Terminite sõnastik

A

Abnormal Market Conditions

Erakorralised turutingimused (kiire/õhuke turg).

Account History

Konto ajalugu (kontol lõpetatud tehingute, rahakannete ja tühistatud orderite loetelu).

Admirals

Internetipõhiste kauplemisteenuste osutaja Forex turul ja teistel finantsturgudel.

Admiralsi veebilehekülg

Kodulehekülg www.admiralmarkets.ee.

Aktsia

Väärtpaber, mis näitab selle omaniku õigust osale ettevõtte varast ja kasumist.

Asian Session

23:00 kuni 08:00 (Tokyo).

Ask

Pakkumishind (hind, mille eest müüja või turutegija on nõus kauplemisinstrumenti loovutama, teise nimega ka pakkumise hind; avatud ostupositsiooni loomise hind).

ATR indikaator

ATR indikaator on kauplemise tehnilise analüüsi indikaator, mis näitab turu volatiilsust.

AUS 200

Teise nimega Austraalia väärtpaberibörs (ASX200), Indeks koosneb ASX börsil noteeritud 200 suurima turuväärtusega ettevõttest.

Aussie

'Ozzi' või 'Oz', viitab valuutapaarile AUD/USD.

Available Margin

Teise nimega vaba tagatis; raha kliendi kauplemiskontol, kust on maha arvatud avatud tehingute nõutavad tagatised, jooksvad kasumid/kahjumid ning SWAPid.


B

Balance

Kontojääk (kõigi kontole deponeeritud ja kontolt välja kantud rahaliste vahendite ning kõigi kontol suletud tehingute kasumite/kahjumite summeeritud rahaline tulemus).

Base Currency

Baasvaluuta (valuuta, mis kaubeldavas valuutapaaris on tähistatud esimesena (nt EUR/USD baasvaluutaks on EUR).

Base Rate

Baasintress (riigi Keskpanga poolt kehtestatud intressimäär).

Basis Point

Punkt (ühik, mis kirjeldab instrumendi minimaalset võimalikku hinnamuutust).

Bear

Karu (släng kaupleja kohta, kes ootab hinnalangust või kaupleja, kes hoiab avatud lühikest positsiooni).

Bearish / Bear market

Karuturg (pikemaajalisem langustrend).

Bid

Nõudlushind (hind, millega müüja või turutegija on nõus kauplemisinstrumenti ostma; avatud müügipostsiooni loomise hind).

Blue Chip aktsia

Laialdaselt tuntud, turvaliste ja pikaealiste ettevõtete aktsiad.

BOC

Kanada keskpank.

BOE

Suurbritannia keskpank.

BOJ

Jaapani keskpank.

Bollingeri koridor

Indikaator Bollingeri koridor on tehnilise analüüsi tööriist, mille olemuseks on teatud kauplemisvahemik. Bollingeri koridori puhul kasutatakse võimalike toetus- ja vastupanutasemete hindamiseks statistilist mõõdet, mida nimetatakse standardhälbeks.

Bull

pull (kaupleja, kes ootab hinnatõusu või kaupleja, kes hoiab avatuna pikka positsiooni)
Bull / Bullish Market

Pulliturg (pikemaajalisem tõusutrend).

Bundesbank

Saksamaa keskpank (BUBA).

Buy Limit

Edasilükatud tehingukorralduse tüüp ostupositsiooni avamiseks kliendi kontol juhul, kui määratud instrumendi hind langeb orderis märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva pakkumishinnaga ning see peab olema madalam kui määratud instrumendi jooksev pakkumishind.

Buy Position

Ostupositsioon (avatud positsioon, mis väljendab ootust, et instrumendi turuhind tõuseb. Näiteks baasvaluuta ostmine ankurvaluuta vastu või hinnavahelepingu avamine prognoosides alusvara hinna kasvu).

Buy Stop

Edasilükatud tehingukorralduse tüüp ostupositsiooni avamiseks kliendi kontol juhul, kui määratud instrumendi hind tõuseb märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva pakkumishinnaga ning see peab olema kõrgem kui määratud instrumendi jooksev pakkumishind).


C

Cable

Släng valuutapaarile GBP/USD.

CAC40

Teise nimega prantsuse börs; number 40 tähendab, et indeksi moodustavad 40 suurimat ettevõtet (turukapitalisatsiooni järgi).

