy az Ön által megadott információk igazak maradjanak, vagy hogy a pénzügyi helyzet változatlan maradjon. Minden ügyfélnek kizárólagos felelősséget kell vállalnia annak biztosításáért, hogy naprakész információkat kapjunk minden olyan releváns információról, amely befolyásolhatja a lakossági ügyfélként történő besorolás megítélését.

A lakossági ügyfelekre vonatkozó bizonyos jogok (beleértve a törvényből eredőket is) nem vonatkoznak a professzionális ügyfelekre vagy az elfogadható partnerekre.

A jogosult partner kérheti, hogy professzionális vagy lakossági ügyfélként kezeljék, akár általánosságban, akár egy adott befektetési szolgáltatás vagy ügylet és/vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában.

Ezenkívül egy professzionális ügyfél kérheti, hogy lakossági ügyfélként kezeljék vagy általánosságban, vagy adott befektetési szolgáltatás vagy tranzakció és/vagy pénzügyi eszköz vonatkozásában.

Adott esetben értesítjük az ügyfeleket azokról a jogokról, amelyeket elveszítenek, ha hivatásos ügyfélként vagy jogosult partnerként kezelik őket, és kérhetjük, hogy írásban erősítsék meg, hogy elismerik és elfogadják e jogok elvesztését. Nem leszünk kötelesek egyetlen ügyfelet sem kategorizálni.

MELLÉKLET 2

Kockázati közzététel értékpapírokba történő befektetés esetén

Ennek az értékpapír-kereskedési kockázati nyilatkozatnak az a célja, hogy áttekintést nyújtson az értékpapír-kereskedés alapvető (azaz indikatív és nem kimerítő) kockázatairól.

1. Piaci kockázat

A piaci kockázat annak a kockázata, hogy a befektetések értéke csökken a gazdasági fejlemények vagy más, az egész piacot érintő események miatt. A piaci kockázat következtében veszteségeket szenvedhet az értékpapír -piacon vagy annak bizonyos szegmenseiben tapasztalható általános kedvezőtlen ármozgás miatt. A kedvezőtlen ármozgást okozhatják például az adott állam vagy gazdasági ág rossz gazdasági mutatói, az instabil gazdasági környezet vagy az instabil értékpapírpiac.

2.Volatilitási kockázat

A volatilitási kockázat a pénzügyi termék értékének változásának kockázata. A nagy volatilitás általában azt jelenti, hogy egy értékpapír értéke drámai emelkedést és/vagy csökkenést érhet el rövid időn belül. Ilyen magas volatilitásra lehet számítani az illikvid vagy ritkábban forgalmazott értékpapírokon, mint a likvid vagy gyakrabban forgalmazott értékpapírokon. A volatilitás miatt előfordulhat, hogy az Ön által adott megbízást nem, vagy részben teljesítik a piaci árak gyors változása miatt. Ezenkívül a volatilitás árbizonytalanságot okozhat az Ön által adott bármely piaci megbízásban, mivel a megbízás végrehajtásának ára lényegesen eltérhet az utolsó elérhető piaci árától, vagy ezt követően jelentősen változhat, ami valós vagy feltételezett veszteségeket eredményezhet.

3.Volatilitási kockázat

A likviditás a piaci szereplők azon képességét jelenti, hogy gyorsan és minimálisan árkülönbséggel vásárolhatnak és/vagy értékesíthetnek értékpapírokat. Általában azt feltételezzük, hogy minél több rendelés áll rendelkezésre a piacon, annál nagyobb a likviditás. A likviditás fontos annak a ténynek köszönhetően, hogy nagyobb likviditás esetén könnyebb lesz gyorsan és minimális árkülönbség mellett értékpapírokat vásárolni és/vagy eladni, és ennek következtében nagyobb a valószínűsége annak, hogy versenyképes árat fizet vagy kap végrehajtott ügyleteihez. Általában alacsonyabb likviditásra lehet számítani a ritkán forgalmazott instrumentumokban, összehasonlítva a likvid vagy gyakrabban kereskedett eszközökkel. Bizonyos piaci feltételek mellett (például abban az esetben, ha nincs vételi megbízás sem a vételi oldalon, sem az eladási oldalon, vagy ha az értékpapír kereskedése bármilyen okból leáll), akkor nehéz vagy lehetetlen az Ön számára ésszerű áron felszámolni egy piaci pozíciót.

4.Spekulatív kereskedési kockázat

A spekulatív ügyleteket az értékpapírok piaci értékének ingadozásaival próbálnak profitálni, nem pedig egy értékpapír alapvető értékéből és / vagy az értékpapírban megtestesülő mögöttes tulajdonságokból. A spekulatív kereskedés bizonytalan mértékű nyereséget vagy veszteséget eredményez. Szinte minden befektetési tevékenység bizonyos mértékig spekulatív kockázatokat rejt magában, mivel a befektetõ nem tudja, hogy egy befektetés nyereségesnek bizonyul-e vagy sem.

