Admiral Markets Group bao gồm các công ty sau:

Admiral Markets Pty Ltd

Quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)
  • Đòn bẩy lên đến:
    1:500 cho khách hàng bán lẻ
  • Bảo vệ cho biến động giá
  • Bảo vệ số dư âm
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.

Yêu cầu ưu đãi cá nhân

Sẵn sàng nạp hơn 20,000 AUD? Yêu cầu ưu đãi cá nhân ngay hôm nay!

Nếu bạn sẵn sàng giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng làm cho các điều kiện giao dịch của bạn mang tính cạnh tranh nhất.

Điền vào mẫu dưới đây để yêu cầu ưu đãi cá nhân và người quản lý tài khoản cá nhân của bạn sẽ liên lạc với bạn với một đề nghị được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn.

Xin lưu ý rằng các ưu đãi cá nhân như vậy chỉ dành cho các khách hàng chuyên nghiệp. Trong trường hợp khách hàng chuyên nghiệp được phân loại là khách hàng bán lẻ trong quá trình sử dụng ưu đãi này, ưu đãi sẽ bị chấm dứt kể từ thời điểm phân loại lại.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.