Commissions

Admiral.Prime

Admiral.Markets

Admiral.MT5


Commission cho giao dịch tiền tệ và kim loại giao ngay trên tài khoản Admiral.Prime

Phí commission

Phí commission trên 1.0 lot mỗi bên
Khối lượng hàng tháng, USD
Loại tiền tệ của tài khoản Lên đến 10,000,000 10,000,000 - 50,000,000 Hơn 50,000,000
USD 3.0 2.4 1.8
BGN 5.0 4.0 3.0
CHF 3.0 2.4 1.8
CZK 70.0 54.7 40.0
EUR 2.6 2.1 1.6
GBP 2.4 1.9 1.4
HRK 20.0 16.0 12.0
HUF 850.0 680.0 500.0
PLN 12.0 9.0 7.0
RON 12.0 10.0 7.5
AUD 4.0 3.4 2.5

Công thức tính toán

Một hoa hồng được tính cho 1.0 lot giá trị giao dịch trên các tài khoản Admiral.Prime. Đây là một khoản hoa hồng cho giao dịch một phía. Hoa hồng cho một giao dịch lần lượt (mở và đóng) được tăng gấp đôi và được tính đầy đủ khi mở lệnh. Công thức dưới đây cho thấy chính xác hoa hồng được tính như thế nào:

Commission (bằng loại tiền nạp) = Kích thước hợp đồng * Tỷ lệ Commission trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2

Trong đó:

Kích thước hợp đồng = Khối lượng giao dịch theo lot

Đối với các cặp tiền tệ ngoại hối:

1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Tiền tệ cơ sở có nghĩa là đơn vị tiền tệ được trích dẫn đầu tiên trong một cặp tiền tệ, ví dụ: 1 lot AUDUSD = 100.000 AUD.

Đối với kim loại giao ngay:

1 lot = 5000 troy oz. spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Phí commission trong đơn vị tiền gửi của tài khoản - một khoản commission được chỉ định bởi Admiral Markets cho loại tiền nạp của tài khoản.

Để thực hiện các tính toán rõ ràng hơn, hãy xem xét một số ví dụ chính xác.


Ví dụ 1

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: AUD
 • AUD phí commission: 3.5
 • Công cụ giao dịch: AUD/USD
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Commission (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí Commission trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí Commission (bằng AUD) = 1 lot * 3.5 EUR * 2 = 7.0 AUD

Ví dụ 2

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: USD
 • USD phí commission: 3.0
 • Công cụ giao dịch: USD/JPY
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Commission (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí Commission trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí Commission (bằng USD) = 1 lot * 3.0 USD * 2 = 6.0 USD

Ví dụ 3

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: EUR
 • EUR phí Commission: 3.0
 • Công cụ giao dịch: XAUUSD
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Commission (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí Commission trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí Commission (bằng EUR) = 1 lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR


Commission cho giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ trên tài khoản Admiral.Markets

Công thức

Commission 0.10 USD (hoặc tương đương tiền tệ khác) được tính cho giao dịch 1 CFD trên Cổ phiếu trên tài khoản Admiral.Markets. Đối với CFD trên US Stocks 1 lot bằng 100 CFD cổ phiếu. Do đó, Commission cho 1 lot bằng 0,10 * 100 CFDs = 10 USD. Để làm cho các tính toán rõ ràng hơn, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ chính xác.

Chú Ý Quan Trọng:

CFD (Hợp đồng cho sự khác biệt) là hợp đồng phái sinh cho phép tận dụng các biến động giá của tài sản cơ bản mà không mua lại quyền sở hữu đối với tài sản này. Vì vậy, trong ví dụ thứ hai, bạn có cơ hội hưởng lợi từ việc giảm giá cổ phiếu của Google mà không phải là chủ sở hữu của cổ phiếu thực.

Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch không tham gia vào các phép tính Commission CFD.


