Salvează PDF Tipărește

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD TERMENI ȘI CONDIȚII

Valabil începând cu 29.06.2021


TE RUGĂM SĂ CITIEȘTI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.ACESTEA, INCLUZÂND AVERTISMENTUL DE RISC ȘI ORICE NOTE SAU ANEXE CARE AR PUTEA SUFERI MODIFICĂRI Și/SAU AR PUTEA FI REPOSTATE DIN CÂND ÎN CÂND, STABILESC TERMENII ȘI CONDITIILE SUB CARE ÎȚI OFERIM SERVICII ȘI CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, APLICABILE ȚIE ȘI CARE, PRIN URMARE, REPREZINTĂ UN ACORD REALIZAT ÎNTRE TINE ȘI NOI.

PRIN COMPLETAREA ȘI TRIMITEREA FORMULARULUI DE DESCHIDERE A CONTULUI, ÎȚI DAI ACORDUL SĂ RESPECȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. POȚȚI, DACĂ DOREȘTI, SĂ SOLICIȚI CONSILIERE JURIDICĂ EXTERNĂ ÎNAINTE DE A PROCEDA CU PRIVIRE LA ORICE DEMERS. DE ASEMENEA, EȘTI DE ACROD ȘI ACCEPȚI SĂ NU CONTEȘTI VALIDITATEA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND BAZA ÎN CARE AI INCEPUT UN ACORD ELECTRONIC CU NOI.

ÎN CAZUL ÎN CARE FOLOSEȘTI SERVICIILE NOASTRE ÎN NUMELE UNEI TERȚE PĂRȚI, INCLUZÂND ANGAJATORUL TĂU, REPREZINȚI ȘI GARANTEZI CĂ EȘTI AUTORIZAT DE ACEA TERȚĂ PARTE SĂ ACCESEZI ȘI SĂ UTILIZEZI SERVICIILE ȘI EȘTI DE ACORD CU ACESTI TERMENI ȘI CONDITII ÎN NUMELE ACELEI TERȚE PĂRȚI.

FURNIZĂM SERVICII DE INVESTIȚII ȘI SERVICII AUXILIARE CARE ÎȚI PERMIT SĂ TRANZACȚIONEZI PRODUSE FINANCIARE COMPLEXE ȘI, DE ASEMENEA, SĂ CUMPERII ȘI SĂ VINZI TITLURI DE VALOARE. CONTRACTELE PENTRU FACILITĂȚILE NOASTRE ONLINE SUNT TRANZACȚIONATE ÎN MARJĂ SAU SE BAZEAZĂ PE EFECTUL DE LEVIER, UN TIP DE TRANZACȚIONARE CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE RISC PENTRU CAPITALUL TĂU. PREȚUL CONTRACTULUI TRANZACȚIONAT AR PUTEA SĂ SE MODIFICE RAPID ȘI PROFITUL SAU PIERDERILE AR PUTEA DEPĂȘI DE CELE MAI MULTE ORI NIVELUL INVESTIȚIEI INIȚIALE SAU A DEPUNERII INIȚIALE. DACĂ NU DISPUI DE FONDURI SUFICIENTE PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DE MARJĂ, ATUNCI AM PUTEA SĂ ÎȚI ÎNCHIDEM POZIȚIILE IMEDIAT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE ȘI ESTE POSIBIL SĂ TREBUIASCĂ SĂ ÎȚI SOLICITĂM FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU A ACOPERI ORICE PIERDERI. TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE AVERTISMENTUL DE RISC DIN ANEXA 2 PENTRU A ÎNȚELEGE RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER. TRANZACȚIONAREA ACESTOR PRODUSE ESTE POSIBIL SĂ NU FIE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA ȘI NU AR TREBUI SĂ TRANZACȚIOEZI PRODUSELE NOASTRE DECÂT DACĂ INȚELEGEI ȘI ACCEPȚI RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER ȘI EȘTI ÎN MASURĂ SĂ SUSȚII POTENȚIALELE PIERDERI.

1. Introducere

Serviciile de tranzacționare online sunt furnizate de către Admiral Markets Cyprus Ltd, societate al cărui sediu social este la adresa 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus și sub rezerva următorilor termeni și condiții și a formularului de deschidere a contului completat corespunzător (actualizat sau modificat din când în când) (denumite în continuare, în mod colectiv, "Acordul") ambele se vor aplica tuturor relațiilor dintre noi și tine.

1.2. Suntem licențiați și reglementați ca firmă de investiții de către Comisia de Valori Mobiliare și Bursă din Cipru (denumită în continuare "CySEC") (numărul de licență CySEC 201/13) și suntem autorizați în mod relevant să furnizăm serviciile de investiții și serviciile auxiliare care sunt indicate pe site-ul CySEC

Adresa CySEC este 19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cipru.

1.3.Suntem autorizați să furnizăm serviciile de investiții și serviciile auxiliare menționate mai sus în țările UE pe o bază transfrontalieră (cunoscută sub denumirea de "pașaport") în conformitate cu " Legislația din Cipru care prevede furnizarea de servicii de investiții, exercitarea activităților de investiții, funcționarea piețelor reglementate și alte aspecte conexe (N.87(I)/2017)", cu modificările ulterioare. Informații cu privire la țările UE cărora le putem furniza serviciile noastre, modalitatea prin care putem furniza astfel de servicii în aceste țări UE (de exemplu, prin pașaport sau prin intermediul unor unități locale, cum ar fi sucursale sau agenți afiliați), precum și detalii despre serviciile pe care le putem furniza în fiecare țară UE, sunt disponibile pe site-ul CySEC website.

Te vom trata drept client de retail ca urmare a regulilor și îndrumărilor emise de CySEC din când în când cu excepția cazului în care te anunțăm că trebuie să fii clasificat drept client profesional. Pentru a evita orice dubiu, termenul "Legea CySEC" se referă la normele și reglementările care alcătuiesc cadrul de reglementare CySEC, inclusiv, dar fără a se limita la legea, normele, directivele, regulamentele, notele de orientare, instrucțiunile, opiniile sau recomandările CySEC. Clasificarea clientului poate fi supusă modificărilor în orice moment la primirea unei notificări din partea noastră. Ai dreptul să soliciți o altă clasificare, dar nu vom fi obligați să te reclasificăm. Dacă te reclasificăm, te vom informa despre orice limitări ale nivelului de protecție a clientului care pot apărea. Informații detaliate despre politica de clasificare a clienților noștri poate fi găsită în Anexa 1, secțiunea 3 a acestor Termeni și Condiții. În relațiile noastre cu clienții de retail vom aplica, acolo unde va fi posibil, dispozițiile din DI87-09 a CySECreferitoare la protecția împotriva balanței negative a contului și cerințele de marjă. Aceasta înseamnă că, pentru clienții de retail care tranzacționează produse cu caracter speculativ, cum ar fi CFD-urile, răspunderea pentru toate investițiile speculative restricționate în legătură cu contul clientului de retail este limitată la fondurile din respectivul cont în ideea ca un client de retail să nu poată pierde mai mult decât fondurile dedicate tranzacționării de CFD-uri și oricaror alte investiții cu caracter speculativ.

1.5. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, acceptul tău electronic a acestor termeni și condiții ale Acordului și utilizarea sau continuarea utilizării serviciilor noastre de către tine vor fi considerate drept consimțământul tău să fii, din punct de vedere legal, parte din acest Acord.

1.6. Acordul/Termenii și condițiile înlocuiesc orice acord, aranjament sau înțelegere anterioară, scrisă sau verbală, între tine și noi, în ceea ce privește condițiile pe baza cărora îți furnizăm serviciile. Putem să modificăm Acordul/ termenii și condițiile în orice moment prin publicarea Acordului/ termenilor și condițiilor modificate pe site-ul nostru web sau, în urma unei notificări către tine, transmise sau confirmate în scris. Prin prezenta se clarifică faptul că o astfel de modificare sau amendament intră în vigoare la data la care Acordul/ termenii și condițiile modificate sunt postate pe site-ul nostru web sau, dacă alegem să îți trimitem o notificare, la data afișată în notificare sau, dacă nu este specificată nicio dată în notificare, imediat. În plus, putem alege să afișăm o astfel de notificare privind modificarea sau amendamentul Acordului/termenilor și condițiilor pe site-ul nostru web, pe platforma de tranzacționare online și pe facilitatea de revizuire a contului ( denumită în continuare în mod colectiv "Facilitatea online"). Serviciile noastre sunt furnizate sub rezerva oricăror disclaimere sau exonerari găsite în Acord sau în Facilitatea Online.

1.7. O copie curentă și definitivă a acestor termeni și condiții (așa cum a fost modificată în timp) va fi disponibilă în orice moment pe Facilitatea Online.

1.8. Îți asumi obligația (aspect care reprezintă un tip de promisiune obligatorie contractual) să ne notifici imediat asupra oricărei schimbări a informațiilor pe care ni le-ai furnizat în legătură cu Acordul (care include și formularul de deschidere a contului corespunzător).

1.9. Prin semnarea Acordului, ne autorizezi pe noi sau pe oricare alt agent care acționează în numele nostru să investigheze identitatea sau nivelul creditelor și să contactăm astfel de bănci, instituții financiare și agenții de credit pe care noi sau ele considerăm că sunt adecvate să verifice aceste informații.

1.10. Vom lua legătura cu dumneavoastră în limba engleză și toate acordurile în care intrați cu noi sau prin noi vor fi încheiate în limba engleză.

1.11. În acești termeni și condiții, am folosit cuvinte și termeni definiți pentru a ușura citirea. După o definiție sau un cuvânt sau o expresie explicativă, am inclus cuvântul sau termenul definit relevant cu caractere aldine între paranteze. Cu excepția cazului în care contextul necesită altfel, toate celelalte utilizări ale unui cuvânt sau termen definit vor avea același sens.

1.12. Drepturi de anulare

1.12.1. Ai dreptul să anulezi Acordul în termen de 14 zile din ziua în care recepționăm formularul complet de deschidere a contului din partea ta. Dacă dorești să anulezi Acordul, te rugăm să lași datele de contact la Admiral Markets Cyprus Ltd, sau să ne scrii la adresa 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cipru, sau să ne trimiți un e-mail folosind datele de contact din site-ul web: https://admiralmarkets.com/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2. Dreptul de a anula Acordul se referă doar la anularea acordului în sine. Anularea nu va afecta drepturile acumulate, a despăgubirilor, a angajamentelor existente sau orice altă dispoziție contractuală destinată menținerii după rezilierea Acordului.

1.12.3. Nu se aplică nicio penalitate la anulare. Anularea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea ta de anulare. La primirea unei notificări de anulare, vom anula toate ordinele restante și vom închide toate pozițiile deschise pe care le deții la prețul actual disponibil pe piață (stabilit de noi). În plus, vei plăti orice comisioane și taxe suportate până la data anulării și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) pentru anularea Acordului și orice pierderi realizate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor inapoi la tine.

1.12.4. Dacă nu îți exerciți dreptul de a anula în termenul necesar, vei avea totuși dreptul să îți exerciți dreptul de a rezilia Acordul în conformitate cu clauza 24 din cadrul acestor Termeni și Condiții.

2. Servicii

2.1. Oferim servicii de investiții și servicii auxiliare care îți permit să tranzacționezi contracte pentru diferență (denumite în continuare "CFD-uri") atunci când investițiile sau produsele subiacente includ în mod orientativ contracte spot rulante de schimb valutar (denumite în continuare "CFD"), metale prețioase și contracte futures (denumite în continuare în mod colectiv „Produse”). Dacă deții mai multe conturi în scopul tranzacționării de CFD-uri, aceste conturi, din perspectiva termenilor și condițiilor de față, vor fi consolidte și, astfel, considerate un singur cont. Înainte de a tranzacționa cu un produs complex (cum ar fi CFD-urile), este necesar să evaluăm dacă produsul este sau nu potrivit pentru tine prin efectuarea unei evaluări (denumită în continuare „Evaluarea Adecvată”. Evaluarea Adecvată se realizează prin obținerea de informații din partea ta despre cunoștințele tale în materie de investiții și experiența ta în tranzacționarea acestor produse, precum și prin evaluarea acestor informații. În cazul în care considerăm că produsul complex este inadecvat pentru tine, sau dacă nu ne furnizezi informaţiile necesare pentru a efectua Evaluarea Adecvată, în conformitate cu discreţia noastră exclusivă şi absolută, nu îți vom permite să tranzacționezi astfel de instrumente sau îți vom oferi un avertisment cu privire la tranzacționarea acestor instrumente. Informaţii suplimentare privind Evaluarea Adecvată sunt disponibile în Anexa 1, secţiunea 1 a acestor termeni şi condiții. Ești de acord și recunoști că Evaluarea Adecvată este efectuată pe baza informațiilor și a documentelor furnizate de tine, că ne putem baza pe informaţiile şi documentele furnizate de tine şi că nu suntem responsabili pentru pagubele sau pierderile care ar putea rezulta din orice inexactitate. În plus, ești de acord să ne notifici imediat cu privire la orice modificări aduse informațiilor și documentelor pe care le-ai furnizat, respectiv să ne furnizezi informații actualizate, exacte și complete pentru a ne permite să efectuăm fiecare Evaluare Adecvată.

2.2. Prin intermediul contului „Invest.MT5”, oferim servicii care se referă la plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare de valori mobiliare, valorile care includ, dar nu se limitează la, fonduri tranzacționate la bursă și acțiuni (denumite în continuare în mod colectiv „Valori Mobiliare”). Înainte de a te angaja în plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare de Valori Mobiliare, te îndemnăm să citești, printre altele, Termenii de Tranzacționare cu Valori Mobiliare și Declarația noastră de prezentare a riscului tranzacționării valorilor mobiliare.

2.3. Serviciile noastre de copy-trading sunt o formă limitată de gestionare discreționară a investițiilor. Aceasta înseamnă că, înainte de a ne angaja într-un copy-trade, suntem obligați să evaluăm dacă serviciile noastre sunt potrivite pentru tine, prin efectuarea unei evaluări a adecvării (denumită în continuare „Evaluarea Adecvării”). Acest lucru se realizează prin obținerea (de la tine) a informații legate de cunoștințele tale referitor la investiții și experiența ta în materie de în copy-trading, obiectivele tale de investiții, toleranța ta la risc, situația ta financiară și dacă poți suporta financiar pierderile pe care obiectivul tău de investiții îl implică. În cazul în care considerăm, la discreția noastră exclusivă și absolută, că nu ești potrivit pentru a beneficia de serviciile noastre de copy-trading ca urmare a Evaluării Adecvării sau în cazul în care nu ne furnizezi informațiile necesare pentru a efectua Evaluarea Adecvării, nu vei putea copia tranzacții prin intermediul platformei noastre. Exersând considerentele noastre, este posibil ca din când în când să îți actualizăm Evaluarea Adecvării. Dacă apar modificări în ceea ce privește situația ta financiară, obiectivele de investiții, experiența, cunoștințele sau toleranța la risc, ești obligat să ne informezi imediat, astfel încât să îți actualizăm Evaluarea Adecvării în consecință. Ești de acord și iei la cunoștință că Evaluarea Adecvării este efectuată pe baza informațiilor și documentelor furnizate de tine și că ne putem baza pe informațiile și documentele furnizate de tine, noi neavând responsabilitatea pentru nicio daună sau pierdere care pot apărea din cauza oricărei inexactități. În plus, ești de acord să ne notifici imediat orice modificări aduse informațiilor și documentelor pe care le-ai furnizat și să ne furnizezi informații actualizate, exacte și complete pentru a ne permite să efectuăm fiecare Evaluare a Adecvării. Informații suplimentare cu privire la Evaluarea Adecvării pot fi găsite în Anexa 1, secțiunea 2 a acestor termeni și condiții. Înainte de a utiliza serviciile noastre de copy-trading, te îndemnăm să citești, printre altele, termenii și condițiile serviciilor noastre de copy-trading, care pot fi găsite în cadrul platformei noastre de tranzacționare online (respectiv, „Dashboard”), precum și comunicatul privind riscurile implicate de copy-trading, care poate fi găsite în Anexa 2 a termenilor și condițiilor de față.

Oferim posibilitatea de a tranzacționa Produse și Titluri de valoare exprimate în monede diferite, utilizând o monedă principală a contului aleasă de tine. În mai multe țări, putem oferi moneda națională ca monedă principală a contului pentru clienții din aceste țări. Informații despre disponibilitatea monedei sunt postate pe Facilitatea Online. Când tranzacționezi un Produs denominat într-o altă monedă decât moneda contului principal, cerința de marjă este convertită automat în moneda contului principal folosind cursul de schimb relevant cotat de noi pentru CFD-uri. Mai mult, câștigurile și pierderile poziției vor fi convertite continuu în moneda contului principal, folosind cursul de schimb menționat anterior.

2.5. Când utilizezi serviciile noastre pentru clienți prin intermediul Facilității Online, ești de acord să monitorizezi ratele de schimb valutare spot cotate de Facilitatea Online și accepți ratele de conversie aplicate tranzacțiilor tale exprimate în alte valute decât moneda contului tău principal. Nu te vom sfătui cu privire la avantajele oricărei tranzacții încheiate de tine și nici nu vom gestiona sau monitoriza pozițiile deschise pe care le poți avea pe Produse sau Valori Mobiliare. Recunoști că executarea oricărei comenzi în numele tău nu implică în niciun fel că am aprobat sau recomandat tranzacția, Produsul sau Securitatea respectivă. Am consemnat diverse atenționări asupra riscurilor conexe serviciilor noastre și Produselor și Valorilor Mobiliare, care pot fi găsite în Facilitatea Online și în Anexa 2 a acestor termeni și condiții.

2.6. Suntem autorizați să executăm toate sau oricare dintre ordinele tale pentru a cumpăra sau vinde Produse sau Titluri de Valoare cu o astfel de contrapartidă pe care am putea să o selectăm în mod rezonabil (care, de obicei, vom fi noi, dar poate, sub rezerva cerințelor de reglementare, să includă orice afiliat al nostru).

2.7. Cu excepția cazului în care am convenit altfel în prealabil în scris, vei executa fiecare tranzacție ca principal și nu ca agent în numele altcuiva. Vom fi singura persoană responsabilă și nu vom avea nicio îndatorire sau obligație față de niciunul dintre principiile sau clienții care stau la baza lor. Tu vei fi responsabil în totalitate pentru îndeplinirea obligațiilor față de noi.

Toate tranzacțiile pe care le încheiem cu tine sau în numele tău vor fi plasate și executate, în general, în conformitate cu termenii politicii noastre de execuție a ordinelor (modificate din când în când) ale căror detalii sunt disponibile pe Facilitatea Online Politica celei mai bune execuții a ordinelor. Politica noastră de executare a ordinelor este doar o politică, nu face parte din acord, nu are scopul de a fi o obligație contractuală și nu impune sau încearcă să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de acord sau de regulile CySEC.

2.9 . Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, toate sau oricare dintre serviciile noastre de tranzacționare (integral sau parțial) cu sau fără o notificare prealabilă. Ești de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători față de tine sau față de orice terț (în numele căruia puteți acționa) pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăruia dintre serviciile noastre de tranzacționare.

2.10. Ca parte a serviciilor noastre, oferim un card de debit Visa „Admiral Markets” și un cont e-money, care constau în servicii de monedă electronică furnizate de UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, companie cu codul 304406236, înregistrată în Register of Legal Entities of the Republic, Lithuania, și deținând licența nr. 53, din 23-07-19, eliberată de Banca Lituaniei. Pentru a primi serviciile la care se face referire în această clauză 2.10 poți înainta o aplicație prin intermediul site-ului nostru web (https://admiralmarkets.com/ro/?regulator=cysec) sau în zona relevantă care poate fi găsită în Facilitatea Online. Cu toate acestea, înainte de a aplica, te îndemnăm să citești termenii și condițiile aplicabile care pot fi găsite în cadrul portalului contului tău online.

3. Prețuri

3.1. Îți vom oferi prețuri de „ofertă” și „cerere” pentru fiecare produs sau titlu de valoare oferit prin intermediul Facilității Online. De asemenea, îți putem percepe un comision și/ sau spread pentru fiecare tranzacție, iar acest lucru îți va fi notificat prin intermediul Facilității Online.