5. Az áringadozások kockázata a vállalati bejelentések alapján

A vállalati bejelentések vagy bármilyen más lényeges információ befolyásolhatja az értékpapírok árát. Ezek a bejelentések az értékpapír viszonylag alacsony likviditásával kombinálva jelentős áringadozást eredményezhetnek.

6.Rendszerkockázat

Rendszer kockázat az a lehetőség, hogy az Ügyfél veszteséget szenved a letétkezelők, letétkezelők, tőzsdék és egyéb értékpapír-ügyletek elszámolásának rendszereiben fellépő technikai hibák miatt. Az ilyen technikai meghibásodások a végrehajtás késedelmét, a tranzakciók elutasítását, a tranzakció utáni elszámolások késését, hamis átutalásokat és egyéb eseményeket okozhatnak. A kereskedési megszakítások és / vagy meghibásodások, például egy internetkapcsolat lassúsága vagy ideiglenes elérhetetlensége miatt, veszteségeket okozhatnak az Ügyfél számára. Ezenkívül a nagy volumenű kereskedés késéseket okozhat a megbízások végrehajtásában, mivel a volatilitás időszakában az a tény, hogy a piaci szereplők folyamatosan módosíthatják a megbízás mennyiségét, vagy új / több megbízást adhatnak le, késleltetheti a megbízások végrehajtását vagy elutasítását.

7.Szabályozási/ jogi kockázat

A tőzsdei kereskedést szabályozó kormányzati irányelvek, szabályok, rendeletek, törvények és eljárások időről időre frissülnek. Az ilyen szabályozási intézkedések és a jogi/szabályozási ökoszisztéma változásai, beleértve - de nem kizárólag - az adók / illetékek változását, megváltoztathatják az értékpapírokba történő befektetés potenciális profitját. Ezenkívül egyes kormányzati politikák inkább egyes ágazatokra koncentrálhatnak, mint másokra, ezáltal befolyásolva a befektetés kockázati és megtérülési profilját.

8.Politikai kockázat

Politikai kockázat az a kockázat, hogy abban az államban, ahol az értékpapírokat nyilvántartásba vették, vagy ahol az Ügyfél által befektetett értékpapírok kibocsátója található vagy be van jegyezve, olyan események történnek, amelyek befolyásolják az állam politikai vagy gazdasági stabilitását vagy további fejlődését vagy régióban, és ennek következtében fennáll annak a veszélye, hogy az Ügyfél részben vagy egészben elveszíti az államban vagy régióban végrehajtott befektetéseit, vagy jelentős veszteségeket szenved el a befektetések miatt. A politikai kockázatok közé tartoznak például a gazdasági és jogalkotási környezet radikális változásai (pl. Államosítási folyamatok), szociális és belpolitikai válsághelyzetek (pl. Polgári zavarok) stb.

9.Elszámolási rendszerkockázat

Az elszámolási rendszer kockázata annak a lehetősége, hogy (elsősorban) az értékpapír-nyilvántartások, a tőzsdék, az elszámolóházak és más intézmények rendszereinek és számláinak vagy kommunikációs csatornáinak technikai meghibásodása, vagy egyéb probléma okozhatja a tranzakciók törlését, a tranzakció utáni elszámolások késését, hamis átutalások és egyéb események, amelyek veszteségeket okozhatnak az Ügyfél számára.

10. Árfolyamkockázat

A devizában denominált szerződésekben elért nyereséget vagy veszteséget (függetlenül attól, hogy az Ügyfél saját vagy más joghatósága alatt kereskednek-e) a devizaárfolyamok ingadozása befolyásolja, ha a szerződés devizaneméből egy másik devizába kell átváltani.

11. Információs kockázat 

Az információs kockázat az a kockázat, hogy az Ügyfél nem hoz indokolt döntéseket vagy rossz befektetési döntéseket hoz az értékpapírokkal kapcsolatos hiányos és/vagy pontatlan és/vagy nem megfelelő információk beérkezése miatt, vagy ha akadálya/nehézsége teljes, pontos és megfelelő információhoz jut értékpapír. Ennek oka lehet megbízhatatlan források, az eredetileg pontos információk téves értelmezése vagy kommunikációs hibák.

Következtetés:

Az értékpapír kereskedés nem minden befektető számára megfelelő, és kockázatokkal jár, amelyek a befektetett tőke elvesztéséhez vezethetnek. Mielőtt a kereskedés mellett döntenél, érdemes tanácsot kérned egy független és megfelelő engedéllyel rendelkező pénzügyi tanácsadótól, és meg kell győződnöd arról, hogy van-e kockázati tudásod, megfelelő tapasztalatod és ismereted. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató, és nem garantálja a jövőbeni eredményeket és/vagy hozamokat.

