Salvesta PDF Prindi

PARALLELS DESKTOP PRO LITSENTSADMIRAL MARKETS UK LTD

TINGIMUSED

Kehtivad alates 1. septembrist 2020

1. Üldine

1.1 Parallels Desktop Mac-ile (edaspidi „Toode”) on väline (kolmanda osapoole)allalaaditav tehniline tarkvara, mille on välja töötanud Paralleells Inc. ning mida pakub Admiral Markets (läbi oma globaalsetejuriidiliste isikute nagu Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus jaAdmiral Markets Pty) `oma klientidele allpool kirjeldatud litsentsitingimustel.

1.2 Parallels Inc.-il on oma Lõppkasutaja Litsentsileping, Kasutustingimused ja Privaatsusavaldus, mida iga toote kasutaja peab enne toote kasutama hakkamist lugema, mõistma ja aktsepteerima.

1.3 Sõltuvalt kohaldatavatest litsentsitingimustest võivad toodet kasutada nii virtuaalse rahaga („Demokontod”) kui reaalse rahaga („Reaalsed kontod”) kõik Tootepakkumise valinud Admirals kliendid.

1.4 Toote litsents on saadaval Admirals tingimustele vastavatele klientidele tasuta , kui klientsäilitab reaalsel kontol minimaalse omakapitali 3000 eurot (kolm tuhat eurot) või samaväärse summa omareaalse kauplemiskonto baasvaluutas. Eespool nimetatud minimaalse reaalse konto omakapitali täitmisenõue vaadatakse läbi manuaalselt, ning see toimub 2 (kahe) tööpäeva jooksulpärast seda, kui reaalse konto nõutav omakapitali tase on saavutatud ja sellest on Admiral Marketsile teatatudspetsiaalse Toote maandumislehe lingi kaudu. Admirals teavitab klienti e-posti teel pärast litsentsi andmist.

1.5 Admirals ei tegele Macile mõeldud Parallels Desktop makstud versiooni edasimüümisega;seega on Toote litsents kliendile kättesaadav ainult siis, kui Admirals uuendabToote litsentsi.

1.6 Paralleelsed Desktop Macile on tarkvara, mis pakub Macintoshi arvutitele riistvara virtualiseerimist.

1.7 Enne Toote funktsioonide rakendamist soovitatakse igal kasutajal tutvuda toote kasutusjuhendiga, mille on välja andnud Paralleells Inc. oma veebilehel parallels.com. Lisaks soovitatakse igal Toote kasutajal toote omadusi testida tasuta demokontol enne Toote kasutamist reaalsetel kontodel.

1.8 Admiralsi ei saa pidada vastutavaks ootamatute Tootega seotud juhtumite eest, mis võivad tuleneda Parallels Inc. või Admiralsi tegevusest või tegevusetusest, toote kasutuseeskirjade ja põhimõtete ebapiisavatest teadmistest või nende ebaõigest kasutamisest.

2. Litsentsi Aktiveerimine

2.1 Toote litsentsi saamiseks peab tingimustele vastav klient järgima samme:

2.1.1 Registreeri Admirals veebisaidi kaudu ja ava reaalne konto

2.1.2 Tagama, et reaalse konto omakapital oleks vähemalt 3000 eurot (või samaväärne summa muu reaalse konto põhivaluutaga)

2.1.3 Saatma taotluse spetsiaalse Toote Maandumislehe kaudu läbi link või e-maili aadressile parallels@admiralmarkets.com koos reaalse konto numbriga ja taotlusega saada Parallels Desktop Mac Tootelitsents.

3. Litsentsi Uuendamine

3.1 Tootelitsents uuendatakse juhul, kui kliendi reaalkonto vastabnõude läbivaatamise hetkel (punkt 2.1.2) minimaalsele omakapitalinõudele ja alles pärast eritaotluse esitamistToote Maandumislehe lingi kaudu või pärast e-maili saatmist parallels@admiralmarkets.com reaalse kontonumbri ja taotlusega saada Parallels Desktop Maci tootelitsents (punkt 2.1.3).

3.2 Iga klient, kelle Toote litsentsi ei uuendatud, võib jätkata Admirals teenuste kasutamist Üldtingimuste põhjal.

4. Litsentsi Tühistamine

4.1 Admirals eeldab „Õiglast kasutamist”: Kui klient kasutab seda toodet ebatavalisel viisil või kasutab pakkumist Admiralsi majanduslike ja õiguslike huvide vastu , on Admiralsil on õigus pakkumine viivitamatult lõpetada mõistliku kaalutlusõiguse alusel ilma klienti eelnevalt teavitamata.

4.2 Admiralsil on õigus deaktiveerida ja tühistada Toote litsentsid reaalsete kontode puhul,mille kapital on üle 3000 Euro. Seda juhul, kui rakendatakse nähtavaid sissemakse- ja raha väljavõtmise mustreid, mis viitavad sellele, et selle pakkumise tingimusi on kuritarvitatud.

4.3 Admirals jätab endale õiguse oma äranägemise järgi muuta, kohandada, peatada, tühistada, või lõpetada Toote mis tahes ajal ning ilma sellest kliendile teatamata. Ettevõte ei vastuta mitte ühegi otsese või kaudse tagajärje eest, mis tulenevad toote muutustest, kohandamistest, peatamistest, tühistamistest või lõpetamistest.

5. Üldsätted

5.1 Toote kättesaamisel tunnistab klient, et ta on lugenud, mõistnud janõustunud Parallels Desktop Mac Toote kasutustingimustega ning samuti Tootelitsentsitingimuste, kasutusjuhendiga, kliendilepinguga ja kõikide Admirals tingimustega.

5.2 Admirals ei vastuta toote toimimise eest ega võta vastutust tootega seotud tehniliste küsimuste eest, mis võivad tuleneda Parallels Inc poolt.

5.3 Toote kasutamise ja sellega seotud kasutustingimuste heakskiitmisega kohustub klient:vabastama ettevõtte ja selle juhtkonna, töötajad, esindajad ja/või agendid vastutusestkõigi Tootest tulenevate või sellega seotud nõuetest, kuludest, kaotustest või kahjudest.

5.4 Juhul kui eespool sätestatud tingimused on omavahel vastuolus või neid on valesti tõlgendatud, lahendatakse vaidlus või väärtõlgendamine Admiralsi poolse otsusega. Admiralsi otsus on lõplik ja siduv.

5.5 Klient saab Toote litsentsi igal ajal tühistada, saates e-kirja oma reaalse konto numbriga aadressile parallels@admiralmarkets.com.

Kui teil on küsimusi või soovite jagada oma tagasisidet, võite alati meiega ühendust võtta.