3.2. Fiecare preț publicat prin intermediul Facilității Online va fi valabil până la expirarea timpului său și până la momentul în care altfel este anulat sau retras de către noi. Fiecare preț va fi disponibil pentru tine pentru a efectua o tranzacție cu sau prin intermediul nostru, până la o sumă principală care să nu depășească un maxim stabilit de noi, publicat pe Facilitatea Online sau care îți este notificat altfel.

3.3. Ești în cunoștință de cauză asupra faptului că prețurile și sumele maxime pe care ți le putem oferi pot diferi de prețurile și sumele maxime furnizate celorlalți clienți și pot fi retrase sau modificate fără notificare prealabilă. Putem, la discreția noastră absolută și fără o notificare prealabilă, să modificăm imediat, să retragem sau să refuzăm să oferim orice preț pe care l-am putea publica sau să încetăm furnizarea prețurilor în totalitate în cazul unora sau a tuturor Produselor și pentru unele sau toate datele de livrare sau decontare la orice timp (de exemplu, atunci când ai acceptat o ofertă de la noi sau ai trimis un ordin la un anumit preț, nu putem garanta prețul la care ordinul tău este efectiv executat. Acest fenomen este cunoscut în mod obișnuit ca „slippage”. Cu toate acestea, vom adopta o abordare consecventă, astfel încât uneori un astfel de „slippage” va funcționa în favoarea noastră și alteori va funcționa în favoarea ta).

4. Ordine, Tranzacții și Poziții Deschise

4.1. Cu excepția cazului în care convenim altfel, toate ordinele trebuie să ne fie transmise electronic prin intermediul platformei online (deși în caz de urgență și la discreția noastră absolută acceptăm instrucțiuni prin telefon).

4.2. Putem, la discreția noastră absolută, să confirmăm orice ordin, în forma specificată de noi.

4.3. Un ordin dat nouă de tine, sau în numele tău, nu produce efecte până când nu este primit și acceptat de noi. Un ordin, odată primit de noi, nu poate fi anulat, retras sau modificat fără acordul nostru expres.

4.4. Vom avea dreptul să acționăm în numele tău asupra oricărui ordin sau instrucțiuni pe care în mod rezonabil credem că a fost primit(ă) de la tine sau care presupunem că a fost dat(ă) de tine sau de orice altă persoană în numele tău, fără a face alte investigații cu privire la autenticitatea lui sau a instrucțiunii sau a autorității sau a identității oricărei persoane care dă sau pretinde să dea un astfel de ordin sau instrucțiune.

4.5. Putem, la discreția noastră, să refuzăm să acceptăm orice ordin de la tine, în întregime sau parțial, sau în urma primirii ordinului tău să refuzăm să acționăm asupra acestuia, dar dacă va trebui să facem acest lucru, vom face eforturile noastre rezonabile pentru a te anunța orice astfel de refuz, cu sau fără a da motive. În plus, un ordin care, din orice motiv, nu este primit de noi într-o manieră în care poate fi procesat, inclusiv din cauza unei erori a platformei online sau a procesării unei astfel de instrucțiuni, se consideră că nu a fost primit de către noi.

4.6. Executarea unui ordin de către noi va constitui un acord obligatoriu între noi în condițiile unui astfel de ordin executat.

4.7. Procedura de introducere a ordinelor este specificată în Facilitatea Online.

4.8. Ești în cunoștință de cauză asupra faptului că, în urma executării oricărei tranzacții, ești singurul responsabil pentru a iniția și menține contactul cu noi și pentru a monitoriza pozițiile deschise și a te asigura că orice alte instrucțiuni suplimentare sunt date la timp. În caz de eșec în acest sens, nu putem oferi nicio asigurare că va fi posibil să te contactăm și nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru pentru pierderea suferită de către tine (sau se presupune că a fost suferită) ca urmare a oricărui eșec al tău de a face asta.

4.9. Ești de acord să păstrezi înregistrări adecvate pentru a demonstra natura ordinelor date și ora la care sunt trimise astfel de ordine.

4.10. Putem, la discreția noastră absolută, să îți solicităm să limitezi numărul de ordine pe care ni le poți trimite, sau numărul, sau valoarea pozițiilor deschise pe care le poți avea în orice moment și / sau să îți permitem doar să efectuezi tranzacții de închidere, sau putem închide orice pozite sau mai multe poziții sau inversa tranzacții pentru a asigura că toate limitele referitoare la ordine pe care le-am fi impus sunt menținute.

4.11. Dacă plasezi un ordin stop loss și, astfel, rezultatul este o pierdere, trebuie să acoperi deficitul contului în termen de o zi lucrătoare (termenul "zi lucrătoare" va fi interpretat ca fiind o zi în care băncile din Republica Cipru sunt deschise pentru activități generale de retail). Cu toate acestea, putem decide, la discreția noastră, un interval mai lung de timp. Dacă ești un client de retail vei putea beneficia de protecția împotriva balanței negative a contului, menționată în clauza 1.4. Dacă ești clasificat ca fiind un client profesional, putem acoperi integral sau parțial orice astfel de pierderi (în conformitate cu Protecția împotriva balanței negative a contului care, pentru evitarea aspectelor neclare, nu este obligatorie contractual și nu face parte din Acord).

4.12. În pofida oricărei prevederi care poate exista în acești Termeni și Condiții, dimpotrivă, nu vei avea nicio obligație de plată suplimentară și peste suma de fonduri pe care ai depus-o inițial pentru o tranzacție, în cazul în care legea sau regulamentul aplicabil interzic comercializarea, distribuirea sau vânzarea unui Produs în circumstanțele în care există o obligație de plată suplimentară.

4.13. În cazul în care erorile de cotațre și/sau de execuție apar din cauza unei erori tipografice sau a unei alte greșeli dintr-o ofertă sau o indicație, nu vom fi responsabili sau obligați față de tine pentru erorile rezultate în soldurile contului. În cazul unei erori de cotare și / sau a unei erori de execuție, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, a inversa tranzacții, a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat (inclusiv în legătură cu orice „slippage” menționat la clauza 3.3. ). Orice litigiu care rezultă din astfel de erori de cotare sau de execuție (inclusiv orice „slippage”) va fi rezolvat de noi, la discreția noastră absolută.

4.14. Dacă o piață reglementată, o contraparte de compensare centrală, o facilitate de tranzacționare multilaterală sau un alt tip de platformă de tranzacționare (fiecare fiind oPiață) (sau un intermediar sau agent intermediar care acționează în direcția sau ca urmare a acțiunilor întreprinse de către o astfel de entitiate) sau un organism de reglementare întreprinde orice acțiune care afectează o tranzacție sau devine insolvabilă sau este suspendată din funcțiune, atunci putem lua orice acțiune pe care noi, la discreția noastră rezonabilă, considerăm că este de dorit astfel încât să corespundă cu o astfel de acțiune sau eveniment sau reducerea oricărei pierderi suferite ca urmare a unei astfel de acțiuni sau eveniment. Orice astfel de acțiune este obligatorie pentru tine. Dacă o piață sau un organism de reglementare face o anchetă cu privire la oricare dintre tranzacțiile tale, ești de acord să cooperezi cu noi și să ne furnizezi prompt informațiile solicitate de noi.

5. Facilitatea Online

5.1. Pentru a utiliza Faclilitatea Online, va trebui să soliciți un nume de utilizator și o parolă "Parola de Acces" alocate sau agreate de noi. Utilizarea Parolei tale de Acces va fi considerată de noi ca fiind folosirea Facilității Online de către tine sau de cineva cu cunoștința și consimțământul tău.

5.2. În legătură cu Parola de Acces, iei la cunoștință și te angajezi că:

5.2.1. vei fi responsabil(ă) pentru confidențialitatea și utilizarea Parolei tale de Acces;

5.2.2. vei schimba parola în mod regulat;

5.2.3. în afară de acordul nostru scris în prealabil, nu vei dezvălui Parola de Acces altor persoane în niciun scop;

5.2.4. fără a limita generalitatea clauzei 4, ne putem baza pe toate instrucțiunile, ordinele și alte comunicări introduse folosind Parola ta de Acces și vei fi responsabil(ă) de orice tranzacție sau cheltuieli care rezultă în numele tău; și

5.2.5. ne vei anunța imediat la numărul de telefon furnizat pe site-ul nostru web dacă iei la cunoștință aspecte relevante despre pierderea, furtul sau dezvăluirea către terți sau despre orice utilizare neautorizată a Parolei tale de Acces.

5.3. Ești în cunoștință de cauză că Facilitatea Online este oferită pentru utilizare numai către tine sau către alte părți autorizate de tine să o utilizeze în numele tău.

5.4. Dacă ne spui sau credem că Parola ta de Acces este utilizată fără consimțământul tău de către persoane neautorizate sau a fost dezvăluită de către tine către alte persoane fără consimțământul nostru, putem suspenda sau înceta dreptul tău de a utiliza Facilitatea Online.

5.5. Nu vom fi responsabili și nici nu vom avea nicio obligație față de tine pentru nicio pierdere, răspundere sau costuri care rezultă din orice utilizare neautorizată a Parolei tale de Acces sau a Facilității Online. Vei fi responsabil în acest sens și, la cerere, să despăgubești, să protejezi și să ne menții neimplicați în privința oricăror pierderi, obligații, hotărâri, procese, acțiuni, proceduri, cereri, daune și costuril care rezultă din acestea sau rezultă din orice act sau omisiune de către orice persoană care utilizează Facilitatea Online utilizând Parola de Acces, indiferent dacă ai autorizat sau nu această utilizare.

5.6. Putem, la discreția noastră absolută, să introducem și să solicităm niveluri suplimentare de identificare și securitate a utilizatorului. Este posibil să ne schimbăm procedurile de securitate în orice moment și te vom informa cât mai curând posibil despre orice proceduri noi care ți se aplică.

5.7. Facilitatea Online va fi disponibilă, în mod normal, 24 de ore pe zi, de luni până vineri (Ora Republicii Cipru). Mai multe detalii despre orele de funcționare sunt disponibile în Facilitatea Online și, pentru evitarea oricăror îndoieli, nu acceptăm nicio responsabilitate și nici nu vom fi obligați față de tine pentru nicio perioadă în care Facilitatea Online nu este disponibilă (în acel interval sau în alt mod).

5.8. Vei fi singurul responsabil pentru furnizarea și întreținerea oricăror echipamente pe care le utilizei pentru a accesa Facilitatea Online precum și orice alte aspecte legate de securitate în legătură cu acestea, dar și în relație cu oricare dintre furnizorii de telecomunicații sau, în cazul în care accesul la Facilitatea Online este oferită prin intermediul unui server al unei terțe părți, oricare ar fi un astfel de terț necesar pentru a obține acces la Facilitatea Online. Nici noi, dar și nicio altă companie care nu menține, operează, deține, acordă licențe sau nu ne oferă servicii în legătură cu Facilitatea Online "Furnizorii de servicii" nu realizează nicio reprezentare sau garanție cu privire la disponibilitatea, utilitatea, adecvarea Facilității Online samd, sau a echipamentelor sau a aranjamentelor (adică nici noi, nici terțele părți pe care le folosim, nu putem fi responsabili sau trași la răspundere). Deoarece nu controlăm puterea semnalului, recepția sau dirijarea acestuia prin internet, configurarea echipamentului tău sau a oricărei terțe părți sau fiabilitatea conexiunii sale, nu vom fi responsabili pentru defecțiuni, denaturări sau întârzieri în comunicație atunci când accesezi Facilitatea Online prin internet.

5.9. Pentru evitarea oricărei îndoielii, nu vom avea nicio răspundere sau datorie față de tine (indiferent de contract sau de infracțiune, inclusiv neglijență) pentru daune (adică pierderi sau cheltuieli sau orice alt lucru similar) pe care le poți suferi ca urmare a erorilor de transmitere, a defecțiunilor tehnice, funcționari defectuoase, intervenții ilegală în echipamentele de rețea, supraîncărcări de rețea, blocare rău intenționată a accesului de către terți, defecțiuni de internet, întreruperi sau alte deficiențe din partea furnizorilor de servicii de internet. Vei fi responsabil(ă) pentru toate ordinele transmise în numele tău prin intermediul Facilității Online și vei fi pe deplin răspunzător și vei avea obligația față de noi pentru soluționarea oricărei tranzacții care rezultă din această utilizare. Te rugăm să iei la cunoștință că accesul la Facilitatea Online poate fi limitat sau indisponibil din cauza unor astfel de erori de sistem și că ne rezervăm dreptul la notificarea de a suspenda accesul la Facilitatea Online din acest motiv.

5.10. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere față de tine în cazul în care viruși software, coduri malițioase șamd sau componente similare sunt introduse în echipamentele sau sistemele tale prin intermediul Facilității Online sau a oricărui software furnizat de noi pentru a-ți permite să utilizezi Facilitatea Online, cu condiția să fi luat măsuri rezonabile pentru a preveni un fenomen de așa natură.

5.11. Te vei asigura că nu vor fi introduși viruși informatici, coduri malițioase șamd sau componente similare în sistemul sau rețeaua noastră informatică și vei fi responsabil(ă) și ne vei despăgubi la cerere, ne vom proteja și ne vor păstra inofensivi pentru orice pierdere suferită suferită ca rezultat al oricărui astfel de fenomen.

5.12. Nu vom fi răspunzători și nici nu vom avea obligații față de tine pentru niciun act întreprins ca urmare a unei instrucțiuni ale unui operator de piață, a unei case de compensare sau a unui organism de reglementare.

5.13. Întârzierile de conectare la internet și erorile de cotare ale prețurilor creează uneori situația în care prețurile afișate pe Facilitatea Online nu reflectă cu exactitate datele de piață existente. În cazul unor astfel de întârzieri și erori, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, de a reversa tranzacții, de a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat.

5.14. Nu vei utiliza sau nu vei permite utilizarea Facilității Online:

5.14.1 în situația încălcării oricărei legi (în orice jurisdicție), a regulamentelor sau a Regulilor CySEC (inclusiv reguli privind abuzul de piață) sau a oricărei alte autorități de reglementare la care tu sau noi putem fi supuși;

5.14.2. în orice mod (inclusiv, fără limitare, publicarea informațiilor pe Facilitatea Online unde este disponibilă această facilitate) care este defăimător, obscen, abuziv, indecent sau amenințatoar sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau încalcă obligațiile de încredere sau care sunt altfel ilegale sau ilicite;

5.14.3. cu scopul de a introduce un virus software sau un alt program perturbator sau să facă orice act care ar provoca daune Facilității Online sau ca urmare a căruia să devină indisponibilă pentru utilizarea de către alții;

5.14.4. să soliciți sau să încurajezi alte site-uri de internet să încadreze sau să trimită un link de hipertext direct în Facilitatea Online fără acordul nostru scris în prealabil; sau

5.14.5. în orice mod care nu este autorizat de către noi sau care încalcă Acordul.

5.15. Nu permitem utilizarea Facilității Online pentru activități de arbitraj nedrept sau pentru a profita altfel de întârzierile cauzate de internet, folosind orice alt comportament manipulator sau abuziv (cum ar fi diseminarea informațiilor de piață false sau înșelătoare prin intermediul mass-media, inclusiv prin internet sau de către orice alte mijloace cu intenția de a influența prețul unui Produs sau proprietatea sau activul de bază) care ar putea avea un impact negativ asupra tranzacționării corecte și ordonate prin Facilitatea Online.

5.16. Publicăm în mod regulat pe Facilitatea Online actualizări ale sistemului, caracteristici disponibile pentru clienți, precum și informații, declarații și avertismente legate de serviciile noastre. De asemenea, putem trimite aceste informații la adresa ta de e-mail. Îți asumi răspunderea să citești orice astfel de comunicări la publicare sau primire și să te familiarizezi în mod regulat cu aceste informații și să ne informezi imediat despre orice dezacord cu privire la aceste informații.

5.17. Vei fi responsabil(ă) pentru obținerea și utilizarea unui dispozitiv, mecanism sau sistem adecvat (denumită în continuare"dispozitiv") pentru a-ți permite să folosești Facilitatea Online și vei fi responsabil pentru instalarea și utilizarea corespunzătoare a oricărui program pe care l-am putea solicita din când în când în vederea detectării / scanării virușilor.

5.18. Când utilizezi Facilitatea Online, trebuie să:

5.18.1. te asiguri că dispozitivul tău este întreținut în bune condiții și este adecvat pentru utilizare Facilității Online;

5.18.2. execuți anumite teste și să ne furnizezi informațiile pe care le considerăm în mod rezonabil necesare pentru a stabili dacă Dispozitivul tău satisface cerințele notificate de noi din când în când;

5.18.3. efectuezi periodic controale împotriva virușilor;

5.18.4. ne informezi imediat despre orice acces neautorizat la Facilitatea Online sau orice tranzacție sau instrucțiune neautorizată pe care o cunoști sau o suspectezi și, dacă din neglijența ta faci posibilă ca această utilizare neautorizată să aibă loc; și

5.18.5. nu lași în niciun moment Dispozitivul de pe care ai accesat Facilitatea Online sau să lași pe oricine altcineva să folosească Dispozitivul până când nu te-ai deconectat de la Facilitatea Online.

5.19. În cazul în care vei conștientiza un defect material, o defecțiune sau un virus în Facilitatea Online, ne vei informa imediat despre un astfel de defect, defecțiune sau virus și vei înceta orice utilizare a Facilității Online până când vei primi permisiunea de la noi pentru a relua utilizarea.

5.20. Toate drepturile privind brevetele, drepturile de autor, drepturile de design, mărcile comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la Facilitatea Online rămân în proprietatea noastră sau a autorizaților noștri. Nu vei copia, interfera, manipula, altera sau modifica Facilitatea Online sau orice altă parte sau părți ale acesteia, dacă nu îți este permis în mod expres în scris; compila invers sau dezintegra platforma online; și nici intenționa să întreprinzi o astfel de acțiune sau să permiți să se realizeze o astfel de acțiune, cu excepția cazului în care astfel de acte sunt permise în mod expres de lege. Orice copie a Facilității Online trebuie făcută în numele tău, în conformitate cu legislația, se supune termenilor și condițiilor din Acord. Te vei asigura că toate licențele comerciale ale mărcilor și drepturile de autor și drepturile restricționate sunt autorizate să fie reproduse pe orice copie. În cazul în care primești date, informații sau componente software prin intermediul Facilității Online, altele decât cele pe care ai dreptul să le primești în conformitate cu Acordul, ne vei informa imediat și nu vei folosi, în niciun fel, astfel de date, informații sau astfel de componente software.

5.21. Putem suspenda sau retrage permanent Facilitatea Online, oferindu-ți o notificare scrisă.

5.22. Avem dreptul, unilateral și cu efect imediat, de a suspenda sau retrage permanent capacitatea ta de a utiliza Facilitatea Online, sau orice parte a acesteia, fără notificare, în cazul în care considerăm că este necesar sau recomandabil să facem acest lucru, la discreția noastră și cu bună credință. Putem alege acest lucru, de exemplu, în cazul nerespectării de către tine a legii CySEC sau a unui regulament aplicabil sau a încălcării dispozițiilor din Acord.

6. Strategii de Tranzacționare Abuzive și Tehnici de Tranzacționare Interzise - Abuzul de Piață

Strategii de tranzacționare abuzive: Întârzierile de conectare la internet și erorile de cotare ale prețurilor creează uneori situația în care prețurile afișate pe Facilitatea Online nu reflectă cu exactitate datele de piață existente. Compania nu permite practicarea deliberată a jocurilor de noroc și/sau utilizarea de practici de tranzacționare abuzive pe Facilitatea Online. Tranzacțiile care se bazează pe oportunitățile de latență a prețului pot fi revocate de către noi, fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat, fără notificare prealabilă. Conturile care se bazează pe jocuri de noroc și/sau strategii abuzive pot fi supuse, la discreția noastră exclusivă, intervenției noastre și aprobării de către noi a tuturor ordinelor. Orice litigiu care decurge din astfel de erori de cotare sau de execuție va fi soluționat de managementul nostru, la discreția sa unică și absolută.