Kockázati közzététel a margin vagy tőkeáttétel alapján történő kereskedés esetén

A CFD -k kereskedése NEM MINDENKINEK ALKALMAZHATÓ, MAGAS KOCKÁZATOT VÉGZ, ÉS VESZÉLYEKET ÁTLÁTHAT, AZ ALKALMAZOTT BEFEKTETÉSEKET

Ennek a kockázati közzétételnek az a célja, hogy tájékoztassa Önt a CFD -k kereskedésével kapcsolatos kockázatokról. Nem szándékos, hogy ez a kockázati közzététel a CFD-k kereskedésével kapcsolatos összes kockázat teljes leírását tartalmazza. Gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos döntése megalapozott legyen, és elégedett legyen a rendelkezésére álló információkkal. Ha bizonytalan vagy nem érti különösen a kockázati közzététel tartalmát, kérjen független pénzügyi tanácsot.

A CFD -k kereskedése előtt tisztában kell lennie az ezzel járó kockázatokkal. Az ilyen típusú befektetésekhez kapcsolódó magas tőkeáttétel azt jelenti, hogy a kockázat mértéke más pénzügyi termékekhez képest magasabb. A tőkeáttétel (vagy a fedezeti kereskedés) ellened dolgozhat, ami jelentős veszteséget és jelentős nyereséget eredményezhet.

Az ilyen típusú befektetések múltbeli teljesítménye nem garantál semmilyen jövőbeli eredményt. Szem előtt kell tartania minden jutalék- és adókötelezettséget, amelyet személyesen vállal. Az Admiral Markets Cyprus Ltd nem vállal semmilyen felelősséget vagy felelősséget semmilyen olyan adóért, amelyet esetleg meg kell fizetnie az online eszközünkön elért nyereség után.

A marginális kereskedés magas kockázatot rejt magában, és nem minden befektető számára alkalmas. A magas tőkeáttétel ellened és az ön számára is működhet. Ön kizárólagos felelőssége, hogy nyomon kövesse nyitott pozícióit, és ezeket szorosan figyelemmel kell kísérnie.

A kereskedés előtt alaposan mérlegelje befektetési céljait, pénzügyi tapasztalatait és kockázati étvágyát. Ha egyáltalán nem biztos az általunk kínált termékek alkalmasságában, kérjen független pénzügyi tanácsot. Mindig van kapcsolat a magas jutalom és a magas kockázat között. Bármilyen típusú piaci vagy kereskedelmi spekuláció, amely szokatlanul magas hozamot hozhat, szintén nagy kockázatot jelent a tőkére nézve. Csak a többletforrásokat kell kockáztatni, és ha nem tudja fenntartani a kereskedelmi veszteségeket, akkor ne kereskedjen a CFD -kkel.

Javasoljuk, hogy MINDEN ÜGYFÉL ismerkedjen meg a CFD -kkel, a fedezeti követelményekkel, a kereskedési eszközökkel, a kereskedési platformjainkkal és általában a pénzügyi piacokkal az INGYENES HASZNÁLATI és KOCKÁZATLAN bemutató számla (Demo számla) előnyeivel. Kérjük, tekintse meg honlapunkat: https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec a részletekért.

1. CFD -k általános információ

A CFD -k összetett pénzügyi termékek, amelyek általában csak akkor zárnak be, ha az ügyfél úgy dönt, hogy bezárnak egy meglévő nyitott pozíciót, ezért általában nincs meghatározott lejárati dátumuk. (Ez az alapul szolgáló eszközosztály és / vagy termék feltételeitől függően változhat).

A CFD -k a határidős szerződésekhez hasonlíthatók, amelyeket bizonyos devizákkal, indexekkel, nemesfémekkel, olajjal, árukkal vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatban lehet megkötni. A határidős ügyletekkel ellentétben azonban a CFD -k csak készpénzben teljesíthetők. A CFD -kben lebonyolított tranzakciók függő kötelezettséggel is járhatnak, és tisztában kell lennie ennek következményeivel az alábbiak szerint. Valamennyi CFD -k szintetikus szerződések, ami azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nincs joguk az alapul szolgáló instrumentumhoz vagy dologhoz, vagy az ahhoz kapcsolódó jogokhoz, kivéve, ha a CFD kifejezetten kimondja. Ez nem tartalmazza a mögöttes referenciarészvényekhez vagy a hozzájuk tartozó szavazati jogokhoz való jogot.

2. Külföldi piacok

A külföldi piacokra vonatkozó CFD -k különböző kockázatokat hordoznak az ügyfél natív piacainál. Bizonyos esetekben a kockázatok nagyobbak lesznek. A külföldi piacokkal kapcsolatos ügyletekből származó nyereség vagy veszteség lehetőségét befolyásolják a devizaárfolyamok ingadozásai. Az ilyen fokozott kockázatok magukban foglalják a politikai vagy gazdaságpolitikai díjak kockázatát egy külföldi joghatóságban, amelyek lényegesen és véglegesen megváltoztathatják a külföldi valuta feltételeit, feltételeit, piacképességét vagy árát.

