Yêu cầu margin

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho các nhà giao dịch, cho phép họ tận dụng lợi thế của giao dịch ngoại hối và giao dịch CFD ngay cả với các khoản tiền gửi nhỏ.

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 7,500,000up to 10,000,000up to 7,500,000up to 6,000,0001:500
7,500,000 - 10,000,00010,000,000 - 14,000,0007,500,000 - 10,000,0006,000,000 - 8,000,0001:200
10,000,000 - 12,500,00014,000,000 - 17,000,00010,000,000 - 12,500,0008,000,000 - 10,000,0001:50
Over 12,500,000Over 17,000,000Over 12,500,000Over 10,000,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 6,000,000up to 8,000,000up to 6,000,000up to 5,000,0001:500
6,000,000 - 8,000,0008,000,000 - 11,000,0006,000,000 - 8,000,0005,000,000 - 6,500,0001:200
8,000,000 - 10,000,00011,000,000 - 14,000,0008,000,000 - 10,000,0006,500,000 - 8,000,0001:50
Over 10,000,000Over 14,000,000Over 10,000,000Over 8,000,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 2,500,000up to 3,500,000up to 2,500,000up to 2,000,0001:500
2,500,000 - 3,500,0003,500,000 - 4,900,0002,500,000 - 3,500,0002,000,000 - 2,900,0001:200
3,500,000 - 4,000,0004,900,000 - 5,600,0003,500,000 - 4,000,0002,900,000 - 3,300,0001:50
Over 4,000,000Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,500,000up to 2,000,000up to 1,500,000up to 1,200,0001:25
1,500,000 - 2,300,0002,000,000 - 3,000,0001,500,000 - 2,300,0001,200,000 - 1,900,0001:10
Over 2,300,000Over 3,000,000Over 2,300,000Over 1,900,0001:3
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:500
500,000 - 3,500,000700,000 - 4,900,000500,000 - 3,500,000400,000 - 2,900,0001:200
3,500,000 - 4,700,0004,900,000 - 6,500,0003,500,000 - 4,700,0002,900,000 - 3,800,0001:50
Over 4,700,000Over 6,500,000Over 4,700,000Over 3,800,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,000,000up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,0001:200
1,000,000 - 1,500,0001,400,000 - 2,100,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001:50
Over 1,500,000Over 2,100,000Over 1,500,000Over 1,200,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:500
500,000 - 3,000,000700,000 - 4,000,000500,000 - 3,000,000400,000 - 2,500,0001:200
3,000,000 - 4,000,0004,000,000 - 5,600,0003,000,000 - 4,000,0002,500,000 - 3,300,0001:50
Over 4,000,000Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, BUXComp and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,000,000up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,0001:100
1,000,000 - 1,500,0001,400,000 - 2,000,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001:50
Over 1,500,000Over 2,000,000Over 1,500,000Over 1,200,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:50
Over 500,000Over 700,000Over 500,000Over 400,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:30
Over 500,000Over 700,000Over 500,000Over 400,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Lưu ý:

  1. Nếu một lệnh được mở hoặc đóng (hoàn toàn hoặc một phần) nào trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ sáu cho bất kỳ công cụ nào, đòn bẩy được áp dụng cho tất cả các lệnh là 1:50. Điều này bao gồm các lệnh được mở trước giờ đóng cửa nhưng không bao gồm những lệnh có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ 1:10). Thuật ngữ nêu trên có thời gian kéo dài đối với một số các CFDs trên chỉ số tiền mặt và trái phiếu, các dữ liệu liên quan được xác định trên các trang công cụ trong Hợp đồng chi tiết kỹ thuật. Giá trị ký quỹ của các lệnh với tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong thời gian một giờ trước khi đóng cửa được tự động tính toán lại vào cuối tuần. Vào phiên mở cửa ngày thứ hai, đòn bẩy áp dụng cho các lệnh phản ánh giá trị thông thường của chúng theo các điều khoản ký quỹ chung. Nó cũng sẽ đưa vào xem xét các thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bạn có thể chọn trong Phòng của nhà giao dịch (xin xem lưu ý 2 dưới đây). Xin cũng lưu ý các điều khoản trên có thể được áp dụng trong một thông báo đặc biệt cho những ngày khác trong tuần làm việc trong trường hợp ở những nơi có ngày lễ ảnh hưởng đến lịch giao dịch.
  2. Tất cả khách hàng có một tùy chọn để giảm hoặc tăng đòn bẩy của tài khoản theo cách thủ công bằng cách chọn một trong những tỷ lệ đòn bẩy ở phần cài đặt tài khoản trong Phòng của nhà giao dịch. Xin lưu ý rằng thay đổi của đòn bẩy tài khoản có hiệu lực ngay lập tức trên giá trị ký quỹ cho tất cả các lệnh. Nếu bạn chọn giảm tỷ lệ đòn bẩy, khoảng giá trị thông thường được áp dụng cho các lệnh của bạn bắt đầu từ những giá trị cho mức đòn bẩy được chọn trong bảng ở trên.
  3. Yêu cầu ký quỹ cho các thị trường khác mục liệt kê ở trên có thể là tìm thấy trong Thông số kỹ thuật hợp đồng bằng cách chọn các công cụ cần thiết trong menu tra cứu.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.