Eludare și inginerie inversă: Înțelegi și ești de acord că nu ai permisiunea pentru a accesa și nici nu vei încerca să obții acces în mod ilegal, să efectuezi inginerie inversă sau să eludezi în orice alt mod măsurile de securitate pe care Compania le-a aplicat Facilității sale Online și/sau sistemului informatic. Dacă, la discreția noastră, stabilim că încalci această secțiune, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile pe care le considerăm potrivite, inclusiv, dar fără limitarea la, blocarea completă a accesului la Facilitatea noastră Online, blocarea și/sau revocarea codurilor de acces și/sau închiderea contului. În aceste circumstanțe, ne rezervăm dreptul de a confisca orice profit și/sau venituri generate direct sau indirect prin exercitarea oricărei astfel de activități de tranzacționare interzise și vom avea dreptul de a informa orice terță parte interesată cu privire la încălcarea de către tine a acestei secțiuni; avem și vom continua să dezvoltăm orice instrumente necesare pentru a identifica accesul și utilizarea frauduloasă și/sau ilegală a Facilității noastre Online; orice dispută care decurge dintr-o astfel de activitate de tranzacționare frauduloasă și/sau ilegală va fi rezolvată de noi la discreția noastră exclusivă și absolută, în modul pe care îl considerăm cel mai corect pentru toți cei implicați; acea decizie va fi finală și/sau obligatorie pentru toți participanții; nu se va intra în corespondență.

Software de inteligență artificială: Îți este interzisă utilizarea oricărui software pe care îl putem detecta, la discreția noastră exclusivă, și care are ca scop aplicarea oricărui tip de analiză mediată de inteligență artificială ce vizează Facilitatea noastră Online și/sau sistemele conexe utilizării serviciilor noastre; în cazul în care stabilim, la propria discreție, că orice astfel de software de inteligență artificială a fost utilizat sau este utilizat, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile pe care le considerăm potrivite, inclusiv, dar fără limitare la, blocarea completă a accesului la Facilitatea Online, blocarea și/sau revocarea codurilor tale de acces și/sau închiderea contului. În aceste circumstanțe, ne rezervăm dreptul de a confisca orice profit și/sau venituri generate direct sau indirect prin exercitarea oricărei astfel de activități de tranzacționare interzise și vom avea dreptul de a informa orice terță parte interesată cu privire la încălcarea de către tine a acestei secțiuni; avem și vom continua să dezvoltăm orice instrumente necesare pentru a identifica accesul și utilizarea frauduloasă și/sau ilegală a Facilității noastre Online; orice dispută care decurge dintr-o astfel de activitate de tranzacționare frauduloasă și/sau ilegală va fi rezolvată de noi la discreția noastră exclusivă și absolută, în modul pe care îl considerăm cel mai corect pentru toți cei implicați; acea decizie va fi finală și/sau obligatorie pentru toți participanții; nu se va intra în corespondență.

Modificări ale condițiilor de piață: Reține că nu vom avea nicio obligație să te contactăm în pentru a-ți face recomandări cu privire la măsurile adecvate schimbărilor condițiilor pieței (inclusiv, fără a se limita la, perturbări ale pieței) sau pentru orice alt scop conex. Recunoști că piața over-the-counter a instrumentelor financiare cu efect de levier este extrem de speculativă și volatilă și că, în urma executării oricărei tranzacții, ești singurul responsabil pentru stabilirea și menținerea contactului cu noi, pentru monitorizarea pozițiilor deschise și pentru asigurarea că orice instrucțiuni sunt date în timp util. În cazul oricărei nerespectări a celor menționate mai înainte, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile presupuse a fi suferite ca urmare a faptului de a nu ne fi contactat.

Despăgubire: Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi ale acestor termeni și condiții și/sau oricăror alte acorduri între noi și tine, inclusiv, dar fără limitare la, Acordul, ești de acord să ne acorzi despăgubiri și să nu ne faci răspunzători pentru nici una sau oricare dintre răspunderi, pierderi, daune, costuri și cheltuieli, inclusiv, dar fără limitare la, taxele legale și cheltuielile suportate în legătură cu și/sau legate direct sau indirect de orice acces și utilizare frauduloasă și/sau ilegală de către tine a Facilității Online și/sau prevenirea și/sau remedierea acestora, cu condiția ca orice astfel de datorii, pierderi, daune, costuri și cheltuieli să nu fi apărut din cauza noastră ca urmare a neglijenței grave, fraudei sau neîndeplinirii intenționate.

ABUZUL DE PIAȚĂ

Atunci când executăm o tranzacție în numele tău, este posibil să plasăm ordinul de cumpărare sau vânzare aferent Produsului sau Valorii Mobiliare relevante la bursele de valori mobiliare (după caz) sau direct la anumite instituții financiare (după caz). Rezultatul este că atunci când plasezi ordine prin sau cu noi, tranzacțiile tale ar putea avea un impact asupra pieței externe interesate de acel instrument, în plus față de impactul pe care l-ar putea avea asupra prețurilor pe care le cotăm. Acest lucru poate facilita posibilitatea unui abuz, iar scopul acestei secțiuni este de a preveni un astfel de abuz.

În momentul în care închei acest Acord, precum și de fiecare dată când intri într-o tranzacție sau ne oferi orice altă instrucțiune ne oferi certitudinea că: 

 • nu vei plasa, și nu ai plasat, o tranzacție prin sau cu noi, dacă acest lucru ar avea ca rezultat ca tu sau alții cu care acționezi în comun să aveți un interes în prețul instrumentului financiar, care este egal cu sau depășește valoarea unei dobânzi declarabile asupra instrumentului; 
 • nu vei plasa, și nu ai plasat, o tranzacție care are legătură cu: 
  • polasarea, emiterea, distribuirea sau alt eveniment similar; 
  • o ofertă, o preluare, o fuziune sau un alt eveniment similar; sau 
  • orice activitate de finanțare corporativă. 
 • nu vei plasa și nu ai plasat o tranzacție care contravine oricărei legi sau reglementări care interzic insider dealing, manipularea pieței sau orice altă formă de abuz sau abatere. 
 • Vei acționa, în orice moment, în conformitate cu toate legile, regulile și reglementările aplicabile (inclusiv, dar fără limitare la, Legea CySEC). 

În cazul în care efectuezi orice tranzacție sau acționezi în oricare alt mod care duce la încălcarea declarațiilor și garanțiilor stipulate în această secțiune sau în orice altă secțiune a acestor termeni și condiții, sau dacă avem motive întemeiate să credem că ai făcut acest lucru, în plus față de orice drepturi pe care le avem în conformitate cu acești termeni și condiții, putem impune insurmontabilitatea tranzacției (tranzacțiilor) împotriva ta dacă este o tranzacție (tranzacții), care are (au) ca rezultat datoria ta materială față de noi; și/sau vom considera toate tranzacțiile tale ca fiind nule, cu excepția cazului în care și, respectiv, până când prezinți dovezi concludente în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la solicitarea noastră de dovezi precum că nu ai comis de fapt nicio încălcare a garanției, că nu ai susținut declarații false sau că nu ai acționat neconform cu acești termeni și condiții. 

Recunoști și ești de acord că ar fi nepotrivit pentru tine să tranzacționezi un Produs sau Valoare Mobiliară dacă singurul scop al unei astfel de tranzacții ar fi manipularea prețului pe care îl cotăm și, prin urmare, ești de acord să nu efectuezi astfel de tranzacții.

Avem dreptul (și în unele cazuri suntem obligați) să raportăm oricărei autorități de reglementare relevante detaliile oricărei tranzacții sau instrucțiuni. De asemenea, ți se poate cere și ție să faci dezvăluiri aferente și te angajezi că ești de acord cu și vei face acest lucru dacă este necesar.

7. Confirmările Tranzacțiilor și Extrasele de cont

7.1 În urma executării unui ordin pentru contul tău, îți vom confirma acea tranzacție prin intermediul Facilității Online sau prin e-mail (numit în continuare confirmare “Confirmare”) în sau înainte de a doua zi lucrătoare după executare, dar lipsa acestei notificări nu va afecta valabilitatea tranzacției.

7.2. Vom posta detalii despre pozițiile și activitatea contului tău prin intermediul Facilității Online sau prin e-mail în prima zi a fiecărei luni pentru activitatea lunii precedente. Informațiile contului pot include Confirmări, rapoarte ale profiturilor și pierderilor și orice alte informații necesare pentru a fi furnizate în virtutea Regulilor CySEC (împreună “Informații despre cont”). Postarea informațiilor despre cont prin intermediul platformei online sau prin e-mail va fi considerată livrare a confirmărilor și extraselor de cont. Putem, la discreția noastră absolută, să retragem sau să modificăm informațiile despre cont în orice moment. Ești de acord că nu avem obligația de a furniza confirmări în copie. Informațiile despre cont publicate prin intermediul platformei online sau prin e-mail (cu excepția cazului în care este evident incorectă) sunt dovezi concludente ale tranzacțiilor tale și vor fi obligatorii pentru tine dacă nu au fost contestate imediat după primire, cu o astfel de obiecție confirmată în scris (inclusiv e-mail sau e-mail electronic similar) ) și (în orice caz) în cel mult o zi lucrătoare după ce informațiile contului sunt postate prin intermediul platformei online sau prin e-mail.

8. Consimțământul pentru Comunicarea Electronică

Ești de acord cu realizarea comunicărilor prin intermediul mijloacelor electronice. Comunicările trimise prin intermediul Facilității Online sau prin intermediul mijloacelor de informare electronică sunt tratate ca îndeplinind orice cerință legală ca o comunicare să fie semnată și în scris, în măsura permisă de legislația din Cipru aplicabilă.

9. Marja

9.1. Vei furniza și menține o anumită de sumă de bani, dar și ca garanție a ta, în privința datoriilor actuale, viitoare și contingente sau potențiale în raport cu noi (numite în continuare Datorii) în astfel de sume și în formele în care, la discreția noastră, putem solicita un anumit nivel al (Marjei). Putem modifica oricând cerințele privind marja. Este responsabilitatea ta de a te asigura că ești la curent cu toate cerințele de marjă ale Facilității Online în legătură cu diferitele Produse.

9.2. Orice cerință de marjă trebuie să fie satisfăcută în moneda și în termenul prevăzut denoi (la discreția noastră absolută) sau, dacă nu este specificat, cât de curând posibil. O cerere de marjă nu o exclude pe alta. Marja va fi furnizată sub formă de numerar sau orice alte forme pe care le-am putea acorda sau accepta. Dacă ești un client de retail, cerințele de marjă vor fi acoperite în bani.

9.3. Ești responsabil(ă) pentru menținerea în permanență a aranjamentelor corespunzătoare cu noi pentru primirea și comunicarea informațiilor referitoare la marjă. Dacă nu ne furnizezi Marja în timpul necesar, putem închide automat pozițiile tale deschise și vom avea dreptul să ne exercităm drepturile în conformitate cu clauza 21 de mai jos.

9.4. Cu excepția cazului în care am convenit altfel, percepem întreaga Marjă oferită de către tine nouă în cadrul Acordului ca o garanție continuă pentru Obligațiile tale în temeiul sau în conformitate cu Acordul (inclusiv în cadrul fiecărei tranzacții reglementate de Acord).

9.5. Ești de acord să furnizezi documente suplimentare și să îndeplinești demersurile suplimentare, pe care le putem solicita în mod rezonabil, cu scopul să ne sporim securitatea, să fim înregistrați ca proprietari sau să obținem titlu legal al Marjei, să asigurăm în continuare Obligațiile, să ne permită să ne exercităm drepturile.

9.6. Nu poți retrage sau înlocui nici o proprietate care este supusă interesului nostru de securitate fără acordul nostru prealabil.

9.7. Dacă Acordul încetează, nu vom fi obligați să rambursăm nicio marjă de numerar în măsura în care ne datorezi sau ne poți datora pasive. Atunci când determinăm sumele de marjă de numerar, Obligațiile tale și obligațiile noastre față de tine, putem aplica o astfel de metodologie (inclusiv hotărârile privind oscilațiile viitoare ale piețelor și a valorilor) pe care le considerăm adecvate, în conformitate cu legislația CySEC .

10. Data decontării, Rollover-ul și Instrucțiunile de compensare

10.1. Toate pozițiile deținute la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare pot fi supuse unei rollover automat. Îți putem percepe o taxă pentru fiecare astfel de poziție care este reportată. Taxele pe care le percepem vor fi publicate pe Facilitatea Online.

10.2. În conformitate cu clauza 10.1 de mai sus, în absența unor instrucțiuni clare și în timp util din partea ta, ești de acord că, pentru a proteja interesele tale și ale noastre, suntem autorizați, la discreția noastră absolută, ca la sfârșitul fiecărei Zile Lucrătoare, pe costurile tale, să închidem orice poziție deschisă (de exemplu (inclusiv, dar fără limitare la)), dacă avem motive întemeiate să credem că poziția a fost deschisă de o terță parte neautorizată, în urma căreia apare o dispută între noi și tine)), să facem rollover sau offset pentru toate sau oricare dintre pozițiile deschise sau să efectuăm sau primim livrarea în numele tău în condițiile și prin metodele pe care le considerăm rezonabile în circumstanțele date.

10.3. Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu vom aranja livrarea niciunei investiții subiacente sau a unui activ suport care este legat de orice Produs (inclusiv orice monedă străină) decât dacă considerăm că este necesar sau dacă am fi convenit altfel în scris cu privire la acest lucru, cu excepția cazului în care aceste aranjamente au fost făcute de noi, orice poziție deschisă (unde este cazul) va fi închisă, iar profitul sau pierderea rezultată va fi creditată sau debitată în sau din contul dumneavoastră deschis la noi.

11. Fondurile Clientului

11.1. Această clauză 11 ți se va aplica cu excepția cazului în care te-am notificat că te vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei 12 ți se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricaruia dintre serviciile noastre.

1.2. Orice fonduri primite de noi de la tine vor fi păstrate într-un cont la noi sau la o bancă aprobată de noi și vor fi segregate de propriile noastre fonduri, în conformitate cu Legea CySEC.

11.3. Nu îți vom plăti dobândă pentru nicio sumă de bani a ta pe care o deținem și dacă prin încheierea Acordului iei la cunoștință că renunți la orice drept de dobândă pentru acești bani în conformitate cu Regulile CySEC sau altele.

11.4. Este posibil să deținem fonduri pe care ni le virezi din bănci situate în afara Republicii Cipru. Regimul legal și de reglementare care se aplică oricărei astfel de bănci va fi diferit de cel al Republicii Cipru și, în cazul insolvenței sau a oricărui alt echivalent al eșecului, banii tăi pot fi tratați diferit de modul în care care s-ar aplica în cazul în care banii ar fi păstrați în Republica Cipru. Nu vom fi responsabili sau obligați față de tine pentru solvabilitatea, actele sau omisiunile oricărei bănci sau alte terțe părți care dețin bani în conformitate cu această clauză 11.

11.5. Suntem autorizați să convertim bani din contul tău (inclusiv pentru marjă) în și din valută, la o rată de schimb determinată de noi pe baza ratelor predominante din piață. În astfel de circumstanțe, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de tine pentru orice pierdere suferită de tine ca urmare a unei astfel de acțiuni (deși, vom face eforturi rezonabile pentru a converti numai aceste fonduri care ar putea fi necesare să acopere pasive în ceea ce privește cerințele pentru tranzacții relevante).

11.6. În cazul în care datorille tale față de noi au trecut de data limită, putem înceta să mai tratăm ca fiind banii clienților o sumă suficientă din banii deținuți în numele tău, egală cu suma acestor obligații în conformitate cu Regulile CySEC referitoare la banii clienților. Ești de acord că putem percepe acești bani în sau pentru satisfacerea în totalitate sau tuturor sau parțial a acelor obligații cuvenite și care trebuie achitate nouă. În sensul prezentei clauze 11, orice astfel de obligații devin imediate și trebuie plătite, fără notificare sau cerere de către noi, atunci când sunt suportate de tine sau în numele tău.

11.7. Ești de acord că vom fi îndreptățiți să utilizăm fondurile pe care le deții la noi pentru satisfacerea tuturor sau oricărei părți a oricărui pasiv datorat și plătibil.

11.8. Dacă nu există nicio activitate de tranzacționare pe (niciunul dintre) conturile tale de tranzacționare pentru o perioadă de 24 de luni (de la ultima tranzacție și începând cu ziua următoare), se va impune o taxă de inactivitate, după cum este specificat în lista noastră de prețuri. Taxa va fi dedusă lunar din orice sold pozitiv al conturilor tale de tranzacționare. Te rugăm să reții că taxa va fi impusă separat fiecărui cont de tranzacționare inactiv. Pentru a fi clar, comisioanele vor fi deduse pe bază de cont și nu pe bază de client. Înainte de a începe să deducem comisioanele din soldurile tale, vom face încercări rezonabile de a te contacta cu privire la orice fonduri deținute în conturile tale de tranzacționare cu scopul de a te informa privitor la impunerea comisioanelor. Te rugăm să reții că este responsabilitatea ta actualizezi datele tale de contact pe care ni le-ai partajat. Nu vom debita conturile tale de tranzacționare inactive dacă nu ai un sold pozitiv. Soldul contului tău de tranzacționare nu va scădea sub zero. Cu toate acestea, dacă soldul tău pozitiv este mai mic decât taxa lunară de inactivitate, vom deduce întreaga sumă de fonduri rămasă în soldul contului(rilor) tale de tranzacționare. Toate conturile de tranzacționare care au fost inactive mai mult de 24 de luni și au sau ajung la un sold de zero, vor fi arhivate. Dacă alegi să ți reactivezi contul de tranzacționare prin reluarea tranzacționării, taxa de inactivitate aferentă perioadei de până la trei luni anterioare în care a existat deja o deducere va fi rambursată în contul tău. Dacă te califici pentru oricare dintre rambursările menționate, aceasta se va face pe bază de cont.

12. Aranjamentele de Transfer ale Fondurilor Aferente Titlurilor

12.1. Această clauză ți se va aplica ție cu excepția cazului în care te-am notificat că te vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei ți se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricăruia dintre serviciile noastre.

12.2. În urma comunicatului nostru către tine a avertizării cu privire la riscuri, tu și noi putem fi de acord separat că:

a. în conformitate cu Legea CySEC, nu vom reține banii pe care îi depui în cont; și

b. astfel de sume de bani ne vor fi transferați prin titlu și drept de proprietate complet și fără orice grevare, garanție, condiționare sau altă restricție, în scopul de a asigura sau acoperi obligațiile tale prezente, viitoare, actuale, contingente sau viitoare față de noi (acesta este cunoscut sub numele de „acord de transfer al titlului”). Deoarece titlul banilor va fi transmis către noi, nu vei mai avea drepturi de proprietate asupra respectivilor bani, iar noi vom opera cu ei prin puterea dreptul nostru, tu fiind considerat un creditor general al nostru. Intrarea în acordul de transfer al titlului trebuie făcută folosind formatul convenit și semnat de tine, acesta putând fi furnizat prin poștă, e-mail sau prin intermediul platformei noastre de tranzacționare.

12.3. Sub rezerva drepturilor noastre conform Acordului și a fiecărei tranzacții, vom avea obligația contractuală de a-ți rambursa o sumă de bani echivalentă cu fondurile de transfer de titluri la care ai putea avea dreptul (sau, la discreția noastră absolută, active la o valoare echivalentă) atunci când nu mai este necesar ca noi să deținem fondurile de transfer al titlului. Obligațiile noastre de rambursare vor fi reduse în măsura în care (i) avem dreptul de a aplica astfel de bani sau de a compensa obligația lor de rambursare cu oricare dintre obligațiile tale față de noi, fie în cadrul oricărei tranzacții, a Acordului sau în alt mod; și/sau (ii) orice piață, broker intermediar, bancă sau altă parte terță căreia i-am transferat bani ca marjă sau în alt mod în legătură cu tranzacții, nu reușește (fie ca urmare a insolvenței sau în alt mod) să returneze o sumă echivalentă de bani pentru noi. Cu excepția cazului în care suntem de acord altfel în scris, nu vei avea dreptul să primești dobândă pentru fondurile de transfer de titluri.

