Admiral Markets Group bao gồm các công ty sau:

Admiral Markets Pty Ltd

Quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC)
  • Đòn bẩy lên đến:
    1:500 cho khách hàng bán lẻ
  • Bảo vệ cho biến động giá
  • Bảo vệ số dư âm
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.
Việc chọn một trong các nhà quy định này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một bộ quy định khác, vui lòng chọn nó.

404

Rất tiếc... Có gì đó bị sai!

Liên kết mà bạn nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang có thể đã được gỡ bỏ.

Ghé thăm Trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi về vấn đề này.

Hoặc, hãy kiểm tra những liên kết hữu ích:

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.