หลักประกันที่ต้องการ

เรามีเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นให้สำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้เปรียบในการเทรด Forex และ CFD แม้จะมีเงินฝากเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อัตราเลเวอเรจสำหรับคู่เงิน

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 10,000,000up to 7,500,000up to 6,000,000up to 7,500,0001:500
10,000,000 - 14,000,0007,500,000 - 10,000,0006,000,000 - 8,000,0007,500,000 - 10,000,0001:200
14,000,000 - 17,000,00010,000,000 - 12,500,0008,000,000 - 10,000,00010,000,000 - 12,500,0001:50
Over 17,000,000Over 12,500,000Over 10,000,000Over 12,500,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน
Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 8,000,000up to 6,000,000up to 5,000,000up to 6,000,0001:500
8,000,000 - 11,000,0006,000,000 - 8,000,0005,000,000 - 6,500,0006,000,000 - 8,000,0001:200
11,000,000 - 14,000,0008,000,000 - 10,000,0006,500,000 - 8,000,0008,000,000 - 10,000,0001:50
Over 14,000,000Over 10,000,000Over 8,000,000Over 10,000,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน
Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 3,500,000up to 2,500,000up to 2,000,000up to 2,500,0001:500
3,500,000 - 4,900,0002,500,000 - 3,500,0002,000,000 - 2,900,0002,500,000 - 3,500,0001:200
4,900,000 - 5,600,0003,500,000 - 4,000,0002,900,000 - 3,300,0003,500,000 - 4,000,0001:50
Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,000Over 4,000,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน
Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 2,000,000up to 1,500,000up to 1,200,000up to 1,500,0001:25
2,000,000 - 3,000,0001,500,000 - 2,300,0001,200,000 - 1,900,0001,500,000 - 2,300,0001:10
Over 3,000,000Over 2,300,000Over 1,900,000Over 2,300,0001:3
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700,000up to 500,000up to 400,000up to 500,0001:500
700,000 - 4,900,000500,000 - 3,500,000400,000 - 2,900,000500,000 - 3,500,0001:200
4,900,000 - 6,500,0003,500,000 - 4,700,0002,900,000 - 3,800,0003,500,000 - 4,700,0001:50
Over 6,500,000Over 4,700,000Over 3,800,000Over 4,700,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,000up to 1,000,0001:200
1,400,000 - 2,100,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001,000,000 - 1,500,0001:50
Over 2,100,000Over 1,500,000Over 1,200,000Over 1,500,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700,000up to 500,000up to 400,000up to 500,0001:500
700,000 - 4,000,000500,000 - 3,000,000400,000 - 2,500,000500,000 - 3,000,0001:200
4,000,000 - 5,600,0003,000,000 - 4,000,0002,500,000 - 3,300,0003,000,000 - 4,000,0001:50
Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,000Over 4,000,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, BUXComp และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,000up to 1,000,0001:100
1,400,000 - 2,000,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001,000,000 - 1,500,0001:50
Over 2,000,000Over 1,500,000Over 1,200,000Over 1,500,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย ?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700,000up to 500,000up to 400,000up to 500,0001:50
Over 700,000Over 500,000Over 400,000Over 500,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50, _Volatility และ CFD ฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง

Notional Position Value in Account Currency อัตราการเพิ่มอำนาจการซื้อขาย ?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700,000up to 500,000up to 400,000up to 500,0001:30
Over 700,000Over 500,000Over 400,000Over 500,0001:10
ดูตัวอย่างการคำนวณหลักประกัน

หมายเหตุ:

  1. หากสถานะเปิดหรือปิด (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ภายในชั่วโมงของเซสชั่นการเทรดที่ปิดในวันศุกร์ในตราสารใดๆ เลเวอเรจที่ใช้กับสถานะทั้งหมดคือ 1:50 ซึ่งนี่รวมถึงสถานะที่เปิดอยู่ก่อนที่จะถึงชั่วโมงก่อนปิดแต่ไม่รวมถึงอัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำกว่า (เช่น 1:10) เงื่อนไขข้างต้นมีการขยายระยะเวลาใน CFD บางรายการใน CFD สำหรับดัชนีเงินสดและพันธบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะระบุไว้ในหน้าตราสารในข้อกำหนดของสัญญา มูลค่าหลักประกันของสถานะที่มีอัตราเลเวอเรจ 1:50 ที่ปรับใช้ระหว่างชั่วโมงก่อนปิดจะมีการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติในช่วงสุดสัปดาห์ โดยเซสชั่นที่เปิดในวันจันทร์ เลเวอเรจที่ปรับใช้กับสถานะดังกล่าวจะสะท้อนถึงมูลค่าตามสัญญาตามเงื่อนไขหลักประกันทั่วไป นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงการตั้งค่าอัตราเลเวอเรจที่คุณสามารถเลือกได้ใน Trader`s Room ของคุณ (โปรดดู หมายเหตุ 3 ด้านล่าง) โปรดทราบว่าข้อกำหนดข้างต้นอาจปรับใช้กับการแจ้งเตือนพิเศษกับวันอื่นๆ ของสัปดาห์ทำการในกรณีที่วันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อตารางเวลาซื้อขาย
  2. ลูกค้าทุกคนมีตัวเลือกที่จะลดหรือเพิ่มเลเวอเรจในบัญชีได้ด้วยตนเองโดยการเลือกหนึ่งในอัตราเลเวอเรจที่การตั้งค่าบัญชีใน Trader`s Room โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเลเวอเรจในบัญชีจะมีผลทันทีกับมูลค่าหลักประกันของสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด หากคุณเลือกที่จะเลือกอัตราเลเวอเรจที่ลดลง ช่วงของมูลค่าตามสัญญาที่ใช้กับสถานะของคุณจะเริ่มจากที่ระบุไว้สำหรับเลเวอเรจที่เลือกในตารางข้างต้น
  3. หลักประกันที่ต้องการสำหรับตลาดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถดูได้ในข้อกำหนดของสัญญาโดยการเลือกตราสารที่ต้องการในเมนูค้นหา

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