12.4. Nu vom fi răspunzători față de tine pentru pierderea oricăror fonduri de transfer de titluri care este rezultatul direct sau indirect al falimentului, insolvenței, lichidării, administrării judiciare, custodiei sau cesiunii în beneficiul creditorilor oricărei bănci, alt broker, piață, organizație de compensare sau entitate similară.

12.5. Poți solicita anularea aranjamentelor pentru transferul de titluri, caz în care putem rezilia Acordul și ți se va returna o sumă de bani (sau, la discreția noastră absolută, active cu valoarea acestora) echivalentă cu fondurile de transfer de titlu care ți se cuvine.

13. Profituri, Pierderi și Dobânzi pentru Pozițiile Deschise

Pentru orice poziție deschisă deținută de tine, vom credita din când în când contul cu profituri sau îți vom debita contul pentru pierderi, dobânzi, ajustări de dividende și comisioane suportate, așa cum este descris în Facilitatea Online.

Taxe și Comisioane

14.1. Ne vei achita aceste taxe și costurile la ratele publicate pe Facilitatea Online sau așa cum te anunțăm noi. Acestea vor include comisioane pe tranzacție, dobânzi și comisioane pentru transferul automat al pozițiilor tale în conformitate cu clauza 10.1. În plus, vei fi responsabil pentru plata oricăror alte taxe despre care v-am notificat și care ar putea fi suportate ca urmare a furnizării serviciilor noastre către tine.

14.2. Recunoști și ești de acord că, atunci când deducem ajustări, comisioane și diverse alte taxe din contul tău, astfel de deduceri pot afecta valoarea capitalului propriu din cont (inclusiv, după caz, a sumei capitalului propriu din cont care urmează să fie aplicată în raport cu cerințele pentru Marjă (a se vedea clauza 9.1 de mai sus)). Pozițiile tale sunt supuse lichidării, așa cum este descris în clauza 21.2, dacă deducerea comisiilor, taxelor sau a altor taxe face ca contul tău să aibă un sold insuficient pentru a satisface, printre altele, cerințele privind Marja.

14.3. Recunoști și ești de acord că putem face sau primi o taxă, comision sau beneficii nemonetare către sau de la orice altă persoană în legătură cu serviciul nostru pe care ți-l oferim ție. Dacă acest lucru este valabil pentru tine, îți vom furniza informații separate cu privire la aceste taxe, comisioane sau beneficii nemonetare.

14.4. Toate taxele și costurile vor fi considerate ca fiind datorate și plătibile imediat. Orice sume care ni se datorează pot fi deduse de noi din veniturile oricărei tranzacții sau debitate din conturile tale către noi. În cazul în care vei întârzia efectuarea plății către noi, sumele restante vor aduce dobândă la o rată pe care o vom stabili în mod rezonabil, așa cum ți s-a notificat în Informațiile Contului.

14.5. Ești de acord să plătești o taxă de transfer, așa cum este stabilită de noi și pusă la dispoziție în Facilitatea Online, în cazul în care, la rezilierea Acordului, ne soliciți să transferăm fondurile aferente contului tău către o altă instituție.

14.6. În continuare, în scopul oricărui calcul, putem converti sumele denominate în orice monedă într-o altă monedă pe care o putem specifica, la cursul care predomină la momentul calculului, pe care îl vom selecta în mod rezonabil.

14.7. Dacă primim sau recuperăm orice sumă în legătură cu oricare dintre obligațiile tale într-o altă monedă decât cea în care această sumă este plătibilă, fie ca urmare a unei hotărâri a oricărei instanțe sau în alt mod, vei fi responsabil pentru și ne vei despăgubi la cerere, precum ne vei exonera împotriva oricărui cost (inclusiv costurile de conversie) și a pierderii suferite de noi ca urmare a primirii unei astfel de sume într-o altă monedă decât moneda în care este datorată.

14.8. Comunicatul ex-ante („înainte de eveniment”): Compania va furniza, în timp util, o dezvăluire ex-ante completă a informațiilor despre costurile și costurile agregate legate de instrumentul financiar și de servicii de investiții sau auxiliare prestate, în următoarele situații:

 • În cazul în care Compania comercializează instrumente financiare către clienți sau;
 • În cazul în care Compania este obligată să furnizeze unui client un document cu informații cheie pentru investitori („KIID”) sau un document cu informații cheie („KID”) în legătură cu instrumentul financiar.

Atunci când calculează costurile și taxele pe o bază ex-ante, Compania le va baza pe costurile care au fost suportate efectiv ca proxy pentru costurile și taxele așteptate.

În cazul în care costurile reale nu sunt disponibile, Compania va face estimări rezonabile ale acestor costuri.

14.9. Comunicatul ex-post a costurilor agregate care au fost suportate efectiv pentru serviciile de investiții și instrumente financiare va fi furnizată fiecărui client anual, pe bază personalizată, în următoarele situații:

 • În cazul în care Compania comercializează instrumente financiare către clienți sau;
 • În cazul în care Compania a furnizat unui client un KID un KIID în legătură cu instrumentul(ele) financiar(e) și
 • Compania are sau a întreținut o relație permanentă cu clientul în cursul anului.

Atât în cazurile comunicatelor ex-ante cât și ex-post, costurile vor fi agregate și exprimate ca sumă monetară și procent. Plățile primite de la terți vor fi afișate separat.

Atât în cazurile comunicatelor ex-ante cât și ex-post, se va include și o ilustrare care arată impactul cumulativ al costurilor asupra rentabilității investiției, împreună cu efectul costurilor și taxelor totale asupra rentabilității investiției, orice creșteri anticipate sau fluctuații, precum și o descriere a ilustrației.

În cazul în care orice parte a costurilor și taxelor totale urmează să fie plătită în sau reprezintă o sumă de valută străină, Compania va furniza o indicație a valutei implicate și a ratelor și costurilor de conversie valutară aplicabile.

O derogare limitată în anumite circumstanțe este disponibilă pentru Clienții Profesionali și Contrapartidele eligibile (cu excepția cazului în care este furnizat serviciul de investiții de gestionare a portofoliului sau când instrumentul financiar în cauză încorporează un instrument derivat).

15. Conflicte de Interese

15.1 Ar trebui să ști că, atunci când intrăm într-o tranzacție cu sau pentru tine, noi sau directorii, ofițerii, angajații, agenții și entitățile afiliate (împreună "Asociații"), sau furnizorii de servicii, putem avea un interes, o relație sau aranjament care este important în raport cu tranzacția în cauză. În cazul în care apare un astfel de conflict de interese, vom căuta să rezolvăm acest conflict într-o manieră pe care o considerăm că este în interesul tău, în conformitate cu politica noastră de conflicte de interese (modificată din când în când) ("Politica de reglementare a conflictelor de interese").

15.2. Detalii complete despre Politica noastră privind conflictele de interese sunt disponibile pe site-ul nostru: https://admiralmarkets.com/ro/start-trading/documents?regulator=cysec. Politica noastră privind conflictele de interese este doar o politică; nu face parte din Acord și nu este intenționată să fie obligatorie contractual sau să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de Acord sau de regulile CySEC și/ sau al oricăror legi din Cipru aplicabile.

16. Răspundere și Pierderi

16.1. Vei fi responsabil(ă) sau răspunzi la cererea noastră scrisă pentru toate pierderile directe, daunele, costurile și cheltuielile (denumite în continuare “Pierderi directe”) și toate pierderile indirecte, daunele, costurile și cheltuielile și alte pasive similare (cum ar fi pierderea unei oportunități de a câștiga) (“Pierderi indirecte”) suportate de noi sau de oricare dintre asociații noștri ca urmare a utilizării serviciilor noastre (inclusiv a Facilității Online) sau a încălcării oricăruia dintre Termenii din Acord. Cu toate acestea, nu vei fi răspunzători sau răspunzători față de noi pentru pierderi directe sau pierderi indirecte (împreună “Pierderi”) suportate de noi, în măsura în care sunt cauzate de încălcarea Acordului, din neglijență, faliment, sau fraudă.

16.2. Nici noi, nici asociații nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere față de tine în niciun caz pentru Pierderile Indirecte pe care le poți suporta.

16.3. Ne vom îndeplini sarcinile conform Acordului cu priceperea, grija și diligența rezonabile și în conformitate cu instrucțiunile și autoritatea pe care ni le-ai oferit. Atâta timp cât facem acest lucru, nici noi, nici vreun Asociat nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru Pierderile tale care decurg din furnizarea serviciilor noastre către tine sau în alt mod conform Acordului.

16.4. Nici noi, nici tu, nu vom fi responsabili sau răspunzători unii față de alții pentru orice întârziere în executarea sau neîndeplinirea vreunei obligații în temeiul Acordului, dacă această întârziere sau eșec rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate (de exemplu, inclusiv ca urmare a oricăror acte fortuite sau ale unor acte de terorism). În astfel de circumstanțe, partea afectată are dreptul la o prelungire rezonabilă a timpului necesar pentru îndeplinirea acestor obligații.

16.5. Fără a limita scopul general al sub-clauzelor anterioare, nici noi, nici un Asociat, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de tine pentru eventualele pierderi suportate de tine, care rezultă din, sau în legătură cu utilizarea de către tine a unor date sau informații obținute, descărcate sau furnizate în legătură cu acestea, incluzând (fără limitare) orice pierdere sau întârziere în transmiterea instrucțiunilor sau incapacitatea de a face instrucțiuni sau de a accesa Facilitatea Online, fie ca urmare a defecțiunii sau a eșecului facilităților de comunicare sau în alt mod.

16.6. Fără a limita sfera generală a sub-clauzelor anterioare, vom exercita o grijă rezonabilă în alegerea candidaților sau a agenților noștri și le vom monitoriza adecvarea continuă a acestora. Atâta timp cât facem acest lucru, nici noi, nici vreunul dintre Asociații noștri nu vom fi responsabili sau răspunzători față de tine pentru eventualele Pierderi suferite de tine în urma vreunui act sau omisiune a vreunui candidat sau agent.

16.7. Ești responsabil(ă) pentru implicațiile de natură fiscală sau tratamentul tranzacțiilor efectuate de tale în conformitate cu Acordul.

16.8. Dacă deții un cont la noi împreună cu o altă persoană/persoane (în cazul deținătorilor de conturi comune), responsabilitățile sau datoriile față de noi pentru fiecare astfel de persoană sunt comune și multiple (adică putem considera că oricare sau un grup dintre voi ca fiind singurul responsabil sau răspunzător față de noi sau vă putem considera pe toți, ca grup, răsponsabili sau răspunzători față de noi) și putem acționa după ordinele și instrucțiunile primite de la oricare persoană (cu excepția cazului în care ne anunțați în scris contrariul) cine este, sau care ni se pare a fi, acea persoană.

17. Avertisment privind Riscurile

Ar trebui să iei în considerare avertismentele de risc notificate în Anexa 2 și prin intermediul Facilității Online și dacă nu le înțelegi contactează-ne sau solicită consiliere independentă.

18. Reprezentări și Garanții

18.1. Reprezinți și ne garantezi că (adică faci declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când îți vom furniza servicii. De aceea, trebuie să te asiguri că acestea sunt corecte, întrucât vei fi responsabil și răspunzător față de noi dacă nu sunt):

18.1.1. dacă ești persoană fizică, ai vârsta de cel puțin 18 ani, ești în posesia tuturor facultăților mintale și ai capacitatea legală de a încheia un acord legal obligatoriu cu noi;

18.1.2. dacă ești o corporație, ești înregistrat în mod corespunzător și funcționezi în conformitate cu legile țării de constituire și ai aprobat deschiderea unui cont la noi printr-o decizie a conducerii certificată de către ofițerii corporației;

18.1.3. nicio altă persoană în afară de tine nu are sau nu va avea interes pentru conturile tale;

18.1.4. Acordul, fiecare tranzacție și obligațiile create în cadrul acestora sunt obligatorii pentru tine și pot fi executate împotriva ta în conformitate cu termenii lor (sub rezerva principiilor de echitate aplicabile) și nu încalcă sau nu vor încălca termenii niciunui regulament, ordin, decizie de impunere sau acord prin care ești obligat;

18.1.5. cu excepția cazului în care am convenit altfel, ești singurul beneficiar (adică nimeni altcineva nu are niciun fel de drepturi de proprietate legală) pentru toată Marja sau banii pe care îi transferi în baza Acordului, liber și fără orice interes de securitate (adică nu ai dat unele forme de drepturi asupra banilor către altcineva);

18.1.6. indiferent de determinarea ulterioară asupra contrariului, tranzacționarea Produselor sau Titlurilor de Valoare (după caz) este potrivită pentru tine și ești la curent cu riscurile pe care le implică aceste tranzacții;

18.1.7. informațiile furnizate către noi în formularul completat la momentul deschiderii contului dar și în orice alt moment ulterior (inclusiv orice informație financiară) sunt adevărate, precise și complete, în toate privințele.

18.1.8. ai evaluat drepturile și obligațiile noastre, precum și drepturile și obligațiile tale, inclusiv procedura privind condițiile de executare a ordinelor și ești de acord cu acestea

18.1.9. ne-ai transmis, printre altele, date corecte și valide cu privire la experiența, profesionalismul și obiectivele tale de investiții (inclusiv datele furnizate în formularul de cerere de deschidere a contului de client);

18.1.10. ești conștient în mod corespunzător de faptul că, în cazul în care ne transmiți date incorecte sau insuficiente, este posibil să nu putem evalua în mod adecvat experiența, cunoștințele și/sau aptitudinea ta (după caz) de a utiliza orice serviciu de investiții furnizat de noi și/sau de a executa tranzacții, ca urmare ne va fi dificil sau imposibil să evaluăm și este posibil să nu te putem notifica cu privire la riscurile importante aferente ție;

18.1.11. Cunoști și accepți că avem dreptul, dar nu și obligația, de a refuza prestarea unui serviciu de investiții, dacă, pe baza evaluării noastre, serviciul specific nu este potrivit sau adecvat pentru tine, ținând cont de clasa, cunoștințele și experiență în legătură cu serviciul de investiții respectiv;

18.1.12. Cunoști faptul că, la furnizarea serviciului de acceptare, transmitere sau executare a comenzilor inițiate de tine și legate de produsele enumerate la rubrica intitulată „Excepții de la evaluarea caracterului adecvat” din Anexa 1, subsecțiunea 1.2 din acești termeni și condiții, nu trebuie să evaluăm caracterul adecvat al produsului sau al serviciului de investiții și, prin urmare, interesele tale pot fi protejate mai puțin;

18.1.13. ai accesat, în măsura necesară, legislația aplicabilă, prevederile actelor burselor de valori și registrele valorilor mobiliare și ești, printre altele, conștient de obligația de a le informa și te obligi, de asemenea, să îndeplinești toate cerințele stabilite în ceea ce privește executarea tranzacțiilor, să respecți toate restricțiile stabilite cu privire la efectuarea tranzacțiilor, legislația aplicabilă, precum și regulile și bunele practici relevante ale burselor de valori și registrelor valorilor mobiliare. Te angajezi să rămâi informat cu privire la legislația și regulile aplicabile tranzacțiilor și să suporți toate riscurile, daunele și pierderile care decurg din necunoașterea și/sau nerespectarea acestor legislații și reguli;

18.1.14 you consent to the provision of the services in connection with the publication of the information aimed at the public on our website and that it is in accordance with the business and provision of services between us and you;

18.1.15 ați accesat lista de riscuri publicată pe site-ul nostru web și ești la curent cu riscurile legate de investițiile în Valori Mobiliare și Produse;

18.1.16 ai accesat informațiile publicate pe site-ul nostru cu privire la taxele și cheltuielile aferente serviciilor noastre;

18.1.17 Te angajezi să nu ne folosiți pe noi sau serviciile de investiții în scopul unor obiective ilegale și să nu îți exerciți drepturile cu rea-credință sau în scopul de a ne provoca un prejudiciu;

18.1.18 ești conștient de faptul că trimiterea unei comenzi către noi pentru executarea tranzacției poate fi considerată ca o ofertă de cumpărare sau de vânzare către noi sau către o terță parte și, pe baza unei astfel de comenzi, putem face o ofertă de tranzacție unei terțe părți, care poate avea ca rezultat o obligație de cumpărare sau de vânzare;

18.1.19 Ești de acord ca noi să avem dreptul de a efectua orice tranzacție și de a efectua orice acțiuni cu orice persoană pentru a executa tranzacția;

18.1.20 ai evaluat și ești de acord cu regulile Politicii Noastre de Execuție a Ordinelor, așa cum sunt publicate pe site-ul nostru web, precum și cu faptul că acestea pot fi modificate din când în când, inclusiv cu faptul că orice instrucțiuni specifice primite de la tine cu privire la orice ordine ne poate împiedica să luăm măsurile pe care le-am dezvoltat în cadrul regulilor celei mai bune executări a comenzilor;

18.1.21 Cunoști și ești de acord cu faptul că avem dreptul de a acumula comenzi și că, la acumularea de comenzi, impactul acumulării cu privire la un anumit ordin poate fi dăunător pentru tine separat;

18.1.22. suporți și recunoști responsabilitatea pentru orice riscuri legate de tranzacție, chiar dacă la efectuarea comenzii, te bazezi pe informațiile conținute în recenziile pieței, prognozele, pozițiile sau alte documente similare publicate pe site-ul nostru de noi sau de o terță parte;

18.1.23. Cunoști faptul că intrarea în tranzacții în scopul manipulării pieței, precum și acționarea pe baza informațiilor privilegiate sau intrarea în alte tranzacții care se găsesc în conflict cu legislația este interzisă de lege și vei fi tras la răspundere conform legii sau legii penale asupra contravențiilor;

18.1.24. cunoști faptul că trebuie să verifici conformitatea comenzii cu legislația în vigoare și/sau alte reguli, cerințe, restricții și practici de piață aplicabile Valorilor Mobiliare și Produselor, precum și conformitatea ordinelor transmise pentru intrarea în tranzacții cu unități de investiții de fonduri cu regulile fondului sau cu legislația in vigoare;

18.1.25. cunoști faptul că Titlurile tale de valoare pot fi păstrate în numele unei terțe părți, precum și de riscurile, consecințele și răspunderea noastră aferente;

18.1.26. ești de acord ca Valorile Mobiliare să fie păstrate în siguranță într-un cont nominalizat (inclusiv pe contul nominalizat al unui custode) împreună cu Valorile Mobiliare aparținând custodelui sau altor clienți. Ai fost notificat și ești de acord cu riscurile legate de păstrarea în siguranță a Valorilor Mobiliare în contul nominalizat sau alt cont similar;

18.1.27. cunoști faptul că păstrarea în siguranță a Valorilor Mobiliare la custode este guvernată de legea unei țări străine, drept urmare drepturile aferente banilor tăi sau Valorilor tale Mobiliare pot diferi de cele prevăzute de legislația locală;

18.1.28. Știi că, conform legislației aplicabile Valorilor Mobiliare păstrate la custode, este posibil să nu fie posibilă diferențierea Valorilor Mobiliare păstrate la custode de Valorile Mobiliare aparținând custode lui, fiind informat și la curent cu riscurile aferente;

18.1.29. ești de acord cu utilizarea Valorilor Mobiliare păstrate în interesul sau în contul tău sau a altui client sau pentru gajarea sau grevarea acestor Valori Mobiliare (inclusiv o compensare pe cu costul Valorilor Mobiliare). De asemenea, ai fost informat și ești conștient de faptul că custozii sau terții pot avea drepturile respective cu privire la Titlurile tale de valoare;

18.1.30. te angajezi să respecți condițiile de utilizare a site-ului nostru web și a platformelor de tranzacționare;

18.1.31. te angajezi să ne eliberezi de îndatoririle și obligațiile asumate de noi în fața terților la furnizarea de servicii de investiții și efectuarea de tranzacții precum și să îndeplinești singur(ă) aceste îndatoriri și obligații;

18.1.32. te angajezi să ne oferi nouă și unei autorități de supraveghere relevante sau unui alt organism competent asistență și informații despre originea ordinelor, tranzacțiile executate, banii și titlurile tale de valoare, strategiile de tranzacționare neobișnuite și veniturile obținute din tranzacții sau cu privire la identificarea și analiza activelor constituind sursa tranzacțiilor. Lipsa oferirii explicațiilor poate servi drept bază pentru o îndoială rezonabilă cu privire la conformitatea activităților tale cu Acordul, legislația sau prevederile burselor de valori sau registrelor de valori mobiliare relevante;

18.1.33. prin transmiterea fiecărei comenzi ne autorizezi să dispunem de cont pentru executarea comenzii în conformitate cu condițiile care reglementează prestarea serviciilor noastre.

