เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

เงื่อนไขการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS


เงื่อนไขการบริการ

นโยบายนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานและควบคุมการจัดหาและการใช้บริการแจ้งเตือนทาง SMS (ต่อไปนี้จะเรียกว่า: บริการ) นโยบายนี้เป็นนโยบายที่จะใช้กับบริษัทการลงทุนที่ให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า Admiral Markets ทั้งหมด ซึ่งเป็นของกลุ่มของ Admiral Markets Group AS บริษัทการลงทุนภายใน Admiral Markets Group ประกอบด้วย Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd. และ Admiral Markets PTY Ltd. (เรียกรวมกันว่า "Admiral Markets")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เสริมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเราที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ แต่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการเท่านั้น

คุณควรอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้จะควบคุมข้อกำหนดและการใช้บริการ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้คุณควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 ของเอกสารนี้

ในการลงทะเบียนสำหรับบริการคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

1. บททั่วไป

1.1 ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ จะครอบคลุมทั้งบริการที่เกี่ยวกับการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือน (Short Message Service) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายที่คุณใช้บริการกับบริษัทของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SMS) และข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณลงทะเบียนกับเรา บริการนี้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีวิธีเพิ่มเติมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายผ่าน SMS ซึ่งข้อมูลโดยทั่วไปสามารถค้นพบได้จากเว็บไซต์ www.admiralmarkets.com/th หรือติดต่อเราได้โดยตรง โดยรายละเอียดการติดต่อจะพบได้ใน Section 9 ในเว็บไซต์

1.2 ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดที่ให้มาภายใต้บริการนี้จะไม่แทนที่เปลี่ยนแปลงหรือเสริมข้อมูลในลักษณะใด ๆ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการฝากเงิน) ที่เราจัดเตรียมให้คุณตามข้อตกลงของลูกค้า (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ใน แพลตฟอร์มการซื้อขาย) และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ในการแจ้งเตือนทาง SMS ยังไม่สมบูรณ์และรวมทุกอย่าง ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนข้อมูลที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะถือว่าถูกต้อง ข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ไม่มีนัยสำคัญทางกฎหมายใด ๆ และจะไม่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย เราไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการ

1.3 เพื่อให้มีสิทธิ์รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณต้องมีบัญชีซื้อขาย Admiral Markets สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีซื้อขายโปรดดูรายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 การแจ้งเตือนทาง SMS จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่บัญชีของคุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและทำงานได้อย่างถูกต้องคุณได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อใช้บริการและได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้ว เงื่อนไขการใช้บริการ.

1.4 เราจะอนุญาตให้คุณลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับเราได้ตลอดเวลา สิ่งนี้จะนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายทั้งหมดของคุณที่เปิดกับเรา หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เกี่ยวกับบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีคุณจะถูกขอให้ใช้การอ้างอิงที่มีอักขระไม่เกินห้าตัวเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างบัญชี

1.5 การแจ้งเตือนทาง SMS อาจถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือระหว่างประเทศ

1.6 เมื่อลงทะเบียนใช้บริการคุณยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือและข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งถึงเรานั้นถูกต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณทราบว่าเราไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังโทรศัพท์พื้นฐานไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถรับข้อความหรือไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่รองรับการแจ้งเตือนทาง SMS

1.7 เราจะส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ให้คุณเพียงครั้งเดียว หากคุณลบการแจ้งเตือนทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือของคุณเราจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนทาง SMS เดิมได้อีก

1.8 เราจะเริ่มส่งการแจ้งเตือนทาง SMS ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากการลงทะเบียนครั้งแรกสำหรับบริการ

1.9 คุณสามารถขอให้เราระงับการแจ้งเตือนทาง SMS ของคุณชั่วคราวได้ทุกเมื่อ คุณสามารถทำสิ่งนี้ทางออนไลน์ได้ใน Trader’s Room ของคุณโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9 หรือโทรติดต่อสำนักงาน Admiral Markets ของเรา การระงับบริการจะมีผลกับบัญชีทั้งหมดของคุณยกเว้นในกรณีที่คุณระบุบัญชีที่ใช้การระงับ การแจ้งเตือนทาง SMS จะหยุดลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอระงับจากคุณ บริการจะได้รับการคืนสถานะภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ

1.10 การแจ้งเตือนทาง SMS จะไม่มีรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของคุณ (เช่น `ชื่อ` หรือข้อมูลอื่นใดที่จะทำให้สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ข้อมูลที่สามารถให้บุคคลที่สามสามารถระบุตัวตนของคุณได้ หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบัญชีการซื้อขายที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของคุณ)

2. ค่าบริการ

2.1 บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากฝั่งของเรา อย่างไรก็ตามเราอาจเรียกเก็บค่าบริการเมื่อใดก็ได้โดยส่งหนังสือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนที่การเรียกเก็บเงินจะมีผลบังคับใช้ หากคุณไม่ยกเลิกบริการคุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกับจำนวนเงินอื่นๆ ที่ต้องชำระให้กับเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

2.2 ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณอาจเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการรับข้อความ (รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS) และอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายเมื่อรับข้อความในต่างประเทศ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณ

3. ความปลอดภัย

3.1 หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการสูญหายหรือถูกขโมยโดยติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

