Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Dow Jones Index CFD, cash (USD) (DJI30)

Được tiếp cận với các thị trường tài chính thế giới và giao dịch các công cụ phổ biến nhất về các điều khoản cạnh tranh

Tìm hiểu thêm

Giao dịch từ bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Bắt đầu chỉ với 100 EUR

Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, Pips 1.5
Typical Spread, Pips 1.5
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -3.13
SWAP Value (Short), Interest Rate -2.87
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, Pips 1.5
Typical Spread, Pips 1.5
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -3.13
SWAP Value (Short), Interest Rate -2.87
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 0.3
Symbol [DJI30]-Z
Minimum Spread, Pips 0.9
Typical Spread, Pips 0.9
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -3.13
SWAP Value (Short), Interest Rate -2.87
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2
Commission, USD per lot (single side) 0.3
Symbol [DJI30]-ECN
Minimum Spread, Pips 0.9
Typical Spread, Pips 0.9
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -3.13
SWAP Value (Short), Interest Rate -2.87
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:15 / 23:30 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.