หลักประกันที่ต้องการ

เรามีเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นให้สำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้เปรียบในการเทรด Forex และ CFD แม้จะมีเงินฝากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อัตราเลเวอเรจสำหรับคู่เงิน


หมายเหตุ:

  1. หากสถานะเปิดหรือปิด (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ภายในชั่วโมงของเซสชั่นการเทรดที่ปิดในวันศุกร์ในตราสารใดๆ เลเวอเรจที่ใช้กับสถานะทั้งหมดคือ 1:50 ซึ่งนี่รวมถึงสถานะที่เปิดอยู่ก่อนที่จะถึงชั่วโมงก่อนปิดแต่ไม่รวมถึงอัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำกว่า (เช่น 1:10) เงื่อนไขข้างต้นมีการขยายระยะเวลาใน CFD บางรายการใน CFD สำหรับดัชนีเงินสดและพันธบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ในหน้าตราสารในข้อกำหนดของสัญญา มูลค่าหลักประกันของสถานะที่มีอัตราเลเวอเรจ 1:50 ที่ปรับใช้ระหว่างชั่วโมงก่อนปิดจะมีการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเซสชั่นที่เปิดในวันจันทร์ เลเวอเรจที่ปรับใช้กับสถานะดังกล่าวจะสะท้อนถึงมูลค่าตามสัญญาตามเงื่อนไขหลักประกันทั่วไป นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการตั้งค่าอัตราเลเวอเรจที่คุณสามารถเลือกได้ใน Trader`s Room ของคุณ (โปรดดู หมายเหตุ 3 ด้านล่าง) โปรดทราบว่าข้อกำหนดข้างต้นอาจปรับใช้กับการแจ้งเตือนพิเศษกับวันอื่นๆ ของสัปดาห์ทำการในกรณีที่วันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อตารางเวลาซื้อขาย
  2. ลูกค้าทุกคนมีตัวเลือกที่จะลดหรือเพิ่มเลเวอเรจในบัญชีได้ด้วยตนเองโดยการเลือกหนึ่งในอัตราเลเวอเรจที่การตั้งค่าบัญชีใน Trader`s Room โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในบัญชีจะมีผลทันทีกับมูลค่าหลักประกันของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด หากคุณเลือกที่จะเลือกอัตราเลเวอเรจที่ลดลง ช่วงของมูลค่าตามสัญญาที่ใช้กับสถานะของคุณจะเริ่มจากที่ระบุไว้สำหรับเลเวอเรจที่เลือกในตารางข้างต้น
  3. หลักประกันที่ต้องการสำหรับตลาดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถดูได้ในข้อกำหนดของสัญญาโดยการเลือกตราสารที่ต้องการในเมนูค้นหา

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