Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Quy định

Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) nắm giữ Giấy Phép Dịch Vụ Tài Chính Úc (AFSL) để thực hiện kinh doanh dịch vụ tài chính tại Úc, giới hạn trong các dịch vụ tài chính quy định bởi AFSL số 410681. Các thông tin có trên trang web của Admiral Markets Pty Ltd (www.admiralmarkets.com.au) không hướng tới người dân ở những quốc gia hoặc địa phương mà sự phân phối hoặc sử dụng như vậy sẽ trái với quy định pháp luật địa phương.

Admiral Markets sử dụng các kiểm toán viên độc lập để tăng cường về quy trình, quy trình hoạt động và kế toán cũng như để đảm bảo được sự tuân thủ theo quy định.

Lợi ích của việc giao dịch với Admiral Markets

  • Đơn vị có giữ Số dịch vụ tài chính Úc 410681
  • Ở Úc Có trụ sở tại Sydney
  • Chúng tôi cung cấp cả hai loại tài khoản ủy thác tách biệt của khách hàng cùng với tài khoản tin cậy bảo mật được nắm giữ với St. George Bank (Westpac Banking Corporation)
  • Thành viên của chương trình hòa giải tranh chấp bên ngoài - AFCA
  • Kiểm toán độc lập
  • An Ninh Tài Chính

Phân biệt các quỹ của khách hàng

Khi bạn nạp tiền vào tài khoản giao dịch tại Admiral Markets, các quỹ này được giữ trong các tài khoản ủy thác khách hàng tách biệt riêng biệt tại Ngân hàng Úc, St. George Bank (Westpac Banking Corporation). Thủ tục của Admiral Markets sẽ đảm bảo việc tuân thủ các quy tắc về tiền của Khách hàng Úc được nêu trong Phần 7.8 của Đạo luật Công ty. Hơn nữa, Admiral Markets tuân thủ các chính sách nghiêm ngặt của chính mình liên quan đến việc duy trì và vận hành tài khoản tiền của khách hàng.

Tại Admiral Markets, tiền của khách hàng được tách biệt với tiền của chúng tôi. Admiral Markets sẽ không sử dụng quỹ của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào - tiền của khách hàng sẽ vẫn nằm trong tài khoản ủy thác khách hàng bị tách biệt, trừ khi chúng tôi được hưởng các khoản phí như một khoản phí hoặc một phần của khoản lỗ giao dịch của bạn. Admiral Markets cũng đã chọn để đưa ra một tài khoản ủy thác bảo mật bổ sung cho khách hàng của mình được hưởng lợi. Thông tin thêm về chính sách tiền của khách hàng của chúng tôi và những lợi ích của Tài khoản Bảo mật của chúng tôi có thể được tìm thấy trong tuyên bố tiết lộ sản phẩm của chúng tôi.

CFDs là công cụ tài chính phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ cao do mức đòn bẩy