AM.Cashback

Hãy là một phần của AM.Cashback! - hình ảnh anh hùng

Chương trình lòng trung thành AM.Cashback của chúng tôi thưởng cho bạn khi bạn giao dịch! Tài khoản của bạn sẽ được tự động ghi có số tiền dựa trên khối lượng giao dịch của bạn mỗi tháng. Không cần phải yêu cầu phần thưởng của bạn hoặc thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào: chỉ giao dịch và tận hưởng phần thưởng của bạn!

Càng nhiều tiền được thêm vào tài khoản của bạn, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch và có khả năng sinh lời từ thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới!

Điều khoản và điều kiện

Mở rộng quỹ của bạn với tư cách thành viên trong Admiral Markets

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.