Giao dịch chứng khoán hay giao dịch chứng khoán dựa vào hợp đồng chênh lệch?

Reading time: 5 minutes

Giao dịch CFD bắt chước hình thức giao dịch chia sẻ với sự ngoại lệ là trong một hợp đồng chênh lệch, bạn không thật sự sở hữu tài sản cơ bản, không giống như cổ phiếu của công ty, nơi bạn làm việc. Đây là những gì chúng tôi gọi là thị trường chứng khoán CFD dành cho việc giao dịch, và nó chắc chắn là một sự thay thế tuyệt vời cho việc giao dịch cổ phiếu.


Những gì bạn thực chất đang làm với giao dịch CFD là mua một hợp đồng giữa bạn và nhà cung cấp CFD, tùy thuộc vào vị trí của bạn là ( cả 'Bán ngắn" hay "Mua"), sẽ có giá thực hiện vào lệnh khi thực hiện một giao dịch, và một giá thoát lệnh khi bạn tính toán rõ ràng lệnh giao dịch của bạn ở vị trí thuận lợi, có lợi nhuận.

Một trong những khác biệt chính giữa giao dịch một giao dịch CFD dài hạn và mua một chứng khoán là bạn có thể tận hưởng được các tính đòn bẩy lớn hơn. Hợp đồng chênh lệch được giao dịch dựa trên số tiền bảo chứng (margin), nghĩa là bạn không cần phải ràng buộc toàn bộ giá trị thị trường của việc mua một cổ phiếu với giá trị tương đương. Điều này cũng cho phép các nhà giao dịch mở những giao dịch với khối lượng giao dịch lớn hơn vốn cho phép của họ, nhưng điều này đã được nhắc trước đó, giao dịch cổ phiếu cũng có thể sử dụng đòn bẩy, nhưng các nhà giao dịch thường có mức đòn bẩy thấp hơn.

Đòn bẩy của giao dịch cổ phiếu với hợp đồng chênh lệch

CFDs là sản phẩm có đòn bẩy, theo đó các nhà giao dịch cổ phiếu với đòn bẩy. Các sản phẩm có đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc với một tài sản cơ bản với đòn bẩy được cung cấp bởi nhà môi giới của họ. Khi nói đến việc tận dụng giao dịch chứng khoán, điều quan trọng cần biết là khi giao dịch được mở, bạn chỉ cần ký gửi một tỷ lệ phần trăm của giá trị của lệnh giao dịch. Chúng tôi gọi đó là số tiền bảo chứng – margin. Khoản tiền ký gửi của bạn thường sẽ thay đổi tùy thuộc vào giá trị của lệnh giao dịch CFD của bạn.

Đòn bẩy có thể dẫn đến lợi nhuận tăng thêm nếu thị trường di chuyển có lợi cho bạn. Nhưng cũng có nguy cơ thua lỗ gia tăng nếu giá đi ngược lại lệnh giao dịch của bạn, và việc thực hiện giao dịch chứng khoán CFDs dựa trên các nền tảng như MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Rất khuyến khích việc quản lý rủi ro trong giao dịch CFD, để đảm bảo bạn nhận thức được rủi ro liên quan và cũng như thực hiện việc quản lý chúng.

Live Webinars

Các điểm khác biệt chính

Ngoài ra còn một số điểm khác biệt chính giữa giao dịch một tài sản cơ bản và một CFD:

  • Các cổ phiếu CFDs có thể được giao dịch trong thời gian dài hoặc ngắn, và bạn không bị bắt buộc phải giao tài sản cơ bản trong trường hợp bán khống
  • CFDs được miễn thuế từ 0.5% của Vương Quốc Anh, mặc dù lợi nhuận vẫn phải chịu thuế
  • Các nhà đầu tư không sở hữu các tài sản cơ bản dựa trên CFD, mà thay đó, ký kết một thỏa thuận hợp đồng với nhà môi giới CFD, để trao đổi chênh lệch tiền mặt về giá mở và giá đóng cửa của hợp đồng.
  • Trái ngược lại với việc giữ một tài sản cơ bản, một CFD được giao dịch dựa vào tiền ký gửi thế chấp nghĩa là một mức ký quỹ ban đầu được ký nhận bởi nhà môi giới CFD, cho phép nhà đầu tư mua hoặc bán một lượng CFDs dựa vào sự tính toán ký quỹ, thường cho phép dùng đòn bẩy để mua thêm số lượng cổ phiếu

