We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for cookies to be used. For more details, including how you can amend your preferences, please read our Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Ưu đãi nổi bật cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư khó tính nhất


  • Forex chênh lệch điển hình từ 0,5 pips (EURUSD), các lot siêu nhỏ và chia nhỏ các cổ phiếu thành từng mức nhỏ
  • Miễn phí hoa hồng khi giao dịch các cổ phiếu và quỹ thông qua CFDs
  • Biểu đồ thời gian thực miễn phí, tin tức thị trường và nghiên cứu
  • Hơn 4.000 CFDS về tiền tệ, năng lượng, kim loại, chỉ số, cổ phiếu & tiền điện tử
Mở một tài khoản

Mở một tài khoản thử

Phương thức nạp tiền và rút tiền

Tìm hiểu thêm

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.