Shrani PDF Natisni

Virtual Private Server (VPS) z Admiral Markets CYPRUS LTD

PRAVILA IN POGOJI

V veljavi od 1 decembra 2020


1. Splošno

1.1 Virtualni zasebni strežnik (v nadaljevanju tudi »Storitev«) je zunanja storitev (tretja oseba), ki jo poganja ForexVPS.net (v lasti Think Huge Ltd.), ki Admirals ( v svojih globalnih pravnih osebah, kot so Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus in Admiral Markets PTY) ponuja strankam v skladu s pogoji in določili, navedenimi v tem dokumentu.

1.2 ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net, ima svoje Določila in pogoje in Pravilnik o zasebnosti, ki jih mora vsak uporabnik izdelka prebrati, razumeti in sprejeti pred uporabo izdelka .

1.3 Storitve se lahko uporablja tako na računih z navideznim denarjem ("Demo računi") kot na računih s pravim denarjem ("Računi v živo") vseh strank Admirals, ki so se odločile za to ponudbo storitev.

1.4 Ponudba storitev je na voljo upravičenim strankam Admirals brezplačno, če stranka vzdržuje minimalni lastniški kapital v višini 5000 Eur (pet tisoč Eur) ali enakovreden znesek na drugi osnovi pravega trgovalnega računa. Izpolnjevanje prej omenjene zahteve glede lastniškega kapitala na realnem računu je predmet diskrecijskega ročnega pregleda, ki se izvede:

1.4.1 V 2 (dveh) delovnih dneh po doseženi zahtevani ravni lastniškega računa in je bilo Admirals-u sporočena s posebno zahtevo za ciljno stran storitev na spletnem mestu Admirals prek povezave povezava. Admirals bo po odobritvi dostopa obvestil stranko po e-pošti;

1.4.2 Konec vsakega koledarskega meseca, ko se Admirals odloči, ali bo dostop do storitve upravičeni stranki podaljšal še za naslednji koledarski mesec.

1.5 Admirals se ne ukvarja s preprodajo plačljivih storitev VPS; zato je dostop do storitve stranki na voljo le, dokler ga Admirals obnovi.

1.6 Virtualni zasebni strežnik je navidezni stroj, ki poganja lastno kopijo operacijskega sistema (OS) in strankam zagotavlja namenski (zasebni) dostop do oddaljenega računalnika s pomočjo tehnologije za virtualizacijo.

1.7 Pred uporabo storitve se vsakega uporabnika spodbuja, da se seznani z uporabniškimi priročniki storitve, ki jih priskrbi ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net na spletnem mestu forexvps.net. Poleg tega se vsakega uporabnika storitve spodbuja, da preizkusi funkcije in orodja storitve na brezplačnem demo računu, preden izdelek uporabi na računu s pravim denarjem.

1.8 Admirals ne more biti odgovoren za posledice nepričakovanega delovanja storitev, ki bi lahko nastale zaradi dejanj ali opustitev družbe ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net, ali nezadostnega poznavanja operativnih pravil in načel izdelka strank Admirals ali nepravilne uporabe le-teh.

2. Zagotavljanje dostopa

2.1 Za dostop do storitev mora upravičena stranka opraviti naslednje korake:

2.1.1 Registrirajte se na spletni strani Admirals in odprite pravi trgovalni račun

2.1.2 Zagotovite, da je stanje na pravem trgovalnem računu v višini 5.000 EUR ali več (ali enakovreden znesek v drugi osnovni valuti računa)

2.1.3 Pošljite zahtevo prek posebne ciljne strani izdelka prek povezave povezava ali pošljite e-pošto na vps@admiralmarkets.com s številko pravega trgovalnega računa in prošnjo za dostop do izdelka.

3. Podaljšanje licence oz. dostopa

3.1 Dostop do Izdelka se samodejno podaljša, če ima stranka ob pregledu najmanj 5 000 evrov lastniškega računa (pet tisoč evrov) ali v protivrednosti v drugi osnovni valuti računa, glede na odstavek 1.4.2..

