US Dollar vs Japanese Yen (USDJPY)

Bắt đầu giao dịch USDJPY

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 100 EUR

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol USDJPY
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.9
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips 0.192
SWAP Value (Short), Pips -0.979
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri
Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol USDJPY-ECN
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.4
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips 0.192
SWAP Value (Short), Pips -0.979
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 100
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri
Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol USDJPY
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.9
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips 0.192
SWAP Value (Short), Pips -0.979
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.