Chúng tôi sử dụng cookies để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Bằng việc tiếp tục mở trang web này, quý khách hàng đã cho phép chúng tôi sử dụng cookies. Để tìm hiểu thêm thông tin, cũng như cách chỉnh sửa cài đặt, hãy đọc Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Lịch giao dịch trong tháng 1 năm 2019

January 16, 2019 12:23

Trading hours update

Xin chào các nhà giao dịch,

Xin lưu ý rằng giờ giao dịch của chúng tôi sẽ được sửa đổi một chút vào ngày 21 tháng 1 và ngày 28 tháng 1 năm 2019.

Xem bảng dưới đây để biết chi tiết đầy đủ về các thay đổi này. Tất cả thời gian được đưa ra là theo Giờ Đông Âu (EET), đó là múi giờ MetaTrader.

Công cụ

Thứ hai

ngày 21 tháng 1

Ngày của Vua Martin Luther

Thứ hai

Ngày 28 tháng 1

Ngày Quốc Khánh Úc

Forex Spot

Giờ Thông thường

Giờ Thông thường

Metals Spot

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

WTI

Đóng 19:45

Giờ Thông thường

NGAS

Đóng 19:45

Giờ Thông thường

DJI30

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

SP500

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

NQ100

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

DAX30

Đóng 23:00

Giờ Thông thường

FTSE100

Đóng 23:00

Giờ Thông thường

ASX200

Giờ Thông thường

Đóng

JP225

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

Stock CFDs (US) / US Stocks

US ETF CFDs

Đóng

Giờ Thông thường

USTNote

Đóng 20:00

Giờ Thông thường

USDX

Đóng

Giờ Thông thường

ARABICA

Đóng

Giờ Thông thường

COCOA

Đóng

Giờ Thông thường

COTTON

Đóng

Giờ Thông thường

ORANGE.JUICE

Đóng

Giờ Thông thường

SUGAR.RAW

Đóng

Giờ Thông thường

SUGAR.WHITE

Đóng 19:00

Giờ Thông thường

Lưu ý: "Giờ Thông thường" khác nhau tùy thuộc vào các công cụ. Vui lòng tìm chi tiết cụ thể cho từng công cụ trong phần Thông số hợp đồng trên trang web của chúng tôi.

Please note that there is a higher level of risk involved in maintaining opened positions and pending orders over holiday periods. Also, the indicated trading hours are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers; changes in trading hours may also affect applicable pre-close terms. Furthermore, periods such as this can increase the probability of wider spreads due to thinner liquidity in the market.

Xin lưu ý rằng có thể có mức độ rủi ro cao hơn liên quan đến việc duy trì các vị trí đã mở và các lệnh đang chờ xử lý trong thời gian nghỉ lễ. Ngoài ra, giờ giao dịch được chỉ định có thể thay đổi bởi các nhà cung cấp trao đổi hoặc thanh khoản tương ứng; thay đổi trong giờ giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến các điều khoản trước khi đóng. Hơn nữa, các giai đoạn như thế này có thể làm tăng sự chênh lệch một cách rộng hơn do tính thanh khoản mỏng hơn trên thị trường.

Trân trọng,

Admiral Markets


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.