3. Kockázat csökkentő stratégiák

Bizonyos megbízások (pl. „Stop loss” vagy „stop limit” megbízások), amelyek célja a veszteségek bizonyos összegekre való korlátozása, nem mindig működnek, mert a piaci feltételek vagy a technológiai korlátok lehetetlenné teszik az ilyen megbízások végrehajtását a szükséges árakon vagy egyáltalán. Ha egy ügyfél ilyen megbízásokat vagy stratégiát használ, akkor ezt a kockázatot vállalva kell tennie.

4. Tőkeáttétel

A CFD -k nagyfokú kockázatot hordoznak. A CFD kereskedés során elérhető tőkeáttétel azt jelenti, hogy csak egy kis letét elhelyezése szükséges a velünk történő kereskedés megkezdéséhez, bár ez a kis betét nagy veszteségeket vagy nagy nyereséget eredményezhet. A magas tőkeáttétellel végrehajtott ügyletek jelentős értékváltozásoknak vannak kitéve a CFD árának alapjául szolgáló mögöttes eszköz vagy dolog viszonylag kis változásai miatt.

5. Függő kötelezettségek

A CFD -k tőkeáttételes vagy marginális ügyletek, amelyekben a szerződés teljes értékével szembeni fizetéseket kell végrehajtania ahelyett, hogy a teljes szerződésértéket azonnal kifizette volna. Ön fenntarthatja a nálunk letétbe helyezett Margó teljes veszteségét pozíció létrehozásához vagy fenntartásához. Minden nyitvatartási napon folyamatosan újraértékeljük a nyitott pozícióit, és minden nyereség vagy veszteség azonnal megjelenik a számláján, és a veszteség azt eredményezheti, hogy rövid időn belül jelentős pótlólagos fedezetet kell fizetnie nyitott pozícióinak fenntartása érdekében. Bármikor módosíthatjuk a fedezet mértékét és/vagy a feltételezett kereskedési követelményeket (beleértve a hétvégi/ünnepnapokat vagy a rendellenes piaci körülményeket is), ami azt is eredményezheti, hogy a Margót meg kell tartani. Ha nem tart elegendő fedezetet a számláján, és/vagy a szükséges időn belül további forrásokat biztosít, akkor a nyitott pozíciói veszteséggel zárhatók, és Ön felelős lehet az ebből eredő hiányért.

6. Számlán kívüli (OTC) tranzakciók

CFD -k kereskedésekor nem szabályozott piacon vagy tőzsdén kereskedik. Ön közvetlenül szerződést köt velünk az alapul szolgáló pénzügyi eszközre vagy dologra vonatkozóan, amelyen a CFD ára alapul. Nálunk minden nyitott pozíciót velünk be kell zárni, és nem zárható be más féllel. Ez megnehezítheti a pozíció bezárását olyan áron, amellyel elégedett vagy egyáltalán (például, ha technikai problémákat tapasztalunk az online szolgáltatással kapcsolatban, és ez nem érhető el, vagy fizetésképtelenné válunk).

A tőzsdén kívüli, ún. OTC piacon történő kereskedés során nagyobb kockázatnak lehet kitéve, mint egy szabályozott piacon való kereskedés esetén, mivel nem áll rendelkezésre olyan piac, melyen bezárhatná nyitott pozícióit, továbbá az általunk megszabott áraknak és más egyéb feltételeknek más jogi/szabályozási követelményeknek is meg kell felelnie. Az OTC-ügyletek megnövelhetik a likviditási kockázatot és más egyéb jelentős kockázati tényezőket is vethetnek fel: például egy OTC-ügyletből fakadó pozíció értékének megítélése vagy a kockázati kitettség meghatározása akár lehetetlenné is válhat. Továbbá, a vételi ajánlati árakat és eladási árakat nem nekünk kell meghatároznunk, de ha mégis mi határozzuk meg, előfordulhat, hogy nehéz megállapítanunk egy tisztességes árat, különösen akkor, ha a mögöttes pénzeszközre vonatkozó tőzsde vagy piac bezárt vagy azt felfüggesztették. Ön ki vannak téve cégünk nemteljesítési kockázatának is; bár abban a nem túl valószínű esetben, ha ez bekövetkezne, az Egyesült Királyságban tagjai vagyunk a Pénzügyi Szolgáltatások kompenzációs rendszerének (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), ahol Ön jogosult lehet kompenzációra, legfeljebb a jelen időben meghatározott összeg maximumáig, melyről bővebb tájékoztatást az alábbi weboldalon talál: http://www.fscs.org.uk

7. Árak

Az online eszközünkön közzétett árak nem feltétlenül tükrözik a szélesebb piacot. Kiválasztjuk azokat az árakat, amelyeket megfelelőnek tartunk a fedezeti követelmények meghatározásához, valamint a fiókjában lévő pozíciók rendszeres megjelöléséhez és az ilyen pozíciók lezárásához. Bár arra számítunk, hogy ezek az árak ésszerűen kapcsolódnak az úgynevezett bankközi piacon vagy bármely megfelelő kereskedelmi helyszínen vagy más pénzügyi piacon (a továbbiakban: „referenciapiac”) elérhető árakhoz, az általunk használt árak eltérhetnek a rendelkezésre álló áraktól bankoknak és a referenciapiac más résztvevőinek. Következésképpen jelentős mérlegelési jogkörrel rendelkezhetünk a Margókövetelmények meghatározásakor és a Margó Öntől történő beszedésében.

