Thông số Kỹ Thuật Hợp Đồng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng một loạt các công cụ giao dịch: đơn vị tiền tệ, tiền điện tử, kim loại, hàng hóa, cũng như các CFDs trên cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới, chỉ số chứng khoán và tài sản thanh khoản cao khác.

Ở trang này, bạn có thể tìm thấy tất cả các thông tin cần thiết về công cụ giao dịch có sẵn trên tất cả các loại tài khoản.

Các loại tiền tệ Các loại tiền tệ
Tiền điện tử Tiền điện tử
Hàng hóa Hàng hóa
Các chỉ mục Các chỉ mục
Trái phiếu Trái phiếu
Cổ phiếu Cổ phiếu
ETFs ETFs

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.