Candlestick Chart

Küünalgraafik (kauplejate seas enimkasutatav graafikutüüp).

CBs

Lühend keskpankadele.

Central Bank

Keskpank (riiklik pank, mis haldab riigi rahapoliitikat).

CFD (Contract for Difference)

Hinnavaheleping (aluseks oleva vara, nt aktsia või futuurilepingu hinnavahel põhinev finantsinstrument).

Chart

Graafik (hindade ajalise jada graafiline kujutamine tulp-, joon- või küünalgraafikutena).

Client Log-file

Kliendi logifail (fail, mis asub kataloogis MetaTrader4/Logs ja mida kasutatakse klienditerminali päringute dokumenteerimiseks igapäevaste failide kujul).

Client Terminal

Kauplemisplatvorm MetaTrader 4 (MT4), mis on mõeldud kliendile kauplemistoimingute teostamiseks, kontode jälgimiseks, reaalajas noteeringute ja noteeringute ajalooga varustamiseks, uudiste ja muu kliendile kättesaadava turuteabe saamiseks; samuti kasutatakse seda tehniliste analüüside teostamiseks, kauplemiseks ekspertnõustajate abil jms.

Close

Positsiooni sulgemine (korraldus määratud positsiooni sulgemiseks kehtiva turuhinnaga).

Close By

Korraldus sama instrumendi kahe vastassuunalise positsiooni sulgemiseks.

Commission

Komisjonitasu (teenustasu, mis peetakse kinni kliendi kontol).

Contract

Leping ehk standardiseeritud ühik Forex turul (näiteks 1 lott).

Contract Details

Instrumentide spetsifikatsioon (rubriik Admiralsi koduleheküljel, kus tuuakse välja iga instrumendi kõik täpsemad parameetrid).

Counterparty

Vastaspool (finantstehingu teine pool).

Currency Pair

Valuutapaar (kauplemisinstrument, mille aluseks on ühe valuuta väärtuse muutus teise valuuta suhtes).

Customer

Klient (füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud kliendilepingu).

Customer Account (Account)

Kliendi kauplemiskonto, kus klient saab teostada tehinguid, sisestada tehingukorraldusi ja teha rahakandeid.


D

Data Feed

Noteeringute voog Admiralsi kauplemisplatvormis MetaTrader 4.

DAX30

DAX (Deutscher Aktienindex, Saksa aktsiaindeks) on blue chip aktsiaindeks, mis koosneb 30 suuremast Saksamaa ettevõttest, millega kaubeldakse Frankfurdi börsil.

Deficit

Puudujääk (negatiivne kontojääk või makse puudujääk).

Demo Account

Demokonto (harjutamiskonto).

Depo

Deposiit (sissemakse kauplemiskontole).

Dispute, Complaint, Claim

Vaidlussituatsioon (situatsioon, kui klient arvab, et Admiralsi tegevused või tegevusetus olid ekslikud või on vastuolus antud reeglitega või kliendilepinguga ning vastupidi).

Dividend Adjustment

Dividendide korrektsioon (korrektsioon, mis teostatakse aktsiate ja indeksite CFD-de hinnas pärast alusvaraks oleva aktsia dividendi kuupäeva (ex-date)).

DJIA or Dow

Sümbol indeksile Dow Jones Industrial Average (US30).

Dove

Ingliskeelne mõiste lõdvendavale rahapoliitikale.

Downtrend

Langustrend (hindade järjestikune langustsükkel).


E

ECB

Euroopa Keskpank.

ECN

Inglise keeles Electronic Communication Network (kauplemisel kasutatav tehnoloogia).

Equity

Kapital (kontol olevate vahendite puhasväärtus).

ESMA

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on iseseisev Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on parandada investorite kaitset ning seista stabiilsete ja nõuetekohaste finantsturgude eest. Asutusel on kolm põhieesmärki:

 • investorite kaitse – tegutseda finantsteenuste tarbijate huvides ning tugevdada nende kui investorite õigusi, unustamata ka kohustusi;
 • nõuetekohased finantsturud – seista finantsturgude usaldusväärsuse, läbipaistvuse, tulemuslikkuse ja sujuva toimimise ning tugeva turutaristu eest;
 • finantsstabiilsus – tugevdada finantssüsteemi, et see peaks vastu ootamatutele löökidele ja finantstasakaalu nihetele, ning soodustada majanduskasvu.
EST/EDT

New Yorgi ajatsoon (United States Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50

Indeksi Euronext 50 lühend.