Mivel a CFD -k részben az alapul szolgálóhoz (és bármely referenciapiachoz) kapcsolódnak, gondoskodnia kell arról, hogy tisztában legyen az alapul szolgáló kockázatokkal, beleértve az árfolyam -ingadozást, a volatilitást és a hézagokat (hirtelen árváltozás, amelyet számos tényező okozhat, pl. de nem kizárólagosan gazdasági események, piaci bejelentések és időszakok, amikor az alapul szolgáló termékekkel nem kereskednek). A stop-loss megbízás nem garantált, és nem védi meg Önt ettől a kockázattól, mivel az nem azonnali, és csak megbízást indít a pozíció bezárására a legközelebbi elérhető áron.

8. Pozíció nyomonkövetése

Az Ön felelőssége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a megnyitott pozíciókat, és mindig legyen abban a helyzetben, hogy ezt megtehesse. Ezt a kockázat-közzétételt együtt kell értelmezni azokkal a fő üzleti feltételekkel, amelyeknek ez a kockázati közzététel része, valamint bármely más, az online szolgáltatásunkon szállított vagy más módon elérhetővé tett dokumentummal együtt.

9. Váratlan esemény- és hétvégi kockázat

Különböző helyzetek, fejlemények, felfüggesztések, váratlan szünetek a kereskedési órákban vagy olyan események, amelyek egy hétvégén/munkaszüneti napon (a Ciprusi Köztársaságban vagy egy másik országban) fordulhatnak elő, amikor a piac általában bezárul a kereskedéshez, eszközosztályt, hogy lényegesen eltérő áron/szinten nyissanak újra, mint az előző üzleti/kereskedési napon bezárt piaci/mögöttes eszközosztály. Ezekben az időkben, amikor a piacok általában zárva vannak, nem fogja tudni használni az online eszközt rendelések leadására vagy módosítására. Jelentős annak a kockázata, hogy az ilyenkor tartott nyitott pozíciók védelmére hagyott stop-loss megbízásokat a megadott árnál lényegesen rosszabb szinten hajtják végre, és vállalja az ilyenkor felmerülő kockázatokat.

10. Elektronikus kereskedés

A Tőzsdén kívüli szerződésekkel történő online kereskedés eltérhet a más elektronikus kereskedelmi rendszereken történő kereskedéstől, valamint a hagyományos vagy nyílt piacon történő kereskedéstől. Az elektronikus kereskedési rendszerrel kapcsolatos kockázatoknak lesz kitéve, beleértve a hardver és a szoftver meghibásodását, valamint a rendszer leállási idejét, tekintettel az online eszközre, a rendszereire és a kommunikációs infrastruktúrára (például az internetre), amely összeköti az online szolgáltatást Ön.

11. Kereskedés felfüggesztése

Bizonyos körülmények között nehéz vagy lehetetlen felszámolni egy pozíciót. Ez előfordulhat például gyors ármozgások idején, amikor az alapul szolgáló ár egy kereskedési ülésszak során olyan mértékben emelkedik vagy csökken, hogy az alapanyaggal való kereskedést korlátozzák vagy felfüggesztik. Ahol ez megtörténik, vállalja a kapcsolódó kockázatokat. Tudnia kell azt is, hogy bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a szabályozási vagy csere utasítások miatt be kell zárnunk a pozíciókat, és mint ilyen, nem vállalunk felelősséget az esetleges veszteségekért.

12. Jutalékok

Mielőtt elkezdené a kereskedést, meg kell szereznie az összes jutalék és egyéb díj részleteit, amelyekért Önnek kell fizetnie, amint azt az online rendszerben elérhető árfolyam-ütemezés is jelzi.

13. Fizetésképtelenség

Ha fizetésképtelenné vagy csődbe jut, vagy nem teljesíti velünk szembeni kötelezettségeit, ez ahhoz vezethet, hogy pozícióit felszámolják vagy bezárják az Ön beleegyezése nélkül. Fizetésképtelenségünk esetén a nálunk tartott pénzek visszavonhatatlanok lehetnek.

Kommunikáció

Nem vállalunk felelősséget az esetleges veszteségekért, amelyek az Ön és köztünk fennálló késedelmes vagy nem fogadott kommunikáció eredményeként merülnek fel.

15. Tanácsok

Nem adunk befektetési tanácsot. Bár általános értékeléseket készíthetünk a piacokról, az ilyen értékelések nem egyedi befektetési tanácsok, és nem veszik figyelembe az Ön egyedi körülményeit. A kereskedéssel kapcsolatos minden döntés egyedül a tiéd.

