Admiral Markets Group bao gồm các công ty sau:

Admiral Markets Pty Ltd

Quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)
  • Đòn bẩy lên đến:
    1:500 cho khách hàng bán lẻ
  • Bảo vệ cho biến động giá
  • Negative Account Balance Policy
TIẾP TỤC
Lưu ý: Nếu bạn đóng cửa sổ này mà không chọn công ty, bạn đồng ý tiến hành theo quy định của FCA (Anh).
Lưu ý: Nếu bạn đóng cửa sổ này mà không chọn công ty, bạn đồng ý tiến hành theo quy định của FCA (Anh).

Dow Jones Index CFD, cash (USD) (DJI30)

Bắt đầu giao dịch DJI30

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với AccountTypes.au-at-tra-md-am-val1

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, Pips 1.5
Typical Spread, Pips 1.5
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -4.56
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.97
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.2 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, Pips 1.5
Typical Spread, Pips 1.5
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -4.56
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.97
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.2 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 Mon - 23:59 Fri; recess 23:15 - 23:30 & 23:59 - 01:00; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.