เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

Valid as of 22.01.2019

1.General information

1.1 ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ (ต่อไปนี้เป็น“ ข้อกำหนดของเว็บไซต์”) ให้บริการโดย Admiral Markets AS (AM) และนำไปใช้กับข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นของ AM ทั้งหมดที่ส่งเสริมการบริการภายใต้เครื่องหมายการค้าของ Admiral Markets (บริษัท ลงทุนอื่น ๆ กลุ่มการตลาด) บนอินเทอร์เน็ต ข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้รวมถึงหน้าย่อยภาษาทั้งหมดที่เป็นของ AM

1.2 โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ผู้เข้าชมรับรองและรับประกันว่าเขา / เธอได้ตรวจสอบข้อกำหนดของเว็บไซต์เข้าใจและยอมรับอย่างเต็มที่ หากคุณเป็นลูกค้าของ AM หรือเพียงแค่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ข้อกำหนดเหล่านี้เพิ่มเติมและห้ามลบล้างข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับ AM ผู้เข้าชมจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้หากมีการคัดค้านข้อกำหนดเหล่านี้

2.Information on the Website

2.1 แม้ว่า AM ได้ทำทุกอย่างที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล (รวมถึงราคาหลักทรัพย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถิติการทำธุรกรรม) ที่แสดงในเว็บไซต์นั้นถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ AM ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลและจะไม่ AM รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนั้น

2.2 การสำรวจตลาดความคิดเห็นความคิดเห็นและการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาของหลักทรัพย์และแนวโน้มทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของผู้เชี่ยวชาญของ AM AM จะไม่รับผิดชอบต่อการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นและการคาดการณ์ที่กล่าวถึงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน การสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นและการคาดการณ์จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำการลงทุนเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน ผู้เข้าชมไม่ควรทำการตัดสินใจลงทุนตามการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นและการคาดการณ์ที่แสดงในเว็บไซต์

2.3 เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการคาดการณ์และการวิเคราะห์ตลาดหรือเครื่องมือเฉพาะได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและ / หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้นและการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำหรือข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขายความปลอดภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ หรือมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ โดยเฉพาะ ผู้เข้าชมไม่ควรทำการตัดสินใจลงทุนตามการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นและการคาดการณ์ที่แสดงในเว็บไซต์

2.4 หากผู้เข้าชมออกจากเว็บไซต์นี้ผ่านลิงค์ที่มีอยู่ในที่นี้และดูเนื้อหาที่ไม่ได้จัดทำโดย Admiral Markets AS ผู้เข้าชมต้องรับความเสี่ยงเอง Admiral Markets AS ไม่สามารถควบคุมลักษณะเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นได้

2.5 เว็บไซต์จะไม่ส่งถึงบุคคลดังกล่าวซึ่งถูกห้ามภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่จากการเข้าถึงเว็บไซต์ บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือมีข้อสงสัยว่าพวกเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่โปรดออกจากเว็บไซต์

3.Intellectual Property Rights

3.1 The Admiral Markets Websites as an intellectual property with its contained material, excluding the trademark, belongs to Admiral Markets AS.

3.2 เจ้าของเครื่องหมายการค้า Admiral Markets คือ Admiral Markets Group AS เครื่องหมายการค้าที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์ไม่สามารถคัดลอกหรือใช้ในรูปแบบบางส่วนหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Admiral Markets Group AS การใช้เครื่องหมายการค้าของ Admiral Markets อนุญาตสำหรับ บริษัท การลงทุนที่เป็นเจ้าของเท่านั้น

4.Restrictions

The visitor of the Website shall:

  • ไม่เผยแพร่เนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ ในสื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AM;
  • ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์นี้
  • ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้
  • ไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือในทางที่ทำให้หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์;
  • not engage in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website, or while using this Website;
  • ไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาดใด ๆ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจาก AM

5.Limitation of liability

5.1 ไม่ว่าในกรณีใด AM จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าผู้เข้าชมเว็บไซต์สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นความรับผิดภายใต้สัญญาการละเมิดหรืออื่น ๆ รวมถึงทางอ้อมใด ๆ ความรับผิดที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

