New Zealand Dollar vs Japanese Yen (NZDJPY)

Започнете да търгувате NZDJPY

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD 0
Символ NZDJPY
Минимален спред, JPY 0.002
Среден спред, JPY 0.035
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.074
SWAP (продажба), Pips -0.618
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, JPY 10
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD 0
Символ NZDJPY
Минимален спред, JPY 0.002
Среден спред, JPY 0.035
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.074
SWAP (продажба), Pips -0.618
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, JPY 10
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD per lot (single side) 3.0
Символ NZDJPY-Z
Минимален спред, JPY 0.001
Среден спред, JPY 0.014
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.074
SWAP (продажба), Pips -0.618
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, JPY 100
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа MetaTrader 5
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Ливъридж до 1:500 (Retail - 1:20)
Комисион, USD per lot (single side) 3.0
Символ NZDJPY-ECN
Минимален спред, JPY 0.001
Среден спред, JPY 0.014
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Pips -0.074
SWAP (продажба), Pips -0.618
3-дневен swap Wednesday
Размер на 1 тик 0.001
Размер на лота, NZD 100,000
Минимален размер на контракта, лота 0.01
Максимален размер на контракта, лота 200
Стъпка от контракта, лота 0.01
Стойност на пип за минимален контракт, JPY 100
Минимален марджин, NZD 200 (Retail - 5000)
Минимален хеджиран марджин, NZD 100 (Retail - 2500)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri