Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Chính sách bảo mật

Có hiệu lực từ 23.01.2019

Với Admiral Markets Pty Ltd (AM PTY), chúng tôi hiểu về sự quan trọng như thế nào của việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tài liệu này được thiết đặt cho những cam kết của chúng tôi trong việc thông tin mà chúng tôi đã nắm giữ về bạn và những điều chúng tôi có thể làm với những thông tin đó. Chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn sẽ chỉ có thể được dùng cho mục đích chúng tôi phải thu thập nó hoặc được cho phép bởi luật. Nó rất quan trọng với chúng tôi rằng bạn sẽ tự tin về bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi giữ sẽ được nhìn nhận một cách nghiêm túc, đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết về việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn tuân thủ các Nguyên Tắc bảo mật cá nhân của Úc, như đạo luật quy định về quyền riêng tư hay bất kỳ luật liên quan nào khác.

 1. Điều khoản và điều kiện
 2. Các nguyên tắc chung
 3. Các điều cơ bản về xử lý dữ liệu khách hàng
 4. Phân loại dữ liệu khách hàng
 5. Chuyển tiếp dữ liệu khách hàng
 6. Phân tích hồ sơ
 7. Lưu trữ dữ liệu khách hàng
 8. Các quyền của khách hàng
 9. Chi tiết liên hệ

Trước khi dùng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi AM PTY và gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bạn nên hiểu rõ về bản thân và đồng ý với các nguyên tắc và điều kiện được đưa ra trong chính sách này. Bạn có thể thừa nhận các điều khoản đưa ra một cách tự nguyện bằng việc đánh dấu Tick tương ứng vào hộp thoại trên đơn đăng ký Phòng của nhà giao dịch - Trader`s Room.

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐIỀU KHOẢN

1.1 Khách hàng- nghĩa là bất kỳ cá nhân hay một pháp nhân nào bày tỏ muốn sử dụng, đang sử dụng hoặc đã sử dụng các dịch vụ đầu tư được cung cấp bởi AM PTY cho đến khi chấm dứt mối quan hệ khách hàng.

1.2 Dữ liệu khách hàng - bất kỳ việc thu thập thông tin, bao gồm các dữ liệu cá nhân được biết bởi AM PTY liên quan đến khách hàng. Với các khách hàng là pháp nhân, AM PTY xử lý các đại diện pháp nhân, người hưởng lợi và những người liên quan đến dữ liệu cá nhân để đáp ứng các yêu cầu của luật. Các danh mục của dữ liệu khách hàng sẽ được phân loại theo mục 4 của tài liệu này.

1.3 Việc xử lý các dữ liệu của khách hàng - có nghĩa là bất kỳ hoạt động nào được thực hiện với dữ liệu khách hàng, bao gồm dữ liệu cá nhân được thu thập, ghi nhận, cấu trúc, giữ an toàn, thay đổi, chuyển tiếp, xoá, cất trữ, vv.

1.4 Người kiểm soát dữ liệu - AM PTY là công ty đầu tư cung cấp các dịch vụ đầu tư cho khách hàng đóng vai trò như một người kiểm soát dữ liệu các dữ liệu của khách hàng.

1.5 Đơn vị xử lý dữ liệu được uỷ quyền và/hoặc bên thứ ba khác - AM PTY cũng có thể sử dụng các đơn vị xử lý dữ liệu thứ ba được uỷ quyền để thực hiện việc xử lý dữ liệu khách hàng, dựa trên những thoả thuận dịch vụ, được quản lý bởi những nguyên tắc từ AM PTY cho việc bảo vệ các dữ liệu liên quan đến khách hàng. AM PTY nên đảm bảo rằng những đơn vị xử lý dữ liệu thực hiện xử lý các dữ liệu của khách hàng tuân theo các chỉ thị của AM PTY và phù hợp với các yêu cầu của việc bảo vệ dữ liệu. Mặc đinh, công ty mẹ của AM PTY là Admiral Markets AS đóng vai trò như người được uỷ quyền xử lý dữ liệu hoặc nhiều đơn vị chức năng hỗ trợ nằm trong tập đoàn Admiral Markets là trung tâm cho việc xử lý.

2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

2.1 Việc xử lý dữ liệu của khách hàng tại AM PTY diễn ra tuân theo các yêu cầu được nêu trong Đạo Luật Bảo Mất của Úc ( có hiệu lực từ 12 tháng 3 năm 2014).

2.2 AM PTY thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng việc lưu trữ nó trong một môi trường an toàn. Để ngăn chặng các quyền truy cập trái phép hoặc để lộ, AM PTY đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật các thông tin thu thập được. AM PTY còn đưa ra các bước khác để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ việc dùng sai cách, mất hoặc truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc bị lộ.

2.3 AM PTY is entitled to unilaterally amend the given policy at any time by notifying the Clients not later than 14 days prior of any significant amendments via the AM PTY’s website, email or through the Trader`s Room. In issues not regulated by this policy, Account Terms shall apply.

2.4 AM PTY will not sell or lease your personal information to third parties.

3. BASIS FOR PROCESSING CLIENT DATA

3.1 the Client has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

 • processing is necessary for the performance of the Client agreement to which the Client is a party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a Client agreement;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which AM PTY is subject to;
 • processing is necessary in order to protect the vital interests of the Client or of another natural person;
 • processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority request;
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by AM PTY or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the Client which require protection of personal data.

3.2 AM PTY´s legitimate interests are expressed in furtherance of its own operating activity in offering Clients better services and products, developing its own products, ensuring data and information security and performance of general legal obligations set forth in legal acts.

3.3 On the basis of consent for Processing Client Data, AM PTY shall ask for consent, e.g., on relevant applications and requests, and will enable the Client to provide its consent voluntarily.

4. CATEGORIES OF CLIENT DATA

4.1 AM PTY has the right and the duty by virtue of its area of activity to check the accuracy of the Client data contained in the databases by periodically asking the Client to review and/or correct or confirm the accuracy of the Client data pertaining to the Client. AM PTY does not collect sensitive information about the Client.

4.2 AM PTY gathers Client Data mainly from the Client (e.g. applications and requests, in the course of Client interaction) and in the course of use of the services by the Client (e.g. execution of payments and transfers, forwarding of securities orders, performance of contracts etc).

4.3 AM PTY also obtains and verifies Client Data from Third Parties, such as:

 • public and private registers (e.g. Population Register, Business registries, Credit information registries and other authorised processors). AM PTY uses data obtained from registries and authorised processors for verifying and updating Client Data;
 • correspondent banks, foreign brokers and other business partners if the Client has provided consent to our business partner for this purpose or the sending of data is permitted by legal acts. AM PTY uses these data mainly for enabling provision of service to Clients (e.g. foreign payments and investment services).

