Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Bắt đầu giao dịch EURUSD

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 100 EUR

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD 0
Symbol EURUSD
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.6
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.697
SWAP Value (Short), Pips -0.067
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 200
Minimum Hedged Margin, EUR 100
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD 0
Symbol EURUSD
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.6
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.697
SWAP Value (Short), Pips -0.067
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 200
Minimum Hedged Margin, EUR 100
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-Z
Minimum Spread, Pips 0
Typical Spread, Pips 0.1
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.697
SWAP Value (Short), Pips -0.067
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 200
Minimum Hedged Margin, EUR 100
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol EURUSD-ECN
Minimum Spread, Pips 0
Typical Spread, Pips 0.1
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.697
SWAP Value (Short), Pips -0.067
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, EUR 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, EUR 200
Minimum Hedged Margin, EUR 100
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.