Ký Quỹ trong giao dịch ngoại hối – Forex và Mức Ký Quỹ so với Kêu Gọi Ký Quỹ

Reading time: 8 minutes

Bài viết này sẽ giải quyết một số câu hỏi liên quan đến tiền ký quỹ trong giao dịch ngoại hối – Forex, chẳng hạn như: Tiền ký quỹ là gì? Dư ký quỹ là gì? Và Mức ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì? Mỗi nhà môi giới có các yêu cầu ký quỹ khác nhau và cung cấp những thứ khác nhau cho các nhà giao dịch, vì vậy sẽ rất tốt nếu hiểu cách thức làm việc những điều này, trước khi bạn chọn nhà môi giới và bắt đầu giao dịch với việc ký quỹ.

Margin in Forex Trading

Ký quỹ có nghĩa là gì?

Ký quỹ là một trong những khái niệm quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối – Forex. Tuy nhiên, nhiều người không hiểu ý nghĩa của nó, hoặc đơn giản là hiểu sai thuật ngữ này. Tiền ký quỹ Forex về cơ bản là một khoản ký gửi tín nhiệm cần thiết để có thể mở một lệnh giao dịch. Tiền ký quỹ không phải là một khoản phí hoặc chi phí giao dịch, mà thay vào đó, một phần vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn được đặt sang một bên và được chỉ định làm tiền ký quỹ.

Giao dịch với sự ký quỹ có thể có những hậu quả khác nhau. Nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch của bạn cả tích cực và tiêu cực, với cả lợi nhuận và thua lỗ có khả năng được tăng cường nghiêm trọng. Nhà môi giới của bạn lấy tiền ký quỹ của bạn và sau đó gộp nó với tiền gửi ký quỹ ngoại hối của người khác. Các nhà môi giới làm điều này để có thể đặt giao dịch trong toàn bộ mạng lưới liên ngân hàng.

Một sự ký quỹ thường được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm của toàn bộ số tiền của lệnh đã mở. Chẳng hạn, hầu hết các yêu cầu ký quỹ của Forex được ước tính là khoảng: 2%, 1%, 0.5%, 0.25%. Dựa trên mức ký quỹ được yêu cầu bởi nhà môi giới Fx của bạn, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng trong tài khoản giao dịch của mình.

Số dư ký quỹ - Free Margin - trong ngoại hối là gì?

Số dư ký quỹ trong Forex là số tiền không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Bạn có thể sử dụng nó để mở nhiều lệnh giao dịch hơn, tuy nhiên, đó không phải là tất cả - vì số dư ký quỹ là khác với equity – vốn sở hữu và margin- tiền ký quỹ. Nếu bạn mở lệnh giao dịch giúp bạn kiếm thêm được tiền, lợi nhuận càng lớn, thì số vốn sở hữu của bạn càng tăng lên, bởi vậy bạn có nhiều số dư ký quỹ hơn. Có thể một tình huống mà khi bạn có một số lệnh giao dịch và một vài lệnh chờ được xử lý đồng thời.

Thị trường sau đó muốn kích hoạt một trong những lệnh nhưng mà bạn không đủ số dư tiền ký quỹ Forex trong tài khoản của bạn. Lệnh chờ xử lý sẽ không được kích hoạt hoặc sẽ tự động hủy. ĐIều này có thể khiến một số nhà giao dịch nghĩ rằng nhà môi giới của họ không thực hiện lệnh của họ. Tất nhiên trong trường hợp này, điều này không đúng. Điều đó đơn giản là vì nhà giao dịch không có đủ số dư tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch của họ.

Mức ký quỹ Forex là gì?

Để hiểu rõ hơn về giao dịch Forex, người ta nên biết tất cả những gì ký quỹ. Mức ký quỹ Forex là một khái niệm quan trọng khác mà bạn cần phải hiểu. Mức ký quỹ Forex là giá trị phần trăm dựa trên số tiền ký quỹ có thể được sử dụng so với mức ký quỹ đã dùng. Nói cách khác, đó là tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tỷ lệ ký quỹ và được tính như sau:

  • Mức ký quỹ = ( vốn sở hữu/ mức ký quỹ đã dùng) x 100

Các nhà môi giới sử dụng mức ký quỹ trong nỗ lực phát hiện xem các nhà giao dịch ngoại hối có thể đảm nhận được việc mở lệnh giao dịch mới hay không. Các nhà môi giới khác nhau có các giới hạn khác nhau cho mức ký quỹ, nhưng hầu hết sẽ đặt giới hạn này ở mức 100%. Giới hạn này được gọi là mức gọi ký quỹ. Về mặt kỹ thuật, mức gọi ký quỹ 100% có nghĩa là khi mức ký quỹ tài khoản của bạn đạt 100%, bạn vẫn có thể đóng các lệnh giao dịch của mình, nhưng bạn không thể mở bất kỳ lệnh giao dịch mới nào.