18.2. Fiecare declarație și garanție conform clauzei 18.1 va fi considerată repetată de fiecare dată când plasezi o comandă sau închei o tranzacție cu sau prin noi.

19. Angajamente

19.1. Te angajezi față de noi (adică faci declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când îți vom furniza servicii. De aceea, trebuie să te asiguri că acestea sunt corecte, întrucât vei fi responsabil(ă) și răspunzăto(a)r(e) fașă de noi dacă nu sunt):

19.1.1. vei obține și respecta în orice moment și vei face tot ceea ce este necesar pentru a menține în vigoare și în efect deplin, puterile, acordurile, licențele și autorizațiile menționate la clauza 18;

19.1.2. ești dispus și capabil, la cerere, să ne furnizezi prompt informațiile și documentația pe care am putea-o solicita în legătură cu situația ta financiară, adresa de domiciliu sau alte aspecte;

19.1.3. ne vei anunța prompt cu privire la orice eveniment de faliment sau insolvență sau ceva similar;

19.1.4. vei:

a. respecta toate legile aplicabile în legătură cu Acordul și orice tranzacție, în măsura în care acestea îți sunt aplicabile ție; și

b. folosi toate măsurile rezonabile pentru a respecta toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu Acordul și fiecare tranzacție, în cazul în care astfel de legi și reglementări aplicabile nu ți se aplică, dar cooperarea ta este necesară pentru a ne ajuta să ne respectăm obligațiile

19.1.5. accepta responsabilitatea de a nu trimite ordine și nici nu vei lua nicio măsură care ar putea crea o impresie falsă asupra cererii sau a valorii unui Produs și nu vei trimite ordine despre care ai motive să crezi că încalcă legea sau reglementările aplicabile. Vei respecta standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția ta și nu vei face niciun pas care să ne determine să nu respectăm standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția noastră;

19.1.6. te angajaezi să nu te folosești de noi sau de Serviciile noastre pentru realizarea obiectivelor ilegale și să nu îți exerciți drepturile cu rea-credință sau în scopul de a ne provoca daune, inclusiv prin manipularea Facilității Online sau prin utilizarea Termenilor și condițiilor noastre sau a politicilor noastre, în orice fel, împotriva noastră; și

19.1.7. la cerere, ne vei furniza informațiile pe care le putem solicita în mod rezonabil să dovedim aspectele menționate în această clauză.

20. Confidențialitatea și Protecția Datelor

20.1. Este posibil să colectăm, să folosim și să dezvăluim date cu caracter personal despre persoane fizice identificabile aflate în viață (numite în continuare “Persoane”), inclusiv datele cu caracter personal pe care ni le poți dezvălui voluntar în orice mod, astfel încât să putem:

20.1.1. să ne îndeplinim obligațiile noastre în conformitate cu Acordul;

20.1.2. să ne desfășurăm activitățile noastre de business de zi cu zi și relațiile cu tine;

20.1.3. să compilăm analize statistice ale paginilor Facilității Online vizitate;

20.1.4. să monitorizăm și să analizăm business-ul nostru;

20.1.5. să participam la prevenirea infracțiunilor, la respectarea legală și a cerințelor de conformitate;

20.1.6. să comercializăm și dezvoltăm alte produse și servicii;

20.1.7. să transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în temeiul Acordului; și

20.1.8. să prelucrăm orice date personale în alte scopuri conexe.

20.2. Nu vom obține sau nu vom solicita dezvăluirea de date cu caracter personal sensibile (cum ar fi originea etnică, credințele religioase sau documentele medicale) despre persoane, dar dacă alegi să furnizezi astfel de date sensibile cu caracter personal, putem presupune că acestea sunt furnizate cu acordul persoanei fizice pentru prelucrarea în scopurile pentru care aceste date cu caracter personal au fost furnizate, cu excepția cazului în care am fost notificați în alt mod de către tine, în scris.

20.3. Dacă alegi să nu furnizezi datele personale non-sensibile pe care le-am solicitat despre o persoană, este posibil să nu îți putem oferi acces la Facilitatea Online.

20.4. Nici noi, nici vreunul dintre asociații sau furnizorii noștri de servicii nu vom dezvălui date personale pe care noi sau ei le putem colecta despre o persoană către terți, cu excepția:

20.4.1. în măsura în care nouă sau lor ni se cere să facem acest lucru prin orice lege sau reglementări aplicabile;

20.4.2. unde există o datorie publică de a efectua comunicate;

20.4.3. unde interesele noastre legitime de afaceri necesită comunicate; sau

20.4.4. la cererea sau cu acordul persoanei fizice sau al persoanelor descrise în clauza 20.5 de mai jos.

20.5. Noi sau Asociații noștri sau Furnizorii de Servicii putem dezvălui date cu caracter personal celor care ne furnizează servicii sau asociaților noștri sau furnizorilor noștri de servicii sau care acționează ca agenți sau asociați sau furnizori ale serviciilor noastre, oricărei persoane căreia noi sau Asociații noștri sau Furnizorii noștri de servicii transferă sau propun transferul unuia dintre drepturile sau obligațiile noastre în conformitate cu Acordul și către agențiile de referință de credit autorizate sau alte organizații care ne ajută pe noi sau pe Asociații noștri sau pe Furnizorii noștri de servicii și alții să ia decizii de credit și să reducă incidența fraudei sau în cursul efectuării verificărilor de identitate, prevenire a fraudei sau controlul creditului. În plus, putem împărtăși date cu caracter personal despre o persoană fizică cu Asociații și Furnizorii de servicii în scopuri comerciale, cum ar fi deservirea conturilor clientului și informarea clienților despre produsele și serviciile noi, așa cum este permis de legislația în vigoare.

20.6. O persoană fizică poate avea anumite drepturi de acces la unele sau la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm și le deținem despre persoana fizică în momentul solicitării sau să îi fie corectate informațiile inexacte, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. Dacă persoana fizică dorește să-și exercite aceste drepturi (numai cu costurile și cheltuielile proprii), persoana fizică ar trebui să ne contacteze în scris și i se poate solicita să furnizaze informații suplimentare pentru a ne ajuta să respectăm această solicitare.

20.7. Noi sau Asociații sau Furnizorii de Servicii putem transfera date, inclusiv date cu caracter personal în alte țări, inclusiv țări din afara Spațiul Economic European, care ar putea să nu aibă legi privind protecția datelor, pentru oricare dintre scopurile descrise în această clauză 20. Acceptând Acordul, îți dai acordul pentru astfel de transferuri în numele persoanelor fizice.

20.8. Noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de Servicii putem înregistra sau monitoriza conversațiile telefonice între tine și noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de servicii pentru securitate, respectarea legii, scopuri de instruire și pentru a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Aceste conversații telefonice pot fi folosite de noi ca dovadă în cazul oricărei dispute între noi.

20.9. Putem utiliza cookie-uri sau dispozitive de urmărire a adreselor IP ale dispozitivelor ce se conectează la Facilitatea Online pentru a administra Facilitatea Online, a stoca parola și numele de utilizator, pentru a monitoriza vizitele paginilor Facilității Online cu această ocazie și în alte ocazii de pe terminalul tău pentru a personaliza serviciul Facilității Online și să urmărim și să facilităm navigarea în Facilitatea Online. Un cookie este o componentă de date stocată pe hard disk-ul tău conținând informații despre tine referitoare la utilizarea Facilității Online. Adresele IP pot fi asociate cu datele tale personale și urmărind aceste adrese, vom obține astfel de date cu caracter personal. Accesul la Facilitatea Online este condiționat de acceptarea de către tine a oricăror cookie-uri și dispozitive de urmărire a adreselor IP descrise în și în scopurile explicate în această clauză. Acceptând Acordul, recunoști că înțelegi natura vastă a cookie-urilor și a dispozitivelor de urmărire a adreselor IP și scopurile pentru care acestea vor fi utilizate de noi. Te rugăm să consulți politica noastră privind cookie-urile (care este disponibilă pe Facilitatea Online) pentru mai multe informații.

20.10. Confirmi că ai luați la cunoștință și accepți că orice servicii furnizate prin intermediul Facilității Online implică transmisiuni pe internet și că astfel de transmisiuni sunt, prin urmare, supuse riscurilor inerente ale internetului. În timp ce ne ne asumăm responsabilitatea de a lua măsuri rezonabile de securitate, de asemenea, îți asumi și accepți că, la fel ca în orice rețea, poți fi, de asemenea, expus programelor neautorizate transmise de către terți, tranzacții electronice și / sau eșecul informațiilor și datelor destinațiile preconizate și / sau primirea sau administrarea greșită a acestor informații. Deși caracteristicile de confidențialitate și securitatea noastră, ale Asociaților și ale Furnizorilor de Servicii noastre sunt concepute pentru a reduce aceste riscuri, nu putem garanta eliminarea acestora. Prin urmare, iei la cunoștință că nicio transmisie prin intermediul Facilității Online nu va fi garantată ca fiind confidențială și că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru tine pentru nicio încălcare a încrederii care rezultă în urma unui astfel de eveniment.

20.11. Orice întrebări cu privire la utilizarea datelor confidențiale sau cu caracter personal de către noi ar trebui să fie transmise către persoana responsabilă de Protecția Datelor, ale căror date de contact pot fi găsite în politica noastră de confidențialitate.

21. Incapacitate de Plată și Compensarea

21.1 Următoarele aspecte vor fi interpretate ca evenimente de neîndeplinire a obligațiilor dacă, în orice moment:

21.1.1. nu vei respecta integral și imediat orice obligație de a ne face vreo plată sau de a închide vreo poziție deschisă la data decontării scadente sau atunci când ne este necesar;

21.1.2. eșuezi în îndeplinirea oricărei alte obligații față de noi în temeiul Acordului sau în legătură cu orice tranzacție sau comiți orice încălcare a oricărei alte obligații din cadrul Acordului;

21.1.3. orice reprezentare sau garanție făcută de tine a fost sau s-a dovedit ulterior ar fi incorectă, dacă este repetată în orice moment;

21.1.4. compania consideră că ai abuzat de protecția acordată în temeiul Clausei 4.12, în detrimentul Companiei care, fără limitare, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmărind o strategie prin care Clientul ar putea beneficia de o asemenea protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt Client, alte poziții cu noi, care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau poate fi declanșată;

21.1.5. considerăm că este necesar sau de dorit să prevenim ceea ce considerăm că este sau poate fi o încălcare de către tine a clauzei 5.14.1 de mai sus;

21.1.6. (în cazul în care reprezinți o corporație) începi un caz voluntar (sau un caz involuntar este început împotriva ta) sau o altă procedură care solicită sau propune lichidare, reorganizare, aranjament sau compoziție, înghețare sau moratorie, sau altă scutire similară cu privire la tine sau la datoriile tale în cadrul oricărei legi de faliment, insolvență, reglementare, supraveghere sau eveniment similar (inclusiv orice lege corporativă sau de altă natură cu potențială aplicare pentru tine, în caz de insolvabilitate) sau care solicită numirea unui mandatar, primitor, lichidator, conservator, administrator, custode sau alt oficial similar al tău sau orice parte substanțială a activelor tale; sau dacă întreprinzi o acțiune corporativă pentru a autoriza oricare dintre cele de mai sus; și, în cazul unei reorganizări, aranjamente sau compoziții, nu acceptăm propunerile;

21.1.7. (în cazul în care reprezinți o companie) a avut loc dizolvrea sau, în situația în care capacitatea sau existența ta depinde de o înregistrare într-un registru formal, înregistrarea este înlăturată sau se încheie sau orice proceduri sunt începute pentru a căuta sau a propune dizolvarea ta, eliminarea dintr-o astfel de înregistrarea sau încheierea unei astfel de înregistrări;

21.1.8. (în cazul în care ești o persoană fizică) tu (sau dacă ești deținător de conturi comune, dacă vreunul dintre voi) decedează, devenie o persoană în afara facultăților mintale, nu vă puteți plăti datoriile pe măsură ce ajung la data scadentă, sau sunteți în faliment sau insolvență, așa cum este definit orice faliment sau legea insolvenței aplicabilă vouă; sau orice datorie a ta nu este plătită la data scadentă sau devine capabilă în orice moment de a fi declarată, datorată și plătibilă în baza unor acorduri sau instrumente care dovedesc o astfel de îndatorare înainte de a fi fost altfel scadentă și plătibilă, sau orice proces, acțiune sau alte proceduri sunt demarate sau se iau măsuri pentru orice execuție, orice sechestru, poprire, sau suferință împotriva, sau un angajator va intra în posesia întregului sau a unei părți din proprietatea sau bunurile tale (tangibile și intangibile); sau

21.1.9. anticipăm, în mod rezonabil, că poate apărea oricare dintre cele de mai sus; atunci ne putem exercita drepturile conform clauzei 21.2, cu excepția cazului în care a apărut un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor specificat în clauzele 21.1.6 sau 21.1.8 (fiecare fiind un Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată), caz în care care se aplică prevederile clauzei 21.3.

21.2. Sub rezerva clauzei 21.3, putem în orice moment în urma apariției unui Eveniment de incapacitate de plată, să anulăm orice ordine în așteptare, să încheiem serviciile noastre și să lichidăm toate sau oricare dintre pozițiile tale deschise (denumită în continuare “Data de lichidare”).

21.3. În cazul în care apare un Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată se consideră că ne-am exercitat drepturile în conformitate cu clauza 21.2 imediat înainte de momentul apariției evenimentului de Faliment sau Incapacitate de plată.

21.4. La Data Lichidării și în urma acesteia (pe data lichidării sau în cât mai curând posibil, după data de lichidare), vom închide toate pozițiile deschise și vom aplica toate sumele deținute de noi pentru costurile acestor închideri.

21.5 Dacă în urma acțiunilor întreprinse de noi în conformitate cu clauza 21.4, contul tău este în credit, vom plăti acești bani către contul pe care îl direcționezi către noi cât mai curând posibil. Dacă nu există bani suficienți în contul tău pentru a acoperi acțiunile întreprinse de noi în conformitate cu clauza 21.4, diferența dintre suma de bani din contul tău și costul de închidere a pozițiilor tale deschise va fi imediat datorată și ne va fi plătită.

21.6 Drepturile noastre în conformitate cu această clauză 21 sunt adiținale, dar nu se limitează sau exclud oricare alt drept pe care l-am putea avea în temeiul Acordului sau altfel, fie prin Acord sau prin funcționarea legii. În special și fără a aduce atingere prevederilor clauzelor 21.2 - 21.5 (inclusiv), suntem autorizați și îndreptățiți, fără notificarea ta și la discreția noastră absolută, să luăm astfel de măsuri pentru a ne proteja propria poziție, inclusiv fără limitare, una sau mai multe dintre următoarele acțiuni (parțial sau integral):

21.6.1. anularea tuturor sau a oricărui ordin neexecutat;

21.6.2. închiderea, efectuarea, anularea sau, dacă este cazul, abandonarea oricăreia dintre pozițiile tale deschise sau intrarea în poziții de compensare;

21.6.3. combinare a conturilor, compensarea între conturi sau convertirea unei monede în orice altă monedă (pentru evitarea îndoielilor, putem face acest lucru acolo unde a existat un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor sau când există un deficit în unul sau mai multe conturi și surplus pentru unul sau mai multe alte conturi); sau

21.6.4. satisfacerea oricărei obligații pe care o poți avea, direct sau prin garanție sau decizie judecătorească, din oricare dintre banii tăi aflați în custodia sau controlul nostru.

22. Drepturi de Proprietate Intelectuală

22.1 Facilitatea Online poate încorpora date, text, imagini, software, materiale multimedia și alte conținuturi ale terților (Conținut al terțelor părți) și trimiterile la termenul „Facilitate Online” ar trebui înțeles ca incluzând toate materialele, conținutul și servicii puse la dispoziție din când în când pe Facilitatea online, indiferent dacă sunt vizualizate pe ecran sau descărcate pe un alt computer, inclusiv, fără limitare, conținutul aferent terțelor părți.

22.2. Facilitatea Online este protejată de drepturi de autor, drepturi ce țin de bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală. Iei la cunoștință că noi și/sau terți păstrăm toate drepturile, titlul și interesul în și pentru Facilitatea Online. Utilizarea Facilității Online nu conferă niciun drept de proprietate în ceea ce privește Facilitatea Online.

22.3. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod specific în scris sau în modalitatea necesară pentru ca tu să vizualizezi Facilitatea Online în conformitate cu acordul, nu trebuie:

22.3.1. să copiezi conținutul Facilității Online în întregime sau parțial (cu excepția realizării copiilor de rezervă numai în scopuri de recuperare în caz de dezastre);

22.3.2. să afișezi, reproduci, creezi lucrări derivate prin, transmiterea, vânzarea, distribuirea, închirierea, sublicențierea, distribuirea în timp, împrumutarea, transferarea sau exploatarea în orice mod a Facilității Online în întregime sau parțial;

22.3.3. să încorporezi Facilitatea Online în alte produse;

22.3.4. să utilizezi Facilitatea Online în orice aranjament de partajare a fișierelor;

22.3.5. să încorporezi link-uri de la orice program software către Facilitatea Online;

22.3.6. să elimini sau să ascunzi oricare dintre notificările noastre privind drepturile de autor sau cele ale oricăruia dintre asociații noștri;

22.3.7. să utilizezi oricare dintre mărcile noastre comerciale, mărci de serviciu, nume de domeniu, logo-uri sau alți identificatori sau ai oricăror alți furnizor terți ai noștri; sau

22.3.8. să salvezi în afara legii, prin inginerie inversă, decompilezi, dezasamblezi sau să accesezi codul sursă al Facilității Online.

23. Link-uri

Facilitatea Online poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt controlate de noi sau de oricare dintre asociații noștri și conțin materiale produse de terți independenți. Proprietarii unor astfel de site-uri nu au neapărat o relație comercială sau de alt gen cu noi. Existența unui link în Facilitatea Online care face trimitere către orice site terț nu constituie o recomandare sau o altă aprobare din partea noastră sau a oricăruia dintre asociații sau furnizorii de servicii ai site-ului web sau a oricărui furnizor al acestora. Orice opinii sau recomandări exprimate pe site-urile terțelor părți sunt cele ale furnizorului relevant și nu sunt opiniile sau recomandările noastre sau ale oricărui dintre asociații noștri. Nici noi și niciunul dintre asociații noștri nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat pe orice site web care poate fi accesat prin link-uri din Facilitatea Online.

24. Rezilierea

24.1. Poți solicita rambursarea fondurilor și să reziliezi Acordul în orice moment, notificându-ne în scris, cu condiția să nu ai poziții deschise și să nu ai obligații restante față de noi. Putem rezilia furnizarea serviciilor noastre către tine după notificare în scris, în orice moment. Încetarea nu va afecta tranzacțiile încheiate anterior și nu va aduce atingere niciunui drept și obligații acumulate sau restante pentru tine sau pentru noi.

24.2. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, putem rezilia Acordul cu efect imediat, la apariția oricăruia dintre următoarele evenimente:

A. Încălcarea oricăreia dintre prevederile Acordului de către tine.

b. Lipsa dorinței sau incapacitatea ta de a ne furniza informațiile sau documentația care este necesară în scopuri de identificare sau în cazul în care informațiile sau documentația pe care ni le furnizezi sunt inexacte, incomplete sau înșelătoare.

c. La apariția oricărui Eveniment de Nerespectare în conformitate cu clauza 21 din Acord.

d. Acolo unde avem motive rezonabile să credem că nu ai acționat cu bună-credință, inclusiv, dar fără a se limita la, atunci când stabilim că ai abuzat, de bunăvoie sau nu, de măsurile noastre de protecție a soldului negativ. Aceasta include, dar nu se limitează la, acoperirea expunerii tale utilizând mai multe conturi de tranzacționare, fie sub același profil, fie în legătură cu un alt client.

e. La decesul sau incapacitatea ta (te rugăm să reții că, în caz de deces, toate fondurile disponibile în conturile tale vor face parte din patrimoniul tău).

f. Dacă considerăm că ai încălcat sau intenționezi să încalci orice lege aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la, orice legi și reglementări aplicabile împotriva spălării banilor.

g. Dacă considerăm că ai acționat contrar Politicii Noastre de Execuție a Ordinelor sau oricărei alte politici sau proceduri.

