Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

WTI Crude Oil (100 barrels) CFD, USD (CRUDOIL)

Bắt đầu giao dịch CRUDOIL

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 100 EUR

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Minimum Margin, % 1
Commission, USD 0
Symbol CRUDOIL
Minimum Spread, USD 0.03
Typical Spread, USD 0.03
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -19.6
SWAP Value (Short), Interest Rate -18.01
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.5
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


Parameters Data
Minimum Margin, % 1
Commission, USD 0
Symbol CRUDOIL
Minimum Spread, USD 0.03
Typical Spread, USD 0.03
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -19.6
SWAP Value (Short), Interest Rate -18.01
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.5
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


Parameters Data
Minimum Margin, % 1
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol CRUDOIL-Z
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -19.6
SWAP Value (Short), Interest Rate -18.01
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.5
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


Parameters Data
Minimum Margin, % 1
Commission, USD per lot (single side) 1
Symbol CRUDOIL-ECN
Minimum Spread, USD 0.01
Typical Spread, USD 0.01
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -19.6
SWAP Value (Short), Interest Rate -18.01
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Barrels 100
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1
Minimum Hedged Margin, % 0.5
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri

NB! The combined initial value of all your open positions in all spot and futures-based CFDs on crude oil, including this instrument, cannot exceed 100,000 EUR, or the equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.