Như mong đợi, mức ký quỹ 100% xảy ra khi vốn sở hữu của bạn bằng với mức ký quỹ. Điều này thường xảy ra khi bạn thua lỗ ở các lệnh giao dịch và thị trường hoàn toàn đi ngược lại với nhận định của bạn/hay lệnh giao dịch của bạn. Khi đó vốn sở hữu của bạn sẽ cân bằng với mức ký quỹ, bạn sẽ không thể mở được thêm bất kỳ một lệnh giao dịch mới nào.

Vậy bây giờ chúng ta đã thiết lập mức ký quỹ là bao nhiêu, tỷ lệ ký quỹ trong Forex là gì? Chúng tôi sẽ sử dụng một ví dụ để trả lời câu hỏi này:

  • Hãy tưởng tượng rằng bạn có 10 000 đô la trong tài khoản của mình, và bạn có một lệnh giao dịch đang thua lỗ với mức ký quỹ tương ứng là 1000 đô la. Nếu thị trường đi ngược lại với bạn và bây giờ bạn thua lỗ 9000 đô la, vốn sở hữu bây giờ của bạn sẽ chỉ còn 1000 đô la ( từ là 10000 – 9000 = 1000 đô la), bằng với mức ký quỹ. Do đó, mức ký quỹ sẽ là 100%. Một lần nữa, nếu mức ký quỹ đạt tỷ lệ 100%, bạn không thể đảm nhận bất kỳ lệnh giao dịch mới nào, trừ khi thị trường đột ngột quay đầu và mức vốn sở hữu của bạn hóa ra lớn hơn mức ký quỹ.
  • Nếu bạn vẫn còn một chút bối rối và tự hỏi làm thế nào để tính toán ký quỹ, tại sao không kiểm tra các ví dụ tính toán ký quỹ của chúng tôi?

Hãy giả sử rằng thị trường tiếp tục chống lại bạn. Trong trường hợp này, nhà môi giới sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắt hết các lệnh thua lỗ của bạn. Giới hạn này được gọi là mức dừng – Stop Out Level. Ví dụ: Khi mức dừng được thiết lập ở mức 5% bởi một nhà môi giới, nền tảng giao dịch sẽ tự động đóng các lệnh thua lỗ của bạn nếu mức ký quỹ của bạn đạt 5%. Điều quan trọng cần lưu ý là nó bắt đầu đóng cửa từ lệnh thua lỗ lớn nhất.

Thông thường, việc đóng một lệnh giao dịch thua lỗ sẽ khiến mức ký quỹ Forex cao hơn 5%, vì nó sẽ giải phóng mức ký quỹ của vị trí đó, do đó tổng số tiền ký quỹ được sử dụng sẽ giảm và do đó mức ký quỹ sẽ tăng. Hệ thống thường lấy mức ký quỹ cao hơn 5% bằng cách đóng lệnh giao dịch lớn nhất trước tiên. Nếu các lệnh giao dịch thua lỗ khác của bạn tiếp tục thua và mức ký quỹ đạt 5% một lần nữa, hệ thống sẽ chỉ đóng một lệnh giao dịch thua lỗ khác.

Lý do các nhà môi giới đóng các lệnh giao dịch thua lỗ khi mức ký quỹ đạt đến mức dừng là vì họ không thể cho phép các nhà giao dịch mất nhiều hơn số tiền họ đã gửi vào tài khoản giao dịch của họ. Thị trường có khả năng tiếp tục chống lại bạn mãi mãi và nhà môi giới không đủ khả năng chi trả cho các khoản lỗ liên tục này.

Kêu gọi ký quỹ - Margin Call - trong Forex là gì?