24.3. Rezilierea nu va afecta drepturile tale sau pe ale noastre cumulate, indemnizațiile, angajamentele existente sau orice altă prevedere contractuală menită să fie valabilă după rezilierea Acordului.

24.4. Rezilierea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea dumneavoastră de reziliere.

La expirarea oricărei notificări de reziliere, vom anula toate oridinele neonorate și vom închide toate pozițiile deschise pe care le dețineți la prețul de piață actual (stabilit de noi). În plus, veți plăti orice comisioane și taxe suportate până la data rezilierii și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) la rezilierea Acordului și orice pierderi suportate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor înapoi la dumneavoastră.

EFECTELE TERMINĂRII RELAȚIEI DE CLIENT

24.6. La rezilierea Acordului și/sau a oricăror alt(e) acord(uri) care a/au fost încheiat(e) între noi și tine, toate sumele plătibile de tine către noi vor deveni imediat datorate și plătibile, inclusiv (dar fără limitare la): (a) toate taxele restante , onorarii și comisioane; (b) orice cheltuieli de tranzacționare suportate prin rezilierea prezentului Acord; și (c) orice pierderi și cheltuieli realizate în încheierea oricărei tranzacții sau contract, sau în decontarea sau încheierea obligațiilor restante suportate de noi în numele tău.

24.7. La reziliere, vom finaliza toate tranzacțiile și/sau contractele care sunt deja încheiate sau în curs de executare, iar acest Acord va continua să păstreze relația între noi și tine în ceea ce privesc astfel de tranzacții și/sau contracte. Vom avea dreptul de a deduce toate sumele care ni se datorează înainte de a transfera soldurile creditare ale oricărui cont (conturi) către tine și vom avea dreptul să amânăm un astfel de transfer până când toate tranzacțiile și/sau contractele dintre tine și noi sunt încheiate. În plus, vom avea dreptul să îți cerem să plătești orice taxe suportate în scopul transferului investițiilor tale.

24.8. Rezilierea nu va afecta drepturile și obligațiile restante (în special, fără limitare, referitoare la clauzele legii aplicabile) și tranzacțiile și/sau contractele care vor continua să fie guvernate de prezentul acord și de clauzele speciale convenite între tine și între noi în legătură cu astfel de tranzacții și/sau acorduri, până când toate obligațiile au fost îndeplinite integral.

24.9. În cazul în care ne implici, direct sau indirect, în orice tip de fraudă, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe care le putem avea în temeiul Acordului și/sau al oricăror alte acorduri ale noastre și între noi, inclusiv, dar fără limitare la, Acord, pentru a anula pe toate cele anterioare.

24.10. În cazul în care ne implici, direct sau indirect, în orice tip de fraudă, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă și fără a aduce atingere oricăror alte drepturi pe care le putem avea în temeiul acestor termeni și condiții, de a inversa toate tranzacțiile anterioare și/ sau contracte, care ar (putea) sau ar pune în pericol interesele noastre și/sau interesele oricăruia dintre (ceilalți) clienți.

ÎN CAZ DE DECES

24.11. În cazul decesului tău, orice persoană care se pretinde a fi reprezentantul(ții) tău(i) legal(i) sau titularul de cont comun supraviețuitor trebuie să ne furnizeze o notificare oficială cu privire la deces într-o formă acceptabilă pentru noi, inclusiv, dar fără a se limita la dispoziția a unui certificat de deces original în formă fizică.

24.12. La primirea și acceptarea certificatului tău de deces, vom trata decesul tău ca un Eveniment de Neîndeplinire a obligației, permițând Companiei să își exercite oricare dintre drepturile sale în temeiul clauzei 21 din acești termeni și condiții, inclusiv, dar fără a se limita la, închiderea tuturor pozițiile din contul tău; Acordul va continua să te țină legat de patrimoniu până la rezilierea de către reprezentantul tău personal legal sau de către noi, în conformitate cu Acordul.

24.13. Recunoști și ești de acord că nu vom fi obligați să ne asumăm gestionarea contului tău după decesul tău.

24.14. Fără a aduce atingere oricăror din acești termeni și condiții, în cazul în care Acordul nu este reziliat în termen de doi ani de la data decesului tău, putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a-ți închide contul; moștenirea ta sau reprezentantul (reprezentanții) personal(i) legal(i) va/vor purta responsabilitatea pentru toate costurile asociate cu derularea acestei acțiuni sau cu luarea în considerare a acțiunii, cu excepția cazului în care costurile apar din cauza neglijenței, a neîndeplinirii obligațiilor sau a falimentului nostru.

25. Notificări

Sub rezerva clauzelor 7 și 8, notificările și orice alte comunicări pot fi transmise prin poștă sau prin e-mail, la adresa pe care noi sau pe care tu o putem tranmite unul celuilalt din când în când, în scris. Toate comunicările trimise astfel sunt considerate transmise și primite atunci când expeditorul pune la poștă scrisoarea sau primește o confirmare a primirii unui e-mail.

26. Reclamații

Reclamațiile sunt tratate conform politicii noastre de tratare a reclamațiilor. Dacă ai vreo reclamație cu privire la performanța noastră în temeiul Acordului, ar trebui să trimiți respectiva plângere la compliance@admiralmarkets.com.cy, care va investiga natura reclamației pentru a încerca să o rezolve. Dacă ai o dispută legată de una sau mai multe tranzacții, te rugăm să furnizezi cât mai multe informații cu putință. Îți vom solicita numărul de cont (autentificare pentru Facilitatea Online) și numărul de identificare al oricărui ordin sau tranzacții în cauză, precum și informațiile care sunt enumerate în procedura de soluționare a reclamațiilor clienților, care pot fi găsite pe [link[site-ul nostru[/link]. Vom rezolva reclamațiile persoanelor fizice și juridice în termen de paisprezece (14) Zile Lucrătoare de la primirea reclamației. Dacă soluționarea este întârziată din cauza naturii complicate a plângerii sau a clarificării unor circumstanțe ulterioare, vei fi informat cu privire la aceasta într-un format care poate fi reprodus în scris, informându-te despre noul termen de răspuns la reclamație. De asemenea, poți trimite plângerea ombudsmanului financiar al Republicii Cipru în termen de patru (4) luni de la data răspunsului final. Procedura de tratare a reclamațiilor ombudsmanului financiar este disponibilă pe site-ul web al ombudsmanului financiar: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27. General

27.1. Furnizarea serviciilor noastre către tine este supusă tuturor legilor aplicabile. În cazul în care apare un conflict între prezentul acord și legile aplicabile, acestea din urmă vor prevala. Nu suntem obligați să facem nimic sau să ne abținem de la a face nimic care ar încălca legile sau reglementările aplicabile și putem face tot ceea ce considerăm necesar pentru a le respecta.

27.2. Drepturile și obligațiile restante (în special referitoare la clauzele 16, 21, 27 și 28) și tranzacțiile vor rămâne valabile ulterior încetării Acordului și vor continua să fie guvernate de dispozițiile și de clauzele speciale convenite între noi în legătură cu aceste tranzacții până când toate obligațiile au fost îndeplinite în totalitate.

27.3. În cazul în care orice dispoziție a Acordului va fi găsită de către orice instanță sau organism administrativ de competență competentă drept invalidă sau neaplicabilă, o astfel de invaliditate sau neexecutare nu afectează celelalte dispoziții ale acordului care rămân în vigoare și cu efect.

27.4. Orice omisiune (continuată sau nu) de a insista asupra respectării stricte a oricărei prevederi a Acordului nu va constitui și nu va fi considerată a constitui o renunțare la niciunul dintre drepturile sau căile noastre de atac. Drepturile și căile de atac conferite în temeiul acordului sunt cumulative, iar exercitarea sau renunțarea la orice parte a acestuia nu trebuie să împiedice sau să inhibe exercitarea altor drepturi și căi de atac suplimentare.

27.5. Nicio acțiune, indiferent de formă, care rezultă din sau în legătură cu Acordul sau care există în alt mod între părți, nu poate fi introdusă de o parte la mai mult de doi ani de la descoperirea cauzei. Descoperirea acțiunii trebuie raportată în termen de doi ani de la încetarea acordului.

27.6. Doar părțile care au drepturi explicite în conformitate cu acordul pot pune în aplicare orice termen al acordului și pot beneficia de acesta.

27.7. Suntem acoperiți de Fondul de Compensare a Investitorilor din Cipru (denumit în continuare "ICF"). În cazul în care nu suntem în măsură să ne onorăm obligațiile în ceea ce privește activitatea de investiții, dacă faci o reclamație valabilă, poți avea dreptul la despăgubiri din partea ICF în ceea ce privește investițiile pe care le organizăm sau le intermediem pentru tine. Acest lucru depinde de tipul de întreprindere și de circumstanțele în care a fost depusă cererea de despăgubire. În cazul în care nu reușim, ICF vă poate restitui până la 20 000 de euro sau suma care poate fi actualizată din când în când. Pentru mai multe informații despre ICF, poți vizita https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Legea Aplicabilă și Jurisdicția

28.1. Acordul este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legile din Cipru. Fiecare parte se supune irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor engleze pentru a soluționa orice proces, acțiune sau alte proceduri referitoare la Acord (“proceduri”). Nimic din Acord nu ne va împiedica să întreprindem acțiuni împotriva ta în nicio jurisdicție.

28.2. Fiecare parte este de acord irevocabil să renunțe la orice obiecție pe care o poate avea în orice moment cu privire la depunerea oricărei proceduri introduse în instanțele din Cipru și este de acord să nu pretindă că o astfel de procedură a fost introdusă pe un forum inconvenient sau că o astfel de instanță nu are jurisdicția asupra acesteia.

ANEXA 1

Evaluarea și Clasificarea Clienților

1.Gradul de adecvare și cunoștințele:

1.1. Nu vom furniza niciunui client servicii de investiții și servicii auxiliare decât dacă obținem toate informațiile necesare cu privire la cunoștințele și experiența clientului sau potențialului client în domeniul investițiilor, situația financiară a clientului și obiectivele de investiții ale clientului.

Ne vom asigura că informațiile referitoare la cunoștințele și experiența unui client sau potențial client în domeniul investițiilor includ următoarele, în măsura în care este adecvat naturii clientului, natura și amploarea serviciului care urmează să fie furnizat și tipul anticipat de produs sau tranzacție, inclusiv complexitatea acestora și riscurile implicate:

a. tipul de serviciu, tranzacție și instrument financiar cu care clientul este familiarizat.

b. natura, volumul și frecvența tranzacțiilor clientului cu instrumente financiare și perioada în care au fost efectuate.

c. nivelul de educație și profesia sau fosta profesie relevantă a clientului sau potențialului client.

Vom solicita clienților sau clienților potențiali să furnizeze informațiile necesare în scopul evaluării adecvării și ne vom putea baza pe informațiile furnizate de clienți sau potențiali clienți, cu excepția cazului în care aflăm sau ar fi trebuit să fim conștienți de faptul că informațiile sunt depășite, inexacte sau incomplete.

În plus, atunci când oferim servicii de investiții, altele decât managementul portofoliului, vom stabili de fiecare dată dacă clientul are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile implicate în raport cu produsul sau serviciul de investiții oferit sau solicitat.

În aceste scopuri, vom avea dreptul să presupunem că un client profesional are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile implicate în legătură cu acele servicii sau tranzacții de investiții specifice, sau tipuri de tranzacții sau produse pentru care clientul este clasificat ca fiind client profesionist.

1.2. Excepții de la Evaluarea Adecvării

Atunci când oferim servicii de investiții care constau doar în executarea sau recepția și transmiterea ordinelor clienților cu sau fără servicii auxiliare, excluzând „Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite să efectueze o tranzacție cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție” (denumită în continuare „Credite sau Împrumuturi”), Credite sau Împrumuturi care nu includ limitele de credit existente pentru împrumuturi, conturi curente și facilități de descoperire de cont ale clienților, îți putem oferi acele servicii de investiții fără a efectua o evaluare a adecvării, dacă sunt îndeplinite toate următoarele condiții:

a. serviciile se referă la oricare dintre următoarele instrumente financiare:

(I) acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă dintr-o țară terță sau pe un MTF, iar acestea sunt acțiuni ale unor societăți, excluzând acțiunile organismelor de plasament colectiv non-OPCVM și acțiunile care încorporează un instrument derivat;

(ii) obligațiuni sau alte forme de creanță securitizată admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă dintr-o țară terță sau pe un MTF, cu excepția celor care încorporează un instrument derivat sau încorporează o structură care face dificilă înțelegerea de către client a riscului implicat;

(iii) instrumente ale pieței monetare, cu excepția celor care încorporează un instrument derivat sau încorporează o structură care face dificilă înțelegerea de către client a riscului implicat;

(iv) acțiuni sau unități în OPCVM-uri, cu excepția OPCVM-urilor structurate menționate la articolul 36 alineatul (1) a doua subsecțiune din Regulamentul (UE) nr. 583/2010;

(v) depozite structurate, excluzând cele care încorporează o structură care face dificilă înțelegerea de către client a riscului de returnare sau a costului ieșirii din produs înainte de termen;

(vi) alte instrumente financiare non-complexe în sensul prezentei subsecțiuni.

În sensul prezentului alineat, o piață dintr-o țară terță este considerată echivalentă cu o piață reglementată dacă sunt îndeplinite cerințele și procedura de la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE.

b. serviciul este prestat la inițiativa clientului sau potențialului client;

c. clientul sau potențialul client a fost informat în mod clar că, în furnizarea serviciului respectiv, nu suntem obligați să evaluăm caracterul adecvat al instrumentului financiar sau serviciului furnizat sau oferit și că, prin urmare, nu beneficiază de protecția corespunzătoare a regulilor relevante de conduită în afaceri.

d. Respectăm obligațiile privind conflictele de interese, astfel cum sunt prevăzute în secțiunea 24 din „Legea care prevede prestarea de servicii de investiții, exercitarea activităților de investiții, funcționarea piețelor reglementate și alte aspecte conexe (L.87(I)) /2017)”.

1.3. Contrapartide eligibile

În cazul în care vom efectua tranzacții cu contrapartide eligibile, nu vom fi obligați să respectăm prevederile Anexei 1 a acestor termeni și condiții, cu excepția faptului că:

A. Vom furniza contrapartidei eligibile rapoarte adecvate cu privire la serviciul furnizat pe un mediu durabil. Aceste rapoarte includ comunicări periodice către contrapartea eligibilă, luând în considerare tipul și complexitatea instrumentelor financiare implicate și natura serviciului furnizat contrapartei eligibile și includ, după caz, costurile asociate tranzacțiilor și serviciilor efectuate în numele contrapărții eligibile.

b. În cazul în care asigurăm gestionarea portofoliului sau am informat contrapartea eligibilă că vom efectua o evaluare periodică a adecvării, raportul periodic va conține o declarație actualizată a modului în care investiția îndeplinește preferințele, obiectivele și alte caracteristici ale contrapartidei eligibile ale clientului de retail.

2. Evaluarea Adecvării

Vom obține de la clienți sau potențiali clienți informațiile necesare pentru a înțelege faptele esențiale despre client și pentru a avea o bază rezonabilă pentru a crede, luând în considerare natura și amploarea serviciilor furnizate, că tranzacția specifică care urmează a fi încheiată în cursul prestării serviciului de gestionare a portofoliului îndeplinește următoarele criterii:

A. corespunde obiectivelor de investiții ale clientului în cauză.

b. este de așa natură încât clientul este capabil să suporte financiar orice riscuri de investiții aferente, în concordanță cu obiectivele sale de investiții.

c. este de așa natură încât clientul să aibă experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile implicate de tranzacție sau de gestionarea portofoliului clientului.

În cazul în care furnizăm un serviciu de investiții unui client profesionist, vom avea dreptul să presupunem că, în legătură cu produsele, tranzacțiile și serviciile pentru care acesta va fi astfel clasificat, clientul are nivelul necesar de experiență și cunoștințe în sensul pct. 2(c) de mai sus.

Informațiile referitoare la situația financiară a clientului sau potențialului client includ, după caz, informații cu privire la sursa și amploarea veniturilor sale constante, activele sale, inclusiv activele lichide, investițiile și proprietățile imobiliare, precum și informații privind angajamentele sale financiare obișnuite.

Informațiile privind obiectivele de investiții ale clientului sau ale potențialului client vor include, acolo unde este cazul, informații cu privire la perioada de timp pentru care clientul dorește să dețină investiția, preferințele sale cu privire la asumarea riscurilor, profilul său de risc și scopurile investiției.

În cazul în care, atunci când furnizăm serviciul de investiții de gestionare a portofoliului, nu obținem informațiile solicitate în Anexa 1 (după caz), atunci nu vom furniza niciun serviciu de investiții sau servicii auxiliare clientului sau potențialului client.

3. Clasificarea Clienților

Clasificarea ta de client poate fi modificată în orice moment în urma primirii unei notificări din partea noastră.

Îți prezentăm mai jos un rezumat prescurtat al cerințelor referitoare la clasificarea clienților profesionali și a contraparților eligibile. Clienții de retail sunt acei clienți care nu sunt clienți profesionali sau contrapărți eligibile.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

1. Entități care trebuie să fie autorizate sau reglementate pentru a opera pe piețele financiare. Lista de mai jos va fi înțeleasă ca incluzând toate entitățile autorizate care desfășoară activitățile caracteristice entităților menționate: entități autorizate de un stat membru în temeiul unei directive a Uniunii Europene, entități autorizate sau reglementate de un stat membru fără trimitere la o directivă și entități autorizate sau reglementate de o țară terță:

a. Instituții de credit;

b. Firme de investiții;

c. Alte instituții financiare reglementate sau autorizate;

d. Companii de asigurări;

e. Sistemele de investiții colective și societățile de administrare ale acestora;

f. Fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestor fonduri

g. Dealerii de mărfuri și derivate de mărfuri;

h. Localnicii;

I. Alți investitori instituționali;

2. O entitate importantă care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele condiții privind dimensiunea companiei:

 • totalul activelor bilanțiere: 20 000 000 EUR
 • cifra de afaceri totală: 40 000 000 EUR
 • fonduri proprii: 2 000 000 EUR

3. Guvernele naționale sau regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, FMI, ECP, BEI și alte organizații internaționale similare.

4. Alți investitori instituționali a căror activitate principală este de a investi în instrumente financiare, inclusiv entități dedicate securitizării de active sau altor operațiuni de finanțare.

Clienții pot alege să fie tratați drept clienți profesionali dacă îndeplinesc anumite criterii cantitative și calitative. La cerere, vom oferi detalii complete.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

 • entități autorizate sau reglementate ca firme de investiții;
 • instituții de credit;
 • companii de asigurări;
 • un fond UCITS sau compania de management a acestuia;
 • un fond de pensii sau compania de management a acestuia;
 • alte instituții financiare autorizate de un stat membru sau reglementate în conformitate cu legislația din Cipru sau cu legislația Uniunii Europene
 • guvernele naționale și birourile corespunzătoare ale acestora, inclusiv organismele publice care se ocupă de datoria publică la nivel național, băncile centrale, banca centrală a Ciprului și organizațiile supranaționale.

Așa cum s-a menționat mai sus, un client de retail poate solicita reclasificarea la statutul de client profesional, dacă respectivul client deține o experiență suficientă, cunoștințe și expertiză pentru a putea lua decizii de investiții independente și de a evalua riscurile asociate în mod adecvat. Admirals efectuează o evaluare a cererii pe baza informațiilor oferite către noi din partea respectivului client cu privire la experiența sa de tranzacționare, experiența profesională sau dimensiunea activelor financiare. Nu monitorizăm faptul că informațiile pe care ni le-ai furnizat rămân adevărate sau că situația financiară diseminată rămâne, de asemenea, adevărată. Fiecare client trebuie să își asume responsabilitatea de a ne asigura că ne va furniza orice informație relevantă care ne-ar putea afecta evaluarea încadrării la statutul de client profesional.