ETF

Börsil kaubeldav fond (Exchange Traded Fund ehk ETF) on väärtpaberite kogum, mida saab osta või müüa maaklerfirma kaudu või börsil.

EUR/USD valuutapaar

USA dollar ja euro (EUR) on vastavalt USA ja Euroopa majanduspiirkondade ametlikud valuutad. Euro vs USA dollar on maailma suurima kauplemismahuga valuutapaar, mis on tuntud kui euro/dollar, EURUSD või EUR/USD.

European Session

07:00 kuni 16:00 (London).

Exotic pair

Eksootiline valuutapaar (vähemlikviidne).

Expert Advisor

Ekspertnõustaja (MQL4 programmeerimiskeeles kirjutatud ja klienditerminali poolt käivitatav programm automaatseks kauplemiseks kliendi kontol).

Expiry

Aegumine (edasilükatud orderi kehtivustähtaeg, mille saabumisel order automaatselt eemaldatakse).

Explicit Error

Ilmne viga (olukord, kus positsiooni avamis- või sulgemishind erineb täitmise momendil oluliselt turuhinnast, või olukord, kus kliendi orderi või taotluse täitmine on vastuolus orderi või taotluse üldse mõttega).


F

FED

The Federal Reserve Bank (USA keskpank).

Fill

Täidetud (tehing on edukalt teostatud).

Fill or Kill

Täida või kustuta (tehingukorralduse tüüp, mille korral tehingukorraldus kustutatakse, kui seda ei ole võimalik täita).

Finantsturud

Finantsturud keskenduvad väärtpaberite, finantstoodete ja -instrumentide ostule, müügile ja hoidmisele. Suurimad finantsturgude liigid on Forex, kapitaliturg, tuletisväärtpaberite turg, toorainete turg, rahaturg, krüptovaluutade trug, hüpoteeklaenude turg ja kindlustusturg.

Floating Profit/Loss

Ujuv kasum/kahjum (fikseeritud kontojäägi ja hetkekapitali vahe).

FOMC

Inglise keeles The Federal Open Market Committee (Föderaalne Avatud Turu Komitee).

Foreign Exchange

Forex (rahvusvaheline valuutavahetuse turg).

Forexi risk

Kasumi või kahjumi teenimine vahetuskursside muutusest. Finantskahjumi minimeerimise eesmärgil peaks iga investor kasutusele võtma Forexi riskijuhimise strateegiad ja ettevaatusabinõud.

FRA40

Teise nimega CAC 40.

FTSE 100

Lühend indeksile UK 100.

Futuurid

Futuurid on tuletisinstrumendid. Futuurleping on poolevaheline leping, mis kohustab varem kokkulepitud hinnaga alusvara ostma või müüma.


G

G7

Maailma 7 juhtivat tööstusriiki (USA, Jaapan, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada).

G8

G7 + Venemaa.

Gap

Märkimisväärne hinnaerinevus kahel järjestikusel noteeringul. Gap`i võidakse kujutada graafikutel tühja alana tulpade või küünalde vahel, kui gap langeb graafikuküünalde vahelisse perioodi (nt tekib nädalavahetusel).

GDP

SKP (sisemajanduse kogutoodang, riigis või piirkonna territooriumil mingi ajaühiku jooksul toodetud lõpptoodete ja -teenuste väärtuste/lisaväärtuste summa).


H

Hawkish

Kitsendav rahapoliitika.

Hedge

Riskide maandamine (riskide maandamine sama instrumendi vastassuunalise positsiooniga).

Hedged margin

Admiralsi tagatisnõue lukustatud positsioonide avatuna hoidmiseks.

Hedging

Hedging tähendab eesti keeles kauplemisriskide maandamist. See tähendab, et kaupleja avab samaaegselt sarnase riskiga pika ja lühikese positsiooni kas sama vara suhtes või kasutades kahte erinevat vara, mille hindade vahel peaks olema tugev korrelatsioonisuhe.

HK40 / HKHI

Lühend indeksile Hong Kong Seng.


I

Indeks

Indeks e. aktsiaindeks e. aktsiaturu indeks (ingl. k. Stock Market Index) väljendab aktsiate kogumi väärtust ja näitab selle üleüldist, praegust ja ajaloolist toimimist.