Elvégezzük a CFD kereskedés megfelelőségének értékelését az Ön által a kereskedési tapasztalataival, valamint pénzügyi eszközeivel és bevételeivel kapcsolatos információk alapján. Nem ellenőrizzük az Ön nevében, hogy a megfelelően kitöltött jelentkezési űrlapon megadott vagy más módon megadott adatok valósak-e, vagy hogy pénzügyi helyzete változatlan marad. Ön kizárólagos felelősséget vállal annak biztosításáért, hogy naprakész információkat kapjunk minden olyan releváns információról, amely befolyásolhatja a CFD -kereskedés megfelelőségének értékelését.

16. Vállalati műveletek: CFD -k megosztása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a vállalati cselekvés során kapott bánásmód kedvezőtlenebb lehet, mint ha a mögöttes instrumentum tulajdonosa lenne, mert az általunk végrehajtott változtatásokra szükség lehet reakciós módon, és hamarabb hatályba kell lépniük, mint azt a vállalati intézkedés megköveteli. Ezért a döntések meghozatalának ideje jelentősen csökkenthető; a rendelkezésre álló lehetőségek korlátozóbbak/kevésbé előnyösek lehetnek, és olyanok, hogy nincs lehetőség a pozíció bezárására. Tekintettel arra, hogy a vállalati eseményeket gyakran rendkívül rövid határidővel lehet bejelenteni, előfordulhat, hogy nincs lehetősége a pozíciók bezárására a negatív következmények elkerülése érdekében, és előfordulhat, hogy további forrásokat kell biztosítania a fedezet fedezésére nagyon rövid időn belül.

17. Osztalékok és osztalék korrekciók a CFD -ken

Az „Osztalék korrekció” olyan korrekció, amelyet akkor alkalmaznak, ha egy részvény lejárta az osztalékadó dátumát (beleértve a különleges osztalék lejáratát is) a mögöttes részvénypiacon. Hosszú pozíciók esetén az osztalék korrekciója jóváírásra kerül a számláján. Rövid pozíciók esetén az osztalék korrekciója a számlájáról kerül terhelésre.

A.Mi történik, ha egy részvény vagy index osztalékot nem kap?

Amikor egy részvény osztalékot nem kap, a részvény értéke általában ugyanannyival csökken, mint az osztalék. Mivel a részvényindexet számos vállalat alkotja, a részvények értékének csökkenése az index értékének csökkenését is eredményezi.

B. Mi történik, ha egy részvény vagy index osztalékot nem kap? 

Amikor egy részvény osztalékot nem kap, a részvény értéke általában ugyanannyival csökken, mint az osztalék. Mivel a részvényindexet számos vállalat alkotja, a részvények értékének csökkenése az index értékének csökkenését is eredményezi.

C.Miért végezzük el a kiigazítást

Ha egy részvény vagy index ára esedékes osztalék után csökken, akkor ez befolyásolja a működési nyereséget és veszteséget. Ha hosszú vagy, ez azt jelenti, hogy kimarad a potenciális nyereségből. Ha alacsony vagy, ez azt jelenti, hogy a P&L jobb, mint kellene.

Tekintettel arra, hogy az árcsökkenés várható piaci mozgás, korrigálnunk kell, hogy ne érintse a P&L -t.

Az osztalék összege a vállalattól vagy az indextől függően változhat.

18. Copy Trading

Copy Trading lehetőségét kínálunk. Annak eldöntésekor, hogy egy bizonyos kereskedőt vagy kereskedőket lemásol, és/vagy egy adott stratégiát követ, figyelembe kell vennie teljes pénzügyi tervezését, befektetési céljait, valamint személyes és pénzügyi helyzetét, és figyelembe kell vennie minden pénzügyi kötelezettségvállalását, legyen az jelen vagy jövő. , és megérti, hogy a copy trading erősen spekulatív, és jelentős veszteségeket szenvedhet el, amelyek meghaladják a kereskedő vagy kereskedők másolásához használt összeget. A copy tradinggel kapcsolatos kockázatok közé tartozik, de nem kizárólagosan, az automatizált kereskedési végrehajtás, amely során az ügyletek megnyitása és zárása az Ön számláján történik, manuális beavatkozás nélkül. A copy trading kockázatokkal kapcsolatos további információk az alábbi „Copy Trading kockázatok közzététele” részben találhatók.

Copy Trading kockázatfeltárása

Az Admiral Markets Cyprus Ltd információs és/ vagy közösségi kereskedési funkciók (beleértve, de nem kizárólagosan a „részletes számlainformációkat” és/ vagy „kereskedési előzményeket”) segítségével kölcsönhatásba léphet, követhet és másolhat más kereskedőket és/ vagy „kockázati profilok” és/ vagy „másolási” és/ vagy „követési” funkciók), amelyeket weboldalunkon és/ vagy alkalmazásainkban és/ vagy kereskedési platformjainkon biztosítanak és/ vagy tesznek elérhetővé. A Copy Trading szolgáltatások igénybevételekor beleegyezik, hogy használja portfóliókezelési szolgáltatásainkat.