Theo quy định, một CFD sẽ tương ứng với một cổ phiếu, ngoại trừ với các hợp đồng chênh lệch, nhà môi giới của bạn thường yêu cầu bạn đưa ra một tỷ lệ nhỏ trong bạn vi từ 5% đến 25% tổng giá trị của hợp đồng. Ví dụ: CFD cổ phiếu với yêu cầu tỷ lệ 5% có thể giúp bạn có được cơ hội tiếp cận lên tới 20 lần so với số vốn ký gửi tương đương nếu đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu.

Giả sử bạn mua năm cổ phiếu của Google Corporation với giá 400 đô la, do đó, bạn sẽ chi ra tổng cộng 2000 đô la (400 đô la x 5). Tuy nhiên, nếu bạn đã mua 5 CFDs của Google với giá 400 đô la và yêu cầu ký quỹ là 5%, bạn sẽ chỉ được yêu cầu ký quỹ 100 đô la, do đó bạn sẽ có nhiều tiền hơn để sử dụng cho các giao dịch khác.

Hiệu ứng ròng là lợi nhuận (hoặc mất) gấp 20 lần số tiền sử dụng CFD so với cổ phiếu trực tiếp, là kết quả của yếu tố đòn bẩy. Phải nói rằng, vì CFD được giao dịch ký quỹ, điều này có nghĩa là nhà môi giới của bạn đang cho bạn vay tiền một cách hiệu quả và điều đó ngụ ý rằng giao dịch CFD sẽ bị thu phí nếu lệnh giao dịch của bạn giữ qua đêm.

Sở hữu các cổ phiếu bình thường thì sẽ không bị mất phí, vì bạn đang sử dụng vốn của chính mình. Thông thường, tiền lãi được tính toán trên toàn bộ giá trị thị trường của lệnh giao dịch CFD, với tỷ lệ được đặt ra bởi nhà cung cấp CFD.

Đương nhiên, nhược điểm của giao dịch là bạn có thể có nguy cơ mất nhiều hơn số tiền ban đầu. Bạn cũng có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình nếu như bạn mua cổ phiếu thực tế và công ty mất khả năng thanh toán và bị thanh lý, tuy nhiên, bạn không thể mất nhiều hơn khoản đầu tư của mình.

Cuối cùng, và đây là một sự khác biệt quan trọng so với CFD, nói chung bạn có quyền mua bổ sung cổ phần của công ty ( nhưng lưu ý về các loại cổ phần khác nhau), chẳng hạn như quyền biểu quyết trong các quyết định chính của công ty.

Chẳng hạn, nếu bạn giao dịch CFD của Microsoft hoặc Volkswagen, bạn đang thật sự giao dịch chênh lệch giá giữa giá thực hiện giao dịch và giá thoát khỏi giao dịch. Khi bạn không sở hữu cổ phiếu Microsoft hoặc Volkswagen, bạn chỉ đang suy đoán về giá của họ di chuyển theo một hướng nhất định. CFD chỉ liên quan đến biến động giá, không có gì khác và hợp đồng giữa bạn và nhà môi giới cổ phiếu CF

ETFs & Shares

Xin lưu ý: Việc nạp thuế phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của bạn. Luật thuế có thể thay đổi hoặc có thể khác nhau ở một vài khu vực khác ngoài Vương Quốc Anh.

Tài liệu này không chứa các thông tin và không nên được hiểu là một tài liệu chứa lời khuyên cho việc đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào với các công tài chính. Xin lưu ý rằng những phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ sự thi hành hiện tại hoặc tương lai, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.