Initial Margin

Nõutav tagatis (summa kauplemiskontol, mis on vajalik antud positsiooni avamiseks).

Instant Execution

Kohene tehingute täideviimine (tehingukorralduse tüüp, mille korral tehing teostatakse koheselt pakutavate hetkehindadega.

INX

Indeksi S&P 500 sümbol.


J

JPN225

Lühend indeksile NIKKEI.


K

Keltneri kanalid

Volatiilsusel põhinev indikaator, mis mõõdab hinnaliikumist madala ja kõrge libiseva keskmise vööndi suhtes.

Kiwi

Släng valuutapaarile NZD/USD.


L

Leverage

Võimendus ehk krediidiõlg (tehinguväärtuse / nõutava tagatise suhtarv; Võimendus 1:100-le tähendab, et tehingukorralduse täitmiseks piisab, kui kliendi kauplemiskontol on 100 korda väiksem summa kui on reaalne tehingu väärtus).

LIBOR

Londoni pankadevaheline laenuintressimäär.

Locked Position

Lukustatud positsioon (positsioon, mis koosneb sama instrumendi võrdses mahus vastassuunalistest tehingutest. Lukustatud positsioonide korral on nõutav tagatis 50% summeeritud tagatisest mõlema positsiooni jaoks).

Login

Kauplemiskonto number.

London Session

08:00 kuni 17:00 (London).
Long Position

Pikk positsioon (ostutehingu avamine).

Loonie

släng Kanada dollarile (Funds).

Lot

Lott (tehingumahu ühiku platvormis MetaTrader 4; valuutapaaride puhul võrdub 1 lott 100 000 baasvaluuta ühikuga, aktsiate hinnavahelepingute puhul võrdub 1 lott aluseks oleva väärtpaberi ühe ühikuga).

Lot Size

Partii suurus, loti maht (baasvaluuta ühikutes või CFD aluseks oleva vara ühikutes väljendatud kogus, mis on määratud ühe standardse partii mahuks).


M

MACD

MACD (Ingl.k. Moving Average Convergence Divergence) - libiseva keskmise konvergents divergents. See on lihtne indikaator trendi jälgimiseks, mis näitab kahe keskmise hinna libisevat keskmist.

Margin

Tagatis (kliendi kauplemiskontol olevate vahendite summa, mis on broneeritud avatud tehingute tagatiseks, tagatise suurus sõltub Admiralsi tagatismääradest).

Margin Call ehk minimaalse tagatistaseme hoiatus

Kui kaupleja kontol olevad omavahendid jõuavad kriitilise tasemeni, edastab maakler kauplejale minimaalse tagatistaseme hoiatuse, mida võib tõlgendada lisatagatise nõudena.

Margin Level

Tagatise tase (jooksva kontojäägi ja tagatise suhe protsentides).

Margin Trading

Võimenduse kasutamine kauplemisel, mis võimaldab teostada tehinguid, mis mahtude poolest ületavad kliendi vahendeid.

Market Opening

turu avamine (aeg pärast nädalavahetust, pühasid, korralisi vaheaegu või serveriseisakuid, millal instrumendid muutuvad kliendile kauplemiseks kättesaadavaks)
Market Order

Turuorder (korraldus tehingu avamiseks kehtiva turuhinnaga).

MetaTrader 4

MetaTrader 4 on kauplemisplatvorm finantsturgude analüüsimiseks ning valuutapaaride ja CFD-dega kauplemiseks. Platvorm pakub kiiret, turvalist ja usaldusväärset ligipääsu globaalsetele finantsturgudele.

MetaTrader 5

MetaTrader 5 on valuutade, hinnavahelepingute ja aktsiatega kauplemiseks ettenähtud kauplemisplatvorm.

Modify

Muuda orderit (taotlus edasilükatud tehingukorralduse hinnataseme muutmiseks; taotlus edasiükatud tehingukorralduse või SL/TP sisestamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Momentum indikaator

Momentum indikaator (impulss) on ostsillaatorite peresse kuuluv tehniline näitaja. See mõõdab hinnamuutuse kiirust määratud ajaperioodil ning määratleb turutrendi taga oleva jõu, mida nimetatakse impulsiks.

MT4 Admirals

Kauplemistarkvara internetipõhiseks kauplemiseks finantsturgudel, mille osadeks on MT4 klienditerminal, MT4 Server, MT4 Data Center, MT4 Multiterminal, MT4 Mobile ja MT4 Smartphone.