Tekintettel arra, hogy a copy trading különböző kockázatokkal jár, kérjük, figyelmesen olvassa el és fontolja meg a következő kockázatokat, mielőtt az Admiral Markets Cyprus Ltd másolási kereskedési funkcióit használja:

 • • Automatizált kereskedési végrehajtás, amellyel az ügyletek manuális beavatkozás nélkül nyithatók meg és zárhatók fiókjában.
 • •Az Admiral Markets Cyprus Ltd portfóliókezelési szolgáltatásai az Ön kizárólagos döntéseitől függenek, hogy lemásolja egy adott kereskedőt vagy kereskedőket, és/vagy egy adott stratégiát követ. Az ilyen döntések meghozatalakor tudomásul veszi, hogy teljes pénzügyi tervezését, befektetési célkitűzéseit, valamint személyes és pénzügyi helyzetét figyelembe vette, és figyelembe vette minden jelenlegi vagy jövőbeli pénzügyi kötelezettségvállalását, és tudomásul veszi, hogy a copy trading használata erősen spekulatív, és hogy jelentős veszteségeket szenvedhet el, amelyek meghaladják a kereskedő vagy kereskedők másolásához használt összeget, többek között a tapasztalatlan és/vagy szakszerűtlen kereskedők és/vagy másoló kereskedők kereskedelmi döntéseinek másolása miatt, akiknek célja, stratégiája ( legyen az rövid-, középtávú vagy hosszú távú), a szándék vagy az anyagi helyzet eltérhet a tiédtől.
 • •Az Admiral Markets Cyprus Ltd által biztosított közösségi kereskedelmi szolgáltatások csak tájékoztató jellegűek. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD és társai, valamint alkalmazottaik és ügynökeik nem befektetési vagy pénzügyi tanácsadók. HA BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKET HOZ, AMELYEK ELÉRHETŐEK A HONLAPUNKON, A COPY TRADING HASZNÁLATÁBAN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓAN, ELFOGADJA, HOGY A SAJÁT KOCKÁZAT ÉS AZ ADMIRAL PARKETS CYPRUS, LTD. MUNKAVÁLLALOTTAIK ÉS ÜGYNÖKEI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET VESZÉLYEKÉRT, AMELYEKET FELTARTHAT.
 • •Nem szabad befektetési döntést hoznia anélkül, hogy először saját kutatást végezne. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik annak meghatározásáért, hogy bármely befektetés vagy stratégia, vagy bármilyen más termék vagy szolgáltatás megfelelő -e az Ön számára, teljes pénzügyi tervezése, befektetési céljai, valamint személyes és pénzügyi helyzete alapján, figyelembe véve mindazt, pénzügyi kötelezettségvállalásait, legyen az jelenlegi vagy jövőbeli.
 • •A másolt kereskedő pozícióit (bármely pénzügyi eszközünk vonatkozásában) a minimális pozíció összegének vagy a másolt kereskedelem arányos összegének az alacsonyabb összegével kell lemásolni a másolt kereskedő realizált saját tőkéjéhez, a másolt ügyletek arányaihoz. Az ilyen pozícióknak a lehető legnagyobb mértékben azonos tőkeáttétellel, stop loss veszteséggel és nyereséggel kell rendelkezniük. A minimális kereskedelmi összeg alatti ügyleteket nem lehet megnyitni. Minden ilyen pozíciót automatikusan módosítani és/vagy bezárni kell, ha és amikor a másolt kereskedő módosítja/bezárja, bármilyen okból, minden további értesítés nélkül és az Ön részéről semmilyen intézkedés nélkül. Képesnek kell lennie és készen állni arra, hogy elviselje a teljes befektetés veszteségét, amelyet egy ilyen másolt kereskedelemben végzett. Ön teljes felelősséggel tartozik az esetleges veszteségekért, amelyeket a copy trading funkciók bármelyikének felhasználásával keletkező utasítások automatikus végrehajtása okozhat.
 • •Ha további ügyleteket hajt végre a fiókjában, vagy módosítja vagy törli a másolási kereskedési szolgáltatás által generált megbízást, akkor lényegesen eltérő eredményt érhet el, mint a másolt felhasználó. A másolt kereskedő készpénzfelvétele és -kivétele szintén lényegesen eltérő eredményt hozhat, mint az Ön által közösen használt felhasználó, mivel ez befolyásolhatja a másolási arányokat.
