Chỉ số sức mạnh tương đối: Cách giao dịch với chỉ báo RSI

Reading time: 9 minutes

Bài viết này sẽ khám phá cách giao dịch với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nếu rõ lý do tại sao các nhà giao dịch dùng công cụ chỉ báo này, công cụ chỉ báo này là gì và để làm gì, cũng như xem xét các chủ đề như đường xu hướng RSI và phân kỳ hai giai đoạn của RSI.

RSI Indicator

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp dự đoán sự di chuyển của giá và xu hướng của thị trường trong tương lai, bằng cách nghiên cứu các biểu đồ về sự hoạt động của thị trường trong quá khứ, và so sánh chúng với thời điểm hiện tại. Phân tích kỹ thuật liên quan đến những gì đã thực sự xảy ra trên thị trường và những gì có thể xảy ra. Nó tính đến giá của các công cụ ( các cặp tiền tệ hoặc cổ phiếu ), và tạo ra biểu đồ từ dữ liệu đó để sử dụng làm công cụ chính.
Một lợi thế lớn của phân tích kỹ thuật là các nhà phân tích có kinh nghiệm có thể theo dõi nhiều thị trường và các công cụ của thị trường cùng một lúc. Có ba nguyên tắc chính trong phân tích kỹ thuật cần được nắm rõ trước khi xem xét chính xác về chỉ báo RSI:

Xu hướng là bạn của bạn

Phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mô hình hành vi thị trường từ lâu đã được công nhận là quan trọng. Đối với nhiều mẫu đã cho, có khả năng cao là chúng có thể tạo ra kết quả mong đợi. Ngoài ra, cũng có những mô hình được công nhận lặp lại trên cơ sở nhất quán.

Lịch sử lặp lại

Các mẫu biểu đồ Forex đã được công nhận và phân loại trong hơn 100 năm và cách thức lặp lại nhiều mẫu dẫn đến kết luận rằng tâm lý con người đã thay đổi rất ít theo thời gian.

Hành động giá làm giảm đi mọi thứ

Điều này có nghĩa là giá thực tế phản ánh tất cả mọi thứ mà thị trường có thể ảnh hưởng đến nó, ví dụ, cung và cầu, các yếu tố chính trị và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỹ thuật thuần túy chỉ quan tâm đến biến động giá, và không có lý do cho bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra. Một trong những chỉ số mà phân tích kỹ thuật được tin cậy nhiều nhất là RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối. Giao dịch chỉ báo RSI đã trở nên ngày càng phổ biến do công thức tính vô cùng mạnh mẽ của nó và có thể sử dụng được cả kỹ thuật phân kỳ RSI.e.

MT4 Forex and CFD trading platform

Những điều cần biết về RSI trước khi bạn sử dụng chỉ báo – Các nguyên tắc cơ bản của công cụ chỉ báo RSI

Chỉ số RSI đo tỷ lệ chuyển động lên với chuyển động đi xuống của giá, và thực hiện việc tính toán để chỉ số này được thể hiện nằm trong phạm vi 0 – 100. Ban đầu nó được phát triển bởi J.Welles Wilder. Nếu chỉ số RSI đạt được đến mức 70 hoặc cao hơn, công cụ chỉ ra đó là trạng thái quá mua (một tình huống theo đó giá đã tăng hơn so với kỳ vọng của thị trường). Chỉ số RSI đạt được mức 30 hoặc thấp hơn được coi là tín hiệu cho thấy công cụ chỉ ra có thể thị trường đang ở trạng thái quá bán (một tình huống trong đó giá đã giảm nhiều hơn so với kỳ vọng của thị trường).

