Admiral Markets Group bao gồm các công ty sau:

Admiral Markets Pty Ltd

Quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)
 • Đòn bẩy lên đến:
  1:500 cho khách hàng bán lẻ
 • Bảo vệ cho biến động giá
 • Bảo vệ số dư âm
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.

Hoa hồng

Admiral.Prime

Admiral.Markets


Hoa hồng cho giao dịch tiền tệ và kim loại giao ngay trên tài khoản Admiral.Prime

Phí hoa hồng

Loại tiền tệ của tài khoản Phí hoa hồng trên 1.0 lot
Forex & Spot Metals
EUR 3.0
GBP 2.0
USD 3.0
AUD 3.5
JPY 300
SGD 3.5

Công thức tính toán

Một hoa hồng được tính cho 1.0 lot giá trị giao dịch trên các tài khoản Admiral.Prime. Đây là một khoản hoa hồng cho giao dịch một phía. Hoa hồng cho một giao dịch lần lượt (mở và đóng) được tăng gấp đôi và được tính đầy đủ khi mở lệnh. Công thức dưới đây cho thấy chính xác hoa hồng được tính như thế nào:

Hoa hồng (bằng loại tiền nạp) = Kích thước hợp đồng * Tỷ lệ hoa hồng trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2

Trong đó:

Kích thước hợp đồng = Khối lượng giao dịch theo lot

Đối với các cặp tiền tệ ngoại hối:

1 lot = 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Tiền tệ cơ sở có nghĩa là đơn vị tiền tệ được trích dẫn đầu tiên trong một cặp tiền tệ, ví dụ: 1 lot AUDUSD = 100.000 AUD.

Đối với kim loại giao ngay:

1 lot = 5000 troy oz. spot silver (XAGUSD);

1 lot = 100 troy oz. spot gold (XAUUSD).

Phí hoa hồng trong đơn vị tiền gửi của tài khoản - một khoản hoa hồng được chỉ định bởi Admiral Markets cho loại tiền nạp của tài khoản.

Để thực hiện các tính toán rõ ràng hơn, hãy xem xét một số ví dụ chính xác.


Ví dụ 1

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: AUD
 • AUD phí hoa hồng: 3.5
 • Công cụ giao dịch: AUD/USD
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Hoa hồng (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí hoa hồng trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí hoa hồng (bằng AUD) = 1 lot * 3.5 EUR * 2 = 7.0 AUD

Ví dụ 2

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: USD
 • USD phí hoa hồng: 3.0
 • Công cụ giao dịch: USD/JPY
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Hoa hồng (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí hoa hồng trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí hoa hồng (bằng USD) = 1 lot * 3.0 USD * 2 = 6.0 USD

Ví dụ 3

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản của bạn: EUR
 • EUR phí hoa hồng: 3.0
 • Công cụ giao dịch: XAUUSD
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot

Tính toán


 • Hoa hồng (bằng loại tiền nạp của tài khoản) = Kích thước hợp đồng * Phí hoa hồng trong tiền tệ tiền nạp của tài khoản * 2
 • Phí hoa hồng (bằng EUR) = 1 lot * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR


Hoa hồng cho giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ trên tài khoản Admiral.Markets

Công thức

Hoa hồng 0.10 USD (hoặc tương đương tiền tệ khác) được tính cho giao dịch 1 CFD trên Cổ phiếu trên tài khoản Admiral.Markets. Đối với CFD trên US Stocks 1 lot bằng 100 CFD cổ phiếu. Do đó, hoa hồng cho 1 lot bằng 0,10 * 100 CFDs = 10 USD. Để làm cho các tính toán rõ ràng hơn, chúng ta hãy xem xét một số ví dụ chính xác.

Chú Ý Quan Trọng:

CFD (Hợp đồng cho sự khác biệt) là hợp đồng phái sinh cho phép tận dụng các biến động giá của tài sản cơ bản mà không mua lại quyền sở hữu đối với tài sản này. Vì vậy, trong ví dụ thứ hai, bạn có cơ hội hưởng lợi từ việc giảm giá cổ phiếu của Google mà không phải là chủ sở hữu của cổ phiếu thực.

Sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của cổ phiếu giao dịch không tham gia vào các phép tính hoa hồng CFD.