3.2 V vseh drugih primerih bo zagotovljena storitev zadnjega dne tekočega koledarskega meseca ustavljeno, vsi podatki odjemalcu in konfiguracije virtualnega zasebnega strežnika pa bodo trajno izbrisani.

3.3 Če se Admirals odloči, da ne bo podaljšal dostopa do storitve, bo Admirals poskušal stranko obvestiti po e-pošti 72 ur pred začasno ustavitvijo dostopa, vendar pravočasno dostavo takega obvestila stranki ni zagotovljena. Stranka ostaja izključno sama odgovorna za kakršne koli izide, ki jih lahko povzroči ukinitev dostopa do storitve.

3.4 Vsaka stranka, katere dostop do storitve ni bil obnovljen, lahko še naprej uporablja storitve Admiral Markets pod splošnimi pogoji storitve.

4. Preklic licence

4.1 Admirals predvideva"Pošteno uporabo": če stranka to ponudbo storitve uporabi na nenavaden način ali jo uporabi v nasprotju z ekonomskimi in pravnimi interesi Admirals, ima Admirals pravico do prekinitve dostopa do storitve po lastni presoji s predhodnim obvestilom stranki ali brez njega.

4.2 Admirals ima pravico začasno ustaviti dostop do storitve tudi za prave trgovalne račune z lastniškim kapitalom nad 5000 Eur (pet tisoč Eur) ali protivrednostjo v drugi osnovni valuti pravega trgovalnega računa, če postanejo vidni vzorci vplačil in dvigov, ki kažejo, da so pogoji te ponudbe bili zlorabljeni.

4.3 Admirals si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni, prilagodi, začasno ustavi, prekliče ali ukine ali zaključi zagotavljanje storitve s stranko ali brez nje. Družba v nobenem primeru ne bo odgovorna za kakršne koli neposredne ali posredne posledice, ki izhajajo iz kakršne koli spremembe, prilagoditve, začasne ustavitve, preklica ali ukinitve storitve.

4.4 Nič ne bo izključilo ali omejilo izključne odgovornosti stranke za kakršno koli nezakonito ali goljufivo dejanje, ki se lahko zgodi med uporabo storitve.

5. Končne določbe

5.1 Po prejemu storitve stranka potrdi, da je prebrala, razumela in se dogovorila o teh pogojih uporabe storitve virtualnega zasebnega strežnika, pa tudi o vseh ustreznih pogojih za končne uporabnike in uporabniških priročnikih ter pogodbo s stranko in vse druge splošne pogoje Admirals in se z njimi strinjate.

5.2 Admirals ne zagotavlja brezhibnega delovanja storitve in ne prevzema nobene odgovornosti za tehnične težave storitve, ki bi lahko nastale zaradi dejanj ali opustitev podjetja ThinkHuge Ltd., ki posluje kot ForexVPS.net

5.3 Z uporabo storitve in sprejetjem s tem povezanih pogojev uporabe se stranka zaveže, da bo podjetje in njegove uradnike, zaposlene, predstavnike in / ali zastopnike oprostila kakršne koli odgovornosti za kakršne koli zahtevke, stroške, izgube ali kakršno koli škodo, ki izhaja ali izhaja iz v zvezi s storitvijo.

5.4 V primeru kakršnega koli spora ali napačne razlage zgoraj navedenih pogojev bo tak spor ali napačna razlaga rešena, kot meni Admiral Markets. Odločitev Admiral Markets je dokončna in zavezujoča.

5.5 Naročnik lahko kadar koli prekliče dostop do storitve, tako da pošlje e-poštno sporočilo s svojo številko trgovinskega računa na vps@admiralmarkets.com.

V primeru kakršnega koli vprašanja ali povratnih informacij nas prosimo kontaktirate