Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Thủ tục để mở tài khoản

Trước khi bạn mở một tài khoản giao dịch thật với Admiral Markets Pty Ltd và bắt đầu giao dịch, chúng tôi có yêu cầu rằng bạn nên làm quen với các quy trình được tích hợp của chúng tôi để hoàn thành know-client-obligations và hoạt động theo các quy tắc tài chính anti-money và quy tắc tài chính khủng bố. Bạn cũng nên đọc tài liệu pháp lý của Admiral Markets Pty Ltd về quy định việc cung cấp dịch vụ đầu tư. Tài liệu pháp lý này dùng để phục vụ mục đích là thông báo cho bạn biết về các trách nhiệm pháp lý và thực tiễn kinh doanh của chúng tôi.

Tài liệu cần thiết cho Cá nhân:

 1. Tài liệu nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc thẻ căn cước do chính phủ cấp có ảnh (* có thể không bắt buộc nếu là công dân Úc);
 2. Bằng chứng về địa chỉ / nơi cư trú, chẳng hạn như hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng. Tài liệu không được lớn hơn 3 tháng (* có thể không bắt buộc nếu là công dân Úc).

* nếu Admiral Markets Pty Ltd không thể xác minh điện tử và xác định thông tin của cá nhân hoặc thực thể pháp lý dựa trên các tài liệu đã gửi, chúng tôi có quyền yêu cầu thêm các tài liệu bổ sung (bao gồm tài liệu được chứng nhận hoặc công chứng để xác minh dữ liệu đã được gửi).

Tài liệu cần thiết cho thực thể pháp lý:

 1. Hộ chiếu hoặc thẻ căn cước do chính phủ cấp có ảnh cho người đại diện cho thực thể pháp lý;
 2. Các tài liệu đăng ký (giấy chứng nhận thành lập / đăng ký, bản ghi nhớ, bài báo của hiệp hội, vv) được đăng ký với tất cả các thay đổi, bổ sung và xác nhận về việc bổ nhiệm của người có quyền quyết định thay mặt cho thực thể pháp lý;
 3. Các tài liệu xác nhận về cấu trúc quyền sở hữu của thực thể pháp lý, mà cũng phải bao gồm các chi tiết cá nhân của tất cả các chủ sở hữu có lợi cuối cùng. Xin lưu ý rằng người hưởng lợi cuối cùng chỉ có thể là một người tự nhiên;
 4. Hóa đơn tiện ích hoặc bảng sao kê ngân hàng xác nhận địa điểm kinh doanh (tài liệu không được quá 3 tháng);
 5. Mã LEI (mã định danh thực thể pháp lý). Tìm thêm thông tin tại đây:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. Bằng chứng về địa chỉ cho từng chủ sở hữu / giám đốc, không quá 3 tháng.

Xin lưu ý rằng các đại diện của Admiral Markets Pty Ltd có quyền yêu cầu bổ sung (nếu thấy cần thiết):

 1. Chứng nhận giấy ủy quyền cho đại diện;
 2. Các bản sao được chứng thực và được dịch của các tài liệu đã gửi cần có mục đích tuân thủ để xác minh dữ liệu đã gửi.
 3. Chứng thư bảo lãnh và bồi thường (áp dụng cho quỹ hưu bổng)


Văn bản pháp lý và các chính sách:

Tài liệu tiết lộ

Tài liệu về chính sách

Tài liệu bổ xung


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.