Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Bảo vệ cho biến động giá

Admiral Markets đã giúp giảm thiểu rủi ro biến động cho bạn bằng cách cung cấp một gói cài đặt giao dịch nâng cao để giúp bạn tránh được các biến động phức tạp của thị trường tài chính.

Giao dịch với sự tự tin

Quản lý trượt giá chấp nhận được.
Nhận nhiều cơ hội hơn để làm đầy.

Không bỏ lỡ cơ hội giao dịch

Thoải mái giao dịch trên mọi thị trường tài chính
Giữ bình tĩnh trong điều kiện dễ biến động.

Nhận sự bảo vệ cao hơn

Được bảo vệ khỏi những khoảng trống về giá.
Được bảo vệ khỏi sự lan rộng spreads.

Tại sao biến động lại quan trọng như vậy?

Biến động là một thước đo tốc độ và độ lớn của sự thay đổi giá, có thể nhanh đến mức kết quả tài chính của giao dịch trở nên không thể đoán trước. Nhiều sự kiện khác nhau, từ việc phát hành dữ liệu kinh tế đến thiên tai có thể ảnh hưởng xấu đến chiến lược giao dịch sâu rộng nhất.

Cài đặt bảo vệ biến động là gì?

Về cơ bản chúng tôi cung cấp rộng hơn, phạm vi phức tạp hơn của lệnh giao dịch* và cài đặt, có thể mang lại lợi ích cho hầu hết mọi chiến lược và giúp khách hàng của chúng tôi có được những lợi thế đáng kể trong điều kiện biến động. Ngoài ra, khách hàng của chúng tôi có cơ hội giao dịch trong một phạm vi rộng hơn các thị trường mà nếu không sẽ được coi là biến động hoặc không thanh khoản.

Tính năng chính

 • Hạn chế trượt giá tối đa trên thị trường và dừng các lệnh.
 • Hạn chế hoặc tránh hoàn toàn các khoản lỗ trên các lệnh đang chờ xử lý rơi vào khoảng trống giá.
 • Được điền vào các lệnh lớn hơn bằng cách cho phép điền một phần và cho phép để điền lệnh của bạn từng phần.
 • Thực hiện các lệnh giới hạn và chốt lời ngay cả khi tăng giá ngay lập tức bằng cách chuyển chúng thành lệnh thị trường.
 • Tránh kích hoạt lệnh do spread mở rộng, khi không có chuyển động thực tế trên thị trường.

Nó hoạt động như thế nào?

Thiết lập Bảo vệ Biến động có thể được kích hoạt trong Phòng của nhà giao dịch cho các tài khoản Trade.MT4, Zero.MT4 và Trade.MT5 (cả tài khoản thật hoặc tài khoản thử).

Thực hiện lệnh dừng và lệnh thị trường dưới dạng lệnh giới hạn với mức trượt giá tối đa được xác định trước

Khả năng thâm nhập thị trường với rủi ro hạn chế và khả năng tăng thêm không giới hạn.

Xác định mức trượt tối đa chấp nhận được từ 1 đến 1000 điểm cho mỗi tài khoản trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch. Khi lệnh dừng được kích hoạt hoặc lệnh thị trường được yêu cầu, lệnh giới hạn được đặt thay vì mức giá kém thuận lợi hơn bởi số điểm được xác định trước.

Lệnh giới hạn như vậy được đặt, trên thực tế, theo các điều khoản khi nó được kích hoạt ngay lập tức, vì vậy nó chỉ có thể được thực hiện với việc trượt dương hoặc không trượt hoặc nếu không thì bị hủy bỏ. Do đó, mức trượt tối đa của lệnh dừng ban đầu hoặc lệnh thị trường được giới hạn ở một số điểm được xác định trước, trong khi trượt dương của lệnh giới hạn kết quả có thể không giới hạn.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua Dừng, Bán Dừng, Mua theo Thị trường, Bán theo Thị trường.

HIỂN THỊ THÊM
Hủy bỏ lệnh chờ về chênh lệch giá

Bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tức thì, nếu không, nếu lệnh chờ của bạn có mức dừng lỗ được xác định trước và cả hai đều được kích hoạt trên cùng một tick.

Bật cài đặt này trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch để tự động hủy các lệnh đang chờ xử lý nếu chúng bị dừng lỗ hoặc chốt lời được kích hoạt trên cùng một lần tick giá.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua Dừng, Bán Dừng, Giới hạn mua, Giới hạn bán

LƯU Ý:không thể tắt cài đặt này. Mục đích của nó là để bảo vệ các giao dịch của khách hàng bằng cách giảm thiểu các rủi ro tiềm tàng có liên quan.

HIỂN THỊ THÊM
Hủy lệnh dừng với giá kích hoạt vượt quá mức trượt tối đa được xác định trước

Khả năng giảm thiểu rủi ro thị trường liên quan đến lệnh dừng.

