Shrani PDF Natisni

Virtual Private Server (VPS) z Admiral Markets CYPRUS LTD

PRAVILA IN POGOJI

V veljavi od 1 decembra 2020


1. Splošno

1.1 Virtual Private Server (v nadaljevanju tudi »izdelek«) je zunanja (s strani tretje osebe) storitev, ki jo poganja ForexVPS.net (v lasti Think Huge Ltd.) in ki jo Admiral Markets ( v svojih svetovnih pravnih osebah, kot so Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus in Admiral Markets Pty) strankam ponuja v skladu s tu opisanimi pogoji.

1.2 ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net, ima svoje Določila in pogoje in Pravilnik o zasebnosti, ki jih mora vsak uporabnik izdelka prebrati, razumeti in sprejeti pred uporabo izdelka .

1.3 Izdelek se lahko uporablja tako na računih z navideznim denarjem ("Demo računi") kot na računih s pravim denarjem ("Računi v živo") vseh strank Admiral Markets, ki so se odločile za to ponudbo izdelkov.

1.4 Ponudba izdelkov je na voljo upravičenim strankam Admiral Markets brezplačno, če stranka vzdržuje minimalni lastniški kapital v višini 5000 EUR (pet tisoč EUR) ali enakovreden znesek na drugi osnovi pravega trgovalnega računa. Izpolnjevanje prej omenjene zahteve glede lastniškega kapitala na realnem računu je predmet diskrecijskega ročnega pregleda, ki se izvede:

1.4.1 V 2 (dveh) delovnih dneh po doseženi zahtevani ravni lastniškega računa in je bilo Admiral Marketsu sporočena s posebno zahtevo za ciljno stran izdelka na spletnem mestu Admiral Markets prek povezave povezava. Admiral Markets bo po odobritvi dostopa obvestil stranko po e-pošti;

1.4.2 Konec vsakega koledarskega meseca, ko se Admiral Markets odloči, ali bo dostop do izdelka upravičene stranke podaljšan za naslednji koledarski mesec.

1.5 Admiral Markets se ne ukvarja s preprodajo plačljivih storitev VPS; zato je dostop do izdelka stranki na voljo le, dokler ga Admiral Markets obnovi.

1.6 Virtualni zasebni strežnik je navidezni stroj, ki poganja lastno kopijo operacijskega sistema (OS) in strankam zagotavlja namenski (zasebni) dostop do oddaljenega računalnika s pomočjo tehnologije za virtualizacijo.

1.7 Pred uporabo izdelka se vse uporabnike prosi, da se na spletni strani forexvps.net seznanijo z uporabniškimi priročniki za izdelke, ki jih ponuja ThinkHuge Ltd., ki poslujejo kot ForexVPS.net. Poleg tega vsakega uporabnika izdelka spodbujamo, da pred uporabo izdelka z računi za pravi denar preizkusi funkcije in funkcionalnost izdelka na brezplačnem predstavitvenem demo računu.

1.8 Admiral Markets ne more biti odgovoren za posledice nepričakovanega delovanja izdelka, ki bi lahko nastale zaradi dejanj ali opustitev družbe ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net, ali nezadostnega poznavanja operativnih pravil in načel izdelka strank Admiral Markets. ali nepravilna uporaba le-teh.

2. Zagotavljanje dostopa

2.1 Za dostop do izdelka mora upravičena stranka opraviti naslednje korake:

2.1.1 Registrirajte se na spletni strani Admiral Markets in odprite pravi trgovalni račun

2.1.2 Zagotovite, da je stanje na pravem trgovalnem računu v višini 5.000 EUR ali več (ali enakovreden znesek v drugi osnovni valuti računa)

2.1.3 Pošljite zahtevo prek posebne ciljne strani izdelka prek povezave povezava ali pošljite e-pošto na vps@admiralmarkets.com s številko pravega trgovalnega računa in prošnjo za dostop do izdelka.