Ví dụ 1

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ giao dịch: #GOOG
 • Khối lượng giao dịch: 1 lot
 • Loại lệnh: Mua
 • Giá mở #GOOG: 573,15
 • Giá đóng #GOOG: 575.15

Tính toán


 • Hoa hồng (theo loại tiền gửi của tài khoản) = Kích thước hợp đồng (trong CFD) * Hoa hồng cho mỗi 1 CFD * Tỷ giá USD đối với tiền gửi của tài khoản (USD)
 • Hoa hồng (bằng USD) = (1 Lot * 100 CFD trên Google Cổ phiếu) * 0,10 USD * 1 = 10 USD

Ví dụ 2

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: AUD
 • Công cụ giao dịch: #GOOG
 • Khối lượng giao dịch: 5 lot
 • Loại lệnh: Bán
 • Giá mở #GOOG: 540.10
 • Giá đóng #GOOG: 545.10
 • AUDUSD giá: 0.73335

Tính toán


 • Hoa hồng = Kích thước của hợp đồng * Tỷ lệ hoa hồng trên 1 CFD * Tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ tài khoản (AUD) của bạn với USD
 • Hoa hồng (bằng AUD) = (5 lot * 100 CFD cổ phiếu của Google) * 0,10 USD * (1 / 0,73335) = 68,18 AUD


Hoa hồng cho CFD cổ phiếu châu Âu trên tài khoản Admiral.Markets

Nguyên tắc tính toán

Commission charged for the EU share CFDs (EUR-denominated) is 0.1% of the transaction`s notional value, with the minimum commission being 4 EUR per transaction.

Hoa hồng được tính toàn bộ số tiền (tức là hoa hồng tóm tắt cho các giao dịch mở và đóng) khi mở một vị thế.

Therefore, the commission value for the EU CFDs is calculated as Transaction`s Notional Value * 0.1% * Exchange Rate * 2,


trong đó

 • Giá trị danh nghĩa của giao dịch được tính bằng giá mở CFD * Kích thước hợp đồng (trong lot);
 • 0.1% is a multiplier representing the commission rate;
 • Tỷ giá là hệ số nhân đại diện cho tỷ lệ chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ hoa hồng (EUR) sang đơn vị tiền tệ của tài khoản của bạn;
 • 2 là hệ số nhân đôi vì hoa hồng được tính cho cả hai bên giao dịch trong một giao dịch khi mở một vị thế.

If the resulting commission value calculated using the above formula is less than the minimum commission value for both sides (i.e. 4 EUR * 2 sides = 8 EUR), then the minimum commission charge is applied.

Các ví dụ sau đây cho thấy cách bạn có thể tính toán hoa hồng cho các vị trí của bạn trên #BMW (Bayerische Motoren Werke AG CFD) và #DBK (Deutsche Bank AG CFD).


Chú Ý Quan Trọng:

CFD (Hợp đồng cho sự khác biệt) là hợp đồng phái sinh cho phép tận dụng các biến động giá của tài sản cơ bản mà không mua lại quyền sở hữu đối với tài sản này. Tìm hiểu thêm về lợi ích của cổ phiếu CFD của chúng tôi.


Ví dụ 1: mở một vị trí trên #BMW và thanh toán hoa hồng

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #BMW
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 100 lots
 • Giá mở #BMW: 84.090
 • Tỷ giá EURUSD hiện tại trong MetaTrader 4: 1.08235

Tính toán


 • Hoa hồng (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng EUR) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ hoa hồng (bằng %) * Tỷ giá tiền hoa hồng (EUR) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Commission (in USD) = 84.090 EUR per share CFD * 100 lots / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 18.20 USD

Since the mathematical value of the commission is higher than the minimum commission per two sides (i.e. 4 EUR * 2 = 8 EUR), a commission charge of 18.20 USD is applied to this position.


Ví dụ 2: mở một vị trí trên #DBK và thanh toán hoa hồng tối thiểu

Giá trị ban đầu


 • Loại tiền tệ của tài khoản: USD
 • Công cụ: #DBK
 • Kích thước lot: 1 cổ phiếu CFD
 • Kích thước hợp đồng: 5 lots
 • Giá mở #DBK: 18.820
 • Tỷ giá EURUSD hiện tại trong MetaTrader 4: 1.08235

Tính toán


 • Hoa hồng (ở loại tiền tệ nạp của tài khoản) = Giá mở CFD (tính bằng EUR) * Kích thước hợp đồng (tính theo lot) * Tỷ lệ hoa hồng (bằng %) * Tỷ giá tiền hoa hồng (EUR) cho tiền tệ nạp của tài khoản (USD) * 2 Trade Sides
 • Commission (in USD) = 18.820 EUR per share CFD * 5 lots / 100 * 0.1 * 1.08235 * 2 = 0.20 USD

Since the mathematical value of the commission is lower than the minimum commission per two sides (i.e. 4 EUR * 2 = 8 EUR), a minimum commission charge of 8 EUR (8.65 USD in account`s currency) is applied to this position.CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.