Trái với ý kiến phổ biến, chỉ báo RSI là một chỉ số hàng đầu. Công thức cho chỉ báo RSI có hai phương trình liên quan đến việc xử lý công thức. Phương trình thành phần đầu tiên có được giá trị Sức mạnh tương đối (RS) ban đầu, là tỷ lệ của mức trung bình đi lên đóng với mức trung bình của đi xuống đóng trong khoản thời gian N thời điểm, được biểu thị trong công thức sau:

RS = Trung bình của N ngày đóng cửa xu hướng giá đi lên chia cho trung bình của N ngày đóng cửa xu hướng giá đi xuống

Giá trị thực RSI được tính bởi việc đánh số của công cụ chỉ báo đến 100, thông qua việc sử dụng công thức sau:

RSI = 100 – (100/1+RS)

Nếu bạn sử dụng MetaTrader (MT4), bạn có thể đính kèm chỉ báo trên biểu đồ MT4 của mình và chỉ cần kéo và thả nó vào cửa sổ của biểu đồ chính. Ảnh GIF được cung cấp để thể hiện quá trình này:

RSI Selection

Nguồn: MetaTrader 4 – việc chọn công cụ RSI

Dưới đây là một vài ví dụ của các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng với chỉ báo RSI:

Chiến lược giao dịch với chỉ báo RSI

Các mức RSI OBOS

Nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, điều đó có nghĩa là thị trường bị bán quá mức và giá cuối cùng có thể tăng. Một khi sự đảo ngược được xác nhận, một giao dịch mua có thể đạt được đặt. Ngược lại, nếu chỉ số RSI lớn hơn 70, điều đó có nghĩa là nó đã mua quá mức và giá có thể sẽ sớm giảm. Sau khi xác nhận đảo ngược, một giao dịch bán có thể được đặt. Tại mức 50 là đường ở giữa ngăn cách các vùng trên (Giá có xu hướng đi lên) và vùng thấp hơn (Giá có xu hướng đi xuống). Trong một xu hướng tăng, chỉ số RSI thường ở trên 50, trong khi xu hướng, nó nằm dưới 50.

RSI OBOS Levels 70 50 30

Nguồn: Ví dụ của MetaTrader 4 – Biểu đồ nhỏ - EURUSD – Vùng dữ liệu: ngày 7 tháng 3, 2017 – ngày 8 tháng 3, 2017. Xin lưu ý: Biểu diễn trong quá khứ không thể chỉ ra kết quả trong tương lai, và cũng không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu quả trong tương lai.

Kỹ thuật phân kỳ sử dụng 2 đường RSI với hai chu kỳ khác nhau

Áp dụng chỉ báo RSI với chu kỳ ngắn khoảng 5 giai đoạn và một RSI với chu kỳ dài hơn là 14 giai đoạn và theo dõi những lúc hai đường này cắt nhau. Với chỉ số RSI 14, có những lúc thị trường không đạt được mức quá bán hoặc mức quá mua trước khi một hướng dịch chuyển xảy ra. Một chu kỳ ngắn hơn của RSI là phản ứng nhanh hơn để thể hiện sự thay đổi này của giá, do đó nó có thể cho thấy tín hiệu sớm hơn của sự đảo chiều. Khi RSI 5 cắt ở trên RSI 14, nó có nghĩa là giá hiện tại đang muốn đạt mức cao hơn.

Một tín hiệu mua được tạo ra và việc RSI 5 cắt RSI 14 sẽ xảy ra khi RSI 5 ( màu xanh ) vượt quá bán (dưới mức 30 ). Khi RSI 5 cắt xuống và trở nên thấp hơn RSI 14, nó có nghĩa là mức giá hiện tại đang giảm dần. Đây là tín hiệu để bán. Một đường chéo của RSI 5 cắt RSI 14 nên xảy ra khi đường RSI 5 là đang thể hiện sự vượt quá mua ( ở trên mức 80). Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể thấy rằng hiệu suất giao dịch của họ đạt được tốt hơn rất nhiều từ việc kết hợp RSI với cá điểm Pivot (tìm các điểm giá sẽ thực hiện điểm đảo chiều).RSI Two Period Divergence

Nguồn: Ví dụ về MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ giờ trên ECN – Phạm vi dữ liệu: 27 tháng 1, 2017 – 8 tháng 2, 2017 – Xin lưu ý: Biểu diễn trong quá khứ không cho biết kết quả trong tương lai, cũng không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Các đường xu hướng RSI

Nối các đỉnh và đáy trên chính biểu đồ của RSI và giao dịch khi có sự phá vỡ các đường xu hướng này. Để vẽ đường xu hướng tăng của RSI, hãy kết nối với ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó đang tăng. Đường xu hướng giảm được vẽ bằng cách kết nối với ba hoặc nhiều điểm trên đường RSI khi nó rơi xuống. Việc phá vỡ một đường xu hướng RSI có thể cho thấy sự tiếp tục xu hướng hoặc một sự đảo chiều. Hãy nhớ rằng việc phá vỡ đường xu hướng RSI thường đi trước sự phá vỡ đường xu hướng trên biểu đồ giá, do đó đưa ra cảnh báo trước và cơ hội giao dịch rất sớm.