Multiple Close By

Korraldus kõikide lukusolevate positsioonide sulgemiseks kliendi kauplemiskontol.


N

New York Session

08:00 kuni 05:00 (New Yorgi aeg).

Normal Market Conditions

Normaalsed turutingimused (kiire turu vastand).


O

Open Position

Ava positsioon (leping instrumendi ostmiseks või müümiseks kliendi kauplemiskontol; täistehingu esimene osa ning kohustus teostada pärast võrdses mahus vastupidine tehing; samuti käsitletakse seda kliendi kohustusena täita Admiralsi tagatisnõudeid ning hoida Admiralsi poolse teatise või nõudmiseta kontol piisavalt vahendeid, mis vastaksid tagatisnõuetele ja ületaksid pidevalt Admiralsi poolt määratud tehingute sundlikvideerimise määra, nt 30%).

Order

Tehingukorraldus positsiooni avamiseks või sulgemiseks kliendi kontol.

Order Level

Tehingukorrladuse tase (kliendi poolt orderi esitamise taotluses määratud hind, mis on kontol selle hinnaga ja orderi tüübist sõltuvatel tingimustel positsiooni avamise korralduseks).

Over The Counter (OTC)

Börsiväline turg.


P

Peamised valuutapaarid

Valuutapaarid, millega kaubeldakse kõige rohkem. Tavaliselt peetakse silmas kuut enim kaubeldud paari:

 1. AUD/USD – Austraalia dollar vs. USA dollar;
 2. EUR/USD – euro vs. USA dollar;
 3. GBP/USD – Inglise nael vs. USA dollar;
 4. USD/CAD – USA dollar vs. Kanada dollar;
 5. USD/CHF – USA dollar vs. Šveitsi frank;
 6. USD/JPY – USA dollar vs. Jaapani jeen.
Pending Order

Edasilükatud order (elektrooniline korraldus kontol positsiooni avamiseks juhul, kui määratud instrumendi hind saavutab märgitud taseme; kliendil on võimalik kasutada järgmisi edasilükatud orderite tüüpe: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop).

Platform Time Zone

Kauplemisplatvormi ajavöönd, mida kasutavad Admiralsi serverid platvormis MetaTrader 4 ning millega registreeritakse toimingud konto logifailis. MetaTrader 4 töötab sünkroonis Eesti ajaga (EET).

Point

Punkt ( finantsinstrumendi kursimuutuste minimaalne samm, nt EUR/USD minimaalne samm on 0.0001, mida nimetatakse veel ka pip`iks).

Price

Hind (noteering, mis koosneb nõudlus-ja pakkumishinnast; avamise või sulgemise hind; orderi tase).

Price Gap

Turuolukord, kus järgnev Bid hind on kõrgem kui eelnev Ask hind ning vastupidi.


Q

Quote

Noteering, klienditerminalis kuvatav instrumendi hetkehind; koosneb nõudlushinnast (Bid) ja pakkumishinnast (Ask).

Quotes Base

Noteeringute andmebaas (Admiralsi serverite arhiiv, mis sisaldab noteeringute ajalugu).

Quoting

Kliendile noteeringute esitamine, mida AM võib kontol instrumendi ostmiseks või müümiseks aktsepteerida.


R

Rapid Market

Kiire turg (turuolukord, mida iseloomustavad olulised hinnamuutused lühikese aja jooksul, mis sageli põhjustavad suuri vahemikke järjestikuste noteeringuväärtuste vahel. Sageli esineb vahetult enne ja/või pärast olulisi sündmusi, näiteks G7 riikide oluliste majandusnäitajate avaldamine; G7 riikide rahandusministrite või keskpankade juhtide pressikonverentsid; keskpankade otsused intressimäärade kohta; turusekkumised; poliitilise või loodusliku vääramatu jõu sündmused nagu sõda, terrorism jms).

Rate

Kurss (valuutapaari baasvaluuta väärtus ankurvaluutas või hinnavahelepingute aluseks oleva vara väärtus).

Request

Päring (korraldus positsioonide avamiseks/sulgemiseks/kahepoolseks noteeringuks; orderi paigutamiseks/muutmiseks/eemaldamiseks, mis edastatakse maaklerile terminalist).

RSI indikaator

RSI indikaator mõõdab tõusude ja languste suhet ja normaliseerib arvutuse nii, et indeks väljenduks vahemikus 0 - 100.