3.2 คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีที่คุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณโดยการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ Admiral Markets

3.3 โปรดทราบว่าเราจะไม่ส่งข้อความถึงคุณเพื่อขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ หากคุณได้รับข้อความดังกล่าวโปรดอย่าดำเนินการใด ๆ และติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อในส่วนที่ 9

4. ความรับผิด

4.1 แม้ว่าเราจะพยายามรักษาข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลนั้นไม่มีความสำคัญทางกฎหมายใดๆ และจะไม่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการนี้หรือข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้บริการนี้ข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับภายใต้บริการนี้ไม่ได้ให้หรือจัดหามาพร้อมกับความล่าช้า เราไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่อไปนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

4.1.1 ความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการแจ้งเตือนทาง SMS หรือการไม่มีข้อมูลนั้น

4.1.2 ความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้บริการโดยฉ้อโกงหรืออันเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อตกลงของลูกค้ากับเราหรือความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนาของคุณ หรือความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

4.1.3 ในกรณีที่การซ่อมแซมอัปเดตและการบำรุงรักษาตามปกติสำหรับระบบของเราและของซัพพลายเออร์ของเราหมายความว่าเราไม่สามารถส่งข้อความได้รวมถึงการแจ้งเตือนทาง SMS

4.1.4 หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงเนื่องจากการใช้งานเครือข่ายจำนวนมากไม่มีเครือข่ายครอบคลุมโทรศัพท์ของคุณถูกปิด ทำให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดเครื่องบิน โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถใช้งานได้หรือคุณมีพื้นที่ใน "กล่องจดหมาย" SMS ไม่เพียงพอ

4.2 คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ หากโทรศัพท์มือถือของคุณสูญหายหรือถูกขโมยหรือหากคุณเปลี่ยนหมายเลขหรือผู้ให้บริการเครือข่ายคุณมีหน้าที่ขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการ เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลบัญชีของคุณกลายเป็นที่รู้จักของใครบางคนเนื่องจากคุณไม่ได้แจ้งให้เราทราบหรือหากข้อมูลการลงทะเบียนที่คุณให้กับเราไม่ถูกต้อง เมื่อคุณขอให้เรายกเลิกหรือระงับบริการเราจะยกเลิกหรือระงับบริการโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการให้บริการในช่วงเวลาสูงสุดที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการยกเลิก/ระงับบริการ

4.3 เพื่อความชัดเจนคุณได้ตกลงในที่นี้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หากความรับผิดของเราไม่สามารถยกเว้นได้ทั้งหมดภายใต้กฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้องความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของเราจะ จำกัด อยู่ที่ความเสียหายทางการเงินโดยตรง (ไม่รวมการสูญเสียกำไรและความเสียหายที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน) ซึ่งเกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาของเรา

5. การยกเลิก

5.1 หากคุณต้องการยกเลิกบริการ คุณจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนสำหรับการแจ้งเตือนทาง SMS หรือการแจ้งเตือนใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.admiralmarkets.com/th หรือติดต่อเราได้โดยใช้ข้อมูลใน Section 9

5.2 เราอาจยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือน ́ เราอาจยกเลิกหรือระงับบริการโดยมีผลทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงหรือในส่วนอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้า

6. การแจ้งเตือนอื่น ๆ

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจส่งข้อความปฏิบัติการอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของคุณไปยังโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เป็นครั้งคราว

7. บทบัญญัติทั่วไป

7.1 การซ่อมแซม, การอัปเดตและการบำรุงรักษาตามปกติในระบบของเราหรือของซัพพลายเออร์ของเราตลอดจนสถานการณ์อื่นๆ อาจทำให้บริการไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราว หากคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS คุณไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่มีเหตุผลสำหรับการแจ้งเตือนทาง SMS (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายของคุณ)

7.2 หากเราเห็นได้ชัดว่าโทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS เราอาจระงับบริการโดยมีผลทันที เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบถึงการระงับและข้อกำหนดที่สมเหตุสมผลของเราในการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์มือถือที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เมื่อข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้วบริการจะกลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 24 ชั่วโมง

7.3 เราอาจ (แต่เราไม่มีภาระผูกพัน) ส่ง SMS โพสต์หรืออีเมลให้คุณเป็นครั้งคราว ข้อมูลเกี่ยวกับบริการการบำรุงรักษาและความไม่พร้อมใช้งานตามลำดับของบริการและขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเกี่ยวกับบริการ

7.4 ในการลงทะเบียนสำหรับบริการคุณให้ความยินยอมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการและเป็นไปตามนโยบายของ Admiral Markets ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า

7.5 เราอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือทดแทนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณเกี่ยวกับเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่น ๆ เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการและรายละเอียดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.6 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเราและเอกสารข้อตกลงลูกค้าอื่น ๆ จะใช้กับปัญหาทั้งหมดที่ไม่ได้ควบคุมในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

8. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายและอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของศาลที่กำหนดไว้ในข้อตกลงลูกค้าของคุณกับเรา

9. ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อบริษัท Admiral Markets มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Admiral Markets ที่ www.admiralmarkets.com/th โดยเลือกที่หน้า ‘ติดต่อเรา’ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการโทรอาจแตกต่างกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการของเราและเพื่อความปลอดภัย

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