Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ


Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ (được gọi tắt là “Thỏa thuận”) có chứa các điều khoản dịch vụ mà khách hàng cần chấp thuận khi giao dịch với Admiral Markets PTYLtd (“chúng tôi”), bao gồm giao dịch phái sinh, chứng khoán, quỹ ETF hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Các thuật ngữ được sử dụng trong thoả thuận người dùng, điều khoản, chính sách và tài liệu quan trọng (gọi tắt là “Điều khoản”) có cùng định nghĩa với các thuật ngữ được dùng trong Thỏa thuận này (trừ khi được định nghĩa lại).

Trong trường hợp Điều khoản và Thỏa thuận không thống nhất, Thỏa thuận được ưu tiên hơn. Quý khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản trong Thỏa thuận này vì nó có chứa nhiều thông tin quan trọng liên quan đến ràng buộc giữa khách hàng và chúng tôi.

TẠI ĐÂY HAI BÊN ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:

  • Tôi chấp thuận Điều khoản được lưu trên các định dang như PDf hoặc email và hoặc trên trang web www.admiralmarkets.com/vn (gọi tắt là “Website”) hoặc trên ứng dụng di động Admiral Markets.
  • Tôi xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản cũng như các tài liệu quy định dịch vụ đầu tư mà Admiral Markets cung cấp trên website, bao gồm Báo cáo công bố sản phẩm (PDS), Hướng dẫn dịch vụ tài chính (FSG),Điều khoản tài khoản, Chính sách chọn tài khoản phù hợp với khách hàng, Chính sách tiền của khách hàng, Chính sách lệnh gọi ký quỹ, Chính sách quản lý xung đột quyền lợi, Chính sách bảo mật, Điều khoản thanh toán.
  • Tôi đồng ý trao đổi thông tin với Admiral Markets qua các thiết bị điện từ (như nền tảng giao dịch, website, email, điện thoại).
  • Tất cả thông tin tôi đưa ra trong đơn xin mở tài khoản đều đúng sự thật.
  • Tôi xác nhận tiền đầu tư là hợp pháp và không liên quan đến bất kỳ hành động rửa tiền, khủng bố hoặc bất hợp pháp nào.
  • Tôi đồng ý phối hợp với Adimiral Markets bất kỳ khi nào họ liên hệ với tôi để xác nhận danh tính, nguồn thu nhập cũng như các thông tin khác theo luật pháp hiện hành.
  • Tôi đồng ý để Admiral Markets lưu trữ tiền của tôi trong tài khoản tách riêng dành cho khách hàng tại một hoặc nhiều tổ chức tín dụng uy tín, cũng như cho phép Admiral Markets lưu trữ các công cụ tài chính trong một hoặc nhiều tài khoản ủy thác với bên thứ 3.
  • Tôi hoàn toàn hiểu cũng như chấp nhận giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) và các sản phẩm đầu tư khác tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến đầu tư thua lỗ
  • Tôi đồng ý thực hiện giao dịch với Admiral Markets theo Điều khoản trên các thị trường có kiểm soát, thương mại đa phương, tập trung hoặc phi tập trung ("OTC") bên ngoài điểm giao dịch. Nếu Điều khoản quy định giao dịch giữa tôi và Admiral Markets được thực hiện phi tập trung (OTC) bên ngoài một điểm giao dịch, thì tôi đồng ý thực thi Lệnh giao dịch bên ngoài thị trường có kiểm soát, thương mại đa phương hoặc tập trung.

Thỏa thuận này được quản lý và diễn giải theo luật pháp của Úc

Nếu không phải cư dân Úc, tôi hiểu rằng các hoạt động của tôi nằm ngoài phạm vi pháp lý và bảo vệ của pháp luật địa phương, đồng thời hiểu rõ những rủi ro liên quan

Bất kỳ vấn đề nào phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được quản lý và diễn giải theo luật pháp của Úc

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.