เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

MT4 Supreme Edition Tick Chart Trader

ในคู่มือนี้ คุณจะพบคำแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน MT4 Supreme Edition ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานจะเหมือนกันสำหรับ MT5 Supreme Edition ใหม่ เพียงใช้คำแนะนำที่อธิบายไว้ใน MetaTrader 5 Supreme Edition ของคุณตามลำดับ

1.ภาพรวม Tick Chart Trader

Tick Chart Trader เป็นแอพพลิเคชั่นแสดง Tick Chart ในหลากหลายรูปแบบ ที่ช่วยให้ทำการเทรดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์

Tick Chart จะรวบรวมตั้งแต่เวลาที่แอพพลิเคชั่นเริ่มทำงาน ซึ่งไม่ได้ให้การเข้าถึงข้อมูล Tick ในช่วงก่อนหน้า

ดาวน์โหลด MT4 Supreme Edition และตรวจสอบว่า MetaTrader 4 ปิดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง

หน้าต่าง Tick Chart Trader

เมื่อคุณเปิด MetaTrader 4 อีกครั้งหลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น แอพพลิเคชั่นจะให้รูปแบบกราฟห้าแบบคือ:

 1. Tick Chart
 2. Tick Speed
 3. Timed Chart
 4. Tick Candle
 5. Versus Chart

นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นยัง:

 1. ให้เข้าและออกสถานะได้อย่างรวดเร็ว
 2. ใช้พื้นฐานของ First In, First Out (FIFO)
 3. รองรับคีย์บอร์ดและเมาส์

2. กราฟ

2.1. Tick Chart

Tick Chart Trader ช่วยให้สามารถใช้งาน Tick Chart ได้ Tick Chart แสดงการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งในราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย และอัพเดตข้อมูล Tick เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย ระยะเวลาระหว่างแต่ละจุดในกราฟอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับว่าตลาดมีการซื้อขายมากน้อยเพียงใด

หน้าต่าง Tick Chart Trader

2.2. Tick Speed Chart

แสดงแต่ละ Tick และแท่งสีเทาระบุเวลาระหว่าง Tick เวลาคือ:

 1. ค่าเฉลี่ย
 2. คำนวณจากจำนวนของ Tick และ
 3. ระบุด้วยฟิลด์ตัวเลขในแถบเครื่องมือ

ยกตัวอย่างเช่น กราฟสามารถแสดงความเร็วเฉลี่ยของห้า Tick ล่าสุดได้

ยิ่งแท่งสีเทาเล็กเท่าไหร่ Tick ก็จะปรากฏขึ้นเร็วเท่านั้น

2.3. Timed Chart

กราฟเหล่านี้แสดงแต่ละ Tick แกน X ของกราฟจะถูกแบ่งออกเป็นระยะเวลาเท่าๆ กัน ด้วยวิธีนี้ กราฟสามารถแสดงความต่อเนื่องของกิจกรรมระหว่างช่วงเวลาโดยที่เส้นราบเรียบเนื่องจากไม่มี Tick ใหม่

หน้าต่าง Tick Chart Trader

หมายเหตุ: กราฟนี้ครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับตัวอย่าง Tick Chart ด้านบน

2.4.Tick Candle Chart

แสดงแท่งเทียนแบบดั้งเดิม พร้อมด้วยราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดส่วนที่แตกต่างคือ Tick Candle Chart ขึ้นอยู่กับจำนวนของ Tick มากกว่าระยะเวลา

ยกตัวอย่างเช่น:

 1. หากระยะเวลาสำหรับ Tick Candle Chart ถูกตั้งค่าเป็นห้า Tick เช่นนั้นแล้ว
 2. แท่งเทียนแต่ละแท่งจะแทนหนึ่งวินาทีหากตลาดคึกคัก (เช่น ใช้เวลา 1 วินาทีเพื่อให้เกิดขึ้น 5 Tick) หรือ
 3. อาจแทนระยะเวลาได้นานถึงหนึ่งนาทีหากตลาดเงียบ (เช่น ใช้เวลา 60 วินาทีเพื่อให้เกิดขึ้น 5 Tick)
หน้าต่าง Tick Chart Trader

หมายเหตุ: Candle Chart จะขึ้นอยู่กับราคากลางของแต่ละ Tick (เช่น ค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อและเสนอขาย)