Anumite drepturi aplicabile clienților de retail (inclusiv cele care decurg din legislația sa subordonată) nu vor fi aplicabile clienților profesionali sau contrapărților eligibile

O contraparte eligibilă poate solicita să fie tratată ca un client profesionist sau de retail, fie în general, fie în ceea ce privește un anumit serviciu de investiții sau o anumită tranzacție și/sau un anumit instrument financiar.

În plus, o contraparte eligibilă poate solicita să fie tratată ca un client profesionist sau de retail, fie în general, fie în ceea ce privește un anumit serviciu de investiții sau o anumită tranzacție și/sau un anumit instrument financiar.

Dacă este relevant, vom anunța clienții despre drepturile pe care le vor pierde dacă sunt tratați drept client profesional sau contraparte eligibilă și putem solicita să ni se confirme în scris că recunosc și acceptă pierderea acestor drepturi. Nu vom fi obligați să reclasificam niciun client.

ANEXA 2

Informații privind riscurile asociate investițiilor în valori mobiliare

Scopul acestui comunicat al riscului tranzacționării cu valori mobiliare este de a-ți oferi o imagine de ansamblu asupra riscurilor de bază (respectiv, orientative și nu exhaustive) ale tranzacționării cu valori mobiliare.

1. Risc de piață

Riscul de piață este un risc de scădere a valorii investițiilor din cauza evoluțiilor economice sau a altor evenimente care afectează întreaga piață. Ca urmare a riscului de piață, Clientul poate suferi pierderi din cauza mișcării generale negative a prețurilor pe piața valorilor mobiliare sau a unui anumit segment al acesteia. Miscarea adversă a prețurilor poate fi cauzată, de exemplu, de indicatori economici slabi ai statului sau ramurii economice respective, de mediul economic instabil sau de o instabilitate prezentă în piața de valori mobiliare aferentă.

2. Riscul de volatilitate

Riscul de volatilitate este riscul ce ține de modificările valorii unui produs financiar. Volatilitatea ridicată înseamnă, în general, că valoarea unui titlu poate suferi creșteri și / sau scăderi dramatice într-o perioadă scurtă de timp. O astfel de volatilitate ridicată poate apărea mai degrabă la valorile mobiliare nelichide sau tranzacționate mai puțin frecvent decât în cazul valorilor mobiliare lichide sau tranzacționate mai frecvent. Din cauza volatilității, un ordin plasat de un Client poate să nu fie executat sau poate fi executat doar parțial din cauza modificărilor rapide ale cotațiilor din piață. În plus, volatilitatea poate provoca incertitudinea prețului pentru orice ordin la piață plasat de un Client, întrucât prețul la care este executat ordinul poate fi substanțial diferit față de ultimul preț de piață disponibil sau se poate modifica semnificativ ulterior, rezultând pierderi reale sau noționale.

3. Riscul de lichiditate

Lichiditatea se referă la capacitatea participanților la piață de a cumpăra și / sau vinde valori mobiliare rapid la un preț competitiv și cu diferențe minime de preț. În general, se presupune că, cu cât este mai mare numărul de ordine disponibile pe piață, cu atât este mai mare lichiditatea. Lichiditatea este importantă datorită faptului că, atunci când lichiditatea este mai mare, va fi mai ușor pentru un Client să cumpere și / sau să vândă valori mobiliare rapid și cu o diferență minimă de preț și, ca urmare, este mai probabil ca Clientul să plătească sau să primească un preț competitiv pentru tranzacțiile sale executate. În general, ne putem aștepta la o lichiditate mai mică în cazul instrumentelor tranzacționate mai puțin în comparație cu instrumentele lichide sau tranzacționate mai frecvent. În anumite condiții de piață (cum ar fi în situația în care nu există ordine nici în zona de cumpărare, nici în cea de vânzare, sau dacă tranzacționarea unui titlu este întreruptă din orice motiv), poate fi dificil sau imposibil pentru Client să inchidă o poziție pe piață la un preț rezonabil.

4. Riscul tranzacțiilor speculative

Tranzacțiile speculative sunt inițiate în ideea unei încercări de a profita de fluctuațiile valorii de piață a valorilor mobiliare, mai degrabă decât de valoarea fundamentală a unui titlu și / sau atributele aferente încorporate într-un titlu. Tranzacționarea speculativă are ca rezultat un grad incert de câștig sau pierdere. Aproape toate activitățile de investiții implică riscuri speculative într-o oarecare măsură, întrucât un investitor nu poate ști dinainte dacă o investiție se va dovedi profitabilă sau nu.

5. Riscul legat de fluctuațiile cotațiilor ca urmare a anunțurilor corporative

Anunțurile corporative sau orice alte informații materiale pot afecta cotațiile valorilor mobiliare. Aceste anunțuri, combinate cu lichiditatea relativ mai mică a unui titlu, pot conduce la o volatilitate semnificativă a prețurilor.

6. Riscul sistemic

Un risc sistemic ține de perspectiva ca un Client să suporte o pierdere din cauza defecțiunilor tehnice ale sistemelelor de depozitare, custodie, cele legate de burse și de alte decontări ale tranzacțiilor cu valori mobiliare. Astfel de defecțiuni tehnice pot avea ca rezultat întârzierea executării, respingerea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente. Întreruperile de tranzacționare și / sau defecțiunile cauzate, de exemplu, de încetineala sau indisponibilitatea temporară a unei conexiuni la internet, pot duce la pierderi pentru Client. În plus, tranzacționarea cu volume mari poate provoca întârzieri în executarea ordinelor deoarece, în perioadele de volatilitate sporită, faptul că participanții la piață își pot modifica în mod continuu volumele aferente ordinelor sau să plasaeze ordine noi / multiple poate fi una dintre cauzele apariției întârzierilor în executarea sau respingerea ordinelor.

7. Riscul aferent reglementărilor/sistemului legislativ

Politicile, regulile, reglementările, legile și procedurile guvernamentale care guvernează tranzacționarea pe burse sunt actualizate din când în când. Astfel de acțiuni de reglementare și modificări ale ecosistemului legal / de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la, modificări ale impozitelor / taxelor, pot modifica profitul potențial al unei investiții în valori mobiliare. În plus, unele politici guvernamentale se pot concentra mai mult pe unele sectoare decât pe altele, afectând astfel profilul de risc și rentabilitate al unei investiții.

8. Riscul politic

Riscul politic este riscul ca în statul în care au fost înregistrate valorile mobiliare sau în care este localizat sau înregistrat emitentul valorilor mobiliare în care a investit Clientul, să apară evenimente care afectează stabilitatea politică sau economică sau dezvoltarea în continuare a statului sau a regiunii respective și, ca urmare, poate apărea o amenințare că Clientul, parțial sau integral, își va putea pierde investițiile în acel stat sau regiune sau să sufere pierderi considerabile aferente investițiilor efectuate. Riscurile politice includ, de exemplu, schimbări radicale în mediul economic și legislativ (de exemplu, procesele de naționalizare), situații de criză politică socială și internă (de exemplu, tulburări civile) etc.

9. Riscul sistemului de decontare

Riscul sistemului de decontare este reprezentat de posibilitatea ca (în primul rând) defecțiunile tehnice din sistemele și conturile sau canalele de comunicare ale registrelor de valori mobiliare, burselor de valori, caselor de compensare și ale altor instituții sau alte aspecte să poată provoca anularea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente care pot conduce la pierderi pentru Client.

10. Riscul valutar

Profitul sau pierderea rezultată din tranzacțiile cu contracte denominate în valută străină (indiferent dacă acestea sunt tranzacționate în propria jurisdicție a clientului sau într-o altă jurisdicție) vor fi afectate de fluctuațiile cursurilor valutare în cazul în care este necesară conversia de la denominarea valutară a respectivului contractu la o altă monedă.

11. Riscul informațional

Riscul informațional este riscul ca Clientul să nu ia decizii argumentate sau să ia decizii proaste de investiții din cauza primirii de informații incomplete și / sau inexacte și / sau inadecvate despre valorile mobiliare respective, sau a unui impediment / dificultăți în a primi informații complete, exacte și adecvate pentru valorile mobiliare în cauză. Acest lucru se poate datora, la rândul său, unor surse nesigure, a interpretării greșite a informațiilor sau a erorilor de comunicare.

Concluzie:

Tranzacționarea valorilor mobiliare nu este potrivită pentru toți investitorii și implică riscuri care pot duce la pierderea capitalului investit. Ar trebui să soliciți sfatul unui consilier financiar independent și licențiat corespunzător și să te asiguri că dispui de un anume apetit al riscului, experiență relevantă și cunoștințe înainte de a decide să tranzacționezi. Performanța anterioară nu este nici un indicator de încredere, nici o garanție a rezultatelor și / sau a rentabilităților viitoare.

Informații privind riscurile asociate tranzacționării în marjă sau cu efect de levier

TRANZACȚIONAREA CFD-urilor NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA, IMPLICĂ UN NIVEL RIDICAT DE RISC ȘI POATE SĂ GENEREZE ÎN PIERDERI CARE DEPĂȘESC INVESTIȚIA INIȚIALĂ.

Scopul acestei Anexe este de a te sfătui în ceea ce privește unele dintre riscurile asociate cu tranzacționarea CFD-urilor. Nu este în intenția noastră ca această Anexă să includă o descriere deplină și completă a tuturor riscurilor implicate în tranzacționarea CFD-urilor. Ar trebui să te asiguri că decizia ta de a utiliza serviciile noastre este luată în mod informat și că ești mulțumit de informațiile disponibile. Dacă nu ești sigur sau nu înțelegi în mod special conținutul acestei Anexe, te rugăm să soliciți consiliere financiară independentă.

Înainte de a tranzacționa Forex şi CFD trebuie să fii conştient de riscurile implicate. Gradul ridicat al levierului asociat cu această categorie de investiţii înseamnă un grad de risc mai mare în comparaţie cu alte produse financiare. Levierul (sau tranzacționarea în Marjă) pot avea un efect care să se îndrepte împotriva ta, rezultând în pierderi substanţiale, dar şi în câştig substanţial.

Performanțele anterioare ale acestor tipuri de investiții nu garantează rezultatele viitoare. Trebuie să ții cont de orice obligații de plată a comisioanelor și taxelor, pe care le vei suporta personal. Admiral Markets Cyprus Ltd nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru impozitul care ți se poate solicita să îl plătești pentru orice profit obținut prin Facilitatea Online.

Tranzacționarea in Marjă implică un nivel ridicat de risc și nu este potrivită tuturor investitorilor. Nivelul ridicat al efectului de levier poate funcționa atât împotriva ta, cât și în favoarea ta. Ești pe deplin responsabil(ă) în ceea ce privește monitorizarea pozițiilor deschise ți ar trebui să le monitorizezi îndeaproape.

Înainte de tranzacționare, ar trebui să iei în considerare cu atenție obiectivele de investiții, nivelul de experiență financiară și apetitul pentru risc. Dacă nu ești deloc sigur cu privire la caracterul adecvat al produselor oferite de noi, solicită consiliere financiară independentă. Întotdeauna există o relație între recompensă mare și risc ridicat. Orice tip de speculație de piață sau de tranzacție care poate produce randamente neobișnuit de ridicate prezintă, de asemenea, un risc ridicat în ceea ce privește capitalul. Doar fondurile excedentare ar trebui să fie supuse riscului și, dacă nu poți suporta pierderi ce pot deriva din tranzacționare, atunci nu ar trebui să tranzacționezi CFD-uri.

Recomandăm ca TOȚI CLIENȚII să se familiarizeze cu CFD-urile, cerințele de marjă, instrumentele de tranzacționare, platformele noastre de tranzacționare și piețele financiare, în general, profitând de contul nostru demonstrativ GRATUIT și FĂRĂ RISC (Cont Demo). Te rugăm să consulți site-ul nostru https://admiralmarkets.com/ro/?regulator=cysec pentru detalii.

1. Aspecte generale ale CFD-urilor

CFD-urile (contractele pentru diferenţă de curs) sunt produse financiare complexe, care, în general, sunt închise doar atunci când clientul alege să închidă poziția respectivă şi, prin urmare, nu au, în general, nicio scadenţă stabilită. (Acest lucru poate fi diferi în funcție de clasa activului-suport și/sau a produsului și a termenilor acestuia).

CFD-urile pot fi asociate contractelor futures, care pot fi inițiate în raport cu anumite monede străine, indici, metale prețioase, petrol, mărfuri sau instrumente financiare. Cu toate acestea, spre deosebire de alte contracte futures, contractele de tip CFD pot fi decontate doar în numerar. Tranzacțiile cu CFD-uri pot avea, de asemenea, o datorie contingentă și ar trebui să fiți conștienți de implicațiile acestui lucru, așa cum se arată mai jos. Toate CFD-urile pe care le oferim sunt contracte sintetice, ceea ce înseamnă că clienții nu au niciun drept la instrumentul sau activul suport, la drepturile care îi sunt atașate acestuia, cu excepția cazului în care sunt nuanțate în mod distinct în specificațile respectivului CFD. Aceasta nu include dreptul la acțiuni de referință subiacente sau la drepturile de vot atașate.

2. Piețele externe

CFD-urile legate de piețele externe implică riscuri diferite de piețele native ale clientului. În unele cazuri, riscurile vor fi mai mari. Potențialul de profit sau pierdere din tranzacțiile aferente piețelor externe va fi afectat de fluctuațiile cursurilor valutare. Aceste riscuri sporite includ riscurile asociate schimbărilor politice sau economice dintr-o jurisdicție străină, care pot modifica substanțial și permanent condițiile, termenii, condițiile de tranzacționare sau cotația unei monede străine.

3. Ordine sau strategii pentru reducerea riscului

Plasarea anumitor tipuri de ordine (de exemplu ordinele "stop loss" sau "stop limit"), care sunt destinate reducerii pierderilor la anumite sume, ar putea sa nu funcționeze intotdeauna pentru că există limitări tehnologice sau de adancime a pieței care pot face imposibilă executarea acestor ordine la prețul solicitat sau chiar deloc. În cazul în care clientul dorește să folosească astfel de ordine, el trebuie să accepte riscul asociat acestor ordine.

4. Efectul de levier

CFD-urile implică un grad ridicat de risc. Efectul de levierul care se obține prin tranzacționarea CFD-urilor înseamnă că trebuie să implici doar sumă depusă de valoare micăp (Marja) pentru a începe tranzacționarea, deși acest mecanism poate genera atât pierderi cât și câștiguri mari. Pozițiile cu un nivel ridicat al levierului sunt supuse unor modificări semnificative ale valorii ca urmare a modificărilor relativ mici ale valorii instrumentului sau a activului de bază aferent respectivelor CFD-urilor.

5. Răspunderea contingentă pentru tranzacții

CFD-urile sunt tranzacții cu efect de pârghie sau în marjă care necesită efectuarea din partea ta a unei serii de plăți în raport cu valoarea contractului, în loc să plătești imediat întreaga valoare a contractului. Poți suferi o pierdere totală a Marjei pe care o depui la noi pentru a stabili sau a menține o poziție. Reevaluăm pozițiile tale deschise în mod continuu în fiecare zi lucrătoare și orice profit sau pierdere se reflectă imediat în cont, astfel încât o pierdere poate duce la solicitarea către tine de a plăti o marjă suplimentară substanțială cu un preaviz scurt pentru a-ți menține pozițiile deschise. Putem modifica ratele Marjei și/sau cerințele noționale de tranzacționare în orice moment (inclusiv în weekend-uri/sărbătorile bancare sau în condiții anormale de piață), ceea ce poate duce, de asemenea, la o modificare a Marjei pe care trebuie să o menții. Dacă nu menții o marjă suficientă în contul tău în orice moment și/sau furnizezi astfel de fonduri suplimentare în timpul necesar, pozițiile tale deschise pot fi închise cu pierdere și poți fi răspunzător pentru orice deficit rezultat.

6. Tranzacții de tip OTC

Când tranzacționezi CFD-uri nu tranzacționezi pe o piață sau o bursă reglementată. Vei încheia în mod nemijlocit un contract cu noi în ceea ce privește instrumentul financiar de bază sau activul pe care se bazează prețul CFD-urilor. Toate pozițiile deschise cu noi trebuie să fie închise cu noi și nu pot fi închise cu nicio altă parte. Acest lucru poate face dificilă închiderea unei poziții la un preț cu care ești mulțumit (de exemplu, dacă întâmpinăm probleme tehnice cu Facilitatea Online și dacă aceasta nu este disponibilă sau devenim insolvenți).

Tranzacționarea produselor financiare OTC te poate expune la riscuri mai mari decât tranzacționarea pe o piață reglementată, dat fiind faptul că nu există o piață în cadrul căreia să îți poți închide pozițiile deschise, în timp ce prețurile și alte condiții sunt stabilite de noi, în concordanță cu toate cerințele legale / de reglementare. Tranzacțiile OTC pot spori riscul de lichiditate și pot introduce alți factori de risc semnificativi: ar putea deveni, poate, imposibil, de exemplu, să se poată evalua valoarea unei poziții rezultate dintr-o tranzacție OTC sau a determina expunerea la risc. De asemenea, cotațiile Bid și Ask nu este neapărat necesar să fie furnizate de noi și, chiar și acolo unde sunt, este dificil să stabilim un preț echitabil, în special atunci când bursa relevantă sau piața relevantă este închisă sau suspendată. De asemenea, ești expus la riscul intrării noastre în faliment. Cu toate acestea, chiar și în cazul, puțin probabil, ca acest lucru să se întâmple, poți fi eligibil în vederea unor compensații din partea Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS), până la niveliul maxim admis la momentul relevant în cadrul respectivului mecanism: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

7. Cotații

Cotațiile afișate pe Facilitatea Online pot să nu reflecte neapărat piața în ansamblu. Vom selecta acele prețuri /cotații pe care considerăm că sunt adecvate pentru a determina cerințele de marjă și pentru a marca periodic pozițiile din contul tău și a închide astfel de poziții. Deși ne așteptăm ca aceste prețuri să fie în mod rezonabil legate de cele disponibile pe ceea ce este cunoscută sub numele de piața interbancară sau orice loc de tranzacționare adecvat sau o altă piață financiară (denumită în continuare Piața de referință), prețurile / cotațiile pe care le utilizăm pot varia de la cele disponibile la bănci și alți participanți la piața de referință. În consecință, putem exercita o discreție considerabilă în stabilirea cerințelor de marjă și în colectarea marjei de la tine.

Întrucât CFD-urile sunt, în parte, legate de activul de bază (și de orice piață de referință), ar trebui să te asiguri că ești la curent cu riscurile implicate în ceea ce privește activul de bază, inclusiv fluctuația, volatilitatea și posibilele salturi valutare (schimbare bruscă a prețurilor, care poate fi cauzată de mai mulți factori, inclusiv dar nu exclusiv, evenimente economice, anunțuri de piață și perioade în care tranzacțiile pe activul de baza nu au loc). O ordin de tipul stop-loss nu este garantat și nu te va proteja împotriva acestui risc, deoarece nu se activează imediat, ci se declanșeazăcu scopul închiderii poziției la cel mai apropiat preț din piață disponibil în raport cu nivelul prestabilit.

8. Monitorizarea poziției

Este responsabilitatea ta să monitorizezi în permanență pozițiile pe care le-ai deschis și trebuie să fii întotdeauna în măsură să faci acest lucru. Deși vom încerca să închidem pozițiile după ce marja ta a fost epuizată, nu putem garanta că acest lucru va fi posibil și, prin urmare, vei rămâne responsabil pentru eventualele deficiențe rezultate. Această Anexă ar trebui citită împreună cu principalii termeni și condiții de activitate din care face parte această Anexă și orice alt document furnizat sau pus la dispoziție de altfel pe Facilitatea Online.