S

Sell Limit

Edasilükatud tehingukorralduse tüüp müügipositsiooni avamiseks kontol juhul, kui määratud instrumendi hind tõuseb märgitud tasemeni; seda on võimalik täita ainult kehtiva nõudlushinnaga ning see peab olema kõrgem kui määratud instrumendi jooksev nõudlushind).

Sell Position

Müügipositsioon (avatud positsioon, mis väljendab ootust, et turuhind langeb. Näiteks baasvaluuta müümine ankurvaluuta vastu või hinnavahelepingu müümine aluseks oleva väärtpaberi kursi alusel).

Sell Stop

Edasilükatud tehingukorralduse tüüp müügipositsiooni avamiseks kontol juhul, kui määratud instrumendi hind saavutab märgitud taseme; seda on võimalik täita ainult kehtiva nõudlushinnaga ning see peab olema madalam kui määratud instrumendi jooksev nõudlushind).

Server

MT4 server, mis on mõeldud klienditerminalide korralduste edastamiseks maakleritele, uudiste, noteeringute ja täitmiskinnituste saatmiseks klienditerminalidele, samuti kauplemisprotsessiga seotud sõnumite salvestamiseks; see on tarkvaraline töövahend, mis võimaldab täita AM-i ja kliendi vastastikuseid kohustusi, mis on kehtestatud kliendilepingus, instrumentide spetsifikatsioonis ja tagatisnõuetes.

Server Log-file

Serveri logifail (serveri poolt loodud tekstifail, kuhu salvestatakse kõik kliendi kauplemise ja platvormi tööga seotud sündmused, kaasa arvatud kõik dialoogid klienditerminalide ja maaklerite vahel).

Session Gap

Sessioonide hinnavahemik (hinnavahemik jooksva turusessiooni esimese noteeringu ja eelmise turusessiooni viimase noteeringu vahel).

Simulator Software

Forexi simulatsioonitarkvara võimaldab harjutada kauplemist reaalset raha kasutamata. Parim simulatsioonitarkvara on kauplemisplatvorm, mis pakub reaalajas hindade voogu, et näeksite hindade kõikumisi reaalajas.

Skalpimine

Kauplemismeetod, mis hõlmab finantstoodete ostmist ja müümist väga lühikese aja jooksul. Kauplejad, kes kasutavad skalpimise kauplemise stiili, kauplevad enamasti tuletisinstrumentidega, kasutades suurt võimendust. Kasumi ja riski suhe on üsna väike, kuid positiivne mõju saavutatakse tehingute arvuga.

Slippage

Hindade libisemine, lisaks ekspertnõustaja parameeter, millega seadistatakse soovitud hinna ja tegeliku tehinguhinna vaheline maksimaalne erinevus, mille korral kaupleja on valmis kontol positsiooni avama; orderi hinna ja selle tegeliku täitmishinna vahe).

SMA indikaator

SMA (Simple Moving Average) ehk lihtsa libiseva keskmise indikaator aitab kauplemisel kinnitada turul valitsevat trendi.

Spike or Data Error

Vigane noteering (noteeringute voo vea tagajärjel serveri poolt genereeritud ebaõige noteering; see näeb sageli välja nagu suur hinnavahemik, kus aga järgmiste hindade uuenduse järgne hind on taas endise ligilähedasel tasemel, ilma, et oleks mingeid märke kiirest turust. Admiralsil on õigus, kuid mitte kohustus sellised vead oma noteeringute andmebaasist eemaldada).

Split Close

Positsiooni osaline sulgemine, näiteks 0.5 loti sulgemine 2 lotisest tehingust.

Spread

Kursivahe (ostu- ja müügihinna vahe, mida mõõdetakse punktides).

Stop Loss

Tehingukorraldus positsiooni sulgemiseks orderis määratud tasemel hinna ebasoodsa liikumise korral; Sell positsioonide korral täidetakse kehtiva Ask hinnaga, mis saab olla sisestatud kõrgemale instrumendi jooksvast hinnast; Buy positsiooni korral täidetakse kehtiva Bid hinnaga, mis saab olla sisestatud madalamale instrumendi jooksvast hinnast.

Stop Out

Tehingute sundlikvideerimine (kliendi kontol avatud positsioonide sundkorras sulgemine Admiralsi poolt, kui konto ei vasta enam Admiralsi tagatisnõuetele).