Ví dụ 1

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ giao dịch: #GOOG
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot
 • Loại lệnh: Mua
 • Giá mở #GOOG: 573,15
 • Giá đóng #GOOG: 575.15

Tính toán


 • Commission (theo loại tiền gửi của tài khoản) = Kích thước hợp đồng (trong CFD) * Commission cho mỗi 1 CFD * Tỷ giá USD đối với tiền gửi của tài khoản (USD)
 • Commission (bằng USD) = (1 Lot * 100 CFD trên Google Cổ phiếu) * 0,10 USD * 1 = 10 USD

Ví dụ 2

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: AUD
 • Công cụ giao dịch: #GOOG
 • Khối lượng giao dịch: 5 lot
 • Loại lệnh: Bán
 • Giá mở #GOOG: 540.10
 • Giá đóng #GOOG: 545.10
 • AUDUSD giá: 0.73335

Tính toán


 • Commission = Kích thước của hợp đồng * Tỷ lệ hoa hồng trên 1 CFD * Tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ tài khoản (AUD) của bạn với USD
 • Commission (bằng AUD) = (5 lot * 100 CFD cổ phiếu của Google) * 0,10 USD * (1 / 0,73335) = 68,18 AUD


Commissions cho CFD cổ phiếu châu Âu trên tài khoản Admiral.Markets

Nguyên tắc tính toán

Commission tính cho CFD cổ phiếu của EU (Mệnh giá EUR) là 0,1% giá trị danh nghĩa của giao dịch, với commision tối thiểu là 4 EUR cho mỗi giao dịch.

Commission được tính toàn bộ số tiền (tức là commission tóm tắt cho các giao dịch mở và đóng) khi mở một vị thế.

Do đó, giá trị commission cho CFD của EU được tính bằng Giá trị danh nghĩa của Giao dịch * 0,1% * Tỷ giá * 2,


trong đó

 • Giá trị danh nghĩa của giao dịch được tính bằng giá mở CFD * Kích thước hợp đồng (trong lot);
 • 0.1% là hệ số nhân đại diện cho tỷ lệ commission;
 • Tỷ giá là hệ số nhân đại diện cho tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ commission (EUR) sang đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn;
 • 2 là hệ số nhân đôi vì hoa hồng được tính cho cả hai bên giao dịch trong một giao dịch khi mở một vị thế.

Nếu giá trị commission thu được tính bằng công thức trên ít hơn giá trị commission tối thiểu cho cả hai bên (tức là 4 EUR * 2 bên = 8 EUR), thì phí commission tối thiểu được áp dụng.

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể tính toán commission cho các vị trí của bạn trên #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) và #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Chú Ý Quan Trọng:

CFD (Hợp đồng cho sự khác biệt) là hợp đồng phái sinh cho phép tận dụng các biến động giá của tài sản cơ bản mà không mua lại quyền sở hữu đối với tài sản này. Tìm hiểu thêm về lợi ích của cổ phiếu CFD của chúng tôi.


Ví dụ 1: mở một vị trí trên #BMW và thanh toán commission

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #BMW
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 100 lots
 • Giá mở #BMW: 84.090
 • Tỷ giá EURUSD hiện tại trong MetaTrader 4: 1.08235

Tính toán


 • Commission (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng EUR) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ Commission (bằng %) * Tỷ giá tiền Commission (EUR) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Phí Commission (bằng USD) = 84.090 EUR trên mỗi cổ phiếu CFD * 100 lots / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 18.20 USD

Vì giá trị toán học của commission cao hơn commission tối thiểu ở hai bên (nghĩa là 4 EUR * 2 = 8 EUR), phí commission là 18,20 USD được áp dụng cho vị trí này.


