Yêu cầu margin

Chúng tôi cung cấp đòn bẩy linh hoạt cho các nhà giao dịch, cho phép họ tận dụng lợi thế của giao dịch ngoại hối và giao dịch CFD ngay cả với các khoản tiền gửi nhỏ.

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 10000000up to 7500000up to 6000000up to 75000001:500
10000000 - 140000007500000 - 100000006000000 - 80000007500000 - 100000001:200
14000000 - 1700000010000000 - 125000008000000 - 1000000010000000 - 125000001:50
Over 17000000Over 12500000Over 10000000Over 125000001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 8000000up to 6000000up to 5000000up to 60000001:500
8000000 - 110000006000000 - 80000005000000 - 65000006000000 - 80000001:200
11000000 - 140000008000000 - 100000006500000 - 80000008000000 - 100000001:50
Over 14000000Over 10000000Over 8000000Over 100000001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 3500000up to 2500000up to 2000000up to 25000001:500
3500000 - 49000002500000 - 35000002000000 - 29000002500000 - 35000001:200
4900000 - 56000003500000 - 40000002900000 - 33000003500000 - 40000001:50
Over 5600000Over 4000000Over 3300000Over 40000001:10
Xem các ví dụ tính Margin
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 2000000up to 1500000up to 1200000up to 15000001:25
2000000 - 30000001500000 - 23000001200000 - 19000001500000 - 23000001:10
Over 3000000Over 2300000Over 1900000Over 23000001:3
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700000up to 500000up to 400000up to 5000001:500
700000 - 4900000500000 - 3500000400000 - 2900000500000 - 35000001:200
4900000 - 65000003500000 - 47000002900000 - 38000003500000 - 47000001:50
Over 6500000Over 4700000Over 3800000Over 47000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1400000up to 1000000up to 800000up to 10000001:200
1400000 - 21000001000000 - 1500000800000 - 12000001000000 - 15000001:50
Over 2100000Over 1500000Over 1200000Over 15000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700000up to 500000up to 400000up to 5000001:500
700000 - 4000000500000 - 3000000400000 - 2500000500000 - 30000001:200
4000000 - 56000003000000 - 40000002500000 - 33000003000000 - 40000001:50
Over 5600000Over 4000000Over 3300000Over 40000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, BUXComp and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1400000up to 1000000up to 800000up to 10000001:100
1400000 - 20000001000000 - 1500000800000 - 12000001000000 - 15000001:50
Over 2000000Over 1500000Over 1200000Over 15000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700000up to 500000up to 400000up to 5000001:50
Over 700000Over 500000Over 400000Over 5000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50, _Volatility and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700000up to 500000up to 400000up to 5000001:30
Over 700000Over 500000Over 400000Over 5000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Lưu ý:

  1. Nếu một lệnh được mở hoặc đóng (hoàn toàn hoặc một phần) nào trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ sáu cho bất kỳ công cụ nào, đòn bẩy được áp dụng cho tất cả các lệnh là 1:50. Điều này bao gồm các lệnh được mở trước giờ đóng cửa nhưng không bao gồm những lệnh có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ 1:10). Thuật ngữ nêu trên có thời gian kéo dài đối với một số các CFDs trên chỉ số tiền mặt và trái phiếu, các dữ liệu liên quan được xác định trên các trang công cụ trong Hợp đồng chi tiết kỹ thuật. Giá trị ký quỹ của các lệnh với tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong thời gian một giờ trước khi đóng cửa được tự động tính toán lại vào cuối tuần. Vào phiên mở cửa ngày thứ hai, đòn bẩy áp dụng cho các lệnh phản ánh giá trị thông thường của chúng theo các điều khoản ký quỹ chung. Nó cũng sẽ đưa vào xem xét các thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bạn có thể chọn trong Phòng của nhà giao dịch (xin xem lưu ý 2 dưới đây). Xin cũng lưu ý các điều khoản trên có thể được áp dụng trong một thông báo đặc biệt cho những ngày khác trong tuần làm việc trong trường hợp ở những nơi có ngày lễ ảnh hưởng đến lịch giao dịch.
  2. Tất cả khách hàng có một tùy chọn để giảm hoặc tăng đòn bẩy của tài khoản theo cách thủ công bằng cách chọn một trong những tỷ lệ đòn bẩy ở phần cài đặt tài khoản trong Phòng của nhà giao dịch. Xin lưu ý rằng thay đổi của đòn bẩy tài khoản có hiệu lực ngay lập tức trên giá trị ký quỹ cho tất cả các lệnh. Nếu bạn chọn giảm tỷ lệ đòn bẩy, khoảng giá trị thông thường được áp dụng cho các lệnh của bạn bắt đầu từ những giá trị cho mức đòn bẩy được chọn trong bảng ở trên.
  3. Yêu cầu ký quỹ cho các thị trường khác mục liệt kê ở trên có thể là tìm thấy trong Thông số kỹ thuật hợp đồng bằng cách chọn các công cụ cần thiết trong menu tra cứu.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.