9. Evenimente neașteptate și Riscul asociat weekend-ului

Diverse situații, evoluții, suspendări, întreruperi neașteptate în programul de tranzacționare sau evenimente care pot apărea într-un weekend / vacanță bancară (fie în Republica Cipru, fie într-o altă țară) când o piață se va închide, în general, pentru tranzacționare, pot determina re-deschiderea pieței / clasei de active subiacente la un preț / nivel semnificativ diferit față de cel la care piața / clasa de active subiacente a închis în ziua de afaceri / sesiunea de tranzcționare anterioară. Nu vei putea utiliza Facilitatea Online pentru a plasa sau modifica ordinele în aceste momente în care piețele sunt, în general, închise. Există un risc substanțial ca ordinele stop-loss rămase pentru a proteja pozițiile deschise deținute în aceste momente să fie executate la niveluri semnificativ mai mici decât prețul specificat. Când faci acest lucru, accepți acest risc și vei fi responsabil pentru orice deficit rezultat.

10. Tranzacționarea electronică

Tranzacționarea contractelor OTC prin intermediul Facilității Online ar putea diferi de tranzacționarea prin alte sisteme de tranzacționare electronică sau de tranzacționare într-o piață convențională. Vei fi expus riscurilor asociate sistemului de tranzacționare electronică, inclusiv eșecul hardware-ului și/sau al software-ului și al timpului de nefuncționare a sistemului, în ceea ce privește Facilitatea Online, sistemele tale și infrastructura de comunicații (de exemplu, Internet) care te conectează la Facilitatea Online.

11. Suspendările

În anumite condiții ar putea fi dificil sau imposibil de închis o anumită poziție. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla în timpul miscărilor rapide ale prețului, când prețul unui activ suport creste sau scade în timpul unei sesiuni de tranzacționare atât de mult încât tranzacționarea acelui activ nu mai poate fi continuată, ea trebuind sa fie suspendată sau restricționată. Atunci când se întâmplă acest lucru, clientul acceptă că este responsabil pentru orice deficit rezultat din tranzacționare. Clientul trebuie să ia, de asemenea, în considerare că, în anumite circumstanțe, Admiral Markets Cyprus Ltd ar putea să închidă poziții deschise din cauza cerințelor sau instrucțiunilor autorităților de reglementare, caz în care Admiral Markets Cyprus Ltd nu este responsabilă pentru pierderile rezultate în urma închiderii acelor poziții.

12. Comisioane

Înainte de a începe să tranzacționezi, ar trebui să obții toate detaliile despre comisioane și alte taxe pe care le vei putea datora, așa cum este relevat în anexa respectivă disponibilă în Facilitatea Online.

13. Insolvență

Dacă intri în insolvență, faliment, sau în incapacitatea de a putea satisface obligațiile tale față de noi, acest lucru poate duce la lichidarea sau închiderea pozițiilor tale fără consimțământul tău. În caz de insolvență a noastră, banii pe care îi ai depuși la noi pot fi recuperați de către tine.

14. Comunicarea

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru pierderile care apar ca urmare a unei comunicări întârziate sau ne-recepționate între tine și noi.

15. Consiliere

Nu oferim consiliere în sfera investiţiilor. Deși putem, conform autorizaţiilor noastre, să facem evaluări generale ale piețelor, aceste evaluări nu sunt recomandări individuale şi nu iau în considerare circumstanţele tale individuale. Responsabilitatea oricărei decizii de tranzacționare este exclusiv a clientului.

Efectuăm o evaluare a adecvării pentru tranzacționarea CFD pe baza informațiilor pe care ni le oferi cu privire la experiența ta de tranzacționare și la activele și veniturile financiare. Nu monitorizăm în numele tău că informațiile pe care ni le-ai furnizat într-un formular de cerere completat corespunzător vot fi, în continuare, adevărate sau că situația ta financiară rămâne neschimbată. Trebuie să îți asumi responsabilitatea de a ne asigura că ne ții la curent cu orice informație relevantă care ar putea afecta evaluarea noastră de adecvare a tranzacționării CFD-urilor pentru tău.

16. CFD-uri pe operațiuni corporative

Te rugăm să reţii faptul că tratamentul tău în timpul unui eveniment macroeconomic sau a unei știri emise de o companie, ar putea fi mai puţin favorabil decât dacă ai fi deţinut activului suport: eventualele ajustări sau modificări vor putea fi făcute doar ca reacție în urma evenimentului și să aibă efect mai rapid decât cerințele operațiunii de tip corporativ. Din acest motiv, este posibil ca timpul necesar luării unei decizii să fie considerabil mai scurt decât cel disponibil în cazul deținerii activului suport. Având în vedere faptul că știrile corporative sunt uneori publicate fără a fi anunțate în prealabil, ar putea fi posibil să nu ai timp pentru a reacționa sau pentru a închide pozițiile, caz în care ar putea fi necesar să adaigi fonduri adiționale pentru marjă într-un timp foarte scurt.

17. Dividende și Ajustări la Dividende pe CFD-uri 

‘Ajustarea cauzată de dividend‘ este o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data ex-dividend (inclusiv ex-date aferentă oricărui dividend special) pe piața de valori subiacentă. În cazul pozițiilor de cumpărare (Long), ajustarea de dividend este creditată în contul tău. În cazul pozițiilor de vânzare (Short), ajustarea de dividend este debitată din contul tău.

a. Cum afectează dividendele pozițiile pe indici sau acțiuni?

Atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend (când sunt plătite dividende deținătorilor de acțiuni), vom face o ajustare de numerar în contul tău, astfel încât poziţia ta să nu fie afectată de scăderea preţurilor care apar în piaţă pentru acea acțiune sau indice. Dacă ai poziții Long, vom credita contul. Dacă ai poziții Short, vom debita contul.

b. Ce se întâmplă atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend?

Atunci când o acțiune a unei companii trece de ziua ex-dividend, de regulă va scădea cu valoarea dividendului plătibil acționarilor. Deoarece un indice bursier este alcătuit din o serie de companii, scăderea în valoare a acțiunilor va provoca, de asemenea, o scădere a valorii indicelui.

c. De ce facem ajustarea?

Atunci când preţul unei acțiuni sau al unui indice scade după data ex-dividend, profitul sau pierderea ta (P&L) va fi afectată. Dacă ai poziții de cumpărare (Long), înseamnă că ai pierdut un profit potențial. Dacă ai poziții de vânzare (Short), atunci înseamnă că raportul profit/pierdere (P&L) este mai bun decât ar trebui să fie.

Având în vedere că scăderea prețurilor este o mișcare de piață estimată, noi trebuie să facem o ajustare, astfel încât profitul sau pierderea ta să nu fie afectată.

Valoarea dividendului variază în funcție de companie sau indice.

18. Copy Trading

Oferim copy trading. Atunci când iei decizia de a copia un anumit trader sau anumiți traderi și/sau de a urma o anumită strategie, ar trebui să iei în considerare întreaga planificare financiară, obiectivele de investiții și situația ta personală și financiară și ar trebui să ții cont de toate angajamentele tale financiare, prezente sau viitoare, și să înțelegi că utilizarea copy trading-ului este foarte speculativă și că ai putea înregistra pierderi semnificative care ar putea depăși suma utilizată pentru a copia un trader sau mai mulți traderi. Riscurile asociatecopy trading-ului includ, dar nu se limitează la, executarea automată a tranzacțiilor, prin care deschiderea și închiderea tranzacțiilor vor fi efectuate în contul tău fără intervenția ta manuală. Informații suplimentare cu privire la riscurile asociate copy trading-ului pot fi găsite în secțiunea " Informații privind riscurile asociate copy trading" de mai jos.

Comunicat privind Riscurile Copy Trading-ului

Admiral Markets Cyprus Ltd. oferă posibilitatea de a interacționa, urmări și copia alți traderi prin utilizarea informațiilor și/sau a funcțiilor de tranzacționare socială (inclusiv, dar fără a se limita la "informații detaliate despre cont" și/sau "istoric de tranzacționare" și/sau "profiluri de risc" și/sau funcții de "copiere" și/sau "urmărire") furnizate și/sau puse la dispoziție pe site-ul nostru și/sau aplicații și/sau platforme de tranzacționare. Prin utilizarea serviciilor de copy trading, ești de acord să utilizezi serviciile noastre de gestionare a portofoliului.

Din cauza faptului că funcțiile de copy trading sunt asociate cu diverse riscuri, te rugăm să citești cu atenție și să iei în considerare următoarele riscuri înainte de a utiliza funcțiile de copy trading a Admiral Markets Cyprus’s Ltd:

 • Execuție automată de tranzacționare prin care tranzacțiile sunt deschise și închise în contul tău fără intervenția ta manuală.
 • Serviciile de gestionare a portofoliului Admiral Markets Cyprus Ltd. depind de deciziile tale unice de a copia un anumit trader sau anumiți traderi și/sau de a urma o anumită strategie. În luarea unor astfel de decizii, recunoști prin prezenta că ai luat în considerare întreaga planificare financiară, obiectivele de investiții și situația ta personală și financiară și că ai luat în considerare toate angajamentele tale financiare, prezente sau viitoare, și înțelegei că utilizarea copy trading-ului este foarte speculativă și că poți înregistra pierderi semnificative care să depășească suma utilizată pentru a copia un trader sau mai mulți traderi, din cauza, printre altele, a copierii deciziilor de tranzacționare ale unor traderi neexperimentați și/sau neprofesioniști și/sau a copierii unor traderi al căror scop, strategie (pe termen scurt, mediu sau lung), intenție sau situație financiară pot fi diferite de ale tale.
 • Orice funcții de social trading care urmează să fie furnizate de Admiral Markets Cyprus Ltd sunt doar în scop informativ. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD, AFILIAȚII SĂI, ANGAJĂȚII ȘI AGENȚII NU SUNT CONSILIERI DE INVESTIȚII SAU FINANCIARI. DACĂ IEI DECIZII DE INVESTIȚII PE BAZA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE PE SITE-UL(E) NOSTRU(E) SAU CA REZULTAT UTILIZĂRII SERVICIULUI DE COPY TRADING, RECUNOȘTI CĂ FACI ASTA PE PROPRIUL RISC, IAR ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD ȘI AFILIAȚII SĂI, ANGAJĂȚII ȘI AGENȚI NU VOR FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO PIERDE PE CARE AI PUTEA-O SUSINE CA REZULTAT.
 • NU TREBUIE SĂ IEI NICIO DECIZIE DE INVESTIȚIE FĂRĂ CA MAI ÎNTÂI SĂ-ȚI DESFĂȘORI PROPRIA CERCETARE. EȘTI UNICUL ȘI EXCLUSIV RESPONSABIL PENTRU A DETERMINA DACA ORICE INVESTIȚIE SAU STRATEGIE SAU ORICE ALT PRODUS SAU SERVICIU ESTE ADECVAT SAU POTRIVIT PENTRU TINE, PE BAZA ÎNTREGII TALE PLANIFICĂRI FINANCIARE, A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ȘI SITUAȚIEI FINANCIARE PAERSONALE, LUÂND ÎN CONSIDERARE TOATE ANGAJAMENTELE TALE FINANCIARE, FIE PREZENTE SAU VIITOARE.
 • Pozițiile unui trader copiat (cu privire la oricare dintre instrumentele noastre financiare) vor fi copiate într-o sumă egală cu cea mai mică dintre valoarea poziției minime sau sumele proporționale ale tranzacției copiate cu capitalul propriu realizat al traderului copiat ca bază pentru proporțiile tranzacțiilor copiate. Astfel de poziții vor avea același efect de levier, stop loss și take profit, în măsura posibilului. Tranzacțiile sub valoarea minimă de tranzacționare nu vor fi deschise. Toate aceste poziții vor fi modificate și/sau închise automat dacă și atunci când sunt modificate/închise de către traderul copiat, indiferent de motiv, fără a furniza nicio notificare ulterioară și fără nicio acțiune din partea ta. Ar trebui să fii capabil și pregătit să suporți pierderea întregii investiții pe care ai făcut-o într-o astfel de tranzacție copiată. Ești pe deplin responsabil pentru orice pierderi pe care le poți suferi ca urmare a executării automate a instrucțiunilor generate ca urmare a utilizării oricăreia dintre funcțiile de copy trading.
 • Dacă efectuezi tranzacții suplimentare în contul tău sau modifici, respectiv anulezi o comandă generată de o funcție de copy trading, este posibil să obții un rezultat semnificativ diferit față de utilizatorul pe care l-ai copiat. Retragerea către traderul copiat poate genera, de asemenea, un rezultat semnificativ diferit de utilizatorul pe care l-ai copiat, deoarece poate afecta proporțiile copy trading-ului.
 • Rezultatele anterioare ale oricărui utilizator, nivelul de risc, statisticile și orice alte informații sau documentație referitoare la utilizatori care apar pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) și/sau aplicațiile și/sau platformele noastre de tranzacționare nu garantează rezultate viitoare și trebuie considerate ca fiind ipotetice, așa cum se descrie mai detaliat mai jos. Este important să înțelegi că gradul de risc, informațiile statistice și performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. NU GARANTĂM CĂ ORICE CONT VA OBȚINE SAU ESTE POSIBIL SĂ OBȚINĂ PROFITURI SAU PIERDERI SIMILARE CU CELE DEMONSTRATE ȘI/SAU CĂ GRADUL DE RISC AL UTILIZATORULUI COPIAT NU VA FI MAI MARE DECÂT CEL REAL. Atunci când vizualizezi conținutul, portofoliul, informațiile privind performanța financiară, opiniile, sfaturile sau orice alte informații ale unui alt utilizator înregistrat, nu trebuie să presupui că utilizatorul este imparțial, independent sau calificat pentru a furniza informații sau opinii financiare. Admiral Markets Cyprus Ltd. nu garantează niciun ordin, inclusiv plasarea de ordine stop. În consecință, indiferent de punctul de intrare sau de ieșire desemnat, Admiral Markets Cyprus Ltd. nu garantează că o tranzacție va fi executată la prețul ordinului / procentul stop loss și este posibil să pierzi mai mult decât suma inițială folosită pentru a copia un astfel de trader.
 • PERFORMANȚA ANTERIOARĂ ȘI/SAU SCORURILE DE RISC TREBUIE CONSIDERATE CA REZULTATE DE PERFORMANȚĂ IPOTETICE. REZULTATELE PERFORMANȚEI IPOTETICE AU MULTE LIMITĂRI INERENTE. NU SE OERĂ DECLARAȚII SAU GARANȚII CĂ ORICE CONT VA SAU POATE OBȚINE PROFIT SAU PIERDERI ASEMĂNĂTOARE PERFORMANȚEI SAU RISCULUI SCORULUI DIN TRECUT. CÂŞTIGURILE/PIERDERILE REALE CARE SE RĂSFRÂNG ASUPRA INVESTITORILOR VA VARIA ÎN FUNȚIE DE O MULTITUDINE FACTORI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA: SOLDUL INIȚIAL AL CONTULUI (DEPOZITE ȘI RETRAJERI), EVOLUȚIA PIEȚEI, SETĂRILE CONTULUI INVESTITORULUI ȘI SETĂRILE UTILIZATORULUI COPIAT.
 • ÎN CONSECINȚĂ, EXISTĂ ADESEA DIFERENȚE MARI ÎNTRE REZULTATELE IPOTETICE/ANTERIOARE ALE PERFORMANȚEI ȘI REZULTATELE REALE OBȚINUTE ULTERIOR DE ORICE PROGRAM DE TRANZACȚIONARE ANUME. UNA DINTRE LIMITĂRILE REZULTATELOR IPOTETICE DE PERFORMANȚĂ ESTE CĂ ACESTEA SUNT, ÎN GENERAL, PREGĂTITE CU BENEFICIUL RETROVIZIUNII. ÎN PLUS, TRANZACȚIONAREA IPOTETICĂ NU IMPLICĂ RISC FINANCIAR ȘI NICIO ÎNREGISTRARE DE TRANZACȚIONARE IPOTETICĂ NU POATE EXPLICA COMPLET IMPACTUL RISCULUI FINANCIAR ÎN TRANZACȚIONAREA REALĂ. DE EXEMPLU, CAPACITATEA DE A REZISTA LA PIERDERI SAU DE A ADERA LA UN ANUMIT PROGRAM DE TRANZACȚIONARE ÎN CIUDA PIERDERILOR DE TRANZACȚIONARE SUNT PUNCTE SEMNIFICATIVE CARE POT AFECTA, DE ASEMENEA, ÎN MOD NEGATIV REZULTATELE REALE DE TRANZACȚIONARE. EXISTĂ MULȚI ALȚI FACTORI LEGAȚI DE PIEȚELE ÎN GENERAL SAU DE IMPLEMENTAREA ORICĂRUI PROGRAM SPECIFIC DE TRANZACȚIONARE CARE NU POT FI LUAȚI ÎN CONSIDERARE PE DEPLIN ÎN PREGĂTIREA REZULTATELOR IPOTETICE DE PERFORMANȚĂ ȘI TOȚI POT AFECTA NEGATIV REZULTATELE REALE DE TRANZACȚIONARE.
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD NU OFERĂ RECOMANDĂRI PERSONALIZATE DE INVESTIȚII, CONSILIERE ÎN MATERIE DE INVESTIȚII, CONSILIERE FISCALĂ SAU ALTE SFATURI FINANCIARE DE ORICE FEL. NICIUN ASPECT AL INFORMAȚIILOR ȘI/SAU AL CARACTERISTICILOR DE TRANZACȚIONARE SOCIALĂ FURNIZATE ȘI/SAU PUSE LA DISPOZIȚIE PE SITE-URILE NOASTRE WEB NU ARE SCOPUL DE A OFERI SAU AR TREBUI INTERPRETAT CA OFERIND VREO INVESTIȚIE, CONSILIERE FISCALĂ SAU ALTE SFATURI FINANCIARE DE ORICE FEL. CA ATARE, NU AR TREBUI SĂ CONSIDERI NICIUN ASTFEL DE CONȚINUT ȘI/SAU ORICE ASTFEL DE CARACTERISTICĂ CA FIIND UN SUBSTITUT PENTRU SFATUL PROFESIONAL FINANCIAR ȘI/SAU DE INVESTIȚII. DACĂ RISCURILE IMPLICATE ȚI SE PAR NECLARE, EȘTI ÎNDEMNAT SĂ APELEZI LA UN SPECIALIST EXTERN PENTRU CONSILIERE INDEPENDENTĂ. DACĂ ALEGI SĂ TE IMPLICI ÎN TRANZACȚII BAZAT PE CONȚINUTUL SITE-ULUI WEB ȘI/SAU ALEGI SĂ COPIEZI ANUMIȚI TRADERI ȘI/SAU TRANZACȚII, ATUNCI ASTFEL DE DECIZII ȘI TRANZACȚII ȘI ORICE CONSECINȚE CARE DECURG DIN ACESTEA SUNT RESPONSABILITATEA TA EXCLUSIVĂ. ÎN TIMP CE PARTICIPANȚII INDIVIDUALI POT OFERI SFATURI DE INVESTIȚII SAU OPINII ȘI/SAU EFECTUEAZĂ O TRANZACȚIE CARE POATE FI COPIATĂ ULTERIOR DE ALȚI TRADERI, ASTFEL DE SFATURI, OPINII SAU TRANZACȚII NU REPREZINTĂ ALTCEVA DECÂT SCHIMBURI ÎNTRE PERSOANE CARE POT FI ANONIME SAU NEIDENTIFICABILE SAU PUR ȘI SIMPLU EXECUTAREA UNEI TRANZACȚII DE CĂTRE ASTFEL DE TRADERI. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD ȘI AFILIAȚII SĂI NU OFERĂ CONSULTANȚĂ DE INVESTIȚII ÎN MOD DIRECT, INDIRECT, IMPLICIT SAU ÎN NICI UN FEL, PUNÂND LA DISPOZIȚIE ASTFEL DE INFORMAȚII ȘI/SAU CARACTERISTICI. AR TREBUI SĂ UTILIZEZI ORICE INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE AICI ȘI/SAU SĂ UTILIZEZI FUNCȚIILE DE TRANZACȚIONARE SOCIALĂ DOAR CA PUNCT DE PLECARE PENTRU PROPRIA TA CERCETARE INDEPENDENTĂ ȘI PENTRU LUAREA DECIZIILOR INDEPENDENTE DE INVESTIȚII.