Salvează PDF Tipărește

LICENȚĂ PARALLELS DESKTOP PRO CU ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

TERMENI ȘI CONDIȚII

În vigoare începând cu 1 septembrie 2020

1. General

1.1 Parallels Desktop pentru Mac (în continuare, „Produs”) este un software extern (terț), dezvoltat de Parallels Inc., pe care Admirals (prin entitățile sale la nivel global, precum Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus șiAdmiral Markets Pty) îl oferă clienților în conformitate cu termenii aferenți Licenței care sunt descriși în aceasă secțiune.

1.2 Parallels Inc. are propriile sale documente precum Acordul de licențiere pentru utilizatorul final, Termeni de utilizare și Declarația de confidențialitate care trebuiesc citite, înțelese și acceptate de fiecare utilizator al produsului înainte de utilizarea acestuia.

1.3 Sub rezerva termenilor de licențiere aplicabili, produsul poate fi utilizat atât pe conturile demonstrative, cu bani virtuali ("Conturi Demo"), dar și pe conturile cu bani reali ("Conturi Live”) ale tuturor clienților Admirals care au optat pentru acest produs.

1.4 Licența produsului este disponibilă pentru clienții eligibili ai Admirals în mod gratuit dacă clientul menține capitalul minim al contului live la minim 3.000 de euro (trei mii de euro) sau echivalent într-o altă monedă de bază a contului Live. Îndeplinirea condiției de capital propriu minim menționată anterior este supusă revizuirii discreționare care are loc pe parcursul a 2 (două) zile lucrătoare după ce a fost atins nivelul necesar de capital propriu al contului Live și a fost raportat acest aspect câtre Admirals prin solicitarea specială din pagina specifică a produsului de pe site-ul Admirals prin următorul link. Admirals va notifica clientul prin e-mail după acordarea licenței.

1.5 Admirals nu este implicată în procesul de revânzare a licențelor Parallels Desktop pentru Mac plătite; prin urmare, o licență de produs este disponibilă pentru client numai atât timp cât Admirals reînnoiește respectiva licență de produs.

1.6 Parallels Desktop pentru Mac este un software care oferă virtualizare hardware pentru calculatoarele Macintosh.

1.7 Înainte de urtilizarea funcțiilor produsului, fiecare utilizator este încurajat să se familiarizezecu manualul de utilizare a produsului furnizat de Parallels Inc. pe site-ul web parallels.com. În plus, fiecare utilizator al produsului este încurajat să testeze funcțiile și funcționalitatea produsului pe un cont demo gratuit înainte de a utiliza produsul pe conturi cu bani reali.

1.8 Admirals nu poate fi trasă la răspundere pentru consecințele unei funcționări neașteptate a produsului care ar putea apărea din cauza unor acte sau omisiuni ale Parallels Inc. sau din cunoașterea insuficientă a regulilor și principiilor operaționale ale produsului sau utilizarea incorectă a acestora din partea clienților Admirals.

2. Activarea licenței

2.1 Pentru a obține licența de produs, un client eligibil trebuie să parcurgă următoarele etape:

2.1.1 Să se înregistreze pe site-ul Admirals și să își deschidă un cont Live

2.1.2 Să se asigure că valoarea capitalului propriu aferent contului Live este de cel puțin 3.000 de Euro (sau o sumă echivalentă în altă moneda de bază a contului live)

2.1.3 Să trimită o cerere prin intermediul paginii de internetcu destinație specială a produsului, utilizând linkul link sau să trimită un e-mail la parallels@admiralmarkets.com care să conțină un număr de cont Live și o cerere de furnizare a unei Licențe a produsului Parallels Desktop pentru Mac.

3. Reînnoirea licenței

3.1 Licența de produs va fi reînnoită în cazul în care contul Live al clientului îndeplinește valoarea minimă a capitalului cerută în momentul revizuirii (paragraful 2.1.2) și numai în urma unei cereri prin intermediul unei pagini speciale de destinație a produsului prin intermediul următorului link sau printr-un e-mail trimis către parallels@admiralmarkets.com cu un număr de cont Live și o cerere de furnizare a unei licențe de produs Parallels Desktop pentru Mac (punctul 2.1.3).

3.2 Fiecare client a cărui licență de produs nu a fost reînnoită este liber să continue să utilizeze serviciile Admirals în cadrul condițiilor generale ale serviciilor oferite.

4. Revocarea licenței

4.1 Admirals pleacă de la premisa de „Utilizare corectă”: dacă un client utilizează această ofertă de produs într-o manieră neobișnuită sau utilizează produsul împotriva intereselor economice și legale ale Admirals, Admirals are dreptul de a rezilia oferta imediat, la discreția sa rezonabilă, cu sau fără niciun fel de notificare prealabilă către client.

4.2 Admirals are dreptul de a dezactiva și revoca licențele de produs chiar și pentru conturile Live cu capitaluri proprii de peste 3.000 de euro, în cazul în care acestea devin exemple vizibile de depuneri și retrageri care sugerează că termenii aferenți acestei oferte au fost abuzați.

4.3 Admirals își rezervă dreptul, la discreția sa, de a modifica, ajusta, suspenda, anula,sau de a rezilia sau de a suspenda produsul în orice moment, cu sau fără nicio notificare către client. Sub nicio circumstanță compania nu va fi răspunzătoare în privința oricăror consecințe, directe sau indirecte, care decurg din orice fel de modificare, ajustare, suspendare, anulare sau suspendare a produsului.

5. Dispozitii finale

5.1 În urma recepționării produsului, clientul recunoaște că a citit, înțeles și a fost de acord cu acești termeni de utilizare a produsului Parallels Desktop pentru Mac, precum și cu toate licențele de utilizator final relevante dar și cu cele aferente manualului de utilizare a produsului, precum și cu contractul de client și toți ceilalți termeni și condiții generale ale Admirals și că este de acord cu toate acestea.

5.2 Admirals nu face nicio promisiune cu referire la funcționarea impecabilă a produsului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele tehnice ale produsului care pot apărea din acțiuni sau omisiuni ale Parallels Inc.

5.3 Prin utilizarea produsului și acceptarea condițiilor de utilizare asociate, clientul se angajează să absolve compania și directorii, angajații, reprezentanții și / sau agenții săi de orice răspundere în privința oricăror pretenții, costuri, pierderi sau daune de orice fel care ar putea rezulta sau apărea în legătură cu produsul.

5.4 În cazul oricărei dispute sau a unei interpretări greșite a termenilor aplicabili stabiliți mai sus, disputa sau interpretarea greșită va fi soluționată după cum va considera Admirals. Decizia Admirals este finală și obligatorie.

5.5 Clientul poate anula licența produsului în orice moment, trimițând un e-mail care include numărul contului său de tranzacționare către parallels@admiralmarkets.com.

Nu ezita să ne contactezi în cazul în care ai întrebări sau dorești un feedback.