SWAP

Tasu positsioonide ülekandmise eest järgmisele kauplemispäevale, mis kantakse/peetakse kinni kontolt kell 23:59 kauplemisplatvormi aja järgi vastavalt instrumentide spetsifikatsioonile; võimenduse kasutamise igapäevane arveldus).

Swissy

Släng Šveitsi frangile.

Symbol

Sümbol (instrumendi unikaalne tunnus platvormis MT4, näiteks mõni valuutapaar, aktsia, hinnavaheleping, futuuri hinnavaheleping).


T

Take Profit

Tehingukorraldus positsiooni sulgemiseks orderis määratud tasemel hinna soodsa liikumise korral; Sell positsioonide korral täidetakse kehtiva Ask hinnaga, mis saab olla sisestatud kõrgemale instrumendi jooksvast hinnast; Buy positsiooni korral täidetakse kehtiva Bid hinnaga, mis saab olla sisestatud madalamale instrumendi jooksvast hinnast.

Thin Market

Õhuke turg (perioodid, mil normaalsete turutingimustega võrreldes on kauplemisaktiivsus madal ja noteeringute arv ajaühikus väike; näiteks perioodid vahemikus 21:00 kuni 00:00 ja enne jõulupühi).

Ticket

Tehingu number (iga tehingu unikaalne number).

Toorained / toormed

Tooraine on toormaterjal, mida kasutatakse ühe komponendina erinevate kaupade või teenuste tootmiseks või pakkumiseks.

 • Põllumajandustoormed: näiteks suhkur, puuvill, kohvioad, jne.
 • Nafta toormed
 • Kaubeldavad metallid: väärismetallid nagu kuld, hõbe ja plaatina, aga ka mitteväärismetallid nagu vask.
 • Loomakasvatus
Toornafta

Toornafta on rafineerimata fossiilkütus, mis koosneb peamiselt süsivesinikest ja muudest orgaanilistest komponentidest. Admirals pakub kauplemiseks toornafta CFD-sid.

Trailing Stop

Lisavõimalus kauplemisplatvormis, mis automaatselt kohandab Stop Loss tehingukorraldust, kui hind liigub vastavalt soovitud punktide arvu võrra soodsas suunas. Trailing Stop töötab ainult siis, kui ühendus serveriga on olemas.

Transaction

Tehing (sisaldab sama instrumendi kahte vastastikust tehingut).

Transaction Size

Tehingu maht (partii suurus, mis on korrutatud partiide arvuga).


U

U-Shaped Recovery

U-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab U-kujulist hinnaliikumise taastumist).

UK OIL

Lühend instrumendile Brent Crude Oil.

UK100

Lühend indeksile FTSE 100.

Uptick

Noteering, mille väärtus on kõrgem eelmisest noteeringust.

US OIL

Lühend instrumendile WTI Crude Oil.

US30

Lühend indeksile Dow Jones.


V

V-Shaped Recovery

V-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab V-kujulist hinnaliikumise taastumist).

Value date

Väärtuspäev (futuurilepingu kuupäev, millal tehingu osapooled määravad toote hinna. Valuutalepingute puhul on väärtuspäev tavaliselt kaks päeva hiljem kui tehingupäev).

Võlakirjad

Võlakirjad on fikseeritud tuluga finantstooted, mis võimaldavad erinevatele riigiasutustele ja ettevõtetele kasvatada rahalisi vahendeid.

Volatility

Volatiilsus (finantsinstrumendi hinnakõikumine ajas; mida suurem on volatiilsus, seda aktiivsem on turg.


W

W-Shaped Recovery

W-kujuline taastumine (formatsioon graafikul, mis iseloomustab W-kujulist hinnaliikumise taastumist).

Whipsaw

Släng väga kõrge volatiilsusega turu kohta, kus tugevatele hinnamuutustele järgneb kiire taastumine.

Working order

Ootel tehingukorraldus (Stop või Limit order, mis on sisestatud, kuid ei ole veel täidetud).


X

XAG/USD

Hõbeda indeksi sümbol.

XAU/USD

Kulla indeksi sümbol.


Y

Year Over Year (YOY)

Aastases võrdluses, mida kasutatakse sündmuste võrdlemisel eelmise aasta sama näitajaga.

Yield

Tulusus (finantsinstrumendi protsentuaalne tulu).