3. Podaljšanje licence oz. dostopa

3.1 Dostop do Izdelka se samodejno podaljša, če ima stranka ob pregledu najmanj 5 000 evrov lastniškega računa (pet tisoč evrov) ali v protivrednosti v drugi osnovni valuti računa, glede na odstavek 1.4.2..

3.2 V vseh drugih primerih bo zagotovljena storitev zadnjega dne tekočega koledarskega meseca ustavljeno, vsi podatki odjemalcu in konfiguracije virtualnega zasebnega strežnika pa bodo trajno izbrisani.

3.3 Če se Admiral Markets odloči, da ne bo podaljšal dostopa do izdelka, bo Admiral Markets poskušal stranko obvestiti po e-pošti 72 ur pred začasno ustavitvijo dostopa, vendar pravočasno dostavo takega obvestila stranki ni zagotovljena. Stranka ostaja izključno sama odgovorna za kakršne koli izide, ki jih lahko povzroči ukinitev dostopa do izdelka.

3.4 Vsaka stranka, katere dostop do izdelka ni bil obnovljen, lahko še naprej uporablja storitve Admiral Markets pod splošnimi pogoji storitve.

4. Preklic licence

4.1 Admiral Markets predvideva"Pošteno uporabo": če stranka to ponudbo izdelka uporabi na nenavaden način ali jo uporabi v nasprotju z ekonomskimi in pravnimi interesi Admiral Markets, ima Admiral Markets pravico do prekinitve dostopa do izdelka po lastni presoji s predhodnim obvestilom stranki ali brez njega.

4.2 Admiral Markets ima pravico začasno ustaviti dostop do izdelka tudi za prave trgovalne računez lastniškim kapitalom nad 5000 EUR (pet tisoč EUR) ali protivrednostjo v drugi osnovni valuti pravega trgovalnega računa, če postanejo vidni vzorci vplačil in dvigov, ki kažejo, da so pogoji te ponudbe bili zlorabljeni.

4.3 Admiral Markets si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni, prilagodi, začasno ustavi, prekliče ali ukine ali zaključi zagotavljanje izdelkov s stranko ali brez nje. Družba v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki izhajajo iz kakršne koli spremembe, prilagoditve, začasne ustavitve, preklica ali ukinitve izdelka.

4.4 Nič ne bo izključilo ali omejilo izključne odgovornosti stranke za kakršno koli nezakonito ali goljufivo dejanje, ki se lahko zgodi med uporabo izdelka.

5. Končne določbe

5.1 Po prejemu izdelka stranka potrdi, da je prebrala, razumela in se dogovorila o teh pogojih uporabe izdelka virtualnega zasebnega strežnika, pa tudi o vseh ustreznih pogojih za končne uporabnike in uporabniških priročnikih ter pogodbo s stranko in vse druge splošne pogoje Admiral Markets in se z njimi strinjate.

5.2 Admiral Markets ne zagotavlja brezhibnega delovanja izdelka in ne prevzema nobene odgovornosti za tehnične težave z izdelkom, ki bi lahko nastale zaradi dejanj ali opustitev podjetja ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net

5.3 Z uporabo izdelka in sprejetjem s tem povezanih pogojev uporabe se stranka zaveže, da bo podjetje in njegove uradnike, zaposlene, predstavnike in / ali zastopnike oprostila kakršne koli odgovornosti za kakršne koli zahtevke, stroške, izgube ali kakršno koli škodo, ki izhaja ali izhaja iz v zvezi z izdelkom.

5.4 V primeru kakršnega koli spora ali napačne razlage zgoraj navedenih pogojev bo tak spor ali napačna razlaga rešena, kot meni Admiral Markets. Odločitev Admiral Markets je dokončna in zavezujoča.

5.5 Naročnik lahko kadar koli prekliče dostop do izdelka, tako da pošlje e-poštno sporočilo s svojo številko trgovinskega računa na vps@admiralmarkets.com.

V primeru kakršnega koli vprašanja ali povratnih informacij nas prosimo kontaktirate