4.4 The following is a list of the types of Client Data and the main purposes for which AM PTY processes Client Data.

Client Data Purpose for processing
1. Personal Data(e.g. name, personal identification code, date of birth, data on the identity document) Identification of Client
2. Contact details(e.g. telephone, email, address, language of contact) Client interaction
Marketing
3. Data on tax residency (e.g. country of location, taxpayer identification number, citizenship) Gathering and reporting tax-related information
4. Data on area of activity (e.g. profession, education, data on employer) Evaluating the Client’s creditworthiness for payments on the trading account
5. Financial data (e.g. income, obligations, liquid assets, planned amount of first deposit) Evaluating the Client’s creditworthiness for payments on the trading account
6. Data on the Client’s trustworthiness and origin of assets and wealth (e.g. data on payment history, data on connections to money laundering, terrorism financing or organised crime, data on employer, transaction partners, beneficial ownership, income sources, data on business activity, related persons, whether the Client is a politically exposed person) Compliance with due diligence requirements
7. Data on the Client’s expertise (e.g. the Client’s investment knowledge and experiences, educational attainment, profession, investment goal) Evaluating the appropriateness and suitability of product, service and securities offered to the Client and assessing the Client’s expertise
8. Data related to securities (e.g. securities transactions and transaction orders, quantity of securities, transaction volumes, transaction value, LEI code) Transaction reporting and monitoring with regard to characteristics of market abuse and reporting of suspicious transactions
9. Communication Data (communication held via electronical means, phone recording, visits to office) Compliance with due diligence requirements
Security risk management
10. Data on the Client’s habits, preferences and satisfaction (e.g. Client status, data on use of Services, Client’s queries and complaints, survey’s feedback) Development of products and services
11. Data on the Client’s segment (e.g. demographic) Direct marketing, organising campaigns, webinars and seminars
Data obtained in the course of performing obligations arising from legislation (e.g. data arising from inquiries made by investigative bodies, notaries, tax authority, courts, inquiries made by court bailiffs) Cooperation with supervisory authorities and other public sector institutions, implementation of required measures, such as impounding accounts
13. Data related to participation in consumer games and campaigns (e.g. data on prizes won in investment games and other consumer games and points collected in campaigns) Compliance with campaign terms (e.g. payouts of amounts won)
Direct marketing (e.g. sending an invitation to participants, reminders etc)
14. Data on Client’s family and/or associated persons(such as information about the Client’s family, heirs and other related person’s (used only in cases if a Client is related to a politically exposed person or the Client has passed away). Also, whether the Client is a politically exposed person) Compliance with due diligence requirements
15. Data on Website sections visited by the Client Risk management, monitoring and investigating to counter fraud (e.g. payment fraud)

4.5 Regards direct marketing (such as company news, information about campaigns and other similar updates to enhance Client knowledge related to the financial markets, etc.), the Client has the right to choose whether or not to receive marketing related emails to their submitted email address. Such a preference can also be changed at any time through the Trader`s Room, under the ‘Subscriptions’ panel. It’s also possible to unsubscribe from these marketing emails by clicking the link within the received e-mail.

5. FORWARDING OF CLIENT DATA

5.1 AM PTY has the right or a legal obligation to forward Customer Data to the following Third Parties:

 • Law enforcement authorities, such as bailiffs, notary offices, tax authorities, supervision authorities and financial intelligence units upon request. AM PTY can also contact relevant authorities in case the Client is in breach of the Client agreement.
 • Other Admiral Markets companies, if needed for the provision of services, trading platform administration or customer or technical support experience.
 • Institutions providing financial services, for example banks, payment systems, institutions participating in the trade or payment execution, settlement and reporting cycle (for example regulated markets as execution venues, multilateral trading facilities, organised trading facilities, trade repositories, local and foreign brokers).
 • Auditors, legal and financial consultants.
 • Third parties maintaining registers (such as to credit registers, population registers, commercial registers, securities registers or other registers holding or intermediating Client data).
 • Other persons related to the provision of services of AM PTY, such as service providers used for archiving data and postal services.
 • Service providersthat provide information and infrastructure systems to AM PTY.
 • Identity verification services
 • AM PTY may share Client data in the event of a merge, sale, restructure, acquisition, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of AM’ PTYs business, assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings).

5.2 When using third party service providers (Authorised Processors) for Processing of Client Data, AM PTY shall ensure that such data processors would process Client Data only in accordance with instructions from AM PTY and in conformity with the requirements set for data protection. Authorised Processors must have sufficient level of data protection that would ensure secure data transmission.

6. PHÂN TÍCH HỒ SƠ

6.1 AM PTY phân tích dữ liệu từ một hồ sơ khách hàng với mục đích chính là để giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm dựa trên những lợi ích hợp pháp của AM PTY. Phân tích hồ sơ còn được dùng cho việc đánh giá khách hàng liên quan tới rủi ro của việc ngăn chặn rửa tiền và cung cấp tài chính cho các hoạt động khủng bố. Những việc xử lý dữ liệu đó diễn ra để đảm bảo việc hoàn toàn tuân theo luật của một công ty đầu tư.