2.5.Versus Chart

แสดงให้เห็นกิจกรรมบนสัญลักษณ์หนึ่งเมื่อเทียบกับสัญลักษณ์อื่นๆ ทำการเทียบเคียงกันและกัน Versus Chart แสดงราคากลางในปัจจุบันและภาพรวมในอดีตที่สร้างขึ้นในแต่ละวินาที

กราฟของสองสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันทำการเทียบเคียงกันและกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว ในตัวอย่างด้านล่าง จะมีความสัมพันธ์ทางบวกที่ชัดเจนระหว่างสองสัญลักษณ์

หน้าต่าง Tick Chart Trader

กราฟของสัญลักษณ์ที่เทียบกับตัวเองก็มีประโยชน์ไม่แพ้กัน โดยจะแสดงราคาปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงสูงสุดต่ำสุดของระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยกราฟ

3.การเทรด

การเทรดทั้งหมดผ่านแอพพลิเคชั่น Tick Trader จะดำเนินการตามพื้นฐานของ FIFO ยกตัวอย่างเช่น:

 1. หากคุณวางคำสั่งซื้อ และ
 2. คุณวางคำสั่งขายหลังนั้น เช่นนี้แล้ว
 3. คำสั่งขายจะปิดคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้

คำสั่งนี้ยังทำงานได้เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มการเทรดอย่าง MT4 ซึ่งอนุญาตให้ใช้คำสั่ง Hedging

ฟังก์ชั่นการเทรดในแอพพลิเคชั่น Tick Trader ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าและออกอย่างรวดเร็วจากสถานะเดียวในแต่ละสัญลักษณ์

3.1.การวางคำสั่งด้วยเมาส์

คุณสามารถงคำสั่งซื้อและขายได้โดยการคลิกที่ราคาเสนอซื้อและเสนอขายที่ด้านล่างขวาของแอพพลิเคชั่น แผงป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น โดยมีการเลือกคำสั่งซื้อหรือขายไว้ล่วงหน้าแล้วโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณคลิกที่ราคาเสนอซื้อหรือเสนอขาย นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นยังจดจำขนาดการเทรดครั้งล่าสุดที่คุณวางในแต่ละสัญลักษณ์ด้วย

คุณสามารถปิดสถานะที่เปิดอยู่ได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายสถานะ/กำไรที่ด้านบนขวาของแอพพลิเคชั่น

การดำเนินการนี้จะเติมคำสั่งลงในช่องการซื้อขาย ซึ่งจะเป็นการปิดสถานะ ยกตัวอย่างเช่น:

 1. หากคุณซื้อ 0.30 ล็อต
 2. ช่องจะถูกเติมด้วยคำสั่งขายที่ 0.30

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนเนื้อหาของช่องการซื้อขายได้ก่อนจะวางคำสั่ง ยกตัวอย่างเช่น:

 1. คุณสามารถคลิกที่ราคาเสนอซื้อเพื่อให้กรอกช่องการซื้อขายด้วยคำสั่งขาย จากนั้น
 2. เปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อก่อนที่จะทำการวางคำสั่งเทรด

คุณสามารถปิดช่องได้โดยไม่ต้องวางคำสั่งเทรด โดยการคลิกที่ใดก็ได้นอกกรอบนั้น

3.2.การวางคำสั่งด้วยคีย์บอร์ด

คุณสามารถเทรดด้วยคีย์บอร์ดได้โดยใช้ปุ่ม B, S และ C

 1. B เท่ากับการคลิกที่ราคาเสนอขายและจะกรอกช่องการซื้อขายด้วยคำสั่งซื้อ
 2. S เท่ากับการคลิกที่ราคาเสนอซื้อและจะกรอกช่องการซื้อขายด้วยคำสั่งขาย
 3. C เท่ากับการคลิกที่เครื่องหมายสถานะ/กำไร

หลังจากกดหนึ่งในปุ่มเหล่านี้ คุณจะสามารถ:

 1. เปลี่ยนรายละเอียดคำสั่ง หรือ
 2. กดสเปซบาร์แทนการคลิกปุ่มวางคำสั่ง

คุณสามารถย้ายจากปุ่มวางคำสั่งไปยังช่องปริมาณได้โดยใช้ shift+tab ที่เป็นปุ่มลัดตามมาตรฐานของคีย์บอร์ด คุณสามารถปิดช่องได้โดยไม่ต้องวางคำสั่งเทรด โดยการกดปุ่ม Esc