5.2 Every effort is made to keep the Website up and running smoothly. However, Admiral Markets AS takes no responsibility for, and will not be liable for, the Website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

6.Copyright

6.1 ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์รวมถึงการออกแบบเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ AM เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น AM จะได้รับอนุญาตให้มอบหมายโอนและรับช่วงสิทธิและ / หรือภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอม

6.2 ห้ามทำซ้ำเผยแพร่หรือถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยวิธีการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นการพยากรณ์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AM

6.3 ผู้เข้าร่วมในฟอรัมการสนทนาห้องแชทและส่วนความคิดเห็นของเว็บไซต์จะต้องส่งเฉพาะเนื้อหาที่พวกเขาถือลิขสิทธิ์หรืออนุญาตให้พวกเขาส่งตามสิทธิอื่น ๆ

7.Cookies

7.1 เว็บไซต์มีคุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้ ไฟล์ข้อความคุกกี้ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ไฟล์คุกกี้จะถูกบันทึกลงในพื้นที่พิเศษในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ มีคุกกี้สองประเภทที่เว็บไซต์ บริษัท การลงทุนของ Admiral Markets มี

7.2 AM ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ทำให้เว็บไซต์ทำงานเปิดใช้งานความปลอดภัยของเว็บไซต์และให้ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ AM ไม่ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับคุณ - คุกกี้ที่เราใช้รวบรวมเฉพาะข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของเราและไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 มีคุกกี้สองประเภทที่ใช้บนเว็บไซต์ของ AM:

  • คุกกี้ถาวร เก็บไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เว็บไซต์ใช้คุกกี้ถาวรเพื่อติดตามการนำทางของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลทางสถิติ คุกกี้ถาวรยังช่วยให้ AM สามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายสถานที่และความสนใจของผู้ใช้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ AM และเพื่อเพิ่มประสบการณ์การให้บริการ คุกกี้ถาวรเหล่านี้บางส่วนเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามจาก บริษัท วิเคราะห์เว็บและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการนำทางของคุณบนเว็บไซต์ คุณสามารถลบคุกกี้ถาวรได้โดยทำตามคำแนะนำในไฟล์ "ความช่วยเหลือ" ของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ AM ตั้งค่าคุกกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ
  • คุกกี้เซสชัน ชั่วคราวและจะหายไปเมื่อผู้เข้าชมออกจากเว็บไซต์หรือปิดเบราว์เซอร์ อาจใช้คุกกี้เซสชันเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างของไซต์เช่นการสมัครใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ในการใช้เว็บไซต์ให้เต็มผู้เข้าชมจะต้องยอมรับการใช้คุกกี้เซสชัน

7.4 การปิดใช้งานคุกกี้เป็นตัวเลือกเสมอว่าคุณต้องการยอมรับคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่ หากคุณไม่ต้องการรับคุกกี้คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดใช้งานโดยอัตโนมัติหรือแจ้งให้คุณทราบในแต่ละครั้งเมื่อเว็บไซต์ขอเพิ่มคุกกี้ โปรดอ้างอิงถึงฟังก์ชั่นความช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์เพื่อทำการตั้งค่าที่จำเป็น โปรดทราบว่าบริการและฟังก์ชั่นบางอย่างของเว็บไซต์ของเราอาจถูก จำกัด โดยไม่รับคุกกี้

8.Governing Law & Jurisdiction

8.1 การปิดการใช้งานคุกกี้เป็นตัวเลือกเสมอว่าคุณต้องการรับคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือไม่ถ้าคุณไม่ต้องการรับคุกกี้คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ได้ ครั้งเดียวเมื่อเว็บไซต์ขอเพิ่มคุกกี้โปรดอ้างอิงถึงฟังก์ชั่นการช่วยเหลือในการตั้งค่าที่จำเป็นโปรดทราบว่าบริการและฟังก์ชั่น อย่างของเว็บไซต์ของเราอาจถูก จำกัด โดยไม่รับคุกกี้

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