Oil Trading Tijdens Opslag Crisis

April 26, 2020 11:15

Beste traders,

Crises bieden altijd uitstekende kansen en vormen uitzonderlijk hoge risico's. De coronavirus-pandemie eist zijn tol van economieën door industrieën te ontwrichten die niet voorbereid waren op veranderingen in de vraag van de consument en de toeleveringsketens.

Een ongekende overaanbod op de oliemarkten bracht de recentelijk verstreken WTI-olie future prijzen van mei 2020 diep in het negatieve gebied (met een prijs van 35 USD negatief bij CME), wat een direct risico met zich meebracht van een zelfde richting voor futures-contracten met later leveringsdata en voor alle andere instrumenten met betrekking tot olie, zoals onze WTI-CFD's voor ruwe olie en Brent CFD's voor ruwe olie.

Bij Admiral Markets nemen we alle mogelijke maatregelen om onze traders door deze huidige turbulentie op de markt te helpen. Op 22 april hebben we onze maatregelen aangekondigd om de explosieve volatiliteit van de oliemarkten aan te pakken en om een ordelijke handel voor zover mogelijk voor onze klanten te garanderen.

Hoe extreme volatiliteit de handel in onze olie-CFD's beïnvloedt

We berekenen de prijs voor WTI-spotolie voor ruwe olie gewoonlijk op basis van de onderliggende (bijna) maand futures-prijs. Vanwege de wanordelijke markt en de buitengewone afwikkeling van het onderliggende futures-contract van mei 2020, hebben we, in plaats van het contract van juni 2020 als basis te gebruiken voor de berekening van onze WTI-prijzen voor ruwe olie-spot CFD, besloten het contract van december 2020 te gebruiken, die we achten minder gevoelig te zijn voor de huidige onevenwichtigheden op de oliemarkten.

Aangezien er een langere periode is tussen de huidige en de laatste handelsdag van het december 2020-contract (19 november 2020), zullen na de sterke daling van de vervaldatum van de futures in mei onze CFD-prijzen voor ruwe olie van WTI geleidelijk convergeren naar de contractprijzen van december 2020 in een gematigder tempo dan wanneer we onze WTI-spot CFD zouden baseren op een contract met een eerdere afloop. De omvang van de dagelijkse schommelingen in onze spotprijs CFD-producten en contracten van december 2020 zullen vergelijkbaar zijn op percentage basis, in plaats van op dollar-naar-dollar-basis.

Mocht het onderliggende future contract van december 2020 ook in de toekomst wanordelijk worden, dan kunnen we opnieuw onze WTI-CFD's voor ruwe olie te baseren om een verdere ordelijke handel te garanderen. We volgen ook de ontwikkelingen op de Brent-oliemarkten op de voet en als vergelijkbare volatiliteit uitbreekt in de futures-contracten van de nabije maand zijn we van plan het referentie basiscontract voor onze Brent-CFD's voor ruwe olie te wijzigen in een contract met een latere vervaldatum.

Uw alternatieven bij het handelen in olie-CFD's bij Admiral Markets

Naast WTI-CFD's voor ruwe olie en Brent-CFD's voor ruwe olie, biedt onze Trade.MT5-account een selectie van CFD's op olie future contracten:

 

 

WTI

Brent

Instrument name

CrudeOilUS_M0

CrudeOilUS_Z0

CrudeOilUK_N0

CrudeOilUK_Z0

Month

Jun 2020

Dec 2020

Jul 2020

Dec 2020

Last trading day

18/05/2020

19/11/2020

28/05/2020

27/10/2020

Deze op futures gebaseerde CFD's zijn niet onderhevig aan overnacht kosten (er zijn geen swaps van toepassing).

Prijsschommelingen in de futures-contracten van de nabije maand zijn gevoeliger voor de huidige marktsituatie en zijn doorgaans volatieler.

CrudeOilUK_M0 (Brent-oliecontract van juni 2020) blijft in de lijst met instrumenten, maar enkel in de modus close only. Dit betekent dat alleen een verkleining van eerder openstaande posities is toegestaan.

Waarom hebben andere brokers of bronnen grote prijsverschillen?

Er is simpelweg geen referentie- trade markt voor een olieprijs. In een normale markt zal de spotprijs van elke broker vergelijkbaar zijn. In abnormale, disfunctionele marktomstandigheden zoals we nu hebben voor WTI - is het anders!

Meer gedetailleerd:

Er is geen centraal handelsplatform of rulebook om één globale spot (contante) prijs te vormen voor grondstoffen, zoals olie. Spotprijzen worden afgeleid van het onderliggende relevante grondstoffen future contract door de impliciete holding kosten te verwijderen. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat te doen, maar de belangrijkste factor voor elk van deze opties is welke bepaalde futures-contracten als referentie worden gebruikt. Daarom zullen aanbieders van spotprijzen vertrouwen op verschillende methodes voor spotprijsvorming en hun spotprijzen citeren op basis van verschillende referentie contracten voor futures, en uiteindelijk verschillende koersen voor dezelfde 'spot'-producten tegelijkertijd hebben.

Wanneer we, onze liquiditeitsverschaffers volgen en onze spotprijs van de ene naar de andere maand doorrollen, proberen we prijsverschillen te voorkomen, zodat onze spotprijs na afloop gelijk is aan de prijs van de verlopen maand en we zullen dan geleidelijk naar de prijs van de volgende referentie future contracten. (Traders kunnen vergelijkbare prijs benaderingen zien via enkele andere sources.)

Risico's, onderbrekeingen en bescherming

We willen nogmaals benadrukken dat de risico's van eenzijdige oliemarkten nog steeds aanwezig zijn en dat de volgende maatregelen en limieten intact blijven:

  1. Er is een maximale blootstellingslimiet van 20.000 EUR, of equivalent in een andere valuta, die wordt toegepast op alle spot- en futures-CFD's op ruwe olie op één en dezelfde handelsrekening.
  2. Als de prijzen van CFD's voor ruwe olie onder de 5 USD dalen, schakelen we de modus 'Alleen sluiten' in en accepteren we geen nieuwe orders meer.
  3. Als de prijzen van CFD's voor ruwe olie dalen tot 0 USD, stoppen we met het prijzen van deze CFD's, sluiten we alle posities tegen de huidige marktprijzen en annuleren we alle lopende orders.

Houd rekening met andere verhoogde risico's die blijven bestaan en die nog steeds zeer relevant zijn voor de handel in oliecontracten, naast alle andere risicofactoren:

  • Scherpe bewegingen en aanzienlijke gaten in marktprijzen
  • Beperkte liquiditeit, wat kan resulteren in aanzienlijk ruimere spreads en een groter aantal afwijzingen van orders en meer slippage
  • Aanzienlijk hogere overnacht kosten ('swaps')
  • Grote kans dat relevante instrumenten in de alleen-sluit modus overgaan

Controleer ook regelmatig de details van de betrokken instrumenten in het gedeelte contractvoorwaarden onze website, omdat, onder gespannen marktomstandigheden, toepasselijke Swap-incasso's en -credits, evenals ondersteunde handels grootte en handel sessietijden onderhevig kunnen zijn aan aanzienlijke wijzigingen zonder speciale kennisgeving aan u.

We behouden ons het recht voor om verdere wijzigingen in de handelsvoorwaarden aan te brengen die nodig worden geacht om een betere bescherming van de beleggers en een ordelijke handel tijdens zeer volatiele periodes op de grondstoffenmarkten te garanderen.

 

Avatar-Admirals
Admirals Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.