7. VIỆC LƯU TRỮ DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

7.1 AM PTY không nên xử lý dữ liệu của khách hàng lâu hơn thời gian cần thiết cho việc xử lý, bao gồm việc tuân thủ với các nhiệm vụ, hành động theo pháp lý, để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những điều khoản với khách hàng. AM PTY nên cất trữ các dữ liệu khách hàng, những người đã điền và cung cấp với sự đồng ý nhận các thông tin về dịch vụ đầu tư, ít nhất là 5 năm tuân theo điều luật về quan hệ khách hàng, trừ khi những điều khoản khác về việc cất trữ dữ liệu hoặc giấy tờ là được nêu ra bởi luật.

7.2 Nhìn chung, AM PTY nên cất trữ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho đến kết thúc giới hạn về thời hạn.

8. CÁC QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

8.1 AM PTY tôn trọng các quyền của khách hàng trong việc truy cập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ. AM PTY sẽ yêu cầu phản hồi về bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình xử lý dữ liệu và, khi có thể, đưa quyền truy cập, sửa hoặc xoá dữ liệu cá nhân. Khách hàng có quyền truy cập và xem lại các dữ liệu mà khách hàng đã gửi trong Phòng của nhà giao dịch. Các khách hàng có quyền:

 • receive information on whether AM PTY is processing their Personal Data and if so, the right to receive information what kind of data is being processed (also visible in Trader’s Room) and how long the data is retained;
 • demand corrections to their Personal Data if the changes have been made to the data or the data are otherwise inaccurate (also visible in Trader’s Room);
 • prohibit the use of their contact data for receiving newsletters and offers via e-mail or phone number for marketing purposes. The Client can change its preferences for receiving such notifications in the Trader`s Room, when choosing ‘Subscriptions’. From newsletters and offers, the Client can unsubscribe also directly from the received e-mail;
 • demand cessation of Processing their Personal Data if the Processing occurs to executed unlawfully meaning that AM PTY lacks the legal basis for processing such data. AM has no right to process the Client Data unless AM PTY’s interests outweigh the potential restriction of the Client’s rights (e.g. performance of general legal obligations);
 • demand deletion of their Personal Data if AM PTY lacks the right to process such data or processes the data on the basis of the Client’s consent and the Client withdraws the consent. The deletion cannot be requested in an extent to which AM has the right or obligation to process Personal Data (e.g. for complying with a legal obligations, performing a contract, exercising its legitimate interest). The request to delete an individual’s personal data will result in the closure of their account(s), removal of their data from active processing and a termination of the Client relationship;
 • receive a copy of its personal data that the Client has submitted to AM PTY and which are being processed on the basis of consent or for performance of Client agreement, in a universal electronically readable format, and if technically possible, forward the data to another service provider. In case of the forwarding of data to a third party, clear written instructions from the Client must be received and verified. The Client must acknowledge that data portability can only be executed with data that has been gathered for the conclusion of Client agreement or has been gathered based on the consent given by the Client;
 • object decisions that have been assumed automatically without human interaction.

9. CONTACT DETAILS

9.1 If you have any questions about AM PTY´s data processing principles or you are dissatisfied with how AM PTY has dealt with your personal information, you may contact us for answering you questions and/or resolving your concerns. The general contact details of AM PTY are available on the website: www.admiralmarkets.com.au, selecting the ‘Contact Us’ page.

9.2 AM PTY will acknowledge your complaint within 7 days. AM PTY will provide you with a decision on your complaint within 30 days.

9.3 If you are dissatisfied with the response received from AM PTY, you may make a complaint to the Privacy Commissioner who can be contacted on either www.oaic.gov.au or 1300 363 992.

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy