Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Điều khoản sử dụng của Website

Có hiệu lực từ 22.01.2019

1.Thông tin chung

1.1 Các Điều khoản sử dụng trang web này (sau đây gọi là Điều khoản trang web) được cung cấp bởi Admiral Markets AS (AM) và áp dụng cho thông tin có thể truy cập thông qua tất cả các trang web thuộc sở hữu của AM quảng bá dịch vụ của mình dưới nhãn hiệu Admiral Markets (các công ty đầu tư khác hoạt động trong Admiral Markets group) trên Internet. Các Điều khoản này sẽ chi phối việc sử dụng các Trang web này, bao gồm tất cả các trang phụ dựa trên ngôn ngữ của nó thuộc về AM.

1.2 Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, khách truy cập tuyên bố và bảo đảm rằng anh ấy / cô ấy đã kiểm tra Điều khoản trang web, hiểu chúng và hoàn toàn chấp nhận chúng. Nếu bạn là khách hàng của AM hoặc chỉ là khách truy cập trên trang web, các Điều khoản này được bổ sung và không vô hiệu hóa bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và AM. Khách truy cập không được sử dụng Trang web này, nếu có bất kỳ sự phản đối nào đối với các Điều khoản này.

2.Thông tin trên trang web

2.1 Mặc dù AM đã làm tất cả mọi thứ hợp lý để đảm bảo rằng thông tin (bao gồm giá chứng khoán và thông tin liên quan đến thống kê giao dịch) được hiển thị trên Trang web là chính xác và đầy đủ, AM cũng không đảm bảo tính chính xác của thông tin, cũng như AM sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng thông tin đó.

2.2 Khảo sát thị trường giao dịch tài chính, bình luận, ý kiến và dự báo về giá giao dịch tài chính và xu hướng chung trên thị trường giao dịch tài chính phản ánh tầm nhìn chủ quan của các chuyên gia của AM. AM sẽ không chịu trách nhiệm cho các khảo sát, bình luận, ý kiến và dự báo đã đề cập cũng như các thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng. Các khảo sát, bình luận, ý kiến và dự báo sẽ không được coi là khuyến nghị đầu tư, trừ khi có quy định rõ ràng khác. Khách truy cập không nên đưa ra quyết định đầu tư của mình chỉ dựa trên các khảo sát, nhận xét, ý kiến và dự báo được hiển thị trong Trang web.

2.3 Trang web này và tất cả nội dung của nó, bao gồm dự báo và phân tích thị trường hoặc công cụ phân tích cụ thể, đã được chuẩn bị cho mục đích thông tin và / hoặc giáo dục và phụ thuộc vào bất kỳ nội dung nào có trong hoặc truy cập trong Trang web này đều có rủi ro của bạn. Nội dung trên trang web này không được hiểu là một khuyến nghị hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm bảo mật hoặc tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Khách truy cập không nên đưa ra quyết định đầu tư của mình chỉ dựa trên các khảo sát, nhận xét, ý kiến và dự báo được hiển thị trong Trang web.

2.4 Nếu khách truy cập rời khỏi Trang web này thông qua một liên kết có trong tài liệu này và xem nội dung không được cung cấp bởi Admiral Markets AS, khách truy cập sẽ tự chịu rủi ro. Admiral Markets AS không kiểm soát bản chất, nội dung và tính sẵn có của các trang web đó.

2.5 Trang web này không dành cho những người bị cấm dựa theo luật pháp hoặc quy định hiện hành về quyền công dân, nơi cư trú hoặc nơi ở của họ khi có quyền truy cập vào Trang web. Những người bị cấm sử dụng thông tin trên Trang web này hoặc nghi ngờ liệu họ có được phép sử dụng thông tin đó hay không, vui lòng yêu cầu rời khỏi trang web.

3.Quyền sở hữu trí tuệ

3.1 Các trang web của Admiral Markets như một tài sản trí tuệ với tài liệu có chứa, không bao gồm nhãn hiệu, thuộc về Admiral Markets AS.

3.2 Chủ sở hữu thương hiệu của Admiral Markets là Admiral Markets Group AS. Nhãn hiệu được sử dụng hoặc hiển thị trên Trang web không được sao chép hoặc sử dụng, dưới dạng toàn bộ, một phần hoặc được sửa đổi, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Admiral Markets Group AS. Việc sử dụng nhãn hiệu của Admiral Markets chỉ được phép cho các công ty đầu tư thuộc sở hữu của mình.