Một cuộc gọi ký quỹ có lẽ là một trong những cơn ác mộng lớn nhất mà các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp có thể có. Điều này xảy ra khi các nhà môi giới của bạn thông báo cho bạn rằng tiền gửi ký quỹ của bạn chỉ đơn giản là giảm xuống dưới mức tối thiểu bắt buộc, do thực tế là lệnh giao dịch của bạn đi ngược với xu hướng của thị trường.

Giao dịch dựa trên mức ký quỹ có thể là một chiến lược Forex có lợi nhuận, nhưng điều quan trọng là phải hiểu tất cả các rủi ro có thể xảy ra. Bạn nên chắc chắn rằng bạn biết cách mà tài khoản ký quỹ của bạn hoạt động, và chắc chắn bạn đã đọc thỏa thuận ký quỹ giữa bạn và nhà môi giới được chọn. Nếu có bất cứ điều gì bạn không rõ ràng trong thỏa thuận của mình, hãy đặt câu hỏi và đảm bảo mọi thứ đều rõ ràng.

Có một thực tế khó chịu để bạn xem xét về việc kêu gọi ký quỹ Forex. Bạn thậm chí có thể không nhận được cuộc gọi ký quỹ trước khi vị trí của bạn được thanh lý. Nếu tiền trong tài khoản của bạn nằm trong yêu cầu ký quỹ, nhà môi giới của bạn sẽ đóng một số hoặc tất cả các lệnh giao dịch, như chúng tôi đã chỉ định trước đó trong bài viết này. Điều này thực sự có thể giúp ngăn tài khoản của bạn rơi vào số dư âm.

Làm thế nào bạn có thể tránh được sự ngạc nhiên không lường trước được này? Các cuộc gọi ký quỹ có thể tránh được một cách hiệu quả bằng cách theo dõi cẩn thận số dư tài khoản của bạn một cách thường xuyên và bằng cách sử dụng các lệnh dừng lỗ trên mọi lệnh giao dịch để giảm thiểu rủi ro. Một hành động thông minh khác để xem xét là thực hiện quản lý rủi ro trong giao dịch của bạn. Bằng cách quản lý các rủi ro tiềm ẩn của bạn một cách hiệu quả, bạn sẽ nhận thức rõ hơn về chúng và bạn cũng có thể hoàn toàn dự đoán được chúng và tránh được chúng.

Lợi nhuận là một chủ đề tranh luận sôi nổi. Một số nhà giao dịch lập luận rằng ký quỹ quá nhiều là rất nguy hiểm, tuy nhiên tất cả phụ thuộc vào phong cách giao dịch và số năm kinh nghiệm giao dịch mà người ta có. Nếu bạn giao dịch trên tài khoản ký quỹ, điều quan trọng là bạn phải biết chính sách của nhà môi giới đối với tài khoản ký quỹ là gì và bạn hoàn toàn hiểu và thoải mái với các rủi ro liên quan. Hãy cẩn thận để tránh một cuộc gọi ký quỹ.

Ngoài ra, hầu hết các nhà môi giới yêu cầu mức ký quỹ cao hơn vào cuối tuần. Thực tế cho thấy rằng, điều này có thể có hình thức ký quỹ 1% trong tuần và nếu bạn muốn giữ lệnh giao dịch vào cuối tuần, nó có thể tăng lên 2% hoặc cao hơn

Phần kết luận:

Như bây giờ bạn đã có thể hiểu, việc ký quỹ trong Forex là một trong những khía cạnh quan trọng của giao dịch ngoại hối – Forex mà chúng ta không được bỏ qua, vì chúng có thể dẫn đến kết quả rất khó chịu. Để tránh chúng, bạn nên hiểu lý thuyết liên quan đến tỷ suất lợi nhuận, mức ký quỹ và mức kêu gọi ký quỹ, và áp dụng nó vào trải nghiệm giao dịch của bạn để tạo ra một chiến lược Forex khả thi. Thật vậy, một cách tiếp cận phát triển tốt chắc chắn sẽ dẫn bạn đến thành công trong giao dịch.

Trade Forex & CFDs

Tài liệu này không chứa các thông tin và không nên được hiểu là một tài liệu chứa lời khuyên cho việc đầu tư, đề nghị hoặc chào mời cho bất kỳ giao dịch nào với các công tài chính. Xin lưu ý rằng những phân tích giao dịch như vậy không phải là một chỉ báo đáng tin cậy cho bất kỳ sự thi hành hiện tại hoặc tương lai, vì hoàn cảnh có thể thay đổi theo thời gian. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu được các rủi ro.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.