RSI trendlines.jpg

Nguồn: Ví dụ trên MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ giờ trên ECN – Phạm vi dữ liệu : 21 tháng 2, 2017 – 3 tháng 3, 2017 – Xin lưu ý: Biểu diễn trong quá khứ không cho biết kết quả trong tương lai, cũng không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai

Kỹ thuật phân kỳ RSI cổ điển

Phân kỳ giảm của RSI hình thành khi giá hình thành mức giá ngày càng cao và tại thời điểm đó thì RSI lại càng giảm và hình thành mức cao thấp hơn. Bạn sẽ thường thấy RSI sự hình thành phân kỳ ở đỉnh điểm của việc tăng giá của thị trường, và đây được xem như là một mô hình đảo chiều. Những nhà giao dịch có thể kỳ vọng sự đảo chiều khi tín hiệu phân kỳ của RSI hình thành. Đây là một sự cảnh báo trước về sự đảo chiều, ví nó xuất hiện trong một số nến trước khi xu hướng tăng thay đổi hướng và phá vỡ dưới đường hỗ trợ.

Ngược lại, phân kỳ tăng giá RSI sẽ hình thành khi giá hình thành các mức thấp thấp hơn và chỉ số RSI hình thành mức thấp cao hơn. Đây là một dấu hiệu cảnh báo trước rằng xu hướng có thể thay đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Phân kỳ RSI được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật Forex. Một số nhà giao dịch thích sử dụng các khung thời gian cao hơn ( H4, D1) để giao dịch phân kỳ RSI. Sử dụng các chiến lược này, bạn có thể đạt được các tín hiệu mua và bán khác nhau.

RSI Classic Divergence

Nguồn: Ví dụ trên MetaTrader 4 – EURUSD – Biểu đồ ngày trên ECN – Phạm vi dữ liệu : 23 tháng 6, 2016 – 27 tháng 2, 2017 – Xin lưu ý: Biểu diễn trong quá khứ không cho biết kết quả trong tương lai, cũng không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

Kết luận: Giao dịch ngoại hối Forex với RSI

It Thật đơn giản để có thể nhảy vào việc giao dịch sử dụng công cụ chỉ báo RSI, rằng các nhà giao dịch mới quen thương bắt đầu giao dịch mà không kiểm tra các thông số khác nhau hoặc tự học cách giải thích đúng về một chỉ báo, vì mong muốn nhanh chóng lấy tiền! Do đó, chỉ số RSI trở thành một trong những chỉ số MT4 bị lạm dụng rộng rãi nhất. Sau khi hiểu và áp dụng chính xác, chỉ báo RSI có khả năng cho biết giá đang có xu hướng, khi thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức và giá tốt để tham gia hoặc thoát giao dịch.

Nó cũng chỉ ra khung thời gian giao dịch hoạt động mạnh nhất và nó cung cấp thông tin để xác định mức giá hỗ trợ và kháng cự chính. Chỉ báo RSI có thể cung cấp cho bạn thông tin về xu hướng kỹ thuật, cũng như tín hiệu mua và bán của RSI. Điều quan trọng là bạn phải thực hành các chiến lược giao dịch RSI trên tài khoản demo trước, sau đó áp dụng vào tài khoản thật. Ngoài ra, các chiến lược RSI có thể bổ sung cho bất kỳ chiến lược giao dịch Forex nào bạn có thể đã sử dụng.Risk free demo account

Tài liệu này không chứa các thông tin và không nên được hiểu là một tài liệu chứa lời khuyên cho việc đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào với các công tài chính. Xin lưu ý rằng những phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ sự thi hành hiện tại hoặc tương lai, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.