Ví dụ 2: mở một vị trí trên #DBK và thanh toán commission tối thiểu

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #DBK
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 5 lots
 • Giá mở #DBK: 18.820
 • Tỷ giá EURUSD hiện tại trong MetaTrader 4: 1.08235

Tính toán


 • Commission (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng EUR) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ hoa hồng (bằng %) * Tỷ giá tiền hoa hồng (EUR) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Phí Commission (bằng USD) = 18.820 EUR trên mỗi cổ phiếu CFD * 5 lots / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 0.20 USD

Vì giá trị toán học của commission thấp hơn commission tối thiểu cho hai bên (tức là 4 EUR * 2 = 8 EUR), phí commission tối thiểu là 8 EUR (8.65 USD tính theo đơn vị tiền tệ của tài khoản) được áp dụng cho vị trí này.Tỷ giá commission cho cổ phiếu UK CFD trên tài khoản Admiral.MT5

Nguyên tắc tính toán

Commission tính cho CFD cổ phiếu của UK là 0.1% giá trị danh nghĩa của giao dịch, với commission tối thiểu là 400 đồng bảng Anh (GBX)- hoặc 4.0 GBP - cho mỗi giao dịch.

Commission được tính cho mỗi bên của giao dịch (nghĩa là riêng cho các giao dịch mở và đóng). Do đó, giá trị commission lần lượt cho CFD UK được tính như sau: Giá trị danh nghĩa của giao dịch * 0,1% * Tỷ giá * 2 mặt giao dịch

trong đó:


 • giá trị danh nghĩa của giao dịch được tính bằng: giá mở CFD * Kích thước hợp đồng (trong lot);
 • 0.1% là hệ số nhân đại diện cho tỷ lệ commission;
 • Tỷ giá là hệ số nhân đại diện cho tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ commission (GBP) sang đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn;
 • 2 là hệ số nhân đôi, vì commission được tính cho cả hai mặt của giao dịch. Nếu giá trị commission thu được, được tính bằng công thức trên, nhỏ hơn giá trị commission tối thiểu, thì phí commission tối thiểu sẽ được áp dụng.

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể tính mức commission để mở một vị thế dài và ngắn trên #EZJ (easyJet PLC CFD) và #RR (Rolls-Royce Holding PLC CFD).

Lưu ý quan trọng

CFD (Hợp đồng cho sự khác biệt) là hợp đồng phái sinh cho phép các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá của tài sản cơ bản mà không mua lại quyền sở hữu đối với tài sản này. Tìm hiểu thêm về lợi ích của cổ phiếu CFD của chúng tôi.


Ví dụ 1: Mở một vị trí dài trên #EZJ và thanh toán commission

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #EZJ
 • Đơn vị tiền tệ báo giá của công cụ: GBX
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 1000 lots
 • Giá mở #EZJ: 1678.49
 • Tỷ giá GBXUSD hiện tại trong MetaTrader 5: 0.01415

Tính toán


 • Commission (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng GBX) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ commission (bằng %) * Tỷ giá tiền commission (GBX) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Phí commission (bằng USD) = 1678.49 GBX trên mỗi cổ phiếu CFD * 1000 lots * 0.1 / 100 * 0.01415 * 2 = 47.50 USD

Vì giá trị toán học của commission cao hơn commission tối thiểu ở hai bên (nghĩa là 400 đồng bảng Anh * 2 = 800 đồng bảng Anh hoặc 8.0 GBP), phí commission là 47,50 USD được áp dụng cho vị trí này.


Ví dụ 2: Mở một vị trí ngắn trên #RR và thanh toán commission tối thiểu

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #RR
 • Đơn vị tiền tệ báo giá của công cụ: GBX
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 50 lots
 • Giá mở #RR: 852.40
 • Tỷ giá GBXUSD hiện tại trong MetaTrader 5: 0.01415

Tính toán


 • Commission (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng GBX) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ commission (bằng %) * Tỷ giá tiền commission (GBX) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Phí commission (bằng USD) = 852.40 GBX trên mỗi cổ phiếu CFD * 50 lots * 0.1 / 100 * 0.01415 * 2 = 1.20 USD (0.87 GBP)

Vì giá trị toán học của commission thấp hơn commission tối thiểu, khoản phí commission tối thiểu là 800 đồng bảng Anh (GBX) hoặc 8 GBP - (hoặc 11,32 USD bằng tiền tệ của tài khoản) được áp dụng cho vị trí này.CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.