เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีเทรดจริงกับ Admiral Markets Pty Ltd และเริ่มเทรด เราขอให้คุณทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการทำความเข้าใจพันธกิจของลูกค้าและสำหรับการดำเนินงานตามกฎต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้คุณควรอ่านเอกสารทางกฏหมายของ Admiral Markets Pty Ltd ที่ควบคุมการให้บริการด้านการลงทุน เอกสารทางกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของเรา

เอกสารที่จำเป็นสำหรับบุคคลธรรมดา:

 1. เอกสารประจำตัว เช่น พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่มีภาพถ่ายซึ่งราชการเป็นผู้ออกให้ (*อาจไม่จำเป็นสำหรับพลเมืองออสเตรเลีย)
 2. หลักฐานแสดงที่อยู่/พำนัก เช่นใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือรายการเดินบัญชี เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน (*อาจไม่จำเป็นสำหรับพลเมืองออสเตรเลีย)

* หาก Admiral Markets Pty Ltd ไม่สามารถตรวจสอบและระบุข้อมูลของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามเอกสารที่ส่งมาได้โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติม (รวมถึงเอกสารที่ได้รับการรับรองหรือลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันข้อมูลที่ส่งมา)

เอกสารที่จำเป็นสำหรับนิติบุคคล:

 1. พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งราชการเป็นผู้ออกให้ของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนิติบุคคล
 2. เอกสารการลงทะเบียน (หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท/การจดทะเบียน, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น) ที่ลงทะเบียนพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง การเพิ่ม และการยืนยันการแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนิติบุคคล
 3. เอกสารยืนยันโครงสร้างการเป็นเจ้าของของนิติบุคคล ซึ่งจะต้องรวมถึงรายละเอียดส่วนบุคคลของบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายทั้งหมด โปรดทราบว่าบุคคลที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้ายเป็นได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 4. ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภคหรือรายการเดินบัญชีสำหรับการยืนยันสถานที่ประกอบธุรกิจ (เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน )
 5. รหัส LEI (legal entity identifier) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. หลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ได้รับผลประโยชน์/กรรมการแต่ละคน มีอายุไม่เกิน 3 เดือน

โปรดทราบว่าตัวแทนของ Admiral Markets Pty Ltd มีสิทธิ์ที่จะขอสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม (หากเห็นว่าจำเป็น):

 1. หนังสือมอบอำนาจที่ได้รับการรับรองเพื่อเป็นตัวแทน
 2. สำเนาที่ได้รับการรับรองและแปลแล้วของเอกสารที่ส่งมาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมา
 3. หนังสือค้ำประกันและการชดใช้ค่าเสียหาย (บังคับใช้สำหรับ superannuation trusts)


เอกสารด้านกฎหมายและนโยบาย:

เอกสารการเปิดเผยข้อมูล

เอกสารด้านนโยบาย

เอกสารเพิ่มเติม


CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