3.3.การวางคำสั่งด่วนโดยใช้ปุ่ม Ctrl

สำหรับรายการคำสั่งที่รวดเร็ว คุณสามารถใช้ปุ่ม Ctrl ได้ คุณต้องเปิดใช้ตัวเลือกนี้โดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกข้างต้นเพื่อเปิดช่องการซื้อขาย

คุณไม่จำเป็นต้องวางคำสั่งเทรด คุณสามารถเปิดตัวเลือก Ctrl แล้วจากนั้นก็ปิดช่องการซื้อขายได้

การใช้ปุ่ม Ctrl จะเท่ากับการเปิดช่องการซื้อขายแล้วคลิกที่ปุ่มวางคำสั่งโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าที่มีล่วงหน้า

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ:

 1. การกด Ctrl+C หรือ Ctrl+คลิก ที่เครื่องหมายสถานะ/กำไร จะเป็นการปิดสถานะที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน
 2. การกด Ctrl+B หรือ Ctrl+คลิก ที่ราคาเสนอขาย จะเป็นการวางคำสั่งซื้อโดยใช้ขนาดการเทรดจากครั้งล่าสุด
 3. การกด Ctrl+S หรือ Ctrl+คลิก ที่ราคาเสนอซื้อ จะเป็นการวางคำสั่งขายโดยใช้ขนาดการเทรดจากครั้งล่าสุด

4.การตั้งค่าและตัวเลือกต่างๆ

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและตัวเลือกของแอพพลิเคชั่นได้โดยใช้ส่วนควบคุมที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่าง

4.1.ความยาวประวัติ

การตั้งค่าความยาวประวัติจะควบคุมสองสิ่ง:

 1. จำนวน Tick ที่แสดงบนกราฟ (หรือจำนวนวินาทีในกรณีของ Versus Chart)
 2. ปริมาณของประวัติ Tick ที่บันทึกไว้สำหรับสัญลักษณ์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในปัจจุบัน

ยกตัวอย่างเช่น:

 1. หากตั้งค่าความยาวประวัติไว้ที่ 100 และ
 2. คุณกำลังดู EUR/USD อยู่ เช่นนี้แล้ว
 3. ซอฟต์แวร์จะแสดงเพียง 100 Tick ล่าสุดเท่านั้น แต่
 4. จะยังคงบันทึกจำนวน Tick สำหรับ EUR/USD เป็นจำนวนไม่จำกัด

ในกรณีนี้ คุณสามารถเปลี่ยนค่าจาก 100 เป็น 200 เพื่อดูประวัติ EUR/USD เพิ่มเติมได้ (โดยสมมติว่าได้รับข้อมูล 200 Tick แล้ว) อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์จะเก็บข้อมูลสำหรับสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงอยู่ (เช่น GBP/USD) เพียง 100 Tick ล่าสุดเท่านั้น

4.2.หยุดกราฟชั่วคราว

ปุ่ม หยุดชั่วคราว จะระงับการวาดกราฟ ซอฟต์แวร์จะยังคงเก็บรวบรวม Tick รวมทั้งอัพเดตราคาปัจจุบันและเครื่องหมายสถานะ/กำไร

4.3.ดาวน์โหลด

ปุ่มดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดประวัติ Tick ที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับสัญลักษณ์ที่เลือกเป็นไฟล์ CSV โดยจะแสดงวันที่ ราคาเสนอซื้อและเสนอขาย

5.ข้อมูลเพิ่มเติม

อย่าลืมลองชมช่อง YouTube ของเรา ซึ่งจะมีบันทึกการเทรดสด, บทแนะนำ และไฮไลท์ส่วนขยายต่างๆ จาก Admiral Markets UK Ltd

ข้อปฏิเสธการรับผิด:

โปรดทราบว่า Add-on มีให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยผู้ให้บริการด้านเทคนิคภายนอก โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี Expert Advisor ใน MT4 และ MT5 เช่นเดียวกับปลั๊กอิน Expert Advisors (EA) ทั้งหมด ปลั๊กอินเหล่านี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อ MetaTrader ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้น ถึงแม้ว่า EA จะได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและความน่าเชื่อถือทางเทคนิคควรจะเพียงพอแล้ว แต่ก็ไม่สามารถตัดการทำงานผิดปกติได้อย่างสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจฟังก์ชั่นการทำงานของ Add-ins และส่วนขยายทั้งหมดโดยถี่ถ้วนแล้ว เช่น โดยการฝึกใช้ในบัญชีทดลอง คุณควรรับทราบก่อนที่จะใช้ EA ว่า Admiral Markets ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้งาน EA ของคุณ

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