4.Các hạn chế

Khách truy cập của trang web sẽ:

  • không xuất bản bất kỳ tài liệu Trang web nào trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AM;
  • không sử dụng Trang web này theo bất kỳ cách nào, hoặc có thể, gây tổn hại cho Trang web này;
  • không sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào mà tác động đến người dùng truy cập vào trang web này;
  • không sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành hoặc theo cách gây ra hoặc có thể gây hại cho Trang web;
  • không tham gia vào việc khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này hoặc trong khi sử dụng Trang web này;
  • không sử dụng trang web này để tham gia vào bất kỳ quảng cáo hoặc tiếp thị nào trừ khi quyền đó đã được AM cấp.

5.Trách nhiệm hữu hạn

5.1 Trong mọi trường hợp, AM sẽ không chịu trách nhiệm trước khách truy cập đến Trang web, đối với bất kỳ điều gì phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho dù trách nhiệm đó là theo hợp đồng, tra tấn hay nói cách khác, bao gồm mọi trường hợp gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

5.2 Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động một cách trơn tru. Tuy nhiên, Admiral Markets AS không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc Trang web tạm thời không khả dụng do sự cố kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

6.Bản quyền

6.1 Thông tin có sẵn trên các Trang web, bao gồm cả thiết kế, là tài sản trí tuệ của AM trừ khi được quy định khác. AM sẽ được phép gán, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ quyền và / hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo hay chấp thuận nào.

6.2 Việc sao chép, xuất bản hoặc chuyển giao cho bên thứ ba bằng các phương tiện khảo sát, nhận xét, ý kiến, dự báo hoặc thông tin khác có sẵn trên Trang web đều bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AM lề.

6.3 Những người tham gia trong các diễn đàn thảo luận, phòng trò chuyện và phần bình luận của Trang web chỉ phải gửi những tài liệu mà họ giữ bản quyền hoặc họ được phép gửi dựa trên một số quyền khác.

7.Cookie

7.1 Trang web chứa cookie. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên đĩa cứng của người dùng bởi Trang web. Các tập tin văn bản Cookie bao gồm số và chữ. Các tập tin cookie được lưu vào các khu vực đặc biệt trong bộ nhớ của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Có hai loại cookie mà các trang web của các công ty đầu tư Admiral Markets có.

7.2 AM sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm với người dùng, làm cho trang web hoạt động, kích hoạt bảo mật trang web và cung cấp cho doanh nghiệp thông tin tiếp thị về khách truy cập trang web. AM không sử dụng cookie để thu thập thông tin cá nhân về bạn - cookie mà chúng tôi sử dụng chỉ thu thập thông tin ẩn danh để tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi và không thu thập thông tin cá nhân.

7.3 Có hai loại cookie được sử dụng trên trang web của AM:

  • Persistent cookies lưu trữ tệp trên máy tính của khách truy cập trong một khoảng thời gian nhất định. Trang web sử dụng cookie liên tục để theo dõi điều hướng của khách truy cập trên trang web và để thu thập dữ liệu thống kê. Cookie liên tục cũng cho phép AM theo dõi và nhắm mục tiêu vị trí cũng như sở thích của người dùng truy cập (các) trang web AM và để nâng cao trải nghiệm của các dịch vụ được cung cấp. Một số cookie liên tục này là cookie của bên thứ ba từ các công ty phân tích web và các bên thứ ba khác tham gia để theo dõi sự điều hướng của bạn trên trang web. Bạn có thể xóa cookie liên tục bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp trong tệp "Trợ giúp" của trình duyệt Internet. AM đặt cookie liên tục cho mục đích thống kê.
  • Session cookies là tạm thời và sẽ biến mất khi khách truy cập thoát khỏi trang web hoặc đóng trình duyệt. Cookie phiên có thể được sử dụng để kích hoạt một số chức năng trang web nhất định như đăng ký dịch vụ hoặc sản phẩm. Để sử dụng đầy đủ Trang web, khách truy cập phải chấp nhận sử dụng cookie phiên.

7.4 Vô hiệu hóa cookie luôn là một tùy chọn cho dù bạn muốn chấp nhận cookie trong trình duyệt web của mình. Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, bạn có thể đặt trình duyệt tự động vô hiệu hóa chúng hoặc thông báo cho bạn mỗi khi trang web yêu cầu thêm cookie. Vui lòng tham khảo chức năng trợ giúp của trình duyệt web của bạn để thực hiện các cài đặt cần thiết. Xin lưu ý rằng một số dịch vụ và chức năng của trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế mà không chấp nhận cookie.

8.Luật điều chỉnh & quyền tài phán

8.1 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Estonia và mọi tranh chấp phát sinh từ các Điều khoản này sẽ được đệ trình lên Tòa án Hạt Harju.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.