เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

สิทธิ์การใช้งาน PARALLELS DESKTOP PRO ของ ADMIRAL MARKETS PTY LTD

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2020

1. บททั่วไป

1.1 Parallels Desktop สำหรับ Mac (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") เป็นซอฟต์แวร์ทางเทคนิคที่ดาวน์โหลดได้จากภายนอก (บุคคลที่สาม) ถูกพัฒนาโดย Parallels Inc ที่ซึ่ง Admiral Markets (ชื่อนิติบุคคลในสาขาอื่น เช่น Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus และ Admiral Markets Pty) เสนอให้กับลูกค้าภายใต้เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้

1.2 Parallels Inc มี ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ (EULA), เงื่อนไขการใช้บริการ และ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ซึ่งจะต้องอ่านทำความเข้าใจและยอมรับโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์

1.3 ภายใต้เงื่อนไขสิทธิ์การใช้งานที่บังคับใช้ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้กับทั้งบัญชีเงินเสมือนจริง (“Demo accounts”) และบัญชีเงินจริง (“Live accounts”) ของลูกค้า Admiral Markets ทั้งหมดที่เลือกรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์นี้

1.4 สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์มีให้สำหรับลูกค้าที่มีสิทธิ์ของ Admiral Markets ไม่มีค่าใช้จ่าย หากลูกค้ายังรักษาเงินทุนของบัญชีจริงขั้นต่ำ 3,000 ยูโร (สามพันยูโร) หรือเทียบเท่าในสกุลเงินหลักอื่นของบัญชีจริง การปฏิบัติตามข้อกำหนดส่วนของเงินทุนขั้นต่ำดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 2 วันทำการหลังจากบัญชีผ่านคุณสมบัติขั้นต้น และส่งเรื่องร้องขอไปยัง Admiral Markets ผ่านหน้าเพจของผลิตภัณฑ์ ลิงค์ Admiral Markets จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมลหลังจากได้รับอนุญาตสิทธิ์การใช้งาน

1.5 Admiral Markets ไม่ได้มีส่วนร่วมในการขายต่อสิทธิ์การใช้งาน Parallels Desktop สำหรับ Mac ดังนั้นสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์จึงมีให้สำหรับลูกค้าตราบเท่าที่ Admiral Markets ต่ออายุใบอนุญาตผลิตภัณฑ์

1.6 Parallels Desktop สำหรับ Mac เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้การจำลองเสมือนของฮาร์ดแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh

1.7 ก่อนการใช้งานฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ทุกคนควรทำความคุ้นเคยกับคู่มือการใช้งานที่ตีพิมพ์โดย Parallels Inc โดยเว็บไซต์ parallels.com นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทุกคนทดสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ในบัญชีทดลองซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรีก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กับบัญชีเงินจริง

1.8 Admiral Markets ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของการดำเนินการที่ไม่คาดคิดของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นของ Parallels Inc หรือลูกค้าของ Admiral Markets มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้งาน, กฎการปฏิบัติงานและหลักการของผลิตภัณฑ์

2. การเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน

2.1 ในการรับสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ ลูกค้าที่มีสิทธิ์ต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

2.1.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Admiral Markets และเปิดบัญชีจริง

2.1.2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีจริงมีเงินทุนตั้งแต่ 3,000 ยูโรขึ้นไป (หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินหลักอื่นของบัญชีจริง)

2.1.3 ส่งคำขอผ่านหน้าเพจของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง ลิงค์ หรือส่งอีเมลมาที่ parallels@admiralmarkets.com พร้อมหมายเลขบัญชีจริงและคำขอสิทธิ์การใช้งาน Parallels Desktop สำหรับ Mac Product

3. การต่ออายุสิทธิ์การใช้งาน

3.1 สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์จะได้รับการต่ออายุหากบัญชีจริงของลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดขั้นต่ำเกี่ยวกับเงินทุน ณ เวลาที่ตรวจสอบ (ย่อหน้าที่ 2.1.2) และหลังจากการร้องขอผ่านหน้าเพจของผลิตภัณฑ์ผ่านทาง ลิงค์ หรืออีเมล์ไปที่ parallels@admiralmarkets.com พร้อมหมายเลขบัญชีจริงและคำขอสิทธิ์การใช้งาน Parallels Desktop สำหรับ Mac (ย่อหน้าที่ 2.1.3)

3.2 ลูกค้าทุกรายที่ไม่ได้ต่ออายุสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ มีอิสระที่จะใช้บริการของ Admiral Markets ต่อไปตามเงื่อนไขการบริการทั่วไป

4. การเพิกถอนสิทธิ์การใช้งาน

4.1 Admiral Markets ถือว่า “การใช้งานที่เหมาะสม”: หากลูกค้าใช้ข้อเสนอของผลิตภัณฑ์นี้ในลักษณะที่ผิดปกติหรือใช้ข้อเสนอนี้ ขัดต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายของ Admiral Markets Admiral Markets มีสิทธิ์ที่จะยุติข้อเสนอทันทีตามดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลโดยมีหรือไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

4.2 Admiral Markets มีสิทธิ์ในการปิดการใช้งานและเพิกถอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์แม้กระทั่งสำหรับบัญชีจริงที่มีส่วนของเงินทุนมากกว่า 3,000 ยูโร หากเป็นว่ามีรูปแบบการฝากและถอนที่ชัดเจนซึ่งบ่งบอกว่ามีการละเมิดข้อกำหนดของข้อเสนอนี้

4.3 Admiral Markets ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, ระงับ, ยกเลิก หรือยุติ การให้บริการผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, ระงับ, ยกเลิก หรือยุติการให้บริการผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม

5. บทบัญญัติสุดท้าย

5.1 เมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ ลูกค้ายอมรับว่าได้มีการ อ่าน, เข้าใจและยอมรับ เงื่อนไขการใช้งาน Parallels Desktop สำหรับผลิตภัณฑ์ Mac เหล่านี้ ตลอดจนข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ (end-user) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตลอดจนข้อตกลงของลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปอื่นๆ ทั้งหมดของ Admiral Markets พร้อมทั้งยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

5.2 Admiral Markets ไม่เรียกร้องใดๆ เกี่ยวกับการทำงานที่ไร้ที่ติของผลิตภัณฑ์และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นของ Parallels Inc

5.3 ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ลูกค้ารับรองว่าจะให้บริษัทและเจ้าหน้าที่, พนักงาน และ/หรือ ตัวแทนประเภทต่างๆ ออกจากความรับผิดต่อการเรียกร้องค่าใช้จ่าย, การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

5.4 ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือการตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ข้างต้นผิด ข้อพิพาทหรือการตีความที่ผิดดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขตามที่ Admiral Markets เห็นว่าเหมาะสม คำตัดสินของ Admiral Markets ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน

5.5 ลูกค้าสามารถยกเลิกสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลพร้อมหมายเลขบัญชีซื้อขายของคุณไปที่ parallels@admiralmarkets.com

อย่าลังเลที่จะ ติดต่อเรา หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