 • •A felhasználók bármely múltbeli teljesítménye, kockázati pontszáma, statisztikái és bármilyen más információ vagy dokumentáció a weboldalunkon és/ vagy alkalmazásainkban és/ vagy kereskedési platformjainkon megjelenő felhasználók vonatkozásában nem utal a jövőbeli eredményekre, és hipotetikusnak kell tekinteni, amint azt az alábbiakban részletesebben leírjuk. Fontos megérteni, hogy a kockázati pontszámok, a statisztikai adatok és a történelmi teljesítmény nem a jövőbeli teljesítmény garanciája. Nem vállalunk garanciát vagy felelősséget arra vonatkozóan, hogy bármely számla a bemutatotthoz hasonló nyereséget vagy veszteséget fog elérni, és/vagy hogy egy másolt felhasználó kockázati pontszáma valójában nem lehet magasabb. Egy másik regisztrált felhasználó tartalmának, portfóliójának, pénzügyi teljesítményével kapcsolatos információknak, véleményeknek, tanácsoknak vagy bármilyen más információjának felülvizsgálatakor nem szabad feltételeznie, hogy a felhasználó elfogulatlan, független vagy pénzügyi információk vagy vélemények nyújtására alkalmas. Az Admiral Markets Cyprus Ltd nem vállal garanciát semmilyen megrendelésre, beleértve a stop megbízásokat sem. Ennek megfelelően, tekintet nélkül a belépési vagy zárási megjelölésre, az Admiral Markets Cyprus Ltd nem garantálja, hogy a kereskedés a megrendelési ár/stop loss százalékban történik, és többet veszíthet az ilyen kereskedő másolásához használt eredeti összegnél.
 • •A múltbeli teljesítmény- és/vagy kockázati pontszámokat hipotetikus teljesítményeredményeknek kell tekinteni. A hipotetikus teljesítményeredményeknek sok eredendő korlátozása van. Nem vállalunk semmilyen garanciát vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy bármely számla nyereséget vagy veszteséget ér el vagy valószínű, hogy hasonló lesz a múltbeli teljesítményhez vagy kockázati pontszámhoz. A befektetők által tapasztalt tényleges százalékos nyereség/veszteség számos tényezőtől függően változhat, beleértve, de nem kizárólagosan, a kezdő számlaegyenlegeket (betétek és kivételek), a piaci magatartást, a befektető számlabeállításait és a másolt felhasználó tényleges teljesítményét.
 • •Ennek megfelelően gyakran éles különbségek vannak a hipotetikus/korábbi teljesítményeredmények és az adott kereskedési program által később elért tényleges eredmények között. A hipotetikus teljesítményeredmények egyik korlátozása, hogy általában előkészítik őket utólag. Ezenkívül a hipotetikus kereskedés nem jár pénzügyi kockázattal, és egyetlen hipotetikus kereskedési rekord sem tudja teljes mértékben figyelembe venni a pénzügyi kockázat tényleges kereskedési hatását. Például az a képesség, hogy ellenálljon a veszteségeknek vagy ragaszkodjon egy adott kereskedelmi programhoz a kereskedelmi veszteségek ellenére, lényeges pontok, amelyek szintén hátrányosan befolyásolhatják a tényleges kereskedési eredményeket. Számos egyéb tényező is kapcsolódik a piacokhoz általában, vagy bármely speciális kereskedelmi program megvalósításához, amelyeket nem lehet teljes mértékben figyelembe venni a hipotetikus teljesítményeredmények elkészítésekor, és amelyek mind hátrányosan befolyásolhatják a tényleges kereskedési eredményeket.
 • •Az Admiral Markets Cyprus Ltd. nem nyújt személyre szabott befektetési ajánlásokat, befektetési tanácsokat, adózással kapcsolatos tanácsokat vagy egyéb pénzügyi tanácsokat. A weboldalunkon nyújtott és/vagy elérhetővé tett információk és/vagy közösségi kereskedési funkciók egyetlen aspektusának sem célja, hogy bármilyen befektetési, adózási vagy egyéb pénzügyi tanácsadást biztosítson, vagy úgy kell értelmezni. Ezért nem szabad úgy tekinteni, hogy bármilyen ilyen tartalom és/vagy ilyen szolgáltatás helyettesíti a professzionális pénzügyi és/vagy befektetési lehetőséget. Ha az ezzel kapcsolatos kockázatok tisztázatlannak tűnnek Önnek, kérjük, hogy kérjen külső szakembertől független tanácsot. Ha úgy dönt, hogy tranzakciókat folytat a webhely tartalma alapján, és/vagy úgy dönt, hogy másol bizonyos kereskedőket és/vagy ügyleteket, akkor az ilyen döntések és tranzakciók, valamint az ezekből eredő következmények kizárólagos felelőssége. Míg az egyes résztvevők befektetési tanácsokat vagy véleményeket kínálhatnak és/vagy olyan ügyletet hajthatnak végre, amelyet később más kereskedők másolhatnak, az ilyen tanácsok, vélemények vagy ügyletek nem jelentenek többet, mint névtelen vagy azonosíthatatlan személyek közötti cserék, vagy egyszerűen egy ügylet végrehajtása. az ilyen kereskedők kereskedelme Az Admiral Markets Cyprus Ltd. és leányvállalatai nem nyújtanak befektetési tanácsokat közvetlenül, közvetetten, hallgatólagosan vagy bármilyen módon azáltal, hogy az ilyen információkat és/vagy szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsátják. Az itt gyűjtött információkat és/vagy a közösségi kereskedési szolgáltatásokat csak kiindulópontként használhatja saját független kutatásaihoz és független befektetési döntéseihez.