Xác định mức trượt tối đa chấp nhận được từ 1 đến 1000 điểm cho mỗi tài khoản trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch. Khi lệnh dừng được kích hoạt ở mức giá vượt quá giới hạn được xác định trước, lệnh dừng đó sẽ bị hủy.

Lưu Ý: Nó không phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra cho một nhà cung cấp thanh khoản bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng hoặc địa điểm thực hiện khác mà Admiral Markets ký hợp đồng, để áp dụng bổ sung trượt khi xác nhận lệnh. Trong trường hợp hiếm hoi này, điều kiện trượt tối đa ban đầu có thể không được đáp ứng.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua Dừng, Bán Dừng

HIỂN THỊ THÊM
Thực hiện thị trường của các lệnh giới hạn

Giúp tránh các tình huống khi một lệnh giới hạn (ví dụ, một lệnh chốt lời) đạt được trên một mức giá tăng đột biến và không được thực hiện do thanh khoản vắng mặt vượt quá mức đó.

Bật cài đặt này trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch để thực thi lệnh giới hạn dưới dạng lệnh thị trường, có nghĩa là khi lệnh giới hạn của bạn được kích hoạt, lệnh thị trường được phát hành thay thế.

lưu ý: Trong trường hợp này, lệnh thị trường được ban hành thay vì lệnh giới hạn có thể được thực hiện với sự trượt giá theo bất kỳ hướng nào, trái với lệnh giới hạn ban đầu.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua giới hạn, Bán giới hạn, Chốt lời

HIỂN THỊ THÊM
Kích hoạt các lệnh dừng sử dụng báo giá đảo ngược

Giúp tránh việc kích hoạt các lệnh dừng do spread được mở rộng trong quá trình phát hành tin tức kinh tế và các điều kiện biến động khác, điều này có thể không dẫn đến sự thay đổi thực tế của mức giá.

Bật cài đặt này trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch để kích hoạt các lệnh dừng của bạn như sau:
 • Mua dừng - khi giá Bid đạt đến giá đặt mua;
 • Bán dừng - khi giá Ask đạt đến giá lệnh;
 • Dừng lỗ - tùy thuộc vào hướng của vị thế.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua Dừng, Bán Dừng, Dừng lỗ

HIỂN THỊ THÊM
Thực hiện một phần lệnh giới hạn

Cho phép giao dịch các lệnh giới hạn có quy mô lớn hơn; đặc biệt, trong các thị trường ít thanh khoản.

Bật cài đặt này trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch cho phép điền một phần lệnh giới hạn của bạn.

Lệnh giới hạn được coi là lệnh GTC (Good-Till-Cancelled) và được thực hiện đầy đủ nếu khối lượng thị trường là đủ. Nếu không, chúng được thực hiện một phần, với các phần không còn lại trên thị trường cho đến khi đầy hoặc hủy bỏ.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua giới hạn, Bán giới hạn, Chốt lời

HIỂN THỊ THÊM
Ghi lại số lượng trượt giá tới trường nhận xét của lệnh

Nhận thông tin bất cứ khi nào một lệnh được thực hiện với sự trượt giá dương hoặc âm.

Bật cài đặt này trong trang Cài đặt tài khoản của Phòng của nhà giao dịch để ghi lại số lượng trượt giá vào trường nhận xét của các lệnh đã thực hiện của bạn. Đối với các lệnh thị trường, giá trị ghi lại thể hiện chênh lệch giữa giá trên máy chủ giao dịch tại thời điểm nhận được yêu cầu và giá của lệnh đã thực hiện. Đối với các lệnh chờ, giá trị ghi lại thể hiện sự chênh lệch giữa giá niêm yết ban đầu của lệnh và giá của lệnh đã thực hiện.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Expert Advisor đang tạo bất kỳ bản ghi nào trong trường nhận xét, vui lòng lưu ý xem xét việc tắt cài đặt này.

Các loại lệnh có thể áp dụng: Mua theo thị trường, Bán theo thị trường, Mua dừng, Bán dừng, Mua giới hạn, Bán giới hạn, Dừng lỗ, Chốt lời

HIỂN THỊ THÊM
Được hỗ trợ bởi

Tại sao chọn Admiral Markets?

 • Quy định ASIC
 • Chính sách số dư âm
 • Đòn bẩy lên đến 1:500
 • Tiền gửi tối thiểu 100 AUD
 • Spread từ 0 pip
 • Tin tức và phân tích thị trường miễn phí của Dow Jones
 • Không có hạn chế về phong cách hoặc chiến lược giao dịch
 • Thanh khoản sâu từ các nhà cung cấp cấp cao nhất
 • 90% lệnh được thực hiện trong vòng 150 mili giây
 • MetaTrader 4 